Výber najvhodnejšej trendovej čiary pre údaje

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri pridávaní trendová spojnica do grafu programu Microsoft Graph môžete vybrať zo šiestich rôznych typov trendu a regresie. Pre typ použitej trendovej čiary je rozhodujúci typ údajov.

Spoľahlivosť trendovej čiary. Trendová čiara je najspoľahlivejšia, keď sa jej hodnota spoľahlivosti R na druhú rovná 1 alebo sa k 1 približuje. Program Graph pri prekladaní trendovej čiary cez údaje počíta hodnotu R na druhú automaticky. Podľa potreby môžete túto hodnotu zobraziť v grafe.

Lineárny

Lineárna trendová čiara je najlepšie preložená priama čiara, ktorá sa používa pre jednoduché lineárne súbory údajov. Lineárne sú údaje, ktoré sa zobrazujú do súboru bodov pripomínajúceho priamku. Lineárna trendová čiara najčastejšie zobrazuje rovnomerne klesajúci alebo rastúci trend.

Lineárna trendová čiara v nasledovnom príklade jasne zobrazuje sústavný nárast predaja chladničiek v období 13 rokov. Všimnite si, že hodnota R na druhú je 0,9036, čo svedčí o dobrom preložení čiary údajmi.

Graf s lineárnou trendovou čiarou

Logaritmická

Logaritmická trendová čiara je najlepšie preložená krivka obvykle používaná pri analýze údajov s hodnotami, ktoré spočiatku rýchlo rastú alebo klesajú a potom sa ustália. Logaritmická trendová čiara sa môže použiť pre údaje so zápornými alebo kladnými hodnotami.

Logaritmická trendová čiara v nasledujúcom príklade znázorňuje predpoveď nárastu populácie zvierat v uzavretej oblasti. Keď sa v určitom štádiu priestor pre zvieratá zmenší, populácia sa ustáli. Všimnite si, že hodnota R na druhú je 0,9407, čo svedčí o pomerne dobrom preložení čiary údajmi.

Graf s logaritmickou trendovou čiarou

Polynomická

Polynomická trendová čiara je krivka, ktorá sa používa v prípade údajov, ktoré nemajú monotónny priebeh (majú minimá a/alebo maximá). Je užitočná napríklad pre analyzovanie príjmov a výdavkov v rozsiahlej skupine údajov. Stupeň polynómu možno určiť podľa počtu extrémov (miním a maxím) na krivke. Polynomická trendová čiara 2.stupňa má spravidla iba jedno maximum alebo minimum. Polynomická trendová čiara 3.stupňa má spravidla jedno alebo dve minimá či maximá. Polynomická trendová čiara 4.stupňa má spravidla tri a viac miním či maxím.

Nasledujúci príklad ilustruje polynomickú trendovú čiara 2.stupňa (jeden vrchol), ktorá zobrazuje vzťahu medzi rýchlosťou a spotrebou pohonných hmôt. Všimnite si, že hodnota R na druhú je 0,9474, čo svedčí o dobrom preložení čiary údajmi.

Graf s polynomickou trendovou čiarou

Výkon

Mocninová trendová čiara je krivka, ktorá je najvhodnejšia pre analýzu údajov, v ktorých hodnota rastie určitou rýchlosťou, napríklad zrýchlenie pretekárskeho auta v sekundových intervaloch. Mocninová trendová čiara sa nedá vytvoriť pre údaje, ktoré obsahujú nuly alebo záporné hodnoty.

V nasledovnom príklade sú údaje o zrýchlení (vzdialenosť) zobrazené v závislosti od času jazdy. Mocninová trendová čiara názorne ukazuje nárast zrýchlenia. Všimnite si, že hodnota R na druhú je 0,9923, čo svedčí o prakticky dokonalom preložení čiary údajmi.

Graf s mocninovou trendovou čiarou

Exponenciálna

Exponenciálna trendová čiara je krivkou, ktorá je najvhodnejšia na analýzu údajov, ktoré s narastajúcou mierou klesajú alebo stúpajú. Exponenciálnu trendovú čiaru nemožno vytvoriť pre údaje obsahujúce nuly alebo záporné čísla.

V nasledujúcom príklade sa exponenciálna trendová čiara používa na znázornenie poklesu množstva izotopu uhlíka 14 pri starnutí objektu. Všimnite si, že hodnota R na druhú je 1, čo znamená, že trendová čiara perfektne vystihuje údaje.

Graf s exponenciálnou trendovou čiarou

Kĺzavý priemer

Trendová čiara kĺzavých priemerov vyhladí kolísanie údajov a jasnejšie zobrazí smerovanie alebo trend. Trendová čiara kĺzavých priemerov spriemeruje určitý počet údajových bodov nastavených v možnosti Periódy) a priemernú hodnotu použije ako bod trendovej čiary. Ak sa napríklad voľba Periódy nastaví na 2, prvým bodom trendovej čiary kĺzavých priemerov bude priemer prvých dvoch bodov údajov. Druhým bodom trendovej čiary bude priemer druhého a tretieho bodu údajov a podobne.

Trendová čiara kĺzavých priemerov v nasledujúcom príklade zobrazuje počet predaných domov v období 26 týždňov.

Graf s čiarou kĺzavých priemerov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×