Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Skype for Business môžete používať s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, ako aj na uskutočňovanie a prijímanie hlasových hovorov. Skype for Business automaticky zisťuje zariadenia, ako napríklad náhlavnú súpravu, mikrofón a reproduktory. Skôr než uskutočníte hovor, skontrolujte, či máte zvukové zariadenie pripojené k počítaču. Tiež je vhodné skontrolovať, či zvukové zariadenie funguje správne, aby ste sa uistili, či je všetko v poriadku.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Udržiavanie konštantnej úrovne hlasitosti počas používania Moderátora

Keď je spustený Moderátor, v predvolenom nastavení zníži hlasitosť ostatných zdrojov zvuku. To spôsobí, že môže byť ťažké počuť hovory a schôdze Skype for Business.

 1. Stlačte kláves s logom Windows. Počujete: "spustiť okno. Úprava vyhľadávacieho poľa. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie "Moderátor". Otvorí sa zoznam výsledkov vyhľadávania.

 2. V zozname výsledkov vyhľadávania stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Zmena nastavenia moderátora“ a stlačte kláves Enter. Ozve sa „Okno nastavenia, zapnuté, prepínač moderátora“.

 3. V nastavení moderátora stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Zapnuté, zníženie hlasitosti ostatných aplikácií, keď je spustený moderátor, prepínač“.

 4. Stlačte medzerník. Ozve sa: „Vypnuté, zníženie hlasitosti ostatných aplikácií, keď je spustený moderátor“.

Uskutočnenie hlasového hovoru

 1. Ak sa chcete presunúť na kartu kontakty , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Počujete: "vyhľadávanie, úprava, vyhľadanie osoby alebo miestnosti." Zadajte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ozve sa: "výsledky vyhľadávania, tabla aktualizovaná." Stlačením klávesu so šípkou nadol sa premiestnite do zoznamu výsledkov hľadania, kým sa neozve správny názov kontaktu.

 2. Ak chcete vidieť viac možností pre tento kontakt, stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka s možnosťami.

 3. V ponuke s možnosťami stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Volať <meno kontaktu>“. Následne stlačte medzerník.

 4. Keď sa ozve „hovor Skype“, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno Skype for Business a budete počuť zvuk zvonenia.

 5. Po nadviazaní hovoru:

  • Ak chcete stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu, stláčajte kombináciu klávesov s logom systému Windows + F4, kým sa neozve „tlačidlo Mikrofón“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete hovor podržať, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + H. Ozve sa: "tento hovor je podržaný." Ak chcete pokračovať v hovore, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + H alebo TAB, kým sa neozve hlásenie "tlačidlo obnoviť hovor", a stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete hovor prepojiť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + T. Otvorí sa výber kontaktov počas hovoru cez peer-to-peer.

   Poznámka: Funkcia presmerovania hovorov nie je k dispozícii so základným samostatným plánom Skype for Business ani so všetkými predplatnými Office 365.

  • Ak chcete zobraziť klávesnicu na vytáčanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + D.

  • Ak chcete vybrať ďalšie ovládacie prvky hovoru (Zariadenia alebo Hlasitosť reproduktora), stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Ovládacie prvky hovoru“, potom stlačte kláves Enter. Pomocou klávesu Tab sa presuňte na možnosť a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete k hovoru pridať video, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter alebo kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Video“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete k hovoru pridať odosielanie okamžitých správ, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Panel okamžitých správ“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete pozvať ďalšie kontakty na pripojenie k hovoru, stláčajte kombináciu klávesov Alt + V, kým s neozve „Tlačidlo Pozvať viac ľudí“, potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nové okno s vybratým poľom úprav. Zadajte meno alebo pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte meno v zozname. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo OK“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete ukončiť hovor, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Zavesiť“, stlačte kláves Enter alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + Q (funguje len pri hovoroch medzi dvomi účastníkmi, nie v konferenčných hovoroch).

Prijatie hlasového hovoru

Keď vám zavolá kontakt, otvorí sa okno s upozornením Skype for Business a ozve sa zvuk zvonenia a „Upozornenie: prichádzajúci hovor Skype for business od <meno kontaktu>. Stlačením kombinácie klávesov Windows + Shift + O prijmete hovor a stlačením kombinácie klávesov Windows + Esc odmietnete hovor.“

 • Ak chcete prijať hovor, stlačte kombináciu klávesov Windows + Shift + O.

 • Ak nechcete prijať hovor, prejdite na tlačidlo Odmietnuť a stlačte kombináciu klávesov Windows + Esc. Týmto sa zruší hovor a presmeruje sa do hlasovej schránky, ak je k dispozícii.

Pozrite tiež

Pridávanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Skype for Business pre Mac môžete používať s klávesnicou a VoiceOverom, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, ako aj na uskutočňovanie a prijímanie hlasových hovorov. Skype for Business pre Mac automaticky zisťuje zariadenia, ako napríklad náhlavnú súpravu, mikrofón a reproduktory. Skôr než uskutočníte hovor, skontrolujte, či máte zvukové zariadenie pripojené k počítaču. Tiež je vhodné skontrolovať, či zvukové zariadenie funguje správne, aby ste sa uistili, či je všetko v poriadku.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uskutočnenie hlasového hovoru

 1. Spustite Skype for Business a v prípade potreby sa prihláste. Otvorí sa okno Skype for Business pre Mac v zobrazení Kontakty. Ak chcete prejsť na pole Vyhľadávanie kontaktov, opakovane stláčajte kláves Tab.

 2. Do poľa Vyhľadávanie kontaktov zadajte meno, adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania.

 3. Stlačením tlačidla Tab vyberte zoznam kontaktov. Šípku nahor alebo nadol stláčajte dovtedy, kým sa neozve meno osoby, ktorej chcete zavolať.

 4. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Call, button“ (Zavolať, tlačidlo).

 5. Ak chcete otvoriť v Skype for Business ponuku Hovor, stlačte medzerník. Ozve sa: „Menu, <the number of items>“ (Ponuka, <počet položiek>.

 6. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku Hovor cez Skype a stlačením kombinácie klávesov Control+Option+medzerník uskutočnite hovor.

 7. Ak chcete ukončiť hovor, opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Hang up button“ (Tlačidlo Zavesiť). Stlačte kombináciu klávesov Control+Option+medzerník.

Prijatie hlasového hovoru

Ak vám niekto volá, ozve sa „Incoming call“ (Prichádzajúci hovor). Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Answer“ (Prijať). Tlačidlo vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control+Option+medzerník.

Stlmenie mikrofónu

Ak chcete stlmiť mikrofón počas hovoru, ktorý ste uskutočnili alebo prijali, opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Mute“ (Stlmiť). Tlačidlo vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control+Option+medzerník.

Pozrite tiež

Pridávanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použitie Skype for Business s VoiceOverom, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na uskutočňovanie a prijímanie hlasových hovorov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tejto témy

Uskutočnenie hlasového hovoru

 1. Otvorte Skype for Business a v prípade potreby sa prihláste. Zobrazí sa úvodná obrazovka obsahujúca vyhľadávacie pole pre kontakty v adresári vašej spoločnosti, nadchádzajúce plánované činnosti a nedávne konverzácie.

  Tip: Ak ste sa neodhlásili, keď ste naposledy používali Skype for Business, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie. Ak potrebujete pomoc pri prihlasovaní, pozrite si časť Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Ak chcete prejsť do zobrazenia Kontakty, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Contacts button“ (Tlačidlo Kontakty), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie Kontakty sa otvorí uvedením vašich kontaktov a zoznamov kontaktov (napríklad Obľúbené).

  Poznámka: Ak chcete zavolať niekomu, kto nie je v zozname kontaktov, môžete ho vyhľadať na úvodnej obrazovke pomocou vyhľadávacieho poľa Vyhľadávanie kontaktov. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kontakt, pozrite si časť Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu. Ak sa chcete dozvedieť, ako pridať niekoho do svojho zoznamu kontaktov, pozrite časť Pridávanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky.

 3. Ak chcete prehliadať zoznamy v zobrazení Kontakty, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov zoznamu obsahujúceho kontakt, ktorému chcete zavolať. Pri pohybovaní prstom VoiceOver oznamuje názvy zoznamov. Ak chcete otvoriť zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Zoznam obľúbených položiek je predvolene otvorený.

 4. Ak chcete prehliadať kontakty v rámci zoznamu, poťahujte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve kontakt, ktorému chcete zavolať. Pri pohybovaní prstom VoiceOver oznamuje mená kontaktov a ich stav. Keď sa nachádzate prstom na kontakte, ktorý chcete zavolať, dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte obrazovku s konverzáciou.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Call“ (Volať). Dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite hovor. Zameranie sa presunie na obrazovku hovoru.

 6. Ak chcete ukončiť hovor na obrazovke hovorov, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Hang up button“ (Tlačidlo zavesenia hovoru), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na obrazovku konverzácie a ozve sa: „Call ended“ (Hovor sa skončil).

Prijatie hlasového hovoru

Keď vám zavolá kontakt, na obrazovke sa otvorí oznámenie a ozve sa meno volajúceho.

 • Ak chcete odpovedať na hovor, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete hovor odmietnuť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Decline button“ (Tlačidlo Odmietnuť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak je váš telefón uzamknutý, keď vás niekto zavolá, a chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Spánok/zobudenie.

Stlmenie mikrofónu

Ak chcete stlmiť mikrofón počas hovoru, ktorý ste uskutočnili alebo prijali, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Call unmuted button“ (Tlačidlo Nestlmený hovor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Pridávanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Uskutočňovanie a prijímanie hlasových hovorov v Skype for Business pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky Android.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tejto témy

Uskutočnenie hovoru

 1. Otvorte Skype for Business pre Android a v prípade potreby sa prihláste. Zobrazí sa úvodná obrazovka obsahujúca vyhľadávacie pole pre kontakty v adresári vašej spoločnosti, nadchádzajúce plánované činnosti a nedávne konverzácie.

  Tip: Ak ste sa neodhlásili, keď ste naposledy používali Skype for Business, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie. Ak potrebujete pomoc pri prihlasovaní, pozrite si časť Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Ak chcete prejsť do zobrazenia Kontakty, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „View contacts and contact management screen“ (Zobraziť kontakty a obrazovku správy kontaktov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie Kontakty sa otvorí uvedením vašich kontaktov a zoznamov kontaktov (napríklad Obľúbené).

  Poznámka: Ak chcete zavolať niekomu, kto nie je v zozname kontaktov, môžete ho vyhľadať na úvodnej obrazovke pomocou vyhľadávacieho poľa Hľadať v podnikovom adresári. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kontakt a pridať niekoho do svojho zoznamu kontaktov, pozrite si časť Pridávanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky.

 3. Ak chcete prehliadať zoznamy v zobrazení Kontakty, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov zoznamu obsahujúceho kontakt, ktorému chcete zavolať. Pri pohybovaní prstom TalkBack oznamuje názvy zoznamov. Ak je zoznam zavretý, ozve sa „Button collapsed“ (Tlačidlo je zbalené) a názov zoznamu. Ak chcete otvoriť zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Zoznam obľúbených položiek je predvolene otvorený.

 4. Ak chcete prehliadať kontakty v rámci zoznamu, poťahujte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve kontakt, ktorému chcete zavolať. Pri pohybovaní prstom TalkBack oznamuje mená kontaktov a ich stav. Keď sa nachádzate prstom na kontakte, ktorému chcete zavolať, dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte kartu kontaktu.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Audio call button“ (Tlačidlo hlasového hovoru). Dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite hovor. Zameranie sa presunie na obrazovku hovoru.

 6. Ak chcete ukončiť hovor, na obrazovke hovorov ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „End call button“ (Tlačidlo Ukončiť hovor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na obrazovku konverzácie a ozve sa: „Call ended“ (Hovor sa skončil). Ak chcete prejsť späť na úvodnú obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Go back“ (Prejsť späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prijatie hlasového hovoru

 1. Keď vám kontakt zavolá, na obrazovke v Skype for Business sa otvorí oznámenie, a ozve sa: „Incoming audio call“ (Prichádzajúci hlasový hovor). Potiahnite prstom doprava a ozve sa „Incoming call from“ (Prichádzajúce volanie od používateľa) a meno volajúceho.

 2. Môžete buď prijať, alebo odmietnuť hovor:

  • Ak chcete hovor prijať, opakovane ťahajte prstom doprava a posuňte zameranie na tlačidlo Prijať hlasový hovor a dvakrát ťuknite na obrazovku. Váš hovor sa spojí.

   Ak chcete ukončiť hovor, ťahaním prstom doprava presuňte zameranie na tlačidlo Ukončiť hovor a dvakrát ťuknite. Ozve sa „Call ended“ (Hovor sa skončil).

  • Ak chcete hovor odmietnuť, opakovaným potiahnutím presuňte zameranie na tlačidlo Ignorovať a dvakrát ťuknite na obrazovku. Do zoznamu Najnovšie na hlavnej obrazovke v Skype for Business sa pridá meno volajúceho.

Výber možností počas hovoru

Keď sa váš hovor spojí, obrazovka hovorov v Skype for Business pre Android obsahuje nasledujúce ovládacie prvky (zhora nadol a zľava doprava):

 • V hornej časti obrazovky sa nachádzajú tlačidlo Späť, účastníci hovoru, trvanie hovoru a tlačidlo Konverzácia.

  Tlačidlo Späť vás presunie na predchádzajúcu obrazovku. Keď je zameranie na tlačidle, ozve sa: „Go back“ (Prejsť späť).

  Tlačidlo Konverzácia otvorí okno konverzácie umožňujúce odosielanie okamžitých správ. Keď je zameranie na tlačidle, ozve sa: „Chat button“ (Tlačidlo Konverzácia).

 • V hornom riadku sú tlačidlá Video, StlmiťZvuk.

  Tlačidlo Video aktivuje počas hovoru video, takže vás príjemca môže vidieť. Keď je zameranie na tlačidle, ozve sa: „Not checked, preview video is off, switch“ (Nezačiarknuté, ukážka videa je vypnutá, prepnúť).

  Tlačidlom Stlmiť môžete vypnúť alebo zapnúť mikrofón. Druhú stranu budete stále počuť, no ona nebude počuť vás. Keď je mikrofón stlmený, ozve sa „Checked, audio is muted, switch“ (Začiarknuté, zvuk je stlmený, prepnúť). Keď mikrofón nie je stlmený (predvolené nastavenie), ozve sa „Not checked, audio is unmuted, switch“ (Nezačiarknuté, zvuk nie je stlmený, prepnúť).

  Tlačidlom Zvuk zapnete alebo vypnete reproduktor. Keď je zapnutý, ozve sa „Checked, speaker, switch“ (Začiarknuté, reproduktor, prepnúť). Keď je vypnutý, ozve sa „Not checked, speaker, switch“ (Nezačiarknuté, reproduktor, prepnúť).

 • Na strednom riadku sa nachádzajú tlačidlá Pridať, Klávesnica na vytáčanieViac.

  Tlačidlo Pridať umožňuje pozvať ostatných, aby sa pripojili k hovoru. Keď je zameranie na tlačidle, ozve sa: „Add participants, button“ (Pridať účastníkov, tlačidlo). Na obrazovke, ktorá sa otvorí, môžete vyhľadávať ľudí a prechádzať zoznamom nedávnych kontaktov.

  Tlačidlo Klávesnica na vytáčanie otvorí číselnú klávesnicu, ktorú môžete použiť na interakciu s automatizovaným telefónnym systémom, zadanie kódu alebo výber ponuky. Ozve sa: „View dialpad and voicemail button“ (Zobraziť tlačidlo klávesnice na vytáčanie a hlasovej schránky). (Ak túto možnosť nemáte, vaša organizácia pravdepodobne neponúka hlasovú schránku pre vaše hovory cez Skype for Business pre Android.) Ak sa chcete vrátiť na obrazovku hovoru, opakovaným posunutím doľava posuňte zameranie na tlačidlo Zavrieť v ľavom hornom rohu obrazovky. Keď ste na tlačidle, ozve sa: „Double-tap to activate“ (Aktivovať dvojitým ťuknutím). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tlačidlo Viac otvorí ponuku obsahujúcu možnosti Presmerovať hovoryPodržať. Keď je zameranie na tlačidle Viac, ozve sa: „More options, button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo). Hovor môžete presmerovať na inú osobu alebo číslo. Podržanie hovoru pozastaví hovor bez toho, aby ho ukončil. Strany sa počas hovoru nepočujú.

 • V dolnej strednej časti obrazovky je tlačidlo Ukončiť hovor.

Tip: Držte telefón v orientácii na výšku, aby ste získali prístup k všetkým týmto ovládacím prvkom. Ak držíte zariadenie vodorovne, je k dispozícii menej ovládacích prvkov.

Ak chcete aktivovať niektorý z týchto ovládacích prvkov, potiahnite prstom doľava alebo doprava, ak chcete presunúť zameranie na požadovanú položku a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Pridávanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×