Office
Prihlásenie

Výber domény, ktorá sa má použiť pri vytváraní skupín v Office 365

Prispievatelia: Diane Faigelová
Posledná aktualizácia: 31. októbra 2017

Niektoré organizácie používajú oddelené e-mailové domény na segmentovanie rôznych častí svojich podnikov. Môžete určiť doménu, ktorá sa má použiť, keď používatelia vo vašej organizácii vytvárajú skupiny v Office 365.

Ak je potrebné, aby používatelia vo vašej organizácii vytvárali svoje skupiny v iných doménach, než je predvolená akceptovaná doména vo vašom podniku, môžete to povoliť konfiguráciou politík e-mailových adries použitím prostredia PowerShell.

Pred spustením rutín cmdlet prostredia PowerShell stiahnite a nainštalujte modul, ktorý vám umožní komunikovať s vašou organizáciou používajúcou služby Office 365. Pozrite si tému Pripojenie k službe Exchange Online pomocou prostredia Remote PowerShell.

Príklady scenárov

Povedzme, že hlavnou doménou vášho podniku je Contoso.com. Predvolená akceptovaná doména vašej organizácie však je service.contoso.com. To znamená, že skupiny v Office 365 sa vytvoria v doméne service.contoso.com (napríklad jankovac@service.contoso.com).

Povedzme, že máte v organizácii nakonfigurované aj subdomény. Chcete, aby sa skupiny v Office 365 vytvárali aj v týchto doménach:

 • studenti.contoso.com pre študentov

 • pedagogovia.contoso.com pre členov pedagogického zboru

Nasledujúce dva scenáre vysvetľujú, ako to dosiahnete.

Poznámky: 

 • Viaceré politiky e-mailových adries sa vyhodnocujú v poradí podľa priority. Hodnota 1 znamená najvyššiu prioritu. Keď určitá politika e-mailových adries vyhovuje zadaným kritériám, nevyhodnotí sa žiadna ďalšia politika e-mailových adries a adresy, ktoré sa označia v skupine v Office 365, sú v súlade s politikou e-mailových adries vyhovujúcou daným kritériám.

 • Ak zadaným kritériám nezodpovedá žiadna politika e-mailových adries, skupiny v Office 365 sa zriadia v rámci predvolenej akceptovanej domény organizácie. Podrobné informácie o pridaní akceptovanej domény nájdete v téme Spravovanie akceptovaných domén v službe Exchange Online..

Scenár 1

Nasledujúci príklad ukazuje, ako zriadiť všetky skupiny v Office 365 vo vašej organizácii v doméne skupiny.contoso.com.

New-EmailAddressPolicy -Name Groups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 1

Scenár 2:

Povedzme, že chcete určiť subdomény, v ktorých sa majú vytvoriť skupiny v Office 365. Požadujete nasledovné:

 • Skupiny v Office 365 vytvorené študentmi (používatelia, ktorí majú vlastnosť Oddelenie nastavenú na možnosť Študenti) majú byť v doméne studenti.skupiny.contoso.com. Použite nasledujúci príkaz:

  New-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 1
 • Skupiny v Office 365 vytvorené členmi pedagogického zboru (používatelia, ktorí majú vlastnosť Oddelenie nastavenú na možnosť Pedagógovia, alebo majú e-mailovú adresu obsahujúcu pedagogovia.contoso.com)) majú byť v doméne pedagogovia.skupiny.contoso.com. Použite nasledujúci príkaz:

  New-EmailAddressPolicy -Name FacultyGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@faculty.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Faculty' -or EmailAddresses -like "*faculty.contoso.com*"} -Priority 2
 • Všetci ostatní používatelia majú byť v doméne skupiny.contoso.com. Použite nasledujúci príkaz:

  New-EmailAddressPolicy -Name OtherGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledPrimarySMTPAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 3

Zmenu politík e-mailových adries

Ak chcete zmeniť prioritu alebo šablóny e-mailových adries pre existujúcu politiku e-mailových adries, použite rutinu typu cmdlet Set-EmailAddressPolicy.

Set-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com”, “smtp:@students.contoso.com” ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 2

Zmena politiky e-mailových adries nemá vplyv na skupiny, ktoré už boli zriadené.

Odstránenie politík e-mailových adries

Ak chcete odstrániť politiku e-mailových adries, použite rutinu typu cmdlet Remove-EmailAddressPolicy.

Remove-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups

Zmena politiky e-mailových adries nemá vplyv na skupiny, ktoré už boli zriadené.

Požiadavky v hybridnom prostredí

Ak má vaša organizácia nakonfigurované hybridné prostredie, pozrite si tému Konfigurácia skupín v Office 365 s lokálnym hybridným nasadením systému Exchange a uistite sa, že vaša organizácia spĺňa požiadavky na vytvorenie skupín v Office 365.

Ďalšie informácie o používaní politík e-mailových adries pre skupiny v Office 365:

Existuje niekoľko ďalších vecí, ktoré je potrebné vedieť:

 • Rýchlosť vytvárania skupín závisí od počtu politík e-mailových adries nakonfigurovaných v organizácii.

 • Používatelia nebudú môcť upravovať domény pri vytváraní skupín v Office 365. Doménu, v ktorej sa môže skupina vytvoriť, môžu určiť iba správcovia.

 • Skupina používateľov sa určuje pomocou štandardných dotazov (vlastností používateľov), ktoré už sú k dispozícii. Podporované filtrovateľné vlastnosti nájdete v téme Filtrovateľné vlastnosti pre parameter -RecipientFilter.

 • Ak pre skupiny nenakonfigurujete žiadne politiky e-mailových adries, potom sa pri vytvorení skupiny vyberie predvolená akceptovaná doména.

 • Ak odstránite akceptovanú doménu, mali by ste najskôr aktualizovať politiku e-mailových adries, inak bude ovplyvnené zriaďovanie skupín.

 • Pre organizáciu je možné nakonfigurovať maximálne 100 politík e-mailových adries.

Pozrite tiež

Vytvorenie skupiny v Office 365 v Centre spravovania

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×