Výber spôsobu kontroly Kontrola pravopisu a gramatiky práce v programe Word pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pravopisných a gramatických chýb môžete odvádzať pozornosť čitateľov z práce, ktoré ste do dokumentov, ktorému chcete odstrániť. Napriek tomu môžete radšej kontrolu pravopisu naraz pri dokončení dokumentu alebo možno budete chcieť kontrola pravopisu a gramatiky počas práce.

Tento článok popisuje spôsoby, ktorými môžete prispôsobiť nástroje korektúry tak, aby vyhovovali vášmu štýlu práce.

Poznámka: Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku.

Mnoho procedúr v tomto článku si vyžaduje, aby ste najprv zobrazili možnosti korektúry.

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. Kliknite na položku Pravopis a gramatika.

  Ak chcete zmeniť nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky, kliknite na položku Pravopis a gramatika.

  Word zobrazí dialógové okno Pravopis a gramatika.

  Zmenia sa nastavenia, ktoré majú vplyv na kontrolu pravopisu a gramatiky v dialógovom okne Pravopis a gramatika.

Ak chcete zobraziť a zmeniť možnosti opráv pravopisu, najprv musíte otvoriť položku Pravopis a gramatika, ako je to popísané v časti Zobrazenie možností korektúry. Po zobrazení možností korektúr môžete zobraziť a zmeniť nastavenia popísané v nasledujúcich častiach.

Poznámka: Nastavenia opráv pravopisu v Word ovplyvniť aj všetky Office programy.

Výber nastavení kontroly pravopisu

Niektoré možnosti umiestnené v položke Pravopis a gramatika sa týkajú všetkých programov balíka Microsoft Office. Bez ohľadu na to, ktorý program sa používa pri zmene možnosti, vybraté nastavenie sa použije vo všetkých programoch.

Ak chcete vybrať nasledujúce možnosti, otvorte položku Pravopis a gramatika, ako je popísané vyššie v časti Zobrazenie možností korektúry.

Vyberte túto možnosť:

Ak chcete, aby Word vykonával nasledovné:

Vždy navrhovať opravy

Pri kontrole pravopisu navrhnúť správny tvar pre každé nesprávne napísané slovo.

Kontrola pravopisu počas písania

Označiť slová počas písania, ktoré Word nenašiel v slovníkoch. Ďalšie informácie o tejto možnosti nájdete v časti Zmena spôsobu kontroly pravopisu v pozadí.

Označiť opakujúce sa slová príznakom

Upozorniť na opakujúce sa slová. Ak vyberiete túto možnosť, kontrola pravopisu označí napríklad výraz cha cha ako chybu.

Ignorovať internetové adresy a adresy ciest k súborom

Ignorovať internetové adresy a adresy súborov. Niekoľko príkladov slov, ktoré kontrola pravopisu ignoruje, ak je vybraná táto možnosť:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Ignorovať slová písané VEĽKÝMI PÍSMENAMI

Ignorovať slová napísané veľkými písmenami. Ak vyberiete túto možnosť, kontrola pravopisu neoznačí napríklad slovo ABC ako chybu.

Ignorovať slová s číslami

Ignorovať slová, ktoré obsahujú číslice. Ak vyberiete túto možnosť, kontrola pravopisu neoznačí napríklad slovo a1b2c3 ako chybu.

Návrhy len z hlavného slovníka

Návrhy slov len z hlavného slovníka, ktorý je zabudovaný do kontroly pravopisu. Ak vyberiete túto možnosť, slová z vašich vlastných slovníkov nebudú zahrnuté v zozname navrhnutých slov pri kontrole pravopisu dokumentu.

Výber režimu francúzštiny

Ďalšou možnosťou, ktorá sa prejaví vo všetkých programoch Microsoft Office je nastavenie, ktoré ste vybrali pre režimy francúzštiny. Toto nastavenie a režimy pre iné jazyky sú k dispozícii kliknutím na položku Rozšírené nastavenie jazyka.

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. Kliknite na položku Pravopis a gramatika.

 3. V položke Pravopis a gramatika kliknite na položku Rozšírené nastavenia jazyka.

  Word zobrazí rozšírené nastavenia jazyka.

  V zozname režimov pre francúzštinu vyberte pravidlá na kontrolu pravopisu francúzštiny.
 4. V zozname Režimy francúzštiny vyberte jednu z možností popísaných v tejto tabuľke.

  Možnosť

  Vplyv

  Nová kontrola pravopisu

  Vyberte túto možnosť, ak chcete používať pravidlá pravopisu, ktoré boli navrhnuté Francúzskou jazykovou akadémiou po novej reforme pravopisu v roku 1990. Ak vyberiete túto možnosť, potom sa slová, ktoré nie sú napísané podľa týchto pravidiel, budú považovať za chyby. Kontrola pravopisu tiež navrhne namiesto nesprávne napísaných slov iba slová z nového pravopisného slovníka, ktorý zahŕňa slová neovplyvnené novou reformou pravopisu.

  Tradičná kontrola pravopisu

  Vyberte túto možnosť, ak chcete používať pravidlá kontroly pravopisu spred reformy v roku 1990. Toto nastavenie spôsobuje, že slová, ktoré nie sú napísané podľa týchto pravidiel, sa budú považovať za chyby. Kontrola pravopisu tiež navrhne namiesto nesprávne napísaných slov iba slová z tradičného pravopisného slovníka, ktorý zahŕňa slová neovplyvnené pravopisnou reformou.

  Tradičná a nová kontrola pravopisu

  Ak vyberiete túto možnosť, kontrola pravopisu bude akceptovať pravopis slov bez ohľadu na to, či sú napísané podľa nového alebo tradičného pravopisu. Namiesto nesprávne napísaných slov budú navrhnuté slová z nového aj z tradičného pravopisného slovníka.

Ak napríklad kliknete na možnosť Tradičná kontrola pravopisu a upravujete dokument s francúzskym slovom bruler, kontrola pravopisu považuje toto slovo za chybu, pretože toto je tvar písania slova po reforme. Ak však kliknete na možnosť Nová kontrola pravopisu alebo na možnosť Tradičná a nová kontrola pravopisu, toto slovo sa nepovažuje za chybu.

Zatiaľ čo pracujete v dokumente, kontrola pravopisu môže pracovať v pozadí a hľadať chyby. V dôsledku toho sa po dokončení vášho konceptu zrýchli proces kontroly pravopisu. Takto môžete ušetriť čas hlavne pri väčších dokumentoch.

Ak chcete zobraziť a zmeniť tieto možnosti, najprv musíte zobraziť možnosti korektúry. Po zobrazení možností korektúr môžete zobraziť a zmeniť nastavenia popísané v nasledujúcich častiach.

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka Automatická kontrola pravopisu

Vo väčšine prípadov je potrebné nechať políčko Automatická kontrola pravopisu začiarknuté. Možnými dôvodmi na zrušenie začiarknutia tohto políčka sú:

 • Chcete skryť pravopisné chyby (červené vlnovky)v položkách, ktoré práve upravujete.

 • Používate počítač, ktorý je pomalý (napríklad z dôvodu nedostatku pamäte alebo rýchlosti procesora).

Zapnutie alebo vypnutie automatickej kontroly pravopisu

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. Kliknite na položku Pravopis a gramatika.

 3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

Word ponúka možnosť kontrolovať gramatiku aj pravopis. Ak chcete zobraziť a zmeniť možnosti kontroly gramatiky, najprv musíte zobraziť možnosti korektúry.

Zapnutie a vypnutie automatickej kontroly gramatiky

Môžete sa rozhodnúť, že chcete, aby Word automaticky označoval gramatické chyby počas písania.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu gramatiky pre aktuálne otvorený dokument, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. Kliknite na položku Pravopis a gramatika.

 3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola gramatiky.

Okamžité zapnutie kontroly gramatiky

 • Vyberte položku S pravopisom kontrolovať aj gramatiku, ak chcete s kontrolou pravopisu naraz kontrolovať aj gramatické chyby.

Zobrazenie štatistických údajov o čitateľnosti

 • Vyberte položku Zobrazenie štatistických údajov o čitateľnosti, ak chcete zobraziť štatistické údaje o čitateľnosti po dokončení kontroly pravopisu naraz.

V ponuke Štýl písania môžete vybrať jednu z dvoch možností: Len gramatika alebo Gramatika a štýl. Ak chcete zobraziť alebo zmeniť typy pravidiel pre gramatiku a štýly, ktoré používa kontrola gramatiky pri kontrolovaní dokumentu, kliknite na položku Nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Možnosti gramatiky a štýlu písania.

Poznámka: Všetky zmeny, ktoré urobíte v týchto nastaveniach, platia pre všetky upravované položky, nielen pre položku, s ktorou práve pracujete.

Ak máte pripomienky alebo návrhy týkajúce sa funkcií pravopisu a gramatiky, môžete ich uverejniť tu.

Pozrite tiež

Možnosti gramatiky a štýlu písania

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×