Snímky a rozloženia

Usporiadanie powerpointových snímok do sekcií

Usporiadanie powerpointových snímok do sekcií

Pomocou sekcií môžete usporiadať snímky do významových skupín podobne, ako používate priečinky na usporiadanie súborov.

V rámci spolupráce môžete vlastníctvo snímok sprehľadniť priradením sekcií kolegom. Ak začínate prázdnou prezentáciou, sekcie môžete použiť na vytvorenie prehľadu prezentácie.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

56 sekúnd

Pridanie sekcie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši medzi snímky a vyberte položku Pridať sekciu.

  Na tablu miniatúr sa pridá Sekcia bez názvu a otvorí sa dialógové okno Premenovať sekciu.

 2. Do poľa Názov sekcie zadajte názov.

 3. Vyberte položku Premenovať.

 4. Kliknutím na trojuholník vedľa názvu sekcie zbalíte sekciu. Číslo pri názve sekcie udáva počet snímok v danej sekcii.

Premiestnenie alebo odstránenie sekcie

Vyberte položky Zobraziť > Radenie snímok.

Tam môžete:

 • Premiestniť sekciu: kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Premiestniť sekciu nahor alebo Premiestniť sekciu nadol.

 • Odstrániť sekciu: kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť sekciu.

Pridanie sekcie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši medzi snímky a vyberte položku Pridať sekciu.

  Na tablu miniatúr sa pridá Sekcia bez názvu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Sekcia bez názvu a potom vyberte položku Premenovať sekciu.

 3. Do poľa Názov sekcie zadajte názov.

 4. Vyberte položku Premenovať.

 5. Kliknutím na trojuholník vedľa názvu sekcie zbalíte sekciu. Číslo pri názve sekcie udáva počet snímok v danej sekcii.

Premiestnenie alebo odstránenie sekcie

Vyberte položky Zobraziť > Radenie snímok.

Tam môžete:

 • Premiestniť sekciu: kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Premiestniť sekciu nahor alebo Premiestniť sekciu nadol.

 • Odstrániť sekciu: kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť sekciu.

Pomocou sekcií môžete usporiadať snímky do významových skupín podobne, ako používate priečinky na usporiadanie súborov.

V rámci spolupráce môžete vlastníctvo snímok sprehľadniť priradením sekcií kolegom. Ak začínate prázdnou prezentáciou, sekcie môžete použiť na vytvorenie prehľadu prezentácie.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

56 sekúnd

Pridanie sekcie

 1. V normálnom zobrazení kliknite na navigačnej table na snímku, ktorá bude prvou snímkou sekcie.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Sekcia Tlačidlo Sekcia a potom kliknite na položku Pridať sekciu.

 3. Do poľa Názov sekcie zadajte názov sekcie a potom kliknite na položku Premenovať.

 4. Ak chcete pridať ďalšie sekcie, vyberte novú prvú snímku novej sekcie a zopakujte kroky 2 a 3.

  Pridanie druhej sekcie

  Názvy, ktoré zadáte, sa zobrazujú ako hlavičky nad jednotlivými sekciami, a za nimi sa zobrazujú počty snímok v jednotlivých sekciách uvedené v zátvorkách.

Tip: Kliknutím na šípky vedľa názvov sekcií zbalíte alebo rozbalíte sekcie.

Zmena poradia sekcií

 • V normálnom zobrazení alebo zobrazení radenia snímok presuňte názov sekcie na požadované miesto. Môžete napríklad premiestniť tretiu sekciu pred prvú sekciu.

Zmena názvu sekcie

 • V normálnom zobrazení alebo zobrazení radenia snímok dvakrát kliknite na názov sekcie a zadajte nový názov do poľa Názov sekcie.

Pridanie sekcie

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku, ktorá bude prvou snímkou sekcie.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Snímky na položku Sekcia.

  Karta Domov, skupina Snímky

 3. Kliknite na položku Pridať sekciu.

 4. Do poľa Názov sekcie zadajte názov sekcie a potom kliknite na položku Premenovať.

Zmena poradia sekcií

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Radenie snímok.

 2. Presuňte názov sekcie na požadované miesto. Môžete napríklad premiestniť tretiu sekciu pred prvú sekciu.

  Súčasné upravovanie súboru

Zmena názvu sekcie

 1. Na navigačnej table kliknite na sekciu.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Snímky na položku Sekcia.

  Karta Domov, skupina Snímky

 3. Kliknite na položku Premenovať sekciu.

 4. Do poľa Názov sekcie zadajte názov sekcie a potom kliknite na položku Premenovať.

Pozrite tiež

Pridanie, duplikovanie, odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

PowerPoint na webe nepodporuje sekcie. Na pridanie a úpravu sekcií v prezentácii použite počítačovú verziu aplikácie PowerPoint.

Ak chcete hlasovať za zahrnutie tejto funkcie do služby PowerPoint na webe, prejdite do poľa návrhov pre PowerPoint pre web a kliknite na tlačidlo Hlasovať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×