Výkon plán služieb Office 365 na riešenie problémov

Potrebujete vedieť krokov, aby sa identifikovať a stanoviť oneskorenie, zablokuje a pomalý výkon medzi SharePoint Online a OneDrive for Business, Exchange Online alebo Skype for Business Online klientskom počítači? Skôr ako budete kontaktovať oddelenie technickej podpory, tento článok vám pomôže pri riešení problémov s výkonom služieb Office 365 aj niektoré z najbežnejších problémov.

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku je vlastne vzorový akčný plán, ktoré môžete použiť na zaznamenanie hodnotné údaje týkajúce sa problému s výkonom, pretože je to deje. Niektoré najčastejšie problémy sú tu uvedené.

Ak ste ešte nepracovali na výkon siete a chcete, aby dlhodobá plánujete monitorovať výkon medzi klientske počítače a služieb Office 365, pozrite si tému Office 365 ladenie výkonu a riešenie problémov – správcu, a to Pro.

Vzorový akčný plán výkonom pri riešení problémov

Tento akčný plán obsahuje dve časti: fázu prípravy a fázu zaznamenávania. Ak máte problémy s výkonom teraz a potrebujete zhromažďovať údaje, môžete začať používať tento plán okamžite.

Príprava klientskeho počítača

 • Nájdite klientsky počítač, ktorý dokáže zopakovať problém s výkonom. Tento počítač sa použije počas riešenia problémov.

 • Zapíšte si kroky, ktoré spôsobujú problém s výkonom, aby ste boli pripravení, keď príde čas na test.

 • Nainštalujte nástroje na zhromažďovanie a zaznamenávanie informácií:

  • Nainštalujte nástroj Netmon 3.4 (alebo použite nástroj na sledovanie ekvivalentnú siete).

  • Nainštalujte bezplatné Basic Edition HTTPWatch (alebo použite nástroj na sledovanie ekvivalentnú siete).

  • Použite program na nahrávanie obrazovky alebo spustite nástroj Zaznamenávanie postupu (PSR.exe), ktorý je súčasťou Windowsu Vista a novších verzií, ak si chcete ponechať záznam krokov vykonaných počas testovania.

Zaznamenanie problému s výkonom

 • Zatvorte všetky nadbytočné internetové prehliadače.

 • Spustite nástroj Zaznamenávanie postupu alebo iný program na nahrávanie obrazovky.

 • Spustite zachytávanie s nástrojom Netmon (alebo iným nástrojom na sledovanie siete).

 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť DNS v klientskom počítači z príkazového riadka zadaním ipconfig/flushdns.

 • Spustite novú reláciu prehliadača a zapnite doplnok HTTPWatch.

 • Voliteľné: Ak testujete Exchange Online, spustite nástroj Exchange Client Performance Analyzer zo správcovskej konzoly služieb Office 365.

 • Zopakujte presné kroky, ktoré spôsobujú problém s výkonom.

 • Zastavte sledovanie v nástroji Netmon alebo v inom nástroji.

 • V príkazovom riadku spustite sledovanie trasy k vášmu predplatnému služieb Office 365 zadaním tohto príkazu a stlačením klávesu ENTER:

  tracert <subscriptionname>.onmicrosoft.com

 • Zastavte nástroj Zaznamenávanie postupu a uložte nahraté video. Nezabudnite do názvu zahrnúť dátum a čas nasnímania a či ide o dobrý alebo zlý výkon.

 • Uložte súbory sledovania. Znova nezabudnite do názvu zahrnúť dátum a čas nasnímania a či ide o dobrý alebo zlý výkon.

Ak nemáte skúsenosti s nástrojmi, ktoré sa uvádzajú v tomto článku, nemajte obavy, pretože postup uvádzame v ďalšej časti. Ak sa vyznáte v činnostiach ako zachytávanie siete, môžete prejsť na časť Ako čítať sledovania, v ktorej sa opisuje filtrovanie a čítanie záznamov.

Najskôr vyprázdnite vyrovnávaciu pamäť DNS

Prečo? Vyprázdnením vyrovnávacej pamäte DNS spúšťate testy bez obmedzení. Vymazaním vyrovnávacej pamäte obnovíte obsah prekladača DNS na najnovšie údaje. Nezabudnite, že vymazaním sa neodstránia položky súboru HOST. Ak súbor HOST používate vo veľkej miere, mali by ste skopírovať tieto položky do súboru v inom adresári a vymazať obsah súboru HOST.

Vymazať vyrovnávaciu pamäť prekladača DNS

 1. Otvorte príkazový riadok (Štart > Spustiť > cmd alebo tlačidlo s logom Windows > cmd).

 2. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:

  ipconfig /flushdns

Netmon

Nástroj Sledovanie siete spoločnosti Microsoft (Netmon) analyzuje pakety, ktoré sa prenos údajov, ktorý prechádza medzi počítačmi v sieťach. Pomocou Netmon sledovanie prenosy so službami Office 365 môžete zachytiť, zobrazení a čítať hlavičky paketov, identifikovať vedľajší zariadenia, skontrolujte dôležité nastavenia na sieťového hardvéru vyhľadajte vynechané pakety a sledovať tok prenos údajov medzi počítačmi vo vašej podnikovej siete a služieb Office 365. Keďže skutočné telo prenosy šifrované, teda to (ciest na port 443 cez protokol SSL/TLS, nedokáže čítať súbory odosielaného. Namiesto toho sa zobrazí nefiltrované sledovanie cesty, ktoré má paketov, ktoré vám môžu pomôcť sledovať problém správania.

Uistite sa, že v tejto chvíli nepoužívate filter. Namiesto toho prechádzajte krokmi a predveďte problém, až potom ukončite sledovanie a uložte.

Po inštalácii otvorte nástroj Netmon 3.4 a vykonajte tieto kroky:

Vykonanie sledovania Netmon a zopakovanie problému

 1. Spustite nástroj Netmon 3.4.

  Existujú tri tably na úvodnej stránke: Najnovšie zaznamenáva, Vyberte sietí a Začíname s Microsoft Network Monitor 3,4. Oznámenie. Na paneli vyberte sietí tiež vám zoznam predvolené siete, z ktorého môžete zachytiť. Uistite sa, že sieťové karty nie sú vybraté tu.

 2. Kliknite na ikonu New Capture (Nové zachytávanie) v hornej časti stránky Start (Štart). Vedľa stránky Start (Štart) sa pridá nová karta s názvom Capture 1 (Snímka 1).

  Používateľské rozhranie Nemonu so zvýraznenými tlačidlami Nová snímka, Spustiť a Zastaviť.

 3. Ak chcete spustiť jednoduché zachytávanie, kliknite na ikonu Start (Spustiť) na paneli s nástrojmi.

 4. Zopakujte kroky, ktoré predstavujú problémy s výkonom.

 5. Kliknite na položky Stop (Zastaviť) > File (Súbor) > Save As (Uložiť ako). Nezabudnite do názvu zahrnúť dátum a čas aj s časovým pásmom, ako aj to, či ide o zlý alebo dobrý výkon.

HTTPWatch

HTTPWatch príde účtované, a bezplatné vydanie. Bezplatné vydanie Basic zahŕňa všetko, čo potrebujete na tento test. HTTPWatch monitory pre sieťové prenosy a stránky priečinky v knižnici priamo z okna prehliadača. Nástroj HTTPWatch je doplnok programu Internet Explorer, ktoré graficky popisuje výkon. Analýza môže byť uložený a zobraziť v HTTPWatch Studio.

Poznámky: 

 • Ak používate iný prehliadač, napríklad Firefox či Google Chrome, alebo ak nemôžete nainštalovať HTTPWatch v Internet Exploreri, otvorte nové okno prehliadača a na klávesnici stlačte kláves F12. V dolnej časti prehliadača by sa malo otvoriť kontextové okno Nástroje vývojára. Ak používate prehliadač Opera, stlačením klávesov CTRL + SHIFT + I otvorte nástroj Inšpektor webu, potom kliknite na kartu Sieť a vykonajte testovanie uvedené nižšie. Informácie budú mierne odlišné, ale časy načítania budú zobrazené v milisekundách.

 • Nástroj HTTPWatch je takisto veľmi užitočný na problémy s časmi načítavania stránok SharePointu Online.

Spustenie doplnku HTTPWatch a zopakovanie problému

 1. HTTPWatch je doplnok prehliadača, takže spustenie nástroja v prehliadači sa mierne líši pre každú verziu Internet Explorera. Nástroj HTTPWatch sa spravidla nachádza na paneli príkazov v prehliadači Internet Explorer.

  Ak sa doplnok HTTPWatch v okne prehliadača nezobrazuje, skontrolujte verziu prehliadača kliknutím na položky Pomocník > Informácie alebo v neskorších verziách Internet Explorera kliknite na ikonu ozubeného kolieska a na položku Internet Explorer – informácie. Ak chcete spustiť panel príkazov, pravým tlačidlom kliknite na panel s ponukou v Internet Exploreri a potom na položku Panel príkazov. V minulosti bol doplnok HTTPWatch spojený s panelom príkazov aj panelom prehliadača, takže ak sa po inštalácii ikona okamžite nezobrazí (ani po reštartovaní), vyhľadajte ju v ponuke Nástroje a na paneloch s nástrojmi. Nezabudnite, že panely s nástrojmi je možné prispôsobiť a pridávať do nich položky.

  Panel s nástrojmi príkazov Internet Exploreru so zobrazenou ikonou HTTPWatch.

 2. Spustite nástroj HTTPWatch v okne prehliadača Internet Explorer. Zobrazí sa ukotvený k prehliadaču v dolnej časti okna. Kliknite na ikonu Record (Nahrávať).

 3. Zopakujte presné kroky, ktoré spôsobujú problém s výkonom. Kliknite na ikonu Stop (Zastaviť) v nástroji HTTPWatch.

 4. Uložte (Save) sledovanie HTTPWatch alebo odošlite e-mailom (Send by Email). Nezabudnite pomenovať súbor tak, aby obsahoval údaje o dátume a čase a o tom, či obsahuje údaje o dobrom alebo zlom výkone.

  HTTPWatch zobrazujúci kartu Sieť na načítanie domovskej stránky služieb Office 365.

  Táto snímka obrazovky je z profesionálnej verzie nástroja HTTPWatch. Sledovania zhotovené v základnej verzii môžete otvoriť v počítači s profesionálnou verziou a čítať ich tam. Pomocou tejto metódy môžete zo sledovania získať aj ďalšie informácie.

Nástroj zaznamenávanie postupu problém

Nástroj Zaznamenávanie postupu alebo PSR.exe umožňuje zaznamenávať problémy priamo počas ich výskytu. Tento nástroj je veľmi užitočný a veľmi jednoducho sa spúšťa.

Spustenie problém nástroj zaznamenávanie postupu (PSR.exe) na zaznamenanie práce

 1. Buď kliknite na ponuku Štart, potom na položku Spustiť, zadajte PSR.exe a kliknite na tlačidlo OK, alebo stlačte kláves s logom Windows, zadajte PSR.exe a stlačte kláves ENTER.

 2. Keď sa zobrazí malé okno nástroja PSR.exe, kliknite na ikonu Spustiť zaznamenávanie a zopakujte kroky, ktoré viedli k problému s výkonom.

  Komentáre môžete pridať, podľa potreby, kliknutím na položku Pridať komentár.

 3. Po dokončení krokov, kliknite na tlačidlo Zastaviť záznam. Ak problém s výkonom je stránka vykresľovanie, počkajte, kým stránky na vykreslenie pred ukončíte záznamu.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Snímka obrazovky zaznamenávania postupu alebo PSR.exe.

Dátum a čas sa zaznamenáva za vás. To spája vaše PSR sledovania Netmon a HTTPWatch v čase, a pomáha s presnosťou na riešenie problémov. Dátum a čas v zázname PSR môžete zobraziť, či uplynulo minútu medzi prihlasovacie údaje a prezeranie URL adresu a čiastočné urobiť správca lokality, ako je napríklad.

Čítať sledovania

Nie je možné naučiť všetko, čo je potrebné vedieť o riešení problémov so sieťou a výkonom, iba prostredníctvom článku. Na to, aby bol človek dobrý v oblasti výkonu, sa vyžadujú skúsenosti a znalosti o fungovaní a zvyčajnom výkone siete. Je však možné uviesť zoznam najčastejších problémov a ukázať, ako môžu nástroje uľahčiť odstránenie najčastejších problémov.

Ak chcete vybrať zručnosti čítania siete stopy na lokalitách služieb Office 365, neexistuje žiaden lepší učiteľ ako vytváranie stopy po načítaní stránky pravidelne a získanie skúseností ich na čítanie. Napríklad, ak máte možnosť, načítanie služby Office 365 a sledovanie procesu. Filtrovanie sledovanie DNS prenosov alebo vyhľadať FrameData pre názov služby, ktoré ste prešli. Skenovanie sledovanie získať predstavu o kroky, ktoré sa vyskytujú pri načítaní službu. To vám pomôže Zistite, aké normálne načítanie stránky by mal vyzerať, a v prípade problémov, najmä okolo výkonu, porovnanie dobré poškodené stopy môžu naučiť sa veľa.

Netmon používa Microsoft Intellisense v poli filter zobrazenia. IntelliSense alebo inteligentné kód zakončenie je ten trik, kde zadáte obdobie a všetky dostupné možnosti sa zobrazia v poli rozbaľovací zoznam výberu. Ak ste napríklad starosti TCP okna mierky, môžete nájsť cestu do filtra (napríklad .protocol.tcp.window < 100) týmto spôsobom.

Snímka obrazovky Netmonu zobrazujúca, že pole Zobraziť filter používa funkciu intellisense.

Sledovania Netmon môže mať veľa prevádzky v nich. Ak nemáte skúsenosti s ich na čítanie, je pravdepodobne budete mať vaše sily otvorenie sledovanie po prvý raz. Najprv je oddelenie signálu od šum v pozadí v sledovaní. Ktorý testuje služieb Office 365, a to je prenos údajov, ktoré sa majú zobraziť. Ak ste zvyknutí navigácia cez stopy, nemusíte tento zoznam.

Prenos údajov medzi klientom a službami Office 365 prebieha cez protokol TLS, čo znamená, že samotné prenosy budú šifrované a vo všeobecných sledovaniach Netmon budú nečitateľné. Na analýzu výkonu nie je potrebné poznať konkrétne informácie v paketoch. Veľmi zaujímavé sú však hlavičky paketov a informácie, ktoré obsahujú.

Tipy na získanie dobrého sledovania

 • Zistite IPv4 alebo IPv6 adresu klientskeho počítača. Túto informáciu môžete získať v príkazovom riadku zadaním príkazu IPConfig a stlačením klávesu ENTER. Po zistení tejto adresy veľmi rýchlo určíte, či prenosy v sledovaní priamo zahŕňajú váš klientsky počítač. Ak poznáte proxy server, vykonajte príkaz ping a získajte aj jeho IP adresu.

 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť prekladača DNS a ak je to možné, zatvorte všetky prehliadače okrem toho, v ktorom vykonávate testy. Ak to nemôžete urobiť, napríklad preto, že oddelenie podpory používa nejaký nástroj založený na prehliadači na zobrazenie pracovnej plochy počítača, pripravte sa na filtrovanie sledovania.

 • V sledovaní zaneprázdnený, vyhľadajte služby Office 365, ktoré používate. Ak ste nikdy alebo zriedka videli prenosov pred, je to užitočné krok oddeľovanie problém s výkonom od iných šum v sieti. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť. Priamo pred váš test môžete použiť príkaz ping alebo PsPing URL adresy konkrétnej služby (ping outlook.office365.com alebo psping -4 microsoft-my.sharepoint.com:443, príklady). Môžete tiež jednoducho nájsť danú PsPing v sledovaní Netmon (podľa názvu proces). To vám miesto začať hľadať.

  Ak v čase výskytu problému už používate sledovanie Netmon, je to tiež v poriadku. Ak sa chcete zorientovať, použite filter, napríklad ContainsBin(FrameData, ASCII, "office") alebo ContainsBin(FrameData, ASCII, "outlook"). Zo súboru sledovania môže zaznamenať číslo rámca. Takisto sa možno budete chcieť posunúť na table Frame Summary (Súhrn rámca) úplne doprava a vyhľadať stĺpec Conversation ID (Identifikácia konverzácie). Nachádza sa tam identifikačné číslo danej konkrétnej konverzácie, ktoré si tiež môžete zaznamenať neskôr ho vyhľadať samostatne. Pred použitím iného filtrovania nezabudnite odstrániť tento filter.

  Tip: Nástroj Netmon obsahuje mnoho užitočných vstavaných filtrov. Skúste použiť tlačidlo Load Filter (Načítať filter) v hornej časti tably filtra Display (Zobrazenie).

  Nájdite svoju IP adresu pomocou príkazu PSPing v príkazovom riadku klientskeho počítača.

  Sledovanie Netmon z klienta so zobrazením rovnakého príkazu PSPing pomocou filtra TCP.Flags.Syn == 1.

  Oboznámte sa so sieťovými prenosmi a naučte sa vyhľadávať potrebné informácie. Naučte sa napríklad určiť, ktorý paket v sledovaní ako prvý odkazuje na aplikáciu služieb Office 365, ktorú používate (napríklad Outlook).

Na príklade aplikácie Office 365 Outlook Online sa prenosy začínajú približne takto:

 • Štandardný dotaz DNS a odpoveď DNS pre adresu outlook.office365.com so zodpovedajúcimi identifikátormi dotazu. Je dôležité všimnúť si hodnotu Time Offset pre tento dotaz a odpoveď, ako aj to, kam vo svete globálny DNS server služieb Office 365 odošle požiadavku na preklad názvu. Ideálne čo najbližšie a nie na druhý koniec sveta. (Za tým môžu nasledovať nejaké DNS prenosy online prihlásenia.)

 • Požiadavka HTTP GET so stavom Moved Permanently (301)

 • RWS prenosy vrátane požiadaviek RWS Connect a odpovedí Connect. (Protokol Remote Winsock nadväzuje spojenie za vás.)

 • TCP SYN a TCP SYN/ACK konverzáciu. Veľa nastavenia v tejto konverzácii vplyv na výkon.

 • Potom nasleduje séria prenosov TLS:TLS, v ktorých dochádza k synchronizácii TLS a konverzáciám TLS o certifikátoch. (Pamätajte, že údaje sú šifrované prostredníctvom protokolu SSL/TLS.)

Všetky súčasti prenosov sú dôležité a pripojené, ale malé časti sledovania obsahujú informácie, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska riešenia problémov s výkonom, takže sa zameriame na tieto oblasti. Keďže sme v spoločnosti Microsoft už vykonali dostatok riešení problémov so službami Office 365 na to, aby sme mohli zostaviť rebríček 10 najbežnejších problémov, zameriame sa aj na tieto problémy a postup ich vyriešenia pomocou nástrojov, ktoré máme k dispozícii.

Ak ešte nemáte nainštalovaný ich všetci pripravení, matice nižšie robí pomocou viacerých nástrojov. Ak je to možné. K dispozícii sú prepojenia na inštaláciu body. Obsahuje zoznam bežných nástrojov na sledovanie siete ako Netmon a Wireshark, ale použite nástroj na sledovanie, ktoré ste spokojní s a v ktorom ste zvyknutí filtrovanie sieťový prenos. Keď ste testovanie, nezabudnite:

 • Zatvorte vášho prehliadača a otestujte na len jeden prehliadač spustený – zníži celkového prenosu zachytiť. To je menej vyťažený sledovanie.

 • Vymazať vyrovnávaciu pamäť prekladača DNS v klientskom počítači – Získate tým „čistý stôl“ pri spustení zachytávania a čistejšie sledovanie.

Niektoré najčastejšie problémy

Niektoré bežné problémy, ktoré sa môžete stretnúť a ako ich nájsť v sledovaní siete.

Bežný problém

Nástroj

Čo hľadáte

Určovanie veľkosti okien TCP

 • Nachádza sa v SYN – SYN/ACK.

 • Starší alebo starnúci hardvér nemusí využívať určovanie veľkosti okien TCP.

 • Bez správneho nastavenia určovania veľkosti okien TCP sa predvolená 16-bitová medzipamäť v hlavičkách TCP zaplní v priebehu niekoľkých milisekúnd.

 • Prenosy sa nemôžu ďalej odosielať, kým klient nedostane potvrdenie, že pôvodné údaje boli prijaté, čo spôsobuje oneskorenia.

Netmon

Wireshark

Vyhľadajte prenosy SYN – SYN/ACK v sledovaní siete.

V nástroji Netmon, použite filter ako tcp.flags.syn == 1. Tento filter je rovnaký v protokole Wireshark.

Filter paketov synchronizácie v Netmone alebo Wiresharku pre oba nástroje: TCP.Flags.Syn == 1.

Všimnite si, že pre každé SYN existuje číslo zdrojového portu (SrcPort), ktoré sa zhoduje s cieľovým portom (DstPort) príslušného potvrdenia (SYN/ACK).

Ak chcete zobraziť hodnotu Windows Scaling, ktorú používa vaše sieťové pripojenie, rozbaľte najprv SYN a potom príslušný SYN/ACK.

Grafika zobrazujúca spôsob zosúladenia SrcPortu s DstPortom s cieľom získať čas delta.

Nastavenia času nečinnosti TCP

 • Väčšina nárazníkových sietí je historicky nakonfigurovaná na krátkodobé prenosy, čo znamená, že nečinné pripojenia sa spravidla ukončia.

 • Nečinné relácie TCP môžu ukončovať proxy servery a brány firewall po viac než 100 až 300 sekundách.

 • Toto je problematické pre Outlook Online, pretože vytvára a využíva dlhodobé pripojenia bez ohľadu na to, či sú nečinné alebo nie.

 • Ak proxy servery alebo brány firewall ukončia pripojenia, klient nie je informovaný a pokus o použitie Outlooku Online bude znamenať, že klientsky počítač sa bude opakovane pokúšať oživiť pripojenie a až potom vytvoriť nové.

 • Môže to mať za následok zamrznutie produktu, výzvy alebo pomalý výkon pri načítavaní stránky.

Netmon

Wireshark

V nástroji Netmon si pozrite pole Time Offset pre čas od požiadavky po odpoveď. Čas od požiadavky po odpoveď (round-trip, RTT) je čas od odoslania požiadavky klienta na server po prijatie odpovede. Skontrolujte medzi klientom a výstupným bodom (napr. klient --> proxy), alebo medzi klientom a službami Office 365 (klient --> Office 365). Môžete to vidieť v mnohých typoch paketov.

Ako príklad, filter v nástroji Netmon môže vyzerať ako .Protocol.IPv4.Address == 10.102.14.112 AND .Protocol.IPv4.Address == 10.201.114.12, alebo v nástroji Wireshark napríklad ip.addr == 10.102.14.112 && ip.addr == 10.201.114.12.

Tipy: 

 • Neviete, či IP adresa vo vašom sledovaní patrí vášmu DNS serveru? Skúste ju vyhľadať v príkazovom riadku. Kliknite na položky Štart > Spustiť napíšte cmd alebo stlačte kláves s logom Windows a napíšte cmd. V príkazovom riadku napíšte nslookup <the IP address from the network trace>. Ak chcete vykonať testovanie, použite príkaz nslookup s IP adresou vlastného počítača.

 • Ak chcete zobraziť rozsahy IP adries spoločnosti Microsoft, pozrite si článok URL adresy a rozsahy IP adries v Office 365.

Ak máte problém, očakávať dlhý čas Odsadí Zobraziť v tomto prípade (Outlook Online), najmä v TLS:TLS pakety, ktoré zobrazujú prechod údajov aplikácie (napríklad v nástroji Netmon môžete nájsť aplikácie údajov paketov cez .Protocol.TLS AND Description == "TLS:TLS Rec Layer-1 SSL Application Data"). Mali by ste vidieť plynulý priebeh v čase celej relácie. Ak sa zobrazí meškania pri obnovovaní Outlook Online, môže to byť spôsobené vysokej odosielaného sa obnovia.

Latencia/čas od požiadavky po odpoveď

 • Latencia je hodnota, ktorá sa môže výrazne meniť v závislosti od mnohých premenných, ako napríklad inovácia starnúcich zariadení, pridanie veľkého počtu používateľov do siete a percentuálny podiel celkovej šírky pásma spotrebovaný inými úlohami v sieťovom pripojení.

 • Existuje kalkulačky šírky pásma pre služby Office 365 z tejto strany siete plánovanie a optimalizácia výkonu služieb Office 365 .

 • Potrebujete zmerať rýchlosť pripojenia alebo šírku pásma pripojenia poskytovateľa internetových služieb? Vyskúšajte túto lokalitu (alebo lokalít, ako je to): Speedtest oficiálne stránkya Pingtest.

Ping

PsPing

Netmon

Wireshark

Ak chcete sledovať latenciu v sledovaní, využijete poznačenú IP adresu klientskeho počítača a IP adresu DNS servera v službách Office 365. Je to na účely jednoduchšieho sledovania filtrovania. Ak sa pripájate cez proxy server, budete na zjednodušenie práce potrebovať IP adresu klientskeho počítača, IP adresu proxy servera/výstupného bodu a IP adresu DNS servera služby Office 365.

Z požiadavky ping odoslanej na adresu outlook.office365.com sa dozviete názov dátového centra prijímajúceho požiadavku, aj keď príkaz ping sa nemusí dokázať pripojiť na odoslanie ICMP paketov s ochrannou známkou idúcich za sebou. Ak používate PsPing (bezplatný nástroj na stiahnutie) a určíte port (443) a snáď používate protokol IPv4 (-4), získate priemerný čas od požiadavky po odpoveď pre odoslané pakety. Bude to fungovať aj pre ostatné URL adresy v službách Office 365, napríklad psping -4 yourSite.sharepoint.com:443. V skutočnosti môžete určiť počet odoziev ping na získanie väčšej vzorky pre váš priemer. Skúste niečo takéto: psping -4 -n 20 yourSite-my.sharepoint.com:443.

Poznámka: Nástroj PsPing neodosiela ICMP pakety. Príkaz ping vykonáva s TCP paketmi cez konkrétny port, takže môžete použiť ktorýkoľvek, o ktorom viete, že je otvorený. V službách Office 365, ktoré používajú protokol SSL/TLS, skúste k príkazu v nástroji PsPing určiť port :443.

Snímka obrazovky zobrazujúca príkaz Ping lokality outlook.office365.com a PSPing s portom 443 s rovnakou činnosťou, ale aj vykazujúca 6,5 ms priemerného RTT.

Ak ste počas sledovania siete načítali pomalú stránku služieb Office 365, v sledovaní nástroja Netmon alebo Wireshark by ste mali použiť filter DNS. Toto je jedna z IP adries, ktoré hľadáme.

Tu sú kroky na filtrovanie sledovania Netmon na získanie IP adresy (a pozrite sa na hodnotu DNS Latency). V tomto príklade sa používa adresa outlook.office365.com, ale môže sa používať aj URL adresa nájomníka SharePointu Online (napríklad hithere.sharepoint.com).

 1. Vykonajte príkaz ping s URL adresou ping outlook.office365.com a vo výsledkoch si poznačte názov a IP adresu DNS servera, na ktorý bola požiadavka ping odoslaná.

  Požiadavka Ping na stránke outlook.office365.com so zobrazením DNS a IP adresy lokality namnorthwest.

 2. Siete sledovanie otvorením stránky alebo vykonávaním krokov, ktoré spôsobujú problémy s výkonom, alebo ak sa zobrazí veľkým oneskorením ping, sám, na sledovanie tejto siete.

 3. Otvorte sledovanie v nástroji Netmon a nastavte filter DNS (tento filter funguje aj v nástroji Wireshark, ale záleží v ňom na malých a veľkých písmenách – dns). Keďže z príkazu ping poznáte názov DNS servera, môžete v nástroji Netmon filtrovať rýchlejšie takto: DNS AND ContainsBin(FrameData, ASCII, "namnorthwest"), čo v nástroji Wireshark vyzerá takto: dns and frame contains "namnorthwest".

  Otvorte paket odpovede a v okne Frame Details nástroja Netmon kliknutím na položku DNS rozbaľte ďalšie informácie. V okne s informáciami o DNS serveri nájdete IP adresu DNS servera, na ktorý odišla požiadavka v službách Office 365. Túto IP adresu budete potrebovať v ďalšom kroku(nástroj PsPing). Odstráňte filter, pravým tlačidlom kliknite na položku DNS Response (Odpoveď DNS) v okne Frame Summary (Súhrn rámca) > Find Conversations (Nájsť konverzácie) > DNS v nástroji Netmon, čím sa dotaz a odpoveď DNS zobrazia vedľa seba.

  Sledovanie filtrované podľa funkcie Vyhľadávanie konverzácií, potom podľa DNS.

 4. V nástroji Netmon si všimnite aj stĺpec Time Offset medzi stĺpcami DNS Request a Response.

  Ďalšie výsledky Netmonu filtrované pomocou DNS AND CONTAINSBIN(Framedata, ASCII, "namnorthwest") zobrazujúce veľmi krátky časový posun medzi požiadavkou a odpoveďou.

Na ďalší krok, jednoduchá inštalácia a používanie PsPing nástroj hodí veľmi, tak preto ICMP je často blokovaná na brány firewall, a preto PsPing elegantne sleduje oneskorenie (v milisekundách). PsPing dokončí pripojenie TCP adresy a portu (v našom prípadu otvoriť port 443).

 1. Nainštalujte nástroj PsPing.

 2. Otvorte príkazový riadok (Štart > Spustiť > napíšte cmd, alebo kláves s logom Windows > napíšte cmd) a prejdite do adresára, v ktorom je nainštalovaný nástroj PsPing, aby ste mohli spustiť príkaz PsPing. V mojom príklade vidíte adresár Perf v koreňovom adresári jednotky C. Pre rýchly prístup to môžete urobiť tak isto.

 3. Napíšte príkaz, ktorým spustíte príkaz PsPing s IP adresou DNS servera služieb Office 365 zistenou v predchádzajúcom sledovaní Netmon – nezabudnite pridať aj číslo portu. Inými slovami, psping -n 20 132.245.24.82:445. Keď sa príkaz PsPing dokončí, získate vzorku 20 odoziev ping a priemernú latenciu.

  Príkaz psping -n 20 132.245.24.82:443 v nástroji PSPing vracia priemernú latenciu 25,51 milisekundy.

Ak sa do služieb Office 365 dostávate prostredníctvom proxy servera, postup sa mierne líši. Najskôr vykonáte príkaz PsPing s adresou proxy servera, čím získate priemernú hodnotu latencie v milisekundách k proxy serveru/výstupnému bodu a späť, a potom spustite príkaz PsPing priamo na proxy serveri alebo v počítači s priamym pripojením na internet a získajte chýbajúcu hodnotu (do služieb Office 365 a späť).

Ak ste sa rozhodli spustiť príkaz PsPing z proxy servera, máte dve hodnoty v milisekundách: od klientskeho počítača po proxy server alebo výstupný bod a od proxy servera po služby Office 365. Hotovo! Áno, ešte si treba poznačiť hodnoty.

Ak ste minuli PsPing na inom klientsky počítač s priamym pripojením na internet, teda bez proxy servera, budete mať dve hodnoty milisekúnd: klientskeho počítača na proxy server alebo výstupný bod, ktorý klientsky počítač do služieb Office 365. V tomto prípade odpočíta hodnotu klientsky počítač do servera proxy server alebo výstupný bod oproti hodnote klientsky počítač do služieb Office 365 a RTT čísla od klientskeho počítača budete musieť proxy server alebo výstupný bod a z proxy server alebo výstupný ukážte na kancelárie ES 365.

Ak ste však na postihnutom mieste našli klientsky počítač s priamym pripojením na internet, teda, ktorý obchádza proxy server, môžete sa rozhodnúť zistiť, či sa problém zopakuje aj v ňom, a testovať v ňom neskôr.

Latencia, ako možno vidieť v sledovaní Netmon, tieto dodatočné milisekundy dokáže pripočítavať, ak existuje dosť z nich v danej relácii.

Všeobecné oneskorenie v Netmone s predvoleným stĺpcom času delta v Netmone pridaným do súhrnu rámu.

Poznámka: Vaša IP adresa môže byť iná ako IP adresy zobrazené na tejto snímke obrazovky. Váš príkaz ping môže vrátiť skôr adresu ako 157.56.0.0/16 alebo podobný rozsah. Zoznam rozsahov používaných službami Office 365 nájdete v článku URL adresy a rozsahy IP adries v Office 365. Ak chcete hľadať napríklad 132.245, nezabudnite rozbaliť všetky uzly (je na to tlačidlo v hornej časti).

Overenie proxy serverom

 • Táto časť sa na vás vzťahuje, len ak sa pripájate prostredníctvom proxy servera. Ak nie, môžete ju vynechať.

 • Ak všetko funguje správne, overenie proxy serverom by malo zakaždým trvať len niekoľko milisekúnd. Nemali by sa napríklad vyskytovať chvíľkové obdobia nízkeho výkonu počas období vysokého zaťaženia.

 • Ak je overenie proxy serverom zapnuté, vždy, keď vytvoríte nové TCP pripojenie k službám Office 365 na získanie informácií, musíte na pozadí absolvovať proces overenia. Takže napríklad pri prechode z kalendára do e-mailov v Outlooku Online dôjde k overeniu. A ak v SharePointe Online stránka zobrazuje médiá alebo údaje z viacerých lokalít alebo miest, dôjde k overeniu pre každé jednotlivé TCP pripojenie potrebné na vykreslenie údajov.

 • V Outlooku Online môžete pozorovať pomalé časy načítavania pri každom prechode z kalendára do e-mailov alebo môžete pozorovať pomalé načítavanie stránok v SharePointe Online. Existujú však aj iné príznaky, ktoré tu nie sú uvedené.

  Overenie servera proxy je nastavenie na výstupný server proxy. Ak je príčinou problému s výkonom so službami Office 365, musí sa obrátiť na tím sietí.

Netmon

Wireshark

Server proxy overovanie prebieha vždy, keď novú reláciu TCP musí otáčať, bežne na vyžadujte súbory a informácie zo servera alebo na uviesť informácie. Napríklad, môžete vidieť overenie servera proxy okolo HTTP GET alebo HTTP POST požiadavky. Ak chcete zobraziť snímky, kde sú overení žiadosti o v sledovaní, pridajte stĺpec "NTLMSSP súhrn" Netmon a filter pre .property.NTLMSSPSummary. Ak chcete zobraziť, ako dlho trvá, overovanie, pridajte stĺpec Time Delta. Pridanie stĺpca do Netmon:

 1. Kliknite pravým tlačidlom na stĺpec, ako je napríklad stĺpec Description (Opis).

 2. Kliknite na položku Choose Columns (Vybrať stĺpce). Vyhľadajte v zozname stĺpce NTLMSSP Summary (Súhrn NTLMSSP) a Time Delta (Rozdiel času) a kliknite na tlačidlo Add (Pridať).

 3. Presuňte nové stĺpce pred alebo za stĺpec Description (Opis), aby ste ich mohli čítať vedľa seba. Kliknite na tlačidlo OK.

Aj v prípade, že nepridávate stĺpci, bude fungovať Netmon filter. Však riešenia problémov bude oveľa jednoduchšie, ak chcete zobraziť v akej fáze overovania, ktoré ste v. Keď je prezentovať hľadá výskyty overenie serverom Proxy, uistite sa, že štúdium všetky snímky, kde je problém NTLM, alebo vykonať overenie správy. Ak je to potrebné, kliknite pravým tlačidlom myši na daný prenosy a vyhľadávanie konverzácií > TCP. Vezmite do úvahy čas Delta hodnôt v týchto konverzáciách.

Sledovanie Netmon zobrazujúce overenie serverom proxy filtrované podľa konverzácie.

Štvorsekundové oneskorenie overenia proxy serverom, ako sa zobrazuje v nástroji Wireshark. Stĺpec Time delta from previous displayed frame (Rozdiel času z predchádzajúceho zobrazeného rámca) bol vytvorený kliknutím pravým tlačidlom na pole s rovnakým názvom v podrobnostiach rámca a výberom položky Add as Column (Pridať ako stĺpec).

V nástroji Wireshark možno stĺpec Time delta from previous displayed frame (Rozdiel času z predchádzajúceho zobrazeného rámca) vytvoriť kliknutím pravým tlačidlom na pole s rovnakým názvom v podrobnostiach rámca a výberom položky Add as Column (Pridať ako stĺpec).

Výkon DNS servera

 • Preklad názvov funguje najlepšie a najrýchlejšie, keď sa uskutočňuje čo najbližšie ku krajine klienta.

 • Ak k prekladu názvov DNS dochádza na druhom konci sveta, načítanie stránky môže trvať rádovo sekundy.

 • V ideálnom prípade k prekladu názvu dôjde do 100 ms. Ak nie, mali by ste to podrobnejšie preskúmať.

Tip: Nie ste si istí, ako fungujú pripojenia klientov v službách Office 365? Pozrite si referenčný dokument na tému pripojení klientov tu.

Netmon

Wireshark

PsPing

Analýza výkonu DNS servera je zvyčajne ďalšou úlohou v rámci sledovania siete. Pri potvrdení alebo vyvrátení možnej príčiny je však užitočný aj nástroj PsPing.

DNS prenosy sú založené na protokole TCP a UDP požiadavky a odpovede sú jasne označené identifikátorom, ktorý pomáha priradiť konkrétnu požiadavku ku konkrétnej odpovedi. K DNS prenosom dochádza napríklad vtedy, keď SharePoint Online používa sieťový názov alebo URL adresu na webovej stránke. Platí, že k väčšine týchto prenosov, okrem situácie pri prenose zón, dochádza prostredníctvom protokolu UDP.

V nástroji Netmon aj Wireshark základné filter, ktorý vám pozrieť prenosy DNS je jednoducho dns. Uistite sa, že použiť malé písmená pri určovaní filter. Nezabudnite vymazať vyrovnávaciu pamäť prekladača DNS, skôr ako začnete zopakovanie problému v klientskom počítači. Napríklad ak máte pomalé načítanie stránky lokality SharePoint Online na domovskej stránke, ktoré by zatvorte všetky prehliadače, Otvorte nové okno., spustite sledovanie, vymazať vyrovnávaciu pamäť prekladača DNS a prejdite na lokalitu SharePoint Online. Po celú stránku vyrieši, by ukončenie a uloženie sledovania.

Základný filter pre DNS v Netmone je DNS.

Chcete si pozrieť v čase offset sem. A môže byť užitočné, ak chcete pridať stĺpec Time Delta Netmon, ktoré môžete vykonávať vykonaním týchto krokov:

 1. Kliknite pravým tlačidlom na stĺpec, ako je napríklad stĺpec Description (Opis).

 2. Kliknite na položku Choose Columns (Vybrať stĺpce).

 3. Vyhľadajte v zozname stĺpec Time Delta (Rozdiel času) a kliknite na tlačidlo Add (Pridať).

 4. Presuňte nový stĺpec pred alebo za stĺpec Description (Opis), aby ste ich mohli čítať vedľa seba. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak zistíte, že dotaz vášho záujmu, zvážte izolovanie kliknutím pravým tlačidlom myši na dotaz na paneli podrobností rámca, kliknutím na položku Vyhľadávanie konverzácií > DNS. Všimnite si, či sieťové konverzácie panel preskočí na určitú konverzáciu v jeho denníka UDP prevádzky.

Sledovanie Netmon načítavania Outlooku Online filtrované podľa DNS a zúženie výsledkov kliknutím na položku Vyhľadávanie konverzácií a následne na položku DNS.

V nástroji Wireshark môžete stĺpec prvýkrát DNS. Vziať svoje sledovanie (alebo otvoriť sledovanie) v nástroji Wireshark a filtrovať podľa dnsalebo viac ochotne dns.time. Kliknite na ľubovoľný DNS dotaz, a na paneli zobrazujúca Podrobnosti rozbaliť Domain Name System (response) Podrobnosti. Pole sa zobrazia na čas (napríklad [Time: 0.001111100 seconds]. Kliknite pravým tlačidlom myši na tento čas a vyberte možnosť použiť ako stĺpec. To vám stĺpec času rýchlejšie zoraďovanie svoje sledovanie. Kliknite na nový stĺpec zo zoradenia zostupné zoradenie zistiť, ktoré si vyžadujú DNS vzala najdlhšieho vyriešiť.

Prehľadávanie SharePointu Online filtrovaného v protokole Wireshark podľa hodnoty (malé písmená) dns.time, s časom z podrobností usporiadaných do stĺpca a zoradených vzostupne.

Ak by ste chceli urobiť ďalšie šetrenie času DNS rozlíšenie, skúste PsPing proti DNS port používa TCP (napríklad psping <IP address of DNS server>:53). Stále vidíte problém s výkonom? Ak áno, problém je pravdepodobne širšej siete vydá ako problém špecifické DNS používate klávesy na vykonanie rozlíšenie. Je tiež stojí za zmienku znova, že ping outlook.office365.com vám povie, kde prekladu názvov DNS pre Outlook Online sa uskutočňuje (napríklad outlook-namnorthwest.office365.com).

Ak sa zdá, že problém sa týka DNS servera, možno bude potrebné obrátiť sa na oddelenie IT, aby skontrolovalo konfigurácie DNS serverov a DNS serverov pre posielanie ďalej a podrobnejšie preskúmalo tento problém.

Škálovateľnosť proxy servera

 • Služby ako Outlook Online v službách Office 365 poskytujú klientom viac dlhodobých pripojení.

 • Každý používateľ preto môže používať viac pripojení, ktoré vyžadujú dlhšiu životnosť.

Tip: Potrebujete si naplánovať použitie šírky pásma, pretože sa chystáte pridať veľa používateľov do služieb Office 365? Pozrite si článok Plán využitia šírky pásma internetu pre služby Office 365. Nachádzajú sa tam kalkulačky na výpočet potrebnej šírky pásma.

Matematika

Neexistuje špeciálny nástroj na sledovanie siete alebo nástroj na riešenie problémov na tento účel. Namiesto toho sa uskutočňujú výpočty šírky pásma s ohľadom na obmedzenia a ďalšie premenné.

Max. veľkosť segmentu TCP

 • Nachádza sa v SYN – SYN/ACK.

 • Túto kontrolu vykonajte v ľubovoľnom vykonanom sledovaní siete, čím zaručíte, že TCP pakety sú nakonfigurované tak, aby prenášali maximálne možné množstvo údajov.

 • Cieľom je hodnota MSS 1 460 bajtov na prenos údajov.

 • Ak ste za proxy serverom alebo používate funkciu NAT, nezabudnite spustiť tento test od klienta po proxy server, výstupný bod/NAT a od proxy servera/výstupného bodu/NAT po služby Office 365 na dosiahnutie najlepších výsledkov! Toto sú rôzne TCP relácie.

Netmon

TCP maximálnu veľkosť segmentu (MSS) je ďalší parameter tri smerovej v sledovaní siete, to znamená v SYN – SYN/ACK paketov nájdete údaje, ktoré potrebujete. MSS je vlastne celkom jednoduché, ak chcete zobraziť.

Otvorte ktorékoľvek sledovanie výkonu siete a nájdite pripojenie, ktoré vás zaujíma alebo ktoré demonštruje problém s výkonom.

Poznámky: 

 • Ak sa pozeráte na sledovanie a potrebujete nájsť prenosy týkajúce sa vašej konverzácie, nastavte filter podľa IP adresy klienta alebo IP adresy proxy servera/výstupného bodu alebo oboch. Ak idete priamo, budete musieť použiť príkaz ping s URL adresou, ktorú testujete pre IP adresu služieb Office 365 v sledovaní, a filtrovať podľa nej.

 • Sa pozrieme na sledovanie použitého? Skúste použiť filtre zorientovať. V nástroji Netmon, spustite vyhľadávanie na základe URL adresu, napríklad Containsbin(framedata, ascii, "sphybridExample"), poznačte si číslo snímky. V nástroji Wireshark použite niečo ako frame contains "sphybridExample". Ak zistíte, že ste našli vzdialeného Winsock (RW) prenosy (to môže vyzerať ako [PSH, ACK] v nástroji Wireshark), nezabudnite, že RW spája vidno krátko pred relevantné SYN – SYN/rozširujúce balíky, ako bolo spomenuté skôr. Na tomto mieste môžete zaznamenať číslo snímky, myšou filter, kliknite na položku všetky prenosy v okne konverzácie siete v nástroji Netmon sa pozrieť na najbližšie SYN.

 • Dôležité je, že ak ste nedostali žiadne informácie o IP adrese v čase sledovania, vyhľadanie URL adresy v sledovaní (napríklad časť sphybridExample-my.sharepoint.com) vám poskytne IP adresy, podľa ktorých treba filtrovať.

 1. V sledovaní vyhľadajte pripojenie, ktoré chcete zobraziť. Môžete to urobiť skenovaním sledovania, filtrovaním podľa IP adresy alebo výberom konkrétneho identifikátora konverzácie pomocou okna Network Conversations (Sieťové konverzácie) v nástroji Netmon.

  Filtrovanie podľa konverzácie. Kliknite pravým tlačidlom myši na rám SYN a kliknite na tlačidlo Vyhľadávanie konverzácií, TCP.

 2. Po nájdení paketu SYN rozbaľte položku TCP (v nástroji Netmon) alebo Transmission Control Protocol (v nástroji Wireshark) v tabuľke podrobností rámca.

 3. Rozbaľte položky TCP Options a MaxSegementSize.

 4. Vyhľadajte príslušný SYN-ACK rámec a rozbaľte položky TCP Options a MaxSegmentSize.

 5. Menšia z dvoch hodnôt bude vaša maximálna veľkosť segmentu.

Na tomto obrázku môžem využiť vstavaný stĺpec v nástroji Netmon s názvom TCP Troubleshoot.

Sledovanie siete filtrované v Netmone pomocou vstavaných stĺpcov.

Vstavaný stĺpec je v hornej časti panela Frame Details (Podrobnosti rámca). (Ak chcete prepnúť späť na normálne zobrazenie, znova kliknite na položku Columns (Stĺpce) a potom vyberte položku Time Zone (Časové pásmo).)

Kde nájsť rozbaľovací zoznam Stĺpce pre možnosť riešenia problémov TCP (v hornej časti súhrnu rámu).

Tu je filtrovaného sledovanie v nástroji Wireshark. Špecifické pre hodnota MSS (tcp.options.mss) je filter. Rámy SYN, SYN/ACK, ACK handshake sú prepojené na konci Wireshark rovná podrobnostiach rámca (teda rámu 47 ACK, prepojenia na 46 SYN/ACK, prepojenia na 43 SYN) uľahčí tento druh práce.

Sledovanie vo Wiresharku filtrované podľa tcp.options.mss pre maximálnu veľkosť segmentu (MSS).

Ak potrebujete skontrolovať selektívne potvrdenie (nasledujúca téma v tejto tabuľke), nezatvárajte svoje sledovanie!

Selektívne potvrdenie

 • Nachádza sa v SYN – SYN/ACK.

 • Musí sa uvádzať ako Permitted (Povolené) v SYN aj SYN/ACK.

 • Selektívne potvrdenie (SACK) umožňuje plynulejší opätovný prenos údajov, keď sa balík alebo paket stratí.

 • Zariadenia môžu vypnúť túto funkciu, čo môže spôsobiť problémy s výkonom.

 • Ak ste za proxy serverom alebo používate funkciu NAT, nezabudnite spustiť tento test od klienta po proxy server, výstupný bod/NAT a od proxy servera/výstupného bodu/NAT po služby Office 365 na dosiahnutie najlepších výsledkov! Toto sú rôzne TCP relácie.

Netmon

Selektívne potvrdenie (SACK) je ďalší parameter v synchronizácii SYN – SYN/ACK. SYN – SYN/ACK môžete v sledovaní filtrovať rôznymi spôsobmi.

 1. Vyhľadajte v sledovaní spojenie, ktoré chcete zobraziť, a to skenovaním sledovania, filtrovaním podľa IP adresy alebo kliknutím na identifikátor konverzácie pomocou okna Network Conversations (Sieťové konverzácie) v nástroji Netmon.

 2. Po nájdení paketu SYN, rozbaľte položku TCP v nástroji Netmon alebo Transmission Control Protocol v nástroji Wireshark v časti s podrobnosťami rámca.

 3. Rozbaľte položku TCP Options a potom položku SACK.

 4. Vyhľadajte príslušný SYN-ACK rámec a rozbaľte položku TCP Options a jej pole SACK.

 5. Skontrolujte, či je SACK povolené v SYN aj SYN/ACK.

Tu sú hodnoty SACK zobrazené v nástroji Netmon aj Wireshark.

Režim SACK v Netmone ako dôsledok tcp.flags.syn == 1.

Režim SACK, ako sa zobrazuje v protokole Wireshark s filtrom tcp.flags.syn == 1.

Geolokácia DNS

 • Miesto vo svete, kde sa služby Office 365 pokúšajú preložiť DNS hovor, má vplyv na rýchlosť pripojenia.

 • V Outlooku Online po dokončení prvého vyhľadávania DNS servera sa na pripojenie k najbližšiemu dátovému centru použije umiestnenie tohto DNS servera. Budete pripojení k CAS serveru Outlooku Online, ktorý použije chrbticovú sieť na pripojenie k dátovému centru, kde sú uložené vaše údaje. Toto je rýchlejšie.

 • Pri prístupe k SharePointu Online bude používateľ smerujúci do zahraničia nasmerovaný na aktívne dátové centrum, čiže dátové centrum, ktorého umiestnenie je založené na domovskej krajine SPO nájomníka (teda dátové centrum v USA, ak sa používateľ nachádza v USA).

 • Lync Online má aktívne uzly vo viac ako jednom dátovom centre naraz. Keď sa požiadavky odosielajú do inštancií Lyncu Online, DNS server spoločnosti Microsoft určí miesto vo svete, odkiaľ požiadavka prišla a vráti IP adresy z najbližšieho miestneho dátového centra, v ktorom je Lync Online aktívny.

Tip: Potrebujete vedieť viac o tom, ako sa klienti pripájajú k službám Office 365? Pozrite si referenčný článok o pripojení klientov (a užitočné obrázky v ňom).

Ping

PsPing

Vo väčšine prípadov výsledok v Microsoft DNS vrátenie IP adresu miestneho údajového centra (dátové centrum) by mali žiadosti o názvov z klientových DNS serverov DNS servery spoločnosti Microsoft. Čo to znamená pre vás? Ak sa vaše hlavné sídlo v Bangalúre, ale ste na cestách v USA, keď váš prehliadač spôsobí žiadosť pre Outlook Web App, DNS servery spoločnosti Microsoft má zasa IP adresy centrám v Spojených štátoch – miestneho údajového centra. Ak pošta, je potrebné z Outlooku, tieto údaje sa cestovanie cez spoločnosti Microsoft rýchle hlavnej sieti medzi údajových centrách.

DNS funguje najrýchlejšie, keď sa preklad názvov vykonáva čo najbližšie k polohe používateľa. Ak ste v Európe, budete chcieť prejsť na DNS server spoločnosti Microsoft v Európe a (v ideálnom prípade) komunikovať s dátovým centrom v Európe. Výkon klienta v Európe, ktorý komunikuje s DNS serverom a dátovým centrom v USA, bude pomalší.

Spustite príkaz ping s adresou outlook.office365.com a zistite, kam vo svete sa vaša DNS požiadavka smeruje. Ak ste v Európe, mali by ste vidieť odpoveď z adresy ako outlook-emeawest.office365.com. Na americkom kontinente očakávajte niečo ako outlook-namnorthwest.office365.com.

 1. Otvorte príkazový riadok v klientskom počítači (Štart > Spustiť > cmd alebo kláves s logom Windows > napíšte cmd).

 2. Zadajte ping outlook.office365.com a stlačte kláves Enter.

  Nezabudnite, ak chcete zadať príkaz ping cez IPv4 určiť -4 . Môže zlyhať, ak chcete získať odpovede od ICMP pakety, ale mali by ste vidieť názov DNS, ku ktorému bola smerovaná žiadosti.

Ak chcete zobraziť hodnoty latencie pre toto pripojenie, skúste použiť príkaz PsPing s IP adresou servera vráteného príkazom ping.

Príkaz Ping zo stránky outlook.office365.com so zobrazením rozlíšenia outlook-namnorthwest.

PSPing na IP adresu vrátený príkazom Ping na lokalitu outlook.office365.com so zobrazením priemernej latencie 28 milisekúnd.

Riešenie problémov s aplikáciou služieb Office 365

Netmon

HTTPWatch

Konzola F12 v prehliadači

Nemáte zaoberáme nástroje používané v konkrétnych aplikácií na riešenie problémov v tomto článku špecifické siete. Ale nájdete zdrojov sa môže použiť na tejto stránke.

Súvisiace témy

Spravovanie služieb Office 365 koncové body
pripojenia na riešenie problémov služby Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×