Office
Prihlásenie
Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, Skype for Business uskutočňovanie a prijímanie zvukových hovorov. Skype for Business automaticky rozpozná zariadeniach, napríklad náhlavnú súpravu, mikrofón a reproduktory. Skôr než uskutočníte hovor, skontrolujte, či máte zvukové zariadenie pripojené k počítaču. Tiež je užitočné skontrolovať, či zvukové zariadenie funguje správne, aby uistite sa, že máte všetko nastavené.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Udržiavanie konštantnej úrovne hlasitosti počas používania Moderátora

Keď je spustený Moderátor, v predvolenom nastavení zníži hlasitosť ostatných zdrojov zvuku. To spôsobí, že môže byť ťažké počuť hovory a schôdze Skype for Business.

 1. Stlačte kláves s logom systému Windows. Ozve sa: „Okno Štart. Úprava vyhľadávacieho poľa.“ Do vyhľadávacieho poľa zadajte „moderátor“. Otvorí sa zoznam výsledkov vyhľadávania.

 2. V zozname výsledkov vyhľadávania stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Zmena nastavenia moderátora“ a stlačte kláves Enter. Ozve sa „Okno nastavenia, zapnuté, prepínač moderátora“.

 3. V nastavení moderátora stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Zapnuté, zníženie hlasitosti ostatných aplikácií, keď je spustený moderátor, prepínač“.

 4. Stlačte medzerník. Ozve sa: „Vypnuté, zníženie hlasitosti ostatných aplikácií, keď je spustený moderátor“.

Uskutočnenie hlasového hovoru

 1. Ak sa chcete presunúť na kartu Kontakty stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1. Ozve sa: „Vstup vyhľadávania, úprava, nájsť osobu alebo miestnosť“. Stlačte kláves so šípkou nadol a presuňte sa na zoznam výsledkov vyhľadávania a prechádzajte zoznamom, kým sa neozve správne meno kontaktu.

 2. Ak chcete vidieť viac možností pre tento kontakt, stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka s možnosťami.

 3. V ponuke s možnosťami stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Volať <meno kontaktu>“. Následne stlačte medzerník.

 4. Keď sa ozve „hovor Skype“, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno Skype for Business a budete počuť zvuk zvonenia.

 5. Po nadviazaní hovoru:

  • Ak chcete stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu, stláčajte kombináciu klávesov s logom systému Windows + F4, kým sa neozve „tlačidlo Mikrofón“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete podržať hovor, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + H. Ozve sa: „Hovor podržaný“. Ak chcete obnoviť hovor, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + H alebo stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Tlačidlo Obnoviť hovor“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete presmerovať hovor, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + T. Týmto sa otvorí výber kontaktov počas hovoru medzi dvomi účastníkmi.

   Poznámka: Funkcia presmerovania hovorov nie je k dispozícii so základným samostatným plánom Skype for Business ani so všetkými predplatnými Office 365.

  • Ak chcete zobraziť klávesnicu na vytáčanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + D.

  • Ak chcete vybrať ďalšie ovládacie prvky hovoru (Zariadenia alebo Hlasitosť reproduktora), stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Ovládacie prvky hovoru“, potom stlačte kláves Enter. Pomocou klávesu Tab sa presuňte na možnosť a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete k hovoru pridať video, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter alebo kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Video“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete k hovoru pridať odosielanie okamžitých správ, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Panel okamžitých správ“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete pozvať ďalšie kontakty na pripojenie k hovoru, stláčajte kombináciu klávesov Alt + V, kým s neozve „Tlačidlo Pozvať viac ľudí“, potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nové okno s vybratým poľom úprav. Zadajte meno alebo pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte meno v zozname. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo OK“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete ukončiť hovor, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Zavesiť“, stlačte kláves Enter alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + Q (funguje len pri hovoroch medzi dvomi účastníkmi, nie v konferenčných hovoroch).

Prijatie hlasového hovoru

Keď vám zavolá kontakt, otvorí sa okno s upozornením Skype for Business a ozve sa zvuk zvonenia a „Upozornenie: prichádzajúci hovor Skype for business od <meno kontaktu>. Stlačením kombinácie klávesov Windows + Shift + O prijmete hovor a stlačením kombinácie klávesov Windows + Esc odmietnete hovor.“

 • Ak chcete prijať hovor, stlačte kombináciu klávesov Windows + Shift + O.

 • Ak nechcete prijať hovor, prejdite na tlačidlo Odmietnuť a stlačte kombináciu klávesov Windows + Esc. Týmto sa zruší hovor a presmeruje sa do hlasovej schránky, ak je k dispozícii.

Pozrite tiež

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou Skype for Business pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, uskutočňovanie a prijímanie zvukových hovorov. Skype for Business pre Mac automaticky rozpozná zariadeniach, napríklad náhlavnú súpravu, mikrofónom a reproduktormi. Skôr než uskutočníte hovor, skontrolujte, či máte zvukové zariadenie pripojené k počítaču. Tiež je užitočné skontrolovať, či zvukové zariadenie funguje správne, aby uistite sa, že máte všetko nastavené.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uskutočnenie hlasového hovoru

 1. Spustite Skype for Business pre Mac a prihláste sa, ak je to potrebné. Otvorí sa okno Skype for Business, v zobrazení kontakty. Ak chcete vybrať do poľa Hľadať kontakty, opakovane stláčajte kláves Tab.

 2. Do poľa Vyhľadávanie kontaktov zadajte meno, adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania.

 3. Stlačením klávesu Tab vyberte zo zoznamu kontaktov. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa meno osoby, ktorej chcete zavolať.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol vyberte kontakt.

 5. Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník a otvorte kartu kontaktu. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo, hovor" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 6. Ak chcete otvoriť ponuku zavolať Skype for Business, stlačte medzerník. Budete počuť: "Ponuka < počet položiek >."

 7. Stlačením klávesu šípka nadol vyberte položku Hovor cez Skype, a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník na uskutočnenie hovoru.

 8. Ak chcete hovor ukončiť, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa "Zavesiť tlačidlo." Stlačením klávesu Vyberte ovládací prvok + možnosť + medzerník.

Prijatie zvukového hovoru

Keď vám niekto volá, budete počuť: "Prichádzajúci hovor." Opakovane stláčajte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava, až kým budete počuť "Odpoveď". Ak chcete vybrať tlačidlo, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Stlmenie mikrofónu

Ak chcete stlmiť mikrofón, počas hovoru, ktoré vykonali prijaté alebo ovládací prvok + možnosť + pravý kláves so šípkou opakovane stláčajte dovtedy, kým budete počuť "Stlmiť." Ak chcete vybrať tlačidlo, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Pozrite tiež

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou Skype for Business pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, uskutočňovanie a prijímanie zvukových hovorov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Uskutočnenie hlasového hovoru

 1. Otvorte Skype for Business a prípade potreby sa prihláste. Domovskej obrazovky sa zobrazí, obsahujúce vyhľadávacieho poľa kontaktov v adresári spoločnosti, nadchádzajúcich plánovaných činností a nedávne konverzácie.

  Tip: Ak sa nie odhlásiť z Skype for Business predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste. Prihlásiť pomocou, nájdete v téme základné úlohy pomocou čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Ak chcete prejsť na zobrazenie kontakty, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "kontaktov tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie kontaktov sa otvorí, pričom v zozname kontaktov a zoznamov kontaktov (napríklad Obľúbené položky ).

  Poznámka: Ak chcete zavolať osobe, ktorá nie je vo vašom zozname kontaktov, ktoré ich vyhľadajte na domovskej obrazovke pomocou vyhľadávacieho poľa Hľadať kontakty. Zistite, ako vyhľadať kontakt, označovať vyhľadajte požadovaný kontakt a na karte kontaktu otvorte. Naučte sa pridať nejakú osobu do zoznamu kontaktov, nájdete pomocou čítačky obrazovky na Pridanie osôb do zoznamu kontaktov v Skype for Business .

 3. Ak chcete prehľadávať zoznamy v zobrazení kontakty, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa názov zoznamu obsahujúceho kontaktu chcete niekomu zavolať. Funkcia voiceOver oznamuje zoznam názvov, pri posúvaní. Otvorte zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Zoznam obľúbených položiek je otvorená v predvolenom nastavení.

 4. Ak chcete prehľadávať kontakty v rámci zoznamu, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť kontaktu chcete niekomu zavolať. Funkcia voiceOver oznamuje mená kontaktov a ich stav, pri posúvaní. Keď na kontakt, ktorej chcete zavolať, dvakrát ťuknite na obrazovku otvoriť obrazovku konverzácie.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Výzva". Dvakrát ťuknite na obrazovku na uskutočnenie hovoru. Vykoná sa prechod na obrazovku hovoru.

 6. Na ukončenie hovoru hovoru na obrazovke potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zavesiť tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod do okna konverzácie a budete počuť: "Hovor skončil."

Prijatie zvukového hovoru

Keď vám kontakt zavolá, oznámenie sa otvorí na obrazovke a budete počuť meno.

 • Ak chcete odpovedať na hovor, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite prstom doľava, kým sa "Odmietnuť tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak je telefón zamknutý, keď vám niekto zavolá, stlačte tlačidlo spať/bezprostredne ignorovať hovor.

Stlmenie mikrofónu

Ak chcete stlmiť mikrofón, počas hovoru, aby vykonali alebo prijaté, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Obnoví tlačidlo Hovor", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou Skype for Business pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, uskutočňovanie a prijímanie zvukových hovorov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Uskutočnenie hovoru

 1. Otvorte Skype for Business pre Android a prípade potreby sa prihláste. Domovskej obrazovky sa zobrazí, obsahujúce vyhľadávacieho poľa kontaktov v adresári spoločnosti, nadchádzajúcich plánovaných činností a nedávne konverzácie.

  Tip: Ak sa nie odhlásiť z Skype for Business predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste. Prihlásiť pomocou, nájdete v téme základné úlohy pomocou čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Prejsť na zobrazenie kontaktov, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa počuť "zobrazenia kontaktov a spravovanie kontaktov obrazovky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie kontaktov sa otvorí, pričom v zozname kontaktov a zoznamov kontaktov (napríklad Obľúbené položky ).

  Poznámka: Ak chcete zavolať osobe, ktorá nie je vo vašom zozname kontaktov, ktoré ich vyhľadajte na domovskej obrazovke pomocou vyhľadávacieho poľa vyhľadávanie v adresári spoločnosti. Zistite, ako vyhľadať kontakt a Pridanie osoby do zoznamu kontaktov, nájdete pomocou čítačky obrazovky na Pridanie osôb do zoznamu kontaktov v Skype for Business.

 3. Ak chcete prehľadávať zoznamy v zobrazení kontakty, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa názov zoznamu obsahujúceho kontaktu chcete niekomu zavolať. TalkBack oznamuje zoznam názvov, pri posúvaní. Ak je zoznam zatvorený, budete počuť "Tlačidlo Zbaliť" a názov zoznamu. Otvorte zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Zoznam obľúbených položiek je otvorená v predvolenom nastavení.

 4. Ak chcete prehľadávať kontakty v rámci zoznamu, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť kontaktu chcete niekomu zavolať. TalkBack oznamuje mená kontaktov a ich stav, pri posúvaní. Keď na kontakt, ktorej chcete zavolať, dvakrát ťuknite na obrazovku otvorenie na karte kontaktu.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Zvuku tlačidlo zavolať." Dvakrát ťuknite na obrazovku na uskutočnenie hovoru. Vykoná sa prechod na obrazovku hovoru.

 6. Na ukončenie hovoru hovoru na obrazovke potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo ukončiť hovor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod do okna konverzácie a budete počuť: "Hovor skončil." Ak chcete prejsť späť na domovskej obrazovke, potiahnite prstom doľava, kým sa "Vrátiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prijatie zvukového hovoru

Keď vám kontakt zavolá, oznámenie sa otvorí na obrazovke a budete počuť: "Prichádzajúci zvukový hovor z < meno >."

 • Ak chcete odpovedať na hovor, potiahnite prstom doprava, kým sa "Zvukového hovoru tlačidlo prijať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete odmietnuť hovor, potiahnite prstom doprava, kým sa "Ignorovať tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Stlmenie mikrofónu

Ak chcete stlmiť mikrofón, počas hovoru, aby vykonali alebo prijaté, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa počuť "Neoznačené stlmenie prepínač", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Na".

Pozrite tiež

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×