Výber buniek alebo položiek grafu použitím klávesových skratiek

Výber buniek, stĺpcov a riadkov v údajových hárkoch použitím klávesových skratiek

Stlačte

Ak chcete

CTRL+MEDZERNÍK

Vybrať celý stĺpec

SHIFT+MEDZERNÍK

Vybrať celý riadok

CTRL+A

Vybrať celý údajový hárok

F8

Zapnúť alebo vypnúť rozširovací modus

SHIFT+ kláves so šípkou

Rozšíriť výber o jednu bunku

CTRL+SHIFT+ kláves so šípkou

Rozšíriť výber po poslednú neprázdnu bunku v stĺpci alebo riadku, v ktorom sa nachádza aktívna bunka

SHIFT+HOME

Rozšíriť výber po začiatok riadka

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíriť výber po bunku v ľavom hornom rohu údajového hárka

CTRL+SHIFT+END

Rozšíriť výber po poslednú použitú bunku v údajovom hárku (pravý dolný roh)

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíriť výber o jednu obrazovku smerom dole

SHIFT+PAGE UP

Rozšíriť výber o jednu obrazovku smerom hore

SHIFT+BACKSPACE

Vybrať len aktívnu bunku, ak sú vybraté viaceré bunky


Výber položiek grafu použitím klávesových skratiek

Stlačte

Akcia

ŠÍPKA NADOL

Vybratie predchádzajúcej skupiny položiek

ŠÍPKA NAHOR

Vybrať ďalšiu skupinu položiek

ŠÍPKA DOPRAVA

Vybrať ďalšiu položku v rámci skupiny

ŠÍPKA DOĽAVA

Vybrať predchádzajúcu položku v rámci skupiny


Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×