Výber správnej funkcie dátumu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Access má vstavané funkcie, ktoré môžete použiť vo výrazoch na formátovanie, vytváranie, analýzu a výpočet dátumov a časov. Vyberte si tabuľku popisujúcu požadovanú operáciu.

Požadovaná operácia…

Zobrazenie dátumu alebo času v konkrétnom formáte

Rozdelenie dátumu alebo času na časti

Zmena čísel a textu na dátumy a časy

Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov

Vloženie dnešného dátumu alebo aktuálneho času

Zobrazenie dátumu alebo času v konkrétnom formáte

Dátumy sa zobrazia v požadovanom formáte. V stĺpci Výsledok sa predpokladá, že pole [PočiatočnýDátum] obsahuje hodnotu dátumu a času 11. január 2012 17:30:15.

Funkcia

Využitie

Príklad

Výsledok

Formát*

Univerzálna funkcia formátovania, ktorá sa používa na vytváranie vlastných formátov dátumu a času.

Format([PočiatočnýDátum];”yyyy-mm-dd”)

11.01.12

FormatDateTime*

Na hodnotu sa použije jeden z 5 vstavaných formátov dátumu a času.

FormatDateTime([PočiatočnýDátum];vbLongDate)

11. január 2012

MonthName*

Číslo sa skonvertuje na názov mesiaca. Pri zadaní čísla mimo rozsahu 1 – 12 vráti chybu.

MonthName(12)

December

WeekdayName*

Číslo sa skonvertuje na názov dňa v týždni. Pri zadaní čísla mimo rozsahu 1 – 7 vráti chybu.

WeekdayName(2)

pondelok

* Nie je k dispozícii v accessových aplikáciách.

Získajte ďalšie informácie o formátovaní dátumov v počítačových databázach a accessových aplikáciách.

Na začiatok stránky

Rozdelenie dátumu alebo času na časti

Niekedy potrebujete zistiť len jednu časť hodnoty Dátum a čas, napríklad rok alebo minútu. Všetky tieto funkcie vrátia celé čísla, ktoré zodpovedajú hľadanému intervalu. V stĺpci Výsledok sa predpokladá, že pole [PočiatočnýDátum] obsahuje hodnotu dátumu a času 11. január 2012 17:30:15.

Funkcia

Využitie

Príklad

Výsledok

Rok

Vráti rok z hodnoty dátumu a času.

Year([PočiatočnýDátum])

2012

Mesiac

Vráti mesiac z hodnoty dátumu a času (1 až 12).

Month([PočiatočnýDátum])

1

Deň

Vráti deň z hodnoty dátumu a času (1 až 31).

Day([PočiatočnýDátum])

11

WEEKDAY*

Vráti číslo dňa v týždni (1 až 7). Podľa predvoleného nastavenia sa za prvý deň v týždni považuje nedeľa, môžete však za prvý deň určiť aj iný deň.

Weekday([PočiatočnýDátum])

4

Hour*

Vráti hodinu z hodnoty dátumu a času (0 až 23).

Hour([PočiatočnýDátum])

17

Minúta*

Vráti minútu z hodnoty dátumu a času (0 až 59).

Minute([PočiatočnýDátum])

30

Druhý*

Vráti sekundu z hodnoty dátumu a času (0 až 59).

Second([PočiatočnýDátum])

15

DatePart

Konfigurovateľná verzia vyššie uvedených funkcií, kde môžete určiť požadovanú časť hodnoty Dátum a čas.

DatePart(“yyyy”;[PočiatočnýDátum])

2012

* Nie je k dispozícii v accessových aplikáciách.

Na začiatok stránky

Zmena čísel a textu na dátumy a časy

Access ukladá dátumy ako čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou a dvojitou presnosťou. Napríklad 11. január 2012 17:30 sa uloží ako 40919,72917. Celé číslo naľavo od desatinnej čiarky predstavuje dátum. Desatinná časť napravo od desatinnej čiarky predstavuje čas. Tieto funkcie umožňujú vytvárať toto číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou z iných hodnôt, napríklad celých čísel alebo textu.

Funkcia

Využitie

Príklad

Výsledok (spôsob uloženia v Accesse)

DateSerial

Poznámka:  V accessovej aplikácii sa používajú funkcie DateFromParts alebo DátumAČasZČastí.

Vytvorí hodnotu dátumu z celých čísel roka, mesiaca a dňa.

DateSerial(2012;11;1)

40919,0

CDate*

Skonvertuje text na hodnotu Dátum a čas. Spracuje časť čísla, ktorá predstavuje dátum, aj časť čísla, ktorá predstavuje čas.

Tip: Použitie boolovský výrazfunkcia IsDate zistiť, ak textového reťazca je možné previesť na hodnoty dátumu a času. Napríklad IsDate("1/11/2012") vráti hodnotu True.

CDate(“11/01/2012 17:30”)

40919,72917

Funkcia DateValue*

Skonvertuje text na hodnotu Dátum a čas, ale neskonvertuje informáciu o čase.

DateValue(“11/01/2012 17:30”)

40919,0

TimeValue*

Skonvertuje text na hodnotu Dátum a čas, ale neskonvertuje informáciu o dátume.

TimeValue(“11/01/2012 17:30”)

0,72917

TimeSerial

Poznámka:  V accessovej aplikácii sa používajú funkcie TimeFromParts alebo DátumAČasZČastí.

Vytvorí hodnotu času z celých čísel hodiny, minúty a sekundy.

TimeSerial(17;30;15)

0,72934

* Nie je k dispozícii v accessových aplikáciách.

Na začiatok stránky

Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov

Tieto funkcie umožňujú pripočítanie intervalov k dátumom alebo odpočítanie intervalov od dátumov, ako aj výpočet rozdielu medzi dvoma hodnotami typu Dátum a čas.

Funkcia

Využitie

Príklad

Výsledok

DateAdd

Pripočíta konkrétny interval (napríklad 2 mesiace alebo 3 hodiny) k hodnote Dátum a čas. Pri odpočítaní sa ako druhý argument používa záporné číslo.

DateAdd("m"; 1; "11/1/2012")

11. 02. 2012

DateDiff

Určí počet časových intervalov (napríklad dní alebo minút) medzi dvoma hodnotami typu Dátum a čas.

Poznámka:  Nezabudnite, že môžete tiež odpočítať jednu hodnotu dátumu od druhej a vypočítať počet dní medzi nimi, napríklad #15/2/2012# - #1/2/2012# = 14.

DateDiff(“d”;”11/1/2012”;”15/4/2012”)

95

Zistite, ako môžete vypočítať počet dní medzi dvoma dátumami.

Na začiatok stránky

Vloženie dnešného dátumu alebo aktuálneho času

Tieto funkcie sa používajú na určenie aktuálneho dátumu a času. V stĺpci Výsledok sa predpokladá, že aktuálny systémový dátum a čas je 11. január 2012 17:30:15.

Funkcia

Využitie

Príklad

Výsledok

Teraz

Vráti aktuálny systémový dátum a čas.

Now()

11.01.2012 17:30:15

Dátum

Poznámka:  V accessovej aplikácii sa používa funkcia Today.

Vráti aktuálny systémový dátum.

Date()

11.01.2012

Time*

Vráti aktuálny systémový čas.

Time()

17:30:15

Časovač*

Vráti počet sekúnd, ktoré uplynuli od polnoci.

Timer()

63015

* Nie je k dispozícii v accessových aplikáciách.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×