Usporiadanie údajov v grafe

Údaje v riadkoch alebo stĺpcoch?

Pri vytváraní grafu v programe Microsoft Graph môžete určiť, ktorú časť údajov chcete zdôrazniť. V nasledujúcom príklade sú namiesto krajiny alebo oblasti ako rad údajov vynesené roky. Tento graf zdôrazňuje porovnanie predaja podľa krajiny alebo oblasti.

Chart with years as data series

Ak chcete zdôrazniť porovnanie predaja podľa rokov, môžete ako rad údajov použiť údaje krajiny alebo oblasti.

Chart with country as data series

Poradie kategórií a hodnôt

Program Microsoft Graph predvolene zobrazuje kategórie a hodnoty v poradí, v akom sa nachádzajú v údajovom hárku. Ak ich chcete zobraziť v inom poradí, môžete poradie zobrazenia obrátiť.

V nasledujúcom príklade sú kategórie zobrazené v poradí, v akom sa nachádzajú v údajovom hárku – apríl, marec, február a január:

Categories in default order

Ak chcete, aby boli mesiace zobrazené v chronologickom poradí, môžete poradie obrátiť.

Categories in reverse order

Vo vyššie uvedenom príklade môžete obrátiť aj poradie hodnôt, takže v hornej časti mierky bude zobrazená hodnota 0 a v spodnej časti hodnota 800.

Vedľajšia os hodnôt

Vedľajšia os hodnôt je užitočná v prípadoch, ak sa priemerné hodnoty rôznych rady údajov výrazne líšia, alebo ak v rámci jedného grafu zobrazujete rôzne typy údajov. Ak chcete napríklad zobraziť počet predaných rodinných domov za jednotlivé týždne a týždennú priemernú cenu, vyneste počet domov pozdĺž prvej osi a priemernú cenu pozdĺž vedľajšej osi.

Combination chart with secondary axes

Hodnoty X a Y v grafe typu XY (závislosť)

Podľa predvoleného nastavenia sa hodnoty v prvom rade v údajovom hárku používajú pre os X grafu typu XY (závislosť). V hlavičke riadka alebo stĺpca sa zobrazí „X“ vedľa rady údajov, ktorý ste priradili na zobrazenie na osi X.

V nasledujúcom príklade je vzdialenosť v metroch zobrazená na osi X:

chart showing distance on x-axis

Ak chcete zmeniť zdôraznenie, môžete eleváciu zobraziť na osi X. Graf bude potom vyzerať takto:

chart showing elevation on x-axis

Prázdne bunky

Existujú tri spôsoby, akými môže program Microsoft Graph zobraziť prázdnu bunku v rozsahu údajov. Podľa predvoleného nastavenia program Graph nevykresľuje pre danú bunku žiaden bod. To spôsobí prerušenie v rady údajov tak, ako je zobrazené v nasledujúcom príklade, kde za december nie sú zadané žiadne náklady na pohonné hmoty:

Chart with data series break

Ak chcete, aby sa toto prerušenie radu údajov nezobrazovalo, môžete program Graph nechať daný bod interpolovať alebo odhadnúť. V tomto grafe napríklad program Graph spriemeruje údaje za november a január a odhadne chýbajúce údaje za december:

Chart with interpolation

Ak prázdna bunka zodpovedá nulovej hodnote, graf môže tiež znázorňovať nulovú hodnotu:

Chart with zero-value plotting

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×