Výber správnej zostavy v Projecte 2013

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Project 2013 prináša úplne nový súbor predvolených zostáv a tabúľ, pomocou ktorých môžete ihneď skontrolovať celkový stav projektu alebo overiť, či jeho jednotlivé časti prebiehajú správne. Všetky nájdete na karte Zostava.

Krátku ukážku uvidíte vo videu zostavy priebehu.

Ďalšie informácie o predvolených zostavách nájdete v nasledujúcich tabuľkách.

Zostavy tabule

Ak chcete zobraziť všetky zostavy tabule, na karte Zostava kliknite na položku Tabule.

Tlačidlo Tabule na karte Zostava

Táto zostava :

Zobrazuje :

Informácie o postupe prác

Aké množstvo práce, koľko úloh a čo je ešte potrebné vykonať. Ďalšie informácie o tejto správy nájdete v téme Vytvorenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek.

Prehľad nákladov

Aktuálny stav nákladov na váš projekt a na úlohy najvyššej úrovne, v ktorom sa zobrazujú plánované náklady, zostávajúce náklady, skutočné náklady, kumulatívne náklady, náklady podľa pôvodného plánu a percento dokončenia, vám pomôžu určiť, či váš projekt zostane v medziach rozpočtu.

Prehľad projektu

Aká časť projektu je dokončená, nadchádzajúce míľniky a úlohy, ktoré sú po termíne (oneskorené úlohy).

Nadchádzajúce úlohy

Práca dokončená v aktuálnom týždni, stav zostávajúcich úloh, ktoré mali byť splnené, a úlohy, na ktorých sa začína pracovať budúci týždeň.

Prehľad práce

Informácie o postupe prác vo vašom projekte a štatistiky práce pre všetky úlohy najvyššej úrovne vám poskytnú informácie o percente dokončenia a úlohách, ktoré je ešte potrebné vykonať.

Zostava zdrojov

Ak chcete zobraziť všetky zostavy zdrojov, na karte Zostava kliknite na položku Zdroje.

Tlačidlo Zdroje na karte Zostava

Táto zostava :

Zobrazuje :

Preťažené zdroje

Stav práce všetkých preťažených zdrojov, v ktorom sa zobrazuje skutočne vykonaná práca a zostávajúca práca. Toto preťaženie sa potom môžete pokúsiť vyriešiť v zobrazení Plánovač tímu.

Prehľad zdrojov

Stav práce všetkých osôb (pracovných zdrojov) pracujúcich na vašom projekte vám poskytne informácie o tom, aké množstvo práce je dokončené a čo je ešte potrebné vykonať.

Zostavy nákladov

Ak chcete zobraziť všetky zostavy nákladov, na karte Zostava kliknite na položku Náklady.

Tlačidlo Náklady na karte Zostava

Táto zostava :

Zobrazuje :

Peňažný tok

Náklady a kumulatívne náklady za štvrťrok pre všetky úlohy najvyššej úrovne. Ďalšie náklady alebo odlišné časové obdobia zobrazíte pomocou položky Zoznam polí.

Prekročenia nákladov

Odchýlka nákladov pre všetky úlohy najvyššej úrovne a pracovné zdroje, ktorá poukazuje na to, kde skutočné náklady presahujú náklady podľa pôvodného plánu.

Zostava získanej hodnoty

Na základe získanej hodnoty, odchýlky a výkonu za určité obdobie sa porovnávajú náklady a plány s nákladmi podľa pôvodného plánu, a zisťuje sa, či je váš projekt na správnej ceste.

Prehľad nákladov na zdroje

Stav nákladov na pracovné zdroje (ľudí a materiál), v ktorom sa zobrazujú podrobnosti o nákladoch v tabuľke a údaje o rozložení nákladov v grafe.

Prehľad nákladov na úlohy

Stav nákladov na úlohy najvyššej úrovne, v ktorom sa zobrazujú podrobnosti o nákladoch v tabuľke a údaje o rozložení nákladov v grafe.

Zostavy priebehu

Ak chcete zobraziť všetky zostavy priebehu, na karte Zostava kliknite na položku Prebieha.

Tlačidlo Prebieha na karte Zostava

Táto zostava :

zobrazí

Kritické úlohy

Všetky prísne naplánované úlohy, ktoré sú na kritickej ceste projektu uvedené ako kritické, čo znamená, že akékoľvek oneskorenie takýchto úloh spôsobí sklz plánu.

Oneskorené úlohy

Všetky úlohy, ktoré začali alebo skončili neskôr, než bol ich plánovaný začiatok alebo dokončenie, a úlohy, ktoré nenapredujú podľa plánu.

Zostava medzníkov

Všetky úlohy v projekte, ktoré majú medzníky, pričom sa zobrazujú oneskorené úlohy, úlohy, ktoré je potrebné splniť, a dokončené úlohy.

Úlohy so sklzom

Všetky úlohy v projekte, ktorých dokončenie trvá dlhšie, než sa očakávalo, a ich dátum ukončenia je neskorší než pôvodný dátum ukončenia.

Výber šablóny zostavy na vytvorenie vlastných zostáv

Ak predvolená zostava nespĺňa vaše potreby, môžete použiť jednu z nasledovných šablón nových zostáv môžete vytvárať vlastné zostavy projektu.

Ak chcete zobraziť všetky šablóny zostáv, na karteZostava kliknite na položku Nová zostava.

Tlačidlo Nová zostava na karte Zostava

V tomto znova vytvoriť port šablóny

zobrazí

Prázdna

Prázdne plátno.

Kliknutím na kartu Návrh v časti Nástroje zostáv pridáte grafy, tabuľky, text a obrázky.

Graf

Graf údajov projektu, ktorý zobrazuje doterajšiu prácu, zostávajúcu prácu a predvolenú prácu.

Kliknutím na položku Zoznam polí vyberiete rôzne polia, ktoré chcete v grafe porovnať. Graf môžete prispôsobiť pomocou tlačidiel vedľa grafu.

Tabuľka

Tabuľka údajov projektu, v ktorej sa zobrazujú polia Názov, Začiatok, Dokončenie a Percento dokončenia.

Kliknutím na položku Zoznam polí vyberiete rôzne polia, ktoré chcete zobraziť v tabuľke. Z poľa Úroveň prehľadu vyberte počet úrovní prehľadu projektu, ktoré sa majú zobrazovať v tabuľke. Tabuľku môže prispôsobiť pomocou kariet Nástroje tabuliek.

Porovnanie

Dva grafy vedľa seba zobrazujúce rovnaké údaje projektu.

V jednom z grafov pomocou položky Zoznam polí vyberte polia, ktoré sa majú zobrazovať vedľa seba, aby ste ich mohli porovnať s poľami v druhom grafe.

Tip: Zostavy, ktoré vytvoríte, sa zobrazia v zozname vlastných zostáv. Ak ich chcete použiť, na karte Zostava kliknite na položku Vlastné.

Okamžité zobrazenie vizuálnych zostáv v Exceli alebo Visiu

V Projecte 2013 môžete konkrétne údaje projektu zobrazovať aj ako vizuálnu zostavu v Exceli alebo Visiu, ak máte tieto programy nainštalované. Tento úkon môžete urobiť tak, že na karte Zostava kliknete na položku Vizuálne zostavy, pre údaje projektu si vyberiete zostavu vytvorenú v Exceli alebo Visiu a kliknete na položku Zobrazenie. Excel vytvorí miestny súbor kocky OLAP (Online Analytical Processing) a zobrazí vaše údaje v kontingenčnom grafe Excelu alebo v kontingenčnom diagrame Visia.

Zoznam šablón vizuálnych zostáv vytvorených v Exceli v dialógovom okne Zobraziť zostavy

V dialógovom okne Vizuálne zostavy môžete vybrať jednu z týchto šablón zostáv:

Šablóny zostáv vytvorené v Exceli

Šablóny zostáv vytvorené vo Visiu

 • zostava súhrnných nákladov,

 • súhrnná zostava pracovných úloh,

 • zostava rozpočtových nákladov,

 • zostava rozpočtovej práce,

 • zostava peňažného toku,

 • zostava získanej hodnoty za čas,

 • súhrnná zostava nákladov pre pracovný prostriedok,

 • zostava stavu pracovných úloh pre prostriedok,

 • zostava dostupnosti prostriedkov,

 • súhrnná zostava pre pracovný prostriedok.

 • zostava základných nákladov (v metrických alebo amerických jednotkách),

 • zostava toku peňažných prostriedkov (v metrických alebo amerických jednotkách),

 • zostavy stavov kritických úloh (v metrických alebo amerických jednotkách),

 • zostava dostupnosti prostriedkov (v metrických alebo amerických jednotkách),

 • zostava stavov prostriedkov (v metrických alebo amerických jednotkách),

 • zostava stavov úloh (v metrických alebo amerických jednotkách).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×