Výber a čítanie textových polí a obrázkov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Výber a čítanie textových polí a obrázkov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky vyberte položku a prečítajte si obrázky, tvary a textové polia v dokumentoch Word. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Pomocou tably výberu v Word, môžete sa Zobraziť všetky obrázky, tvary a textové polia v rámci dokumentu ako zoznam. Môžete si prečítať zoznam čítačky obrazovky a vyberte položky zoznamu a prečítajte si alternatívny text alebo ich upravovať.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prístup k textu v textových poliach

Keď čítačiek obrazovky čítať základného textu, nemôžu nájsť textové polia, ktoré plávajúci nad vrstvu textu dokumentu. Ak chcete získať prístup k textu v textovom poli, použite tablu výberu.

 1. V dokumente stlačením kombinácie klávesov Alt + H otvorte kartu Domov.

 2. Ak chcete otvoriť tablu výberu, zadajte SL a potom P. Moderátor oznamuje, "Zobraziť všetky tlačidlo". Bloky textu, obrázkov a tvarov sa zobrazia v zozname.

  Poznámka: Ak existuje viac strán v dokumente, tabla výberu zobrazuje len položky na aktuálnej strane.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v  zozname. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé položky zoznamu.

 4. Ak chcete vybrať textové pole, stlačte medzerník.

 5. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznámi: „Cut menu item“ („Vystrihnúť položku ponuky“).

 6. V Moderátorovi sa pomocou klávesov so šípkami presuňte na položku Upraviť Text a stlačte kláves Enter. Stlačením ľubovoľného klávesu umiestnite kurzor do textového poľa.

  JAWS, musíte najprv textového poľa s textom dokumentu. Nastaviť textové pole s textom, premiestniť Zalomiť Text a pomocou klávesu so šípkou doprava alebo doľava prejdite na zarovno s textom a stlačte kláves Enter. Stlačením klávesu Esc sa vrátite do základného textu dokumentu.

 7. Moderátor teraz môžete prečítať text v textovom poli. Ak chcete začať čítanie, stlačte SR kľúčové + M. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu neskôr, dvakrát stlačte kláves Esc.

  Ak chcete čítať obsah textového poľa v aplikácii JAWS, stlačte kombináciu klávesov Alt + 5 (na číselnej klávesnici).

Prístup k obrázkom prostredníctvom tably výberu

Obrázky, ktoré nie sú vložené obrázky môžu byť neprístupné pre čítačky obrazovky. Ak chcete získať prístup k všetky obrázky v dokumente, použite tablu výberu.

 1. V dokumente stlačením kombinácie klávesov Alt + H otvorte kartu Domov.

 2. Ak chcete otvoriť tablu výberu, zadajte SL a potom P. Obrázky, tvary a textové polia sa zobrazia v zozname.

  Poznámka: Ak existuje viac strán v dokumente, tabla výberu zobrazuje len položky na aktuálnej strane.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v  zozname. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé položky zoznamu.

 4. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte medzerník.

 5. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, stlačte kláves Esc. Moderátor oznámi názov súboru dokumentu.

 6. Moderátor môže čítať teraz alternatívny text obrázka, ak je k dispozícii. Ak chcete začať čítanie, stlačte kláves SR klávesu Ctrl + R.

  V aplikácii JAWS stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 5 (na číselnej klávesnici).

Prístup k plávajúcich objektov bez použitia tably výberu

Môžete rýchlo presun zamerania medzi plávajúcich objektov bez použitia tablu výberu.

 1. Presuňte zvýraznenie na prvý plávajúci objekt v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5.

 2. Stláčaním klávesu Tab môžete prechádzať medzi plávajúce objekty v dokumente.

 3. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Vložené objekty programu Access bez použitia tably výberu

Môžete pracovať na vnorené objekty čítate dokument, bez použitia tablu výberu.

 1. Moderátor oznámi objekty, keď sa číta v dokumente. Ak chcete zastaviť na objekt, stlačte kláves Ctrl.

  Tip: Ak zmeškáte príslušné miesto a je potrebné vrátiť späť alebo dopredu v jednom slove dokumentu naraz, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava až budete počuť Moderátor oznámi objekt, ktorý chcete.

 2. Na výber požadovaného objektu, stlačte kláves Shift + šípka doprava.

 3. Teraz môžete pracovať na objekt. Napríklad otvoriť kontextovej ponuky, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou Word 2016 pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, môžete vybrať a ďalšie obrázky, tvary a textové polia v Word 2016 pre Mac dokumentoch.

Pomocou Tably výberu v Word 2016 pre Mac, môžete sa Zobraziť všetky obrázky, tvary a textové polia v rámci dokumentu ako zoznam. Môžete čítať zoznam pomocou funkcie VoiceOver, a vyberte položky zoznamu a prečítajte si alternatívny text alebo ich upravovať.

Poznámky: 

V téme

Prístup k textu v textových poliach

Ako textové polia plávajúci nad vrstvu textu dokumentu, nie je možné ich VoiceOver nájdete počas čítania základného textu. Ak chcete získať prístup k textu v textovom poli, pomocou Tably výberu.

 1. V dokumente, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "<Current kartu >, vybratá, tab," a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: "Rozloženie, karta." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník a otvorte kartu rozloženie.

 2. Ak chcete otvoriť Tablu výberu, stláčajte kláves Tab, kým počuť "Tabla výberu začiarknuté políčko" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Funkcia voiceOver oznamuje: "Kontrola, tabla výberu, začiarkavacie políčko". Bloky textu, obrázkov a tvarov sa zobrazia v zozname.

  Poznámka: Ak sú v dokumente zlomy (napríklad zlomov strán a sekcií), Tabla výberu zobrazuje len položky až ďalšie prerušenie.

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tabuľky" a na prvú položku v zozname.

 4. Nahor alebo nadol šípkou na presun nahor a nadol v zozname. Funkcia voiceOver oznamuje zoznam položiek, pri posúvaní. Textové polia sa uverejňujú ako: "Textové pole < číslo >." Keď na položku, ktorú chcete získať prístup, stlačte kláves F6, až kým funkcia VoiceOver oznamuje položky a "upraviť text, obsah začiarknuté, < textu > sa práve v textovej oblasti."

 5. Ak chcete upraviť text, stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol a zadajte požadovaný text.

 6. Po úprave textu, vykonajte jeden Ak takto.

  • Prejsť späť na Tablu výberu, stlačte kláves F6, až budete počuť: "Tabla výberu, karta."

  • Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, stlačením klávesu Esc.

Prístup k obrázkom prostredníctvom tably výberu

Obrázky, ktoré nie sú vložené obrázky môžu byť neprístupné použitie funkcie VoiceOver. Ak chcete získať prístup k všetky obrázky v dokumente, pomocou Tably výberu.

 1. V dokumente, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "<Current kartu >, vybratá, tab," a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: "Rozloženie, karta." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník a otvorte kartu rozloženie.

 2. Ak chcete otvoriť Tablu výberu, stláčajte kláves Tab, kým počuť "Tabla výberu začiarknuté políčko" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Funkcia voiceOver oznamuje "Kontrola, tabla výberu, začiarkavacie políčko". Bloky textu, obrázkov a tvarov sa zobrazia v zozname.

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tabuľky" a na prvú položku v zozname.

 4. Nahor alebo nadol šípkou na presun nahor a nadol v zozname. Funkcia voiceOver oznamuje zoznam položiek, pri posúvaní. Obrázky sa uverejňujú ako: "Obrázok < číslo >." Keď na položku, ktorú chcete získať prístup, stlačte kláves F6, až kým funkcia VoiceOver oznamuje položky ako: "< alternatívny text > obrázok."

 5. Otvorenie kontextovej ponuky a získať prístup k možnostiam formátovanie obrázka, alebo pridať alebo zmeniť alternatívny text, stlačte kláves ovládanie + možnosť + Shift + M. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, stlačením klávesu Esc.

Prístup k obrázkom vloženým do textu bez použitia tably výberu

Ak chcete pracovať na vložených obrázkov, ako si prečítať dokument, nie je potrebné otvoriť Tablu výberu.

 1. Funkcia voiceOver oznamuje obrázky po presunutí kurzora v dokumente. Funkcia voiceOver oznamuje vnorené obrázky ako: "< alternatívny text > obrázok s textom, rozloženie položky."

 2. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte kláves Shift + šípka doprava šípka.

 3. Teraz môžete pracovať na obrázok. Napríklad na Otvorenie kontextovej ponuky, stlačte kláves ovládanie + možnosť + Shift + M.

Pozrite tiež

Vloženie obrázka alebo fotografie vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie funkcie VoiceOver, vstavané iOS obrazovky reader, nájdite a čítať textové polia a obrázky v dokumentoch Word v telefóne.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Čítanie textu v textových poliach

Ako textové polia plávajúci nad vrstvu textu dokumentu, VoiceOver preskočí ich počas čítania text strany, ale môžete prejsť na ich samostatne.

 1. Otvorte dokument Word v telefóne. Potiahnite prstom doprava, kým sa nedostanete základného textu dokumentu. Funkcia voiceOver sa spustí čítanie textu.

 2. Keď VoiceOver dosiahla na konci stránky, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver oznamuje prvé textové pole a prečíta obsah.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšie textové pole na stranu, potiahnite prstom doprava.

  Ak chcete zadať päta strany, boli prečítané všetky textové polia na stránke. Ak chcete prejsť na ďalšiu stranu, potiahnite prstom doprava.

Získať prístup k obrázkom v rámci textu

 1. Otvorte dokument Word v telefóne. Potiahnite prstom doprava, kým sa nedostanete základného textu dokumentu. Funkcia voiceOver sa spustí čítanie textu.

 2. Keď funkcia VoiceOver dosiahla na koniec strany, potiahnutím prstom doprava. Funkcia voiceOver prečíta alternatívny text prvý obrázok na stránke. Ak obrázok nemá alternatívny text, budete počuť: "Obrázok".

 3. Prechod na nasledujúci obrázok na stránke, potiahnite prstom doprava.

  Ak chcete zadať päta strany, ste sa zobrazí cez všetky obrázky na strane. Ak chcete prejsť na ďalšiu stranu, potiahnite prstom doprava.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou TalkBack, vstavané Android obrazovky, prejdite do a čítať textové polia a obrázky v dokumentoch Word v telefóne.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Čítanie textu v textových poliach

 1. Otvorte dokument Word v telefóne. Potiahnite prstom doprava, kým TalkBack začne čítať jeden odsek textu dokumentu naraz.

 2. Ak chcete presunúť na ďalší odsek, potiahnite prstom doprava. Keď budete počuť "Obdĺžnik, textové pole," ste dosiahli bloku textu v rámci dokumentu. TalkBack prečíta text obsah poľa. Po dokončení potiahnite prstom doprava aj naďalej čítať dokument alebo prejsť na ďalšie textové pole.

Získať prístup k obrázkom v rámci textu

 1. Otvorte dokument Word v telefóne. Potiahnite prstom doprava, kým TalkBack začne čítať jeden odsek textu dokumentu naraz.

 2. Ak chcete presunúť na ďalší odsek, potiahnite prstom doprava. Po dosiahnutí obrázok TalkBack prečíta alternatívny text obrázka, nasleduje "obrázok". Ak obrázok nemá alternatívny text, budete počuť len "obrázok". Po dokončení, potiahnite prstom doprava na čítanie dokumentu pokračovať alebo na presun na nasledujúci obrázok.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, môžete vybrať a čítať textových polí v Word dokumenty.

Poznámky: 

Čítanie textu v textových poliach

Textové polia plávajúci nad vrstvu textu dokumentu, nie Moderátor čítať počas čítania základného textu, aby ste mali prejsť k nim samostatne.

 1. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Obdĺžnik."

 3. Moderátor teraz môže čítať obsah textového poľa. Ak chcete začať čítanie, potiahnite prstom smerom nadol tromi prstami. Ak chcete prejsť na ďalšie textové pole, potiahnite prstom doprava.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky vyberte položku a prečítajte si obrázkov v dokumentoch Word. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Prístup vložených obrázkov

 1. Po otvorení dokumentu v Word Online, spustenie Moderátora nepretržité čítanie režimu, stlačte kláves SR + kláves Ctrl + R. Moderátor oznamuje všetky obrázky pri čítaní v dokumente. Ak chcete zastaviť na obrázok, stlačte kláves Ctrl.

  Poznámka: Ak zmeškáte príslušné miesto a je potrebné vrátiť späť alebo vpred v dokumente programu word naraz, stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava až budete počuť oznámiť obrázok čítačky obrazovky

 2. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte kláves Enter.

 3. Teraz môžete pracovať na obrázok. Napríklad získať prístup k Nástroje obrázkov, stlačte kláves Alt + Windows a potom stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Nástroje obrázkov, nie je vybratá, položka Formát karty," a stlačte kláves Enter a otvorí sa karta Formát.

 4. Môžete upraviť nastavenia obrázka, ako je napríklad jeho veľkosť, štýl a alternatívny text. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť názov, ktorým chcete a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vloženie obrázka alebo obrázka vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×