Výpočet údajov v zoznamoch alebo knižniciach

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na výpočet údajov v rôznych spôsobov, ako môžete použiť vzorcov a funkcií v SharePoint zoznamoch alebo knižniciach. Pridaním vypočítaného stĺpca do zoznamu alebo knižnice môžete vytvoriť vzorec, ktorý obsahuje údaje z iných stĺpcov a funkcie na výpočet dátumov a času, výpočet matematických rovníc alebo na prácu s textom. Napríklad v zozname úloh, môžete použiť stĺpec na výpočet počtu dní, potrebný na dokončenie každej úlohy na základe stĺpcov počiatočný dátum a koncový dátum.

Poznámka: Táto téma vysvetľuje, ako pracovať s vypočítavané stĺpce v zoznamoch a knižniciach. Podrobné informácie o funkciách, vrátane syntaxe a príklady použitia, pozrite si príklady používaných vzorcov v zoznamy lokality SharePoint.

Pridanie vypočítaného stĺpca do zoznamu alebo knižnice

Ak chcete v knižnici alebo v zozname používať vzorec, musíte do zoznamu alebo knižnice pridať vypočítaný stĺpec.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na položku Vytvoriť nový stĺpec.

 3. V časti Názov a typ zadajte do poľa Názov stĺpca požadovaný názov.

 4. V časti Typ informácií v tomto stĺpci je kliknite na položku Vypočítané (výpočet na základe iných stĺpcov).

 5. V časti Ďalšie nastavenie stĺpcov zadajte vzorec, ktorý chcete použiť vo vzorci poľa. Môžete vybrať položky z poľa Vložiť stĺpec a potom pridať funkcie, konštanty a operátory do vzorca. Príklady vzorcov, pozrite si príklady používaných vzorcov v zoznamy lokality SharePoint.

 6. Vyberte typ údajov, ktorý má vzorec vrátiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Vzorec v vypočítaného stĺpca lokality môžete odkazovať len ďalšie stĺpce lokality, ktoré sú v rovnakom zozname alebo knižnici. Preto pri pridávaní vypočítaného stĺpca lokality do zoznamu alebo knižnice, musíte tiež pridať stĺpec lokality, ktoré sa odkazuje vo vzorci. Ďalšie informácie nájdete v téme uskutočnenie vypočítaného stĺpca do iných zoznamov alebo knižníc v tomto článku.

Na začiatok stránky

Sprístupnenie vypočítaného stĺpca iným zoznamom alebo knižniciam

Ak máte vzorec, ktorý chcete často používať vo viacerých zoznamoch alebo knižniciach, do zoznamu stĺpcov lokality môžete pridať vypočítaný stĺpec. Takto sprístupníte stĺpec a jeho vzorec všetkým zoznamom alebo knižniciam na lokalite alebo na podlokalitách. Môžete napríklad vytvoriť vypočítaný stĺpec s názvom Dátum uplynutia platnosti pomocou vzorca, ktorý vráti dátum 30 dní od hodnoty stĺpca Počiatočný dátum (=[Počiatočný dátum]+30). Potom môžete tento vzorec znovu použiť bez toho, aby ste ho museli znovu vytvárať v každom zozname alebo knižnici.

Poznámky: 

 • Vzorec v vypočítaného stĺpca lokality môžete odkazovať len ďalšie stĺpce lokality, ktoré sú v rovnakom zozname alebo knižnici. Preto pri pridávaní vypočítaného stĺpca lokality do zoznamu alebo knižnice, musíte tiež pridať stĺpec lokality, ktoré sa odkazuje vo vzorci. V predchádzajúcom príklade, budete musieť pridať dátum a dátum začiatku stĺpcov lokality do zoznamu.

 • Ak váš nový vypočítaný stĺpec lokality odkazuje na ostatné stĺpce v zozname, najprv z týchto stĺpcov musíte urobiť stĺpce lokality, aby ste ich mohli použiť vo vzorci.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré chcete zobraziť.

 1. V stĺpci Galérie kliknite na položku Stĺpce lokality.

 2. Na tomto paneli s nástrojmi zoznamu kliknite na položku Vytvoriť.

 3. Do poľa Názov stĺpca v sekcii Názov a typ zadajte požadovaný názov.

 4. V časti Typ informácií v tomto stĺpci je kliknite na položku Vypočítané (výpočet na základe iných stĺpcov).

 5. V časti Ďalšie nastavenie stĺpcov zadajte vzorec, ktorý chcete použiť vo vzorci poľa. Môžete vybrať ďalšie stĺpce lokality z poľa Vložiť stĺpec a potom pridať funkcie, konštanty a operátory do vzorca. Príklady vzorcov, pozrite si príklady používaných vzorcov v zoznamy lokality SharePoint.

 6. Vyberte typ údajov, ktorý má vzorec vrátiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie vypočítaného stĺpca lokality do zoznamu alebo knižnice

Po vytvorení vypočítaného stĺpca lokality ho môžete pridať do každého zoznamu alebo knižnice na lokalite alebo na podlokalitách.

Poznámka: V prípade, že vzorec stĺpca upravujete v konkrétnom zozname alebo knižnici, zmeny vo vzorci sa prejavia iba v tomto zozname alebo knižnici.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  1. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

 2. V časti Stĺpce kliknite na položku Pridať z existujúcich stĺpcov lokality.

 3. V časti Vybrať stĺpce v zozname Vyberte stĺpce lokality z vyberte skupinu, ktorá obsahuje stĺpec lokality.

 4. V poli Dostupné stĺpce lokality vyberte stĺpce, ktoré chcete pridať do zoznamu, a kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: Ak pridávaný vypočítaný stĺpec lokality obsahuje iné stĺpce lokality, musíte ich tiež pridať do zoznamu. Ostatné stĺpce môžete neskôr skryť, ak nechcete, aby sa zobrazovali v zozname alebo v knižnici.

 5. V prípade, že nechcete pridať stĺpec do predvoleného zobrazenia zoznamu, zrušte začiarknutie políčka Pridať do predvoleného zobrazenia.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×