Výber textu

V programe Microsoft Office Word 2007 môžete vybrať text alebo položky v tabuľke pomocou myši alebo klávesnice. Môžete vybrať aj text alebo položky, ktoré sú na rôznych miestach. Môžete napríklad vybrať odsek na jednej strane a vetu na inej strane.

Čo chcete urobiť?

Výber textu pomocou myši

Výber textu pomocou klávesnice

Výber textu na rôznych miestach

Výber textu v zobrazení prehľadu

Výber textu pomocou myši

Výber textu v tele dokumentu

Položka na výber

Požadovaná akcia

Ľubovoľné množstvo textu

Kliknite na miesto, kde chcete začať s výberom, podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a kurzor presuňte ponad text, ktorý chcete vybrať.

Slovo

Dvakrát kliknite na slovo.

Riadok textu

Presuňte kurzor na ľavú stranu riadka, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite.

Veta

Stlačte kláves CTRL a kliknite na ľubovoľné miesto vo vete.

Odsek

Trikrát kliknite na ľubovoľné miesto v odseku.

Niekoľko odsekov

Presuňte kurzov na ľavú stranu odseku, až kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši a presuňte kurzor nahor alebo nadol.

Veľký blok textu

Kliknite na začiatok výberu, presuňte sa na koniec výberu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na miesto, kde chcete ukončiť výber.

Celý dokument

Presuňte kurzor na ľavú stranu textu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava a potom trikrát kliknite.

Hlavičky a päty

V zobrazení zobrazenie rozloženia pri tlači dvakrát kliknite na tlmene zobrazený text hlavičky alebo päty. Kurzor presuňte na ľavú stranu hlavičky alebo päty, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite tlačidlom myši.

Poznámky pod čiarou a koncové poznámky

Kliknite na text poznámky pod čiarou alebo koncovej poznámky, presuňte kurzor na ľavú stranu textu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite tlačidlom myši.

Vertikálny blok textu

Počas presúvania kurzora ponad text držte stlačený kláves ALT.

Textové pole alebo rám

Kurzor presúvajte ponad hranicu rámu alebo textového poľa, kým sa nezmení na štvorstrannú šípku, a potom kliknite.

Výber položiek v tabuľke

Položka na výber

Požadovaná akcia

Obsah bunky

Kliknite na príslušnú bunku. V časti Nástroje tabuľky kliknite na kartuRozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku Vybrať a následne na položku Vybrať bunku.

Obsah riadka

Kliknite na riadok. V časti Nástroje tabuľky kliknite na kartuRozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku Vybrať a následne na položku Vybrať riadok.

Obsah stĺpca

Kliknite na stĺpec. V časti Nástroje tabuľky kliknite na kartuRozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku Vybrať a následne na položku Vybrať stĺpec.

Obsah niekoľkých buniek, riadkov alebo stĺpcov

Kliknite na bunku, stĺpec alebo riadok, podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a presuňte kurzor ponad všetky bunky, riadky alebo stĺpce, ktoré obsahujú požadovaný obsah. Ak chcete vybrať obsah buniek, riadkov lebo stĺpcov, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba, kliknite na prvú bunku, riadok alebo stĺpec, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na ďalšie bunky, riadky alebo stĺpce, ktoré obsahujú informácie, ktoré chcete vybrať.

Obsah celej tabuľky

Kliknite na tabuľku. V časti Nástroje tabuľky kliknite na kartuRozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku Vybrať a následne na položku Vybrať tabuľku.

Na začiatok stránky

Výber textu pomocou klávesnice

Výber textu v tele dokumentu

Položka na výber

Požadovaná akcia

O jeden znak doprava.

Stlačte klávesy SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA.

O jeden znak doľava.

Stlačte klávesy SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA.

Slovo od začiatku do konca

Umiestnite kurzor na začiatok slova a stlačte klávesy CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA.

Slovo od konca po začiatok

Presuňte kurzor na koniec slova a stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA.

Riadok od začiatku do konca

Stlačte kláves HOME a potom klávesy SHIFT+END.

Riadok od konca po začiatok

Stlačte kláves END a potom klávesy SHIFT+HOME.

O jeden riadok nadol

Stlačte kláves END a potom klávesy SHIFT+ŠÍPKA NADOL.

O jeden riadok nahor

Stlačte kláves HOME a potom klávesy SHIFT+ŠÍPKA NAHOR.

Odsek od začiatku do konca

Presuňte kurzor na začiatok odseku a stlačte klávesy CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL.

Odsek od konca po začiatok

Presuňte kurzor na koniec odseku a stlačte klávesy CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR.

Dokument od konca po začiatok

Presuňte kurzor na koniec dokumentu a stlačte klávesy CTRL+SHIFT+HOME.

Dokument od začiatku do konca

Presuňte kurzor na začiatok dokumentu a stlačte klávesy CTRL+SHIFT+END.

Od začiatku okna do konca

Presuňte kurzor na začiatok okna a stlačte klávesy ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Celý dokument

Stlačte klávesy CTRL+A.

Vertikálny blok textu

Stlačte klávesy CTRL+SHIFT+F8 a použite klávesy so šípkami. Stlačte kláves ESC, ktorým vypnete režim výberu.

Najbližší znak

Stlačte kláves F8, ktorým zapnete režim výberu, a potom stlačte kláves ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA. Stlačte kláves ESC, ktorým vypnete režim výberu.

Slovo, veta, odsek alebo dokument

Stlačením klávesu F8 zapnite režim výberu a potom stlačte kláves F8 raz na výber jedného slova, dvakrát na výber vety, trikrát na výber odseku alebo štyrikrát na výber celého dokumentu. Stlačením klávesu ESC vypnete režim výberu.

Výber položiek v tabuľke

Položka na výber

Požadovaná akcia

Obsah bunky vpravo

Stlačte kláves TAB.

Obsah bunky vľavo

Stlačte klávesy SHIFT+TAB.

Obsah susedných buniek

Podržte stlačený kláves SHIFT a stláčajte príslušné klávesy so šípkami dovtedy, kým nevyberiete požadovaný obsah všetkých buniek.

Obsah stĺpca

Kliknite na hornú alebo dolnú bunku stĺpca. Podržte stlačený kláves SHIFT a stláčajte klávesy ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL dovtedy, kým nevyberiete obsah stĺpca.

Obsah celej tabuľky

Kliknite na tabuľku a stlačte klávesy ALT+5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK).

Na začiatok stránky

Výber textu na rôznych miestach

V tabuľke môžete vybrať text alebo položky, ktoré nie sú vedľa seba. Môžete napríklad vybrať odsek na jednej strane a vetu na inej strane.

  1. V tabuľke vyberte nejaký text alebo položku.

  2. Podržte stlačený kláves CTRL a vyberte ďalší text alebo položku tabuľky.

Na začiatok stránky

Výber textu v zobrazení prehľadu

Ak chcete dokument zobraziť v zobrazení prehľadu, kliknite na kartu Zobraziť a potom kliknite na položku Prehľad v skupine Zobrazenia dokumentov.

Položka na výber

Miesto, kam sa má presunúť kurzor

Nadpis

Naľavo od nadpisu, kým sa jeho tvar nezmení na šípku ukazujúcu doprava, potom kliknite.

Nadpis, podnadpis a základný text

Naľavo od nadpisu, kým sa jeho tvar nezmení na šípku ukazujúcu doprava, potom dvakrát kliknite.

Odsek základného textu

Naľavo od odseku, kým sa jeho tvar nezmení na šípku ukazujúcu doprava, potom kliknite.

Viaceré nadpisy alebo odseky základného textu

Naľavo od textu, kým sa jeho tvar nezmení na šípku ukazujúcu doprava, potom kurzor presuňte smerom nahor alebo nadol.

Poznámka: 

  • Ak ste v režime zobrazenia prehľadu a kliknete vľavo od odseku, vyberiete namiesto jedného riadka celý odsek.

  • Ak vyberiete nadpis, ktorý obsahuje zbalený podriadený text, vyberie sa aj tento zbalený text (aj keď nie je viditeľný). Ľubovoľné zmeny nadpisu,  napríklad jeho presunutie, kopírovanie alebo odstránenie , ovplyvnia aj zbalený text.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×