Výber správneho zobrazenia úlohy v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Snímky programu PowerPoint môžete zobraziť viacerými spôsobmi v závislosti od konkrétnej úlohy. Niektoré zobrazenia sú vhodné na vytvorenie prezentácie, iné sú výborné na jej premietanie.

Rôzne možnosti zobrazenia v programe PowerPoint nájdete na karte Zobraziť, ako je znázornené nižšie.

Ponuka Zobraziť v PowerPointe

Často používané zobrazenia môžete nájsť aj na paneli úloh v pravej dolnej časti okna snímky, ako je znázornené nižšie.

Tlačidlá Zobraziť v dolnej časti obrazovky v PowerPointe

Poznámka: Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie v PowerPoint, pozrite si tému Zmena predvoleného zobrazenia.

Zobrazenia na vytváranie prezentácie

Vložená powerpointová prezentácia výstavy kvetov

Normálne zobrazenie nájdete na paneli úloh Tlačidlo zobrazenia Normálne v PowerPointe v dolnej časti okna snímky alebo na karte Zobraziť na páse s nástrojmi.

Normálne zobrazenie je režim úprav, v ktorom budete pracovať pri tvorbe snímok najčastejšie. V normálnom zobrazení sa zobrazujú v ľavej časti miniatúry snímok, veľké okno obsahujúce aktuálnu snímku a pod ňou časť, do ktorej môžete zadávať poznámky lektora pre danú snímku.

Normálne zobrazenie v PowerPointe

Zobrazenie radenia snímok

Zobrazenie Radenie snímok nájdete na paneli úloh Tlačidlo zobrazenia snímok v PowerPointe v dolnej časti okna snímky alebo na karte Zobraziť na páse s nástrojmi.

Zobrazenie Radenie snímok (nižšie) zobrazuje všetky snímky v prezentácii ako horizontálne usporiadané miniatúry. Zobrazenie prezentácie je vhodné vtedy, ak chcete meniť usporiadanie snímok. Snímky môžete jednoducho presunúť do nového umiestnenia myšou alebo môžete pridať sekcie a usporiadať snímky do zmysluplných skupín.

Zobrazenie radenia snímok v PowerPointe

Ďalšie informácie o sekciách nájdete v téme usporiadanie snímok programu PowerPoint do sekcií.

Zobrazenie poznámok

Poznámky lektora môžete zobraziť alebo skryť pomocou tlačidla Poznámky Tlačidlo poznámok v PowerPointe v dolnej časti okna snímky alebo môžete prejsť na zobrazenie Strana s poznámkami na karte Zobraziť na páse s nástrojmi.

Tabla Poznámky sa nachádza pod oknom snímky. Poznámky môžete vytlačiť alebo vložiť do prezentácie, ktorú odosielate cieľovej skupine, alebo ich jednoducho použiť ako pomôcky počas prezentovania.

Zobrazí sa tabla Poznámky lektora v PowerPointe

Ďalšie informácie o poznámkach nájdete v téme Pridanie poznámok lektora do snímok.

Zobrazenie prehľadu

Zobrazenie prehľadu nájdete na karte Zobraziť na paneli s nástrojmi. (V programe PowerPoint 2013 a novších verziách už nie je možné prejsť na zobrazenie prehľadu z normálneho zobrazenia. Prejdete naň z karty Zobraziť.)

Zobrazenie prehľadu môžete použiť, ak chcete vytvoriť prehľad alebo osnovu prezentácie. Zobrazuje iba text snímok a nezobrazuje obrázky ani iné grafické položky.

Zobrazenie prehľadu v PowerPointe

Zobrazenia predlohy

Zobrazenie predlohy nájdete na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia predlohy, kde môžete vybrať požadované zobrazenie predlohy.

Medzi zobrazenia predlohy patrí predloha snímky, predloha podkladov a predloha poznámok. Hlavnou výhodou práce v zobrazení predlohy je, že v predlohe snímky, poznámok alebo podkladov môžete vykonávať univerzálne zmeny štýlu na každej snímke, strane s poznámkami alebo na všetkých podkladoch, ktoré sú priradené prezentácii.

Ďalšie informácie o práci s predlohami nájdete v témach:

Zobrazenia na premietanie a zobrazenie prezentácie

Zobrazenie prezentácie

Zobrazenie prezentácie nájdete na paneli úloh Tlačidlo zobrazenia prezentácie v PowerPointe v dolnej časti okna snímky.

Zobrazenie prezentácie použite na prezentovanie cieľovej skupine. Zobrazenie prezentácie pokrýva celú obrazovku počítača presne tak, ako bude prezentácia vyzerať na veľkej obrazovke pri premietaní pre cieľovú skupinu.

Zobrazenie pre prezentujúceho

Ak chcete prejsť do zobrazenia pre prezentujúceho, v zobrazení prezentácie v ľavom dolnom rohu obrazovky kliknite na tlačidlo Tlačidlo Zobraziť v zobrazení pre prezentujúceho v PowerPointe a potom kliknite na možnosť Zobraziť v zobrazení pre prezentujúceho (ako je znázornené nižšie).

Zobrazenie pre prezentujúceho môžete použiť, ak si počas premietania prezentácie chcete pozrieť poznámky. V zobrazení pre prezentujúceho cieľová skupina poznámky nevidí.

Ponuka zobrazenia pre prezentujúceho v PowerPointe

Ďalšie informácie o používaní zobrazenia pre prezentujúceho nájdete v téme Zobrazenie poznámok lektora počas prezentácie.

Zobrazenie na čítanie

Zobrazenie na čítanie nájdete na paneli úloh tlačidlo zobrazenia na čítanie v PowerPointe v dolnej časti okna snímky.

Väčšina ľudí, ktorí budú prezentáciu programu PowerPoint kontrolovať v neprítomnosti prezentujúceho, pravdepodobne použije zobrazenie na čítanie. Prezentácia sa podobne ako v zobrazení prezentácie zobrazí na celej obrazovke spolu s niekoľkými základnými ovládacími prvkami na jednoduché listovanie snímkami.

Zobrazenia na vytváranie prezentácie

PowerPoint obsahuje viacero zobrazení, ktoré vám môžu pomôcť vytvoriť profesionálnu prezentáciu.

Normálne zobrazenie

Normálne zobrazenie je hlavné zobrazenie na úpravy, v ktorom píšete a navrhujete prezentácie. Normálne zobrazenie má štyri pracovné plochy:

Normálne zobrazenie

1: Karta Prehľad Toto je skvelé miesto na začatie písania obsahu – môžete tu zaznamenať svoje nápady, plánovať spôsob ich prezentácie a presúvať snímky a text. Karta Prehľad zobrazuje text snímky vo forme prehľadu.

Poznámka: Ak chcete vytlačiť papierovú kópiu prehľadu prezentácie iba s textom (tak ako je zobrazený v zobrazení prehľadu) a bez grafických prvkov alebo animácií, najskôr kliknite na kartu Súbor.

Potom kliknite na položku Tlačiť, v časti Ďalšie nastavenia kliknite na položku Snímky na celú stranu, potom kliknite na položku Prehľad a nakoniec na položku Tlačiť v hornej časti.

2: Karta Snímky  Na tejto karte sa zobrazujú snímky prezentácie vo forme miniatúrnych obrázkov, zatiaľ čo vykonávate úpravy. Miniatúry zjednodušujú navigáciu v prezentácii a zobrazujú vplyv všetkých zmien v návrhu. Môžete tu tiež jednoducho zmeniť usporiadanie snímok alebo pridať a odstrániť snímky.

3: Tabla snímky Tabla snímky v pravej hornej časti okna PowerPointu obsahuje veľké zobrazenie aktuálnej snímky. Na aktuálnu snímku zobrazenú v tomto zobrazení môžete pridať text a vložiť obrázky, tabuľky, grafické prvky SmartArt, grafy, nakreslené objekty, textové polia, filmy, zvuky, hypertextové prepojenia a animácie.

4: Tabla s poznámkami Na table s poznámkami pod tablou snímky môžete zadať poznámky, ktoré sa týkajú aktuálnej snímky. Poznámky si môžete neskôr vytlačiť a počas prezentácie do nich nazerať. Môžete tiež vytlačiť poznámky pre publikum alebo začleniť poznámky do prezentácie, ktorú odošlete publiku alebo zverejníte na webovej stránke.

Medzi kartami Snímky a Prehľad môžete prepínať. Ak chcete zväčšiť alebo skryť tablu, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, pozrite si tému Zobrazenie alebo skrytie karty Prehľad alebo Snímky.

Poznámka: Ak chcete zobraziť pravítko alebo mriežky v normálnom zobrazení, na karte Zobraziť v skupine Zobraziť začiarknite políčko Pravítko alebo Mriežky.

Zobrazenie Radenie snímok

Zobrazenie Radenie snímok poskytuje zobrazenie snímok vo forme miniatúr. V tomto zobrazení môžete jednoducho zoradiť a usporiadať snímky počas vytvárania prezentácie a jej následnej prípravy na tlač.

V zobrazení Radenie snímok môžete tiež pridať sekcie a zaradiť snímky do rôznych kategórií alebo sekcií. Zobrazenie Radenie snímok nájdete na paneli úloh v dolnej časti okna snímky alebo na karte Zobraziť na páse s nástrojmi.

Zobrazenie Radenie snímok

Zobrazenie poznámok

Tabla s poznámkami sa nachádza pod tablou snímky. Môžete na nej zadať poznámky, ktoré sa týkajú aktuálnej snímky. Poznámky si môžete neskôr vytlačiť a počas prezentácie do nich nazerať. Môžete tiež vytlačiť poznámky pre publikum alebo začleniť poznámky do prezentácie, ktorú odošlete publiku alebo zverejníte na webovej stránke.

Ak chcete poznámky zobraziť a pracovať s nimi vo formáte celej strany, na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia prezentácií na položku Strana s poznámkami.

Zobrazenia predlohy

Zobrazenia predlohy zahŕňajú zobrazenie predlohy snímky, predlohy podkladov a predlohy poznámok. Sú to hlavné snímky, v ktorých sú uložené informácie o prezentácii vrátane pozadia, farby, písiem, efektov a veľkosti a umiestnenia zástupných objektov. Hlavnou výhodou práce v zobrazení predlohy je, že v predlohe snímky, poznámok alebo podkladov môžete vykonávať univerzálne zmeny štýlu na každej snímke, strane s poznámkami alebo na všetkých podkladoch, ktoré sú priradené prezentácii.

Ďalšie informácie o práci s predlohami nájdete v témach Čo je predloha snímky? a Vytvorenie a úprava predlohy snímky.

Zobrazenia na premietanie prezentácie

Zobrazenie prezentácie

Zobrazenie prezentácie použite na premietanie prezentácie publiku. Zobrazenie prezentácie pokrýva celú obrazovku počítača presne tak, ako bude prezentácia vyzerať na veľkej obrazovke pri premietaní publiku. Uvidíte, ako bude počas samotnej prezentácie vyzerať grafika, časovanie, filmy, animované efekty a efekty prechodu.

Zobrazenie prezentácie ukončíte stlačením klávesu ESC.

Zobrazenie pre prezentujúceho

Zobrazenie pre prezentujúceho je kľúčové prezentačné zobrazenie, ktoré sa používa počas premietania prezentácie. Pri použití dvoch monitorov môžete spustiť ďalšie programy a zobraziť poznámky lektora, ktoré publikum neuvidí.

Ak chcete použiť zobrazenie pre prezentujúceho, presvedčte sa, že počítač podporuje použitie viacerých monitorov, zapnite podporu viacerých monitorov a potom zapnite zobrazenie pre prezentujúceho.

Ďalšie informácie o použití zobrazenia pre prezentujúceho nájdete v téme Zobrazovanie poznámok lektora iba pre seba počas premietania prezentácie na viacerých monitoroch.

Zobrazenie na čítanie

Zobrazenie na čítanie použite vtedy, keď nepremietate prezentáciu publiku (napríklad na veľkej obrazovke), ale osobe, ktorá ju sleduje na vlastnom počítači. Zobrazenie na čítanie môžete použiť aj vtedy, keď chcete prezentáciu namiesto zobrazenia na celú obrazovku zobraziť v okne s jednoduchými ovládacími prvkami, ktoré uľahčujú revíziu prezentácie. Ak chcete zmeniť prezentáciu, zo zobrazenia na čítanie môžete kedykoľvek prepnúť na niektoré z ostatných zobrazení.

Zobrazenia na prípravu a tlač prezentácie

Ak chcete šetriť papierom a atramentom, pred tlačou je vhodné pripraviť tlačovú úlohu. PowerPoint poskytuje zobrazenia a nastavenia, ktoré vám umožnia určiť obsah, ktorý chcete tlačiť (snímky, podklady alebo strany s poznámkami), ako aj požadovaný spôsob tlače týchto úloh (farebne, v odtieňoch sivej, čiernobielo, s orámovaním a ďalšie možnosti).

Podrobnejšie informácie o tlači a ukážke pred tlačou nájdete v téme Tlač powerpointových snímok alebo podkladov.

Zobrazenie Radenie snímok

Zobrazenie Radenie snímok poskytuje zobrazenie snímok vo forme miniatúr. V tomto zobrazení môžete jednoducho zoradiť a usporiadať snímky počas prípravy na ich tlač. Zobrazenie Radenie snímok nájdete na paneli úloh v dolnej časti okna snímky alebo na karte Zobraziť na páse s nástrojmi.

Zobrazenie Radenie snímok

Ukážka pred tlačou

Ukážka pred tlačou vám umožňuje určiť nastavenia obsahu, ktorý chcete tlačiť – podklady, strany s poznámkami, prehľad alebo snímky. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť a potom vyberte možnosti v časti Nastavenia.

Zobrazenia na vytváranie prezentácie

PowerPoint obsahuje viacero zobrazení, ktoré vám môžu pomôcť vytvoriť profesionálnu prezentáciu.

Normálne zobrazenie

Normálne zobrazenie je hlavné zobrazenie na úpravy, v ktorom píšete a navrhujete prezentácie. Normálne zobrazenie má štyri pracovné plochy:

Normálne zobrazenie

1: Karta Prehľad Toto je skvelé miesto na začatie písania obsahu – môžete tu zaznamenať svoje nápady, plánovať spôsob ich prezentácie a presúvať snímky a text. Karta Prehľad zobrazuje text snímky vo forme prehľadu.

Poznámka: Ak chcete vytlačiť papierovú kópiu prehľadu prezentácie iba s textom (tak ako je zobrazený v zobrazení prehľadu) a bez grafických prvkov alebo animácií, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Tlačiť, v časti Vytlačiť vyberte položku Zobrazenie prehľadu a nakoniec kliknite na tlačidlo OK.

2: Karta Snímky  Toto je skvelé miesto na zobrazenie snímok prezentácie vo forme miniatúrnych obrázkov, zatiaľ čo vykonávate úpravy. Miniatúry zjednodušujú navigáciu v prezentácii a zobrazujú vplyv všetkých zmien v návrhu. Môžete tu tiež jednoducho zmeniť usporiadanie snímok alebo pridať a odstrániť snímky.

3: Tabla snímky Tabla snímky v pravej hornej časti okna PowerPointu obsahuje veľké zobrazenie aktuálnej snímky. Na aktuálnu snímku zobrazenú v tomto zobrazení môžete pridať text a vložiť obrázky, tabuľky, grafické prvky SmartArt, grafy, nakreslené objekty, textové polia, filmy, zvuky, hypertextové prepojenia a animácie.

4: Tabla s poznámkami Na table s poznámkami pod tablou snímky môžete zadať poznámky, ktoré sa týkajú aktuálnej snímky. Poznámky si môžete neskôr vytlačiť a počas prezentácie do nich nazerať. Môžete tiež vytlačiť poznámky pre publikum alebo začleniť poznámky do prezentácie, ktorú odošlete publiku alebo zverejníte na webovej stránke.

Medzi kartami Snímky a Prehľad môžete prepínať. Ak chcete zväčšiť alebo skryť tablu, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, pozrite si tému Zobrazenie alebo skrytie karty Prehľad alebo Snímky.

Poznámka: Ak chcete zobraziť pravítko alebo mriežky v normálnom zobrazení, na karte Zobraziť v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknite políčko Pravítko alebo Mriežky.

Zobrazenie Radenie snímok

Zobrazenie Radenie snímok poskytuje zobrazenie snímok vo forme miniatúr. V tomto zobrazení môžete jednoducho zoradiť a usporiadať snímky počas vytvárania prezentácie a jej následnej prípravy na tlač.

Zobrazenie Radenie snímok nájdete na paneli úloh v dolnej časti okna snímky alebo na karte Zobraziť na páse s nástrojmi.

Zobrazenie Radenie snímok

Zobrazenie poznámok

Tabla s poznámkami sa nachádza priamo pod tablou snímky. Môžete na nej zadať poznámky, ktoré sa týkajú aktuálnej snímky. Poznámky si môžete neskôr vytlačiť a počas prezentácie do nich nazerať. Môžete tiež vytlačiť poznámky pre publikum alebo začleniť poznámky do prezentácie, ktorú odošlete publiku alebo zverejníte na webovej stránke.

Ak chcete poznámky zobraziť a pracovať s nimi vo formáte celej strany, na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia prezentácií na položku Strana s poznámkami.

Zobrazenia predlohy

Zobrazenia predlohy zahŕňajú zobrazenie predlohy snímky, predlohy podkladov a predlohy poznámok. Sú to hlavné snímky, v ktorých sú uložené informácie o prezentácii vrátane pozadia, farby, písiem, efektov a veľkosti a umiestnenia zástupných objektov. Hlavnou výhodou práce v zobrazení predlohy je, že v predlohe snímky, poznámok alebo podkladov môžete vykonávať univerzálne zmeny štýlu na každej snímke, strane s poznámkami alebo na všetkých podkladoch, ktoré sú priradené prezentácii.

Ďalšie informácie o práci s predlohami nájdete v témach Čo je predloha snímky? a Vytvorenie a úprava predlohy snímky.

Zobrazenia na premietanie prezentácie

Zobrazenie prezentácie

Zobrazenie prezentácie použite na premietanie prezentácie publiku. Zobrazenie prezentácie zaberá celú obrazovku počítača rovnako ako samotná prezentácia. V tomto zobrazení uvidíte prezentácie tak, ako ju uvidí publikum. Uvidíte, ako bude počas samotnej prezentácie vyzerať grafika, časovanie, filmy, animované efekty a efekty prechodu.

Zobrazenie prezentácie ukončíte stlačením klávesu ESC.

Poznámka: Ak chcete ukončiť prezentáciu počas zobrazenia prezentácie, stlačte kláves ESC.

Zobrazenie pre prezentujúceho

Toto kľúčové prezentačné zobrazenie sa používa počas premietania prezentácie. Pri použití dvoch monitorov môžete spustiť ďalšie programy a zobraziť poznámky lektora, ktoré publikum neuvidí.

Ak chcete použiť zobrazenie pre prezentujúceho, presvedčte sa, že počítač podporuje použitie viacerých monitorov, zapnite podporu viacerých monitorov a potom zapnite zobrazenie pre prezentujúceho.

Ďalšie informácie o použití zobrazenia pre prezentujúceho nájdete v téme Zobrazovanie poznámok lektora iba pre seba počas premietania prezentácie na viacerých monitoroch.

Zobrazenia na prípravu a tlač prezentácie

Ak chcete šetriť papierom a atramentom, pred tlačou je vhodné pripraviť tlačovú úlohu. PowerPoint poskytuje zobrazenia a nastavenia, ktoré vám umožnia určiť obsah, ktorý chcete tlačiť (snímky, podklady alebo strany s poznámkami), ako aj požadovaný spôsob tlače týchto úloh (farebne, v odtieňoch sivej, čiernobielo, s orámovaním a ďalšie možnosti).

Zobrazenie radenia snímok

Zobrazenie Radenie snímok poskytuje zobrazenie snímok vo forme miniatúr. V tomto zobrazení môžete jednoducho zoradiť a usporiadať snímky počas prípravy na ich tlač. Zobrazenie Radenie snímok nájdete na paneli úloh v dolnej časti okna snímky alebo na karte Zobraziť na páse s nástrojmi.

Zobrazenie Radenie snímok

Ukážka pred tlačou

Ukážka pred tlačou vám umožňuje určiť pred tlačou nastavenia obsahu, ktorý chcete tlačiť – podklady, strany s poznámkami, prehľad alebo snímky. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Tlačiť, kliknite na položku Ukážka pred tlačou a potom v časti Tlačiť vyberte niektorú možnosť.

Zobrazenie PowerPoint, ktoré môžete použiť na úpravu, tlač a doručenie prezentácie sú nasledovné:

 • Normálne zobrazenie

 • Zobrazenie radenia snímok

 • Zobrazenie poznámok

 • Zobrazenie prehľadu (k dispozícii v PowerPoint 2016 pre Mac a novšie verzie)

 • Zobrazenie prezentácie

 • Zobrazenie pre prezentujúceho

 • Zobrazenia predlohy: snímok, podkladov a poznámok

Môžete prepínať medzi zobrazením PowerPoint na dvoch miestach:

Medzi všetkými jednotlivými zobrazeniami môžete prepínať v ponuke Zobraziť.

V ponuke Zobraziť v programe PowerPoint

Prístup k tri hlavné zobrazenia (normálne, radenie snímok alebo prezentácie) v dolnom pruhu PowerPoint okna

Zobraziť tlačidlá v dolnej časti okna programu PowerPoint

Zobrazenia na vytváranie a úpravu prezentácie

Viacero zobrazení v PowerPoint môžete vytvárať profesionálne prezentácie.

 • Normálne zobrazenie     Normálne zobrazenie je hlavné zobrazenie úprav, kde písanie a návrh prezentácie. Normálne zobrazenie obsahuje tri pracovných priestoroch:

  • Tabla miniatúr

  •  Tabla snímok

  • Časť okna s poznámkami

  Tabla miniatúr, tablou snímky a tablou s poznámkami v programe PowerPoint for Mac

  Poznámka: PowerPoint for Mac 2011 rozdeľuje na table miniatúr na dvoch pracovných priestoroch: karty Prehľad a snímky kartu

 • Zobrazenie radenia snímok     Zobrazenie radenia snímok poskytuje zobrazenie snímok vo forme miniatúr. V tomto zobrazení môžete jednoducho zoradiť a usporiadať snímky počas vytvárania prezentácie a jej následnej prípravy na tlač. V zobrazení radenia snímok môžete tiež pridať sekcie a zaradiť snímky do rôznych kategórií alebo sekcií.

 • Zobrazenie strán s poznámkami     Tabla s poznámkami sa nachádza pod tablou snímky. Môžete na nej zadať poznámky, ktoré sa týkajú aktuálnej snímky. Poznámky si môžete neskôr vytlačiť a počas prezentácie do nich nazerať. Môžete tiež vytlačiť poznámky pre cieľovú skupinu alebo začleniť poznámky do prezentácie, ktorú odošlete cieľovej skupine alebo zverejníte na webovej stránke.

 • Zobrazenie prehľadu    (Zavádza v PowerPoint 2016 pre Mac ) Zobrazenie prehľadu zobrazí prezentáciu ako prehľad, ktorý tvoria názvov a hlavného textu každej snímky. Každý názov sa zobrazí na ľavej table, ktorá obsahuje zobrazenie prehľadu, spolu s ikonou a číslo snímky. Práca v zobrazení prehľadu je hlavne užitočné, ak chcete vykonávať globálne úpravy, získať prehľad o prezentácii, zmeniť poradie odrážok alebo snímok alebo zmeniť formátovanie.

 • Zobrazenia predlohy     Zobrazenia predlohy zahŕňajú zobrazenie predlohy snímky, predlohy podkladov a predlohy poznámok. Sú to hlavné snímky, v ktorých sú uložené napríklad tieto informácie o prezentácii: pozadie, farby motívu, písma motívu, efekty motívu a veľkosti a umiestnenia zástupných objektov. Hlavnou výhodou práce v zobrazení predlohy je, že v predlohe snímky, poznámok alebo podkladov môžete vykonávať univerzálne zmeny štýlu na každej snímke, strane s poznámkami alebo na všetkých podkladoch, ktoré sú priradené prezentácii. Ďalšie informácie o práci s predlohami nájdete v téme Úprava predlohy snímky.

Zobrazenia na premietanie prezentácie

 • Zobrazenie prezentácie     Zobrazenie prezentácie použite na premietanie prezentácie pre cieľovú skupinu. V tomto zobrazení snímky zaberajú celú obrazovku počítača.

 • V zobrazení pre prezentujúceho     Zobrazenie pre prezentujúceho umožňuje spravovať snímky počas prezentovania sledovaním, koľko času uplynul, ktorá snímke je ďalší a zobrazenie poznámok, vidíte len vy (zároveň na zapisovanie poznámok zo schôdze počas prezentovania).

Zobrazenia na prípravu a tlač prezentácie

Ak chcete šetriť papierom a atramentom, pred tlačou je vhodné pripraviť tlačovú úlohu. PowerPoint poskytuje zobrazenia a nastavenia, ktoré vám umožnia určiť obsah, ktorý chcete tlačiť (snímky, podklady alebo strany s poznámkami), ako aj požadovaný spôsob tlače týchto úloh (farebne, v odtieňoch sivej, čiernobielo, s orámovaním a ďalšie možnosti).

 • Zobrazenie radenia snímok     Zobrazenie radenia snímok poskytuje zobrazenie snímok vo forme miniatúr. V tomto zobrazení môžete jednoducho zoradiť a usporiadať snímky počas prípravy na ich tlač.

 • Ukážka pred tlačou     Ukážka pred tlačou vám umožňuje určiť nastavenia obsahu, ktorý chcete tlačiť – podklady, strany s poznámkami, prehľad alebo snímky.

Pozrite tiež

Informácie o navrhovaní prezentácie

Usporiadanie snímok do sekcií

Tlač snímok a podkladov

Prezentovanie

Použitie zobrazenia pre prezentujúceho v PowerPointe pre Mac

V PowerPoint Online, keď je súbor uložený v OneDrive predvolené zobrazenie je zobrazenie na čítanie. Keď je súbor uložený na OneDrive for Business alebo SharePoint Online, predvolené zobrazenie je zobrazení na úpravy.

Zobrazenia na vytváranie prezentácie

Zobrazenie na úpravy

Môžete získať do Zobrazenia na úpravy na karte Zobraziť, alebo na paneli úloh v dolnej časti okna snímky.

Zobrazení na úpravy je režim úprav, kde budete pracovať najčastejšie vytvoriť snímok. Nižšie, Zobrazení na úpravy sa zobrazia miniatúry snímok na ľavej strane veľké okno so zobrazením aktuálnej snímky a tablou s poznámkami pod aktuálnu snímku, kde môžete zadať poznámky lektora pre danú snímku.

Úprava zobrazenia v aplikácii PowerPoint Online

Zobrazenia na premietanie a zobrazenie prezentácie

Zobrazenie prezentácie

Môžete získať na zobrazenie prezentácie z panela úloh Tlačidlo zobrazenia prezentácie v PowerPointe v dolnej časti okna snímky.

Zobrazenie prezentácie pomocou prezentovania publiku skontrolovať. Zobrazenie prezentácie zaberá celej obrazovke a presne vzhľad prezentácie na veľkej obrazovke pri to uvidí publikum.

Zobrazenie na čítanie

Poznámka: Zobrazenie na čítanie nie je k dispozícii pre PowerPoint Online súbory uložené v OneDrive for Business /SharePoint Online.

Môžete získať na Zobrazenie na čítanie na karte Zobraziť alebo z panela úloh tlačidlo zobrazenia na čítanie v PowerPointe v dolnej časti okna snímky.

Väčšina ľudí revízii PowerPoint prezentácie bez toho, aby prezentujúci budete chcieť použiť zobrazenie na čítanie. Zobrazuje prezentáciu na celú obrazovku, ako je napríklad zobrazenie prezentácie a obsahuje niekoľko jednoduchých ovládacích prvkov na jednoduchšie listovať snímkami. Poznámky lektora môžete zobraziť aj v zobrazení na čítanie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×