Usporiadanie dokumentov a lokalít v Office 365

Usporiadanie dokumentov a lokalít v Office 365

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Usporiadanie dokumentov a lokalít služieb OneDrive for Business a SharePoint Online je jednou z najbežnejších výziev pracovného dňa. Tu je niekoľko spôsobov, ktorými možno usporiadať dokumenty a lokality vo OneDrive for Business.

Ukladanie dokumentov vo OneDrive for Business alebo v knižnici tímovej lokality

Informácie o tom, ako používať OneDrive for Business spolu s tímovými lokalitami, čo je ideálnym riešením pre malé podniky, nájdete v téme Nastavenie ukladania a zdieľania súborov v Office 365.

OneDrive for Business je vašou osobnou knižnicou dokumentov v Office 365. Súbory uložené vo OneDrive for Business sú predvolene súkromné, ale podľa potreby je možné ich zdieľať. Vaša tímová lokalita je lokalita, ktorú zdieľajú konkrétni používatelia vo vašej organizácii.

Poznámka : OneDrive for Business sa od služby OneDrive líši. Tá slúži ako osobný ukladací priestor mimo vášho pracoviska.

Môžu obsahovať maximálne 1 TB údajov v OneDrive for Business. Ďalšie informácie o limity ukladacieho priestoru v téme SharePoint Online obmedzenia.

Ak chcete prejsť do služby OneDrive for Business alebo svojej knižnice tímovej lokality, prihláste sa do služieb Office 365 a potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

 • V hlavičke vyberte položku OneDrive a potom kliknite na položku Súbory nachádzajúcu sa na paneli s nástrojmi pre rýchle spustenie na bočnej strane obrazovky.

 • V hlavičke vyberte položku Lokality, dlaždicu Tímová lokalita a potom položku Dokumenty nachádzajúcu sa na paneli s nástrojmi pre rýchle spustenie.

Poznámka : Ak ste lokalitu SharePoint prispôsobili, možno sa panel s nástrojmi pre rýchle spustenie na bočnej strane nenachádza.

Ak chcete začať s činnosťami vo OneDrive for Business alebo v knižnici dokumentov tímovej lokality, použite na to možnosti nachádzajúce sa na paneli s nástrojmi pre rýchle spustenie uvedenom nad knižnicou alebo trojbodku (...) jednotlivých súborov.

Ak chcete začať pracovať vo OneDrive for Business alebo v knižnici dokumentov na tímovej lokalite SharePointu Online, použite panel rýchlych príkazov v službách Office 365.

Môžete:

Ak pravým tlačidlom myši kliknete na dokument, zobrazí sa rozbaľovací zoznam s ďalšími možnosťami, akými sú zdieľanie, sťahovanie, odstraňovanie, premiestňovanie alebo kopírovanie či získanie prepojenia na súbor. Ďalšie tipy nájdete v téme Organizovanie súborov v knižnici.

Vyhľadanie dokumentov

Väčšina spoločností vytvára veľké množstvo dokumentov. Preto môže byť niekedy naozaj ťažké nájsť tie, ktoré potrebujete, dokonca aj tie, ktoré ste sami vytvorili. Office 365 poskytuje množstvo spôsobov, ako vyhľadať dokumenty, ktoré potrebujete mať rýchlo k dispozícii.

Spôsob vyhľadávania dokumentov zvyčajne závisí od toho, čo o tom konkrétnom dokumente viete. Vyhľadávať môžete napríklad na konkrétnych miestach podľa tohto, či dokument sledujete, či niekto dokument s vami zdieľa, alebo ak viete, že dokument je uložený vo OneDrive for Business alebo v knižnici tímovej lokality.

V iných prípadoch môžete dokument vyhľadávať podľa jeho názvu alebo jednoducho podľa výrazu, o ktorom si myslíte, že sa v dokumente nachádza. Pri tomto scenári môžete použiť Pole dotazu vo OneDrive for Business a vyhľadávať:

 • dokumenty vo OneDrive for Business,

 • dokumenty, ktoré s vami niekto zdieľa,

 • dokumenty uložené na lokalite, ktorú sledujete.

Pole Hľadať sa vo OneDrive for Business alebo na lokalite SharePoint nachádza v ľavom alebo pravom hornom rohu.

Snímka obrazovky s poľom dotazu One Drive v službách Office 365.

SharePoint tiež umožňuje použitie položky Nájsť súbor uvedenej nad dokumentami alebo poľa Prehľadávať: táto lokalita.

Ak chcete získať súhrn spôsobov, ako sa dajú v Office 365 dokumenty vyhľadávať, pozrite si tému Vyhľadanie súboru v Office 365.

Sledovanie dokumentov na ich jednoduchšie vyhľadanie v budúcnosti

Ak dokument sledujete, zobrazí sa v zozname Sledované dokumenty vo OneDrive for Business.

Snímka obrazovky dokumentov uložených vo OneDrive for Business, ktoré sledujete v službách Office 365.

Ak ste navyše zadali vo svojom profile informácie o sebe, ako sú napríklad kľúčové slová v poliach Záujmy a Spýtajte sa ma na, návrhy dokumentov, ktoré by vás mohli zaujímať, sa zobrazia aj v zozname Sledované dokumenty. Výberom položky Sledovať pod ľubovoľným navrhovaným dokumentom ho pridáte do svojho zoznamu Sledované dokumenty.

Výberom položky Sledovať pod ľubovoľným navrhovaným dokumentom ho pridáte do svojho zoznamu Sledované dokumenty v službách Office 365.

Ak chcete sledovať dokument vo OneDrive for Business alebo knižnice lokality:

 1. Pravým tlačidlom kliknite na dokument, ktorý chcete začať sledovať.

  Ak chcete v dokumente otvoriť kartu s kontextovými informáciami, vyberte ikonu Viac (tri bodky) vedľa názvu dokumentu vo OneDrive for Business
 2. V bubline dokumentu vyberte položku Sledovať. Ak sa položka Sledovať nezobrazuje, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, kliknite na položku Rozšírené a potom na položku Sledovať.

  Výber príkazu Sledovať v ponuke kontextovej karty vo OneDrive for Business

Zobrazenie dokumentov, ktoré používatelia s vami zdieľajú

Ľudí, zdieľať dokumenty s vami, konkrétne, sú uvedené v zobrazení zdieľané so mnouOneDrive for Business. Dokumenty, ktoré ľudia "zdieľať s každým" alebo sú zdieľané pomocou skupín zabezpečenia však nie sú uvedené v tomto zobrazení.

Dokumenty, ktoré s vami používatelia zdieľajú, a ktoré sú uvedené v zozname v zobrazení Zdieľané so mnou vo OneDrive for Business
 1. V Office 365 vyberte v hlavičke položku OneDrive for Business.

 2. Na paneli s nástrojmi pre rýchle spustenie vľavo kliknite na položku Zdieľané so mnou.

Zobrazenie zoznamu nedávno otvorených dokumentov

OneDrive for Business poskytuje zoznamy dokumentov, ktoré ste v Office 365 nedávno otvorili. Nezáleží na tom, či sú uložené vo vašej knižnici OneDrivu for Business alebo v knižnici tímovej lokality. Ak chcete svoje súbory zobraziť, na paneli s nástrojmi pre rýchle spustenie vľavo kliknite na položku Najnovšie.

Poznámka : Ak chcete zobraziť naposledy použité dokumenty, musíte používať minimálne Office 2013.

Nastavenie upozornení v dokumentoch na sledovanie vykonaných zmien

V dokumente môžete nastaviť upozornenia, ktoré vás budú informovať o všetkých zmenách vykonaných v dokumentoch vrátane odstránenia dokumentu. Upozornenia môžete prijímať prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy. A zároveň si môžete určiť, ako často budete chcieť tieto upozornenia prijímať.

Ak chcete nastaviť upozornenie na lokalite SharePoint:

 1. Vyberte dokument v knižnici.

 2. Vyberte v tomto dokumente položky Súbory>Upozorniť>Nastaviť upozornenie alebo na položky Stránka > >Upozorniť>Nastaviť upozornenie.

 3. V dialógovom okne Nové upozornenie vyberte požadované možnosti a potom vyberte položku OK.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia upozornení nájdete v téme Vytvorenie upozornenia na oznámenie pri zmeny súboru alebo priečinka v SharePointe.

Sledovanie lokalít na ich jednoduchšie vyhľadanie v budúcnosti

Ak ste vo svojej organizácii členom viacerých tímových lokalít, môžete ich na získanie jednoduchšieho prístupu začať sledovať. Ak sledujete tímovú lokalitu, zobrazí sa v zozname na stránke Lokality. Ak sledujete lokality, môžete vo OneDrive for Business rýchlo prejsť do knižníc nachádzajúcich sa na týchto lokalitách. Popis postupu nájdete v nasledujúcej časti.

Spustenie sledovania lokality:

 1. Prejdite na lokalitu, ktorú chcete sledovať.

 2. Vyberte položku Sledovať uvedenú na pravej strane hlavičky.

  Sledujte lokalitu SharePoint Online a pridajte prepojenie na svoju stránku Lokality v službách Office 365.

Ďalšie informácie nájdete v téme Video: Sledovanie lokality SharePoint.

Prechod do knižnice dokumentov v tímovej lokalite, ktorú sledujete

Vo OneDrive for Business môžete zobraziť zoznam vami sledovaných tímových lokalít v Office 365 a potom prejsť ku knižniciam dokumentov nachádzajúcich sa na týchto lokalitách.

 1. Na paneli Rýchla akcia vyberte položku Priečinky lokalít. Zobrazí sa zoznam všetkých lokalít, ktoré sledujete:

  Vyberte položku Priečinky lokalít na paneli Rýchla akcia v službách Office 365 a zobrazí sa zoznam lokalít SharePoint Online, ktoré sledujete.
 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov na lokalite, vyberte v zozname lokalitu.

  Vyberte lokalitu v zozname priečinkov lokality v službách Office 365, na ktorej chcete zobraziť knižnice dokumentov.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Zobrazenie a úprava profilu v Office Delve

Video: Kopírovanie alebo premiestňovanie súborov pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník

Vytváranie priečinkov, knižníc a podlokalít

Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov vo OneDrive

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×