Určovanie formátovania pri prilepovaní textu

Keď vystrihnete alebo skopírujete text a potom ho prilepíte do dokumentu, chcete zachovať jeho pôvodný vzhľad alebo prispôsobiť jeho vzhľad okolitému textu v novom umiestnení? Niekedy možno chcete prvú možnosť a v inej situácii môžete chcieť druhú.

Ak do dokumentu napríklad vložíte citát z webovej stránky, budete možno chcieť, aby citát vyzeral presne tak ako na webovej stránke. Naopak, ak kopírujete text z jedného vlastného dokumentu do druhého, možno budete radšej chcieť, aby kopírovaný text vyzeral ako text v cieľovom dokumente.

Vo Worde si pri prilepení textu môžete vybrať z oboch týchto možností. Ak zvyčajne používate jednu z možností, môžete ju pre prilepený text nastaviť ako predvolenú možnosť. V tomto článku nájdete postup.

Tlačidlo Možnosti prilepenia je predvolene zapnuté. Ak sa tlačidlo nezobrazuje, môže byť vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, postupujte takto.

 1. Vo Worde 2010, 2013 alebo 2016 kliknite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené.

  Vo Worde 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položky Možnosti programu Word > Rozšírené.

 2. V časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť začiarknite políčko Zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia pri prilepení obsahu.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak presúvate alebo kopírujete text, môže v ňom byť použité formátovanie písma alebo iné druhy formátovania, napríklad tučné písmo alebo kurzíva, ktoré sú odlišné od formátovania dokumentu, do ktorého text prilepujete. Môžete napríklad presunúť alebo kopírovať text, v ktorom je použité tučné písmo Times New Roman o veľkosti 10 bodov, a prilepiť ho vedľa textu, v ktorom je použité obyčajné písmo Calibri o veľkosti 11 bodov. Ak chcete namiesto písma Calibri v prilepenom texte použiť písmo Times New Roman, môžete zachovať jeho vzhľad.

 1. Vyberte text, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a potom ho presuňte stlačením kombinácie klávesov CTRL + X alebo skopírujte stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 2. Kliknite na miesto, kam chcete text prilepiť, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti prilepenia Obrázok tlačidla , ktoré sa zobrazí po prilepení textu.

  Ak sa tlačidlo Možnosti prilepenia nezobrazuje, vráťte akciu prilepenia stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z a potom zapnite možnosť jeho zobrazenia. Postup nájdete v časti Zapnutie tlačidla Možnosti prilepenia.

 4. Kliknite na položku Ponechať formátovanie zdroja.

  Poznámka: Ak prilepujete položky zo zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do dokumentu, ktorý obsahuje zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam, možnosť Ponechať formátovanie zdroja sa po kliknutí na tlačidlo Možnosti prilepenia nemusí zobrazovať. Ďalšie informácie o prilepovaní zoznamov nájdete v tomto článku v časti Prilepenie položiek zo zoznamu s odrážkami alebo z číslovaného zoznamu.

Ak prilepíte časť odseku z iného wordového dokumentu a štýly, ako napríklad Normálne, Nadpis 1 a pod., sú v každom dokumente definované odlišne, na tlačidle Možnosti prilepenia sa môže ako vybraná zobrazovať položka Ponechať formátovanie zdroja, no prilepený text nebude vyzerať ako text v pôvodnom dokumente. Je to preto, lebo formát textu sa v pôvodnom dokumente riadi štýlom odseku. Ak chcete zachovať jeho pôvodné formátovanie, postupujte takto:

 1. Pri vystrihovaní alebo kopírovaní pôvodného textu sa uistite, že ste zahrnuli aj značku odseku (¶).

  Ak chcete zobraziť značky odseku, na karte Domov v skupine Odsek kliknite na položku Zobraziť alebo skryť ¶.

  Pás s nástrojmi programu Word

 2. Prilepte text.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti prilepenia Obrázok tlačidla , ktoré sa zobrazí po prilepení textu.

  Ak sa tlačidlo Možnosti prilepenia nezobrazuje, vráťte akciu prilepenia stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z a potom zapnite možnosť jeho zobrazenia. Postup nájdete v časti Zapnutie tlačidla Možnosti prilepenia.

 4. Odstráňte všetok nepotrebný text, ktorý sa nachádza pred koncom odseku.

Ak presúvate alebo kopírujete text, môže v ňom byť použité formátovanie písma alebo iné druhy formátovania (napríklad tučné písmo alebo kurzíva), ktoré sú odlišné od formátovania dokumentu, do ktorého text prilepujete. Môžete napríklad presunúť alebo kopírovať text, v ktorom je použité tučné písmo Times New Roman o veľkosti 10 bodov, a prilepiť ho vedľa textu, v ktorom je použité obyčajné písmo Calibri o veľkosti 11 bodov. Ak chcete vzhľad prilepeného textu zosúladiť s okolitým textom a použiť v texte písmo Calibri, postupujte takto.

 1. Vyberte text, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a potom ho presuňte stlačením kombinácie klávesov CTRL + X alebo skopírujte stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 2. Kliknite na miesto, kam chcete text prilepiť, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti prilepenia Obrázok tlačidla , ktoré sa zobrazí po prilepení textu.

  Ak sa tlačidlo Možnosti prilepenia nezobrazuje, vráťte akciu prilepenia stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z a potom zapnite možnosť jeho zobrazenia. Postup nájdete v časti Zapnutie tlačidla Možnosti prilepenia.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa v prilepenom texte nachádzajú časti formátovania, ktoré chcete zachovať, napríklad slová napísané tučným písmom alebo kurzívou, kliknite na položku Prispôsobiť formátovanie cieľu.

  • Ak chcete odstrániť všetko pôvodné formátovanie textu, ktorý chcete prilepiť, kliknite na položku Ponechať len text.

Majte na pamäti, že ak výber obsahuje obsah, ktorý nie je textom, po výbere položky Ponechať len text sa obsah zruší alebo sa skonvertuje na text. Ak napríklad použijete možnosť Ponechať len text pri prilepovaní obsahu, ktorý obsahuje obrázky a tabuľky, obrázky nebudú súčasťou prilepeného obsahu a tabuľka sa skonvertuje na rad odsekov.

Ak výber obsahuje zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam

Použitím možnosti Ponechať len text sa zrušia odrážky alebo číslovanie v závislosti od predvoleného nastavenia prilepovania textu vo Worde. Ak chcete zachovať odrážky a číslovanie, môžete skonvertovať formátovanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu na odseky, ktoré sa začínajú odrážkou alebo číslom.

 1. Vo Worde 2010, 2013 alebo 2016 kliknite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené.

  Vo Worde 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Posuňte sa nadol na časť Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť.

 3. Začiarknite políčko Zachovať odrážky a čísla pri prilepení textu prostredníctvom možnosti Zachovať iba text.

Ak prilepujete položky zo zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do dokumentu, ktorý obsahuje zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam, môžete položky prilepiť ako súčasť existujúceho zoznamu a pokračovať v číslovaní alebo môžete položky prilepiť ako nový zoznam.

Ďalšie informácie získate kliknutím na nasledujúce nadpisy.

 1. Vyberte položky zoznamu, ktoré chcete presunúť alebo skopírovať, a potom ich presuňte stlačením kombinácie klávesov CTRL + X alebo skopírujte stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 2. Kliknite na miesto, kam chcete položky prilepiť, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti prilepeniaObrázok tlačidla, ktoré sa zobrazí po prilepení textu.

  Ak sa tlačidlo Možnosti prilepenia nezobrazuje, vráťte akciu prilepenia stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z a potom zapnite možnosť jeho zobrazenia. Postup nájdete v časti Zapnutie tlačidla Možnosti prilepenia.

 4. Kliknite na položku Zlúčiť s existujúcim zoznamom.

 1. Vyberte položky zoznamu, ktoré chcete presunúť alebo skopírovať, a potom ich presuňte stlačením kombinácie klávesov CTRL + X alebo skopírujte stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 2. Kliknite na miesto, kam chcete položky prilepiť, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti prilepeniaObrázok tlačidla, ktoré sa zobrazí po prilepení textu.

  Ak sa tlačidlo Možnosti prilepenia nezobrazuje, vráťte akciu prilepenia stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z a potom zapnite možnosť jeho zobrazenia. Postup nájdete v časti Zapnutie tlačidla Možnosti prilepenia.

 4. Kliknite na položku Prilepiť ako nový zoznam alebo na položku Prilepiť zoznam bez zlúčenia.

Chcem prilepiť číslované položky v číslovanom zozname tak, aby bolo číslovanie prilepených položiek oddelené od okolitého zoznamu.

Ak chcete napríklad prilepené položky očíslovať číslami 1 až 3 ako položky patriace pod položku číslo 2 v existujúcom zozname, postupujte takto:

 1. Kliknite na miesto pred položkou alebo odsekom, ktorý nasleduje za položkou číslo 2, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 2. Kliknite na položku Možnosti prilepeniaObrázok tlačidla a potom kliknite na položku Prilepiť zoznam bez zlúčenia.

  Poznámka: Ak prilepujete z jedného zoznamu do druhého v tom istom dokumente a použijete príkaz Prilepiť zoznam bez zlúčenia, možno bude potrebné opätovne spustiť číslovanie niektorého zo zoznamov. Ak chcete opätovne spustiť číslovanie, kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorá má byť v zozname ako prvá, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Reštartovať v 1.

 3. Vyberte očíslované položky, ktoré ste prilepili, a potom v skupine Odsek na karte Domov kliknite na položku Zväčšiť zarážku.

  Pás s nástrojmi programu Word

 1. Vyberte položky zoznamu, ktoré chcete presunúť alebo skopírovať, a potom ich presuňte stlačením kombinácie klávesov CTRL + X alebo skopírujte stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 2. Kliknite na miesto, kam chcete položky prilepiť, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti prilepeniaObrázok tlačidla, ktoré sa zobrazí po prilepení textu.

  Ak sa tlačidlo Možnosti prilepenia nezobrazuje, vráťte akciu prilepenia stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z a potom zapnite možnosť jeho zobrazenia. Postup nájdete v časti Zapnutie tlačidla Možnosti prilepenia.

 4. Ak chcete položky s odrážkami skonvertovať na číslované položky v zozname, kliknite na položku Zlúčiť s existujúcim zoznamom. Ak chcete, aby položky s odrážkami zostali v rámci číslovaného zoznamu ako zoznam s odrážkami, kliknite na položku Prilepiť zoznam bez zlúčenia.

Chcem prilepiť položky s odrážkami tak, aby zoznam s odrážkami tvoril súčasť položky číslovaného zoznamu.

Ak chcete napríklad, aby prilepené položky s odrážkami patrili pod položku číslo 2 v existujúcom zozname, postupujte takto:

 1. Vyberte položky zoznamu, ktoré chcete do číslovaného zoznamu prilepiť ako položky patriace pod inú položku číslovaného zoznamu, a potom ich presuňte stlačením kombinácie klávesov CTRL + X alebo skopírujte stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 2. Kliknite na miesto pred položkou alebo odsekom, ktorý nasleduje za položkou číslo 2, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 3. Kliknite na položku Možnosti prilepeniaObrázok tlačidla a potom kliknite na položku Prilepiť zoznam bez zlúčenia.

 4. Ak potrebujete vložiť zarážku k položkám s odrážkami, ktoré ste prilepili, vyberte položky a potom v skupine Odsek na karte Domov kliknite na položku Zväčšiť zarážku.

  Pás s nástrojmi programu Word

 1. Vyberte položky zoznamu, ktoré chcete presunúť alebo skopírovať, a potom ich presuňte stlačením kombinácie klávesov CTRL + X alebo skopírujte stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 2. Kliknite na miesto, kam chcete položky prilepiť, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti prilepeniaObrázok tlačidla, ktoré sa zobrazí po prilepení textu.

  Ak sa tlačidlo Možnosti prilepenia nezobrazuje, vráťte akciu prilepenia stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z a potom zapnite možnosť jeho zobrazenia. Postup nájdete v časti Zapnutie tlačidla Možnosti prilepenia.

 4. Ak chcete číslované položky skonvertovať na položky v zozname s odrážkami, kliknite na položku Zlúčiť s existujúcim zoznamom. Ak chcete, aby číslované položky zostali v rámci zoznamu s odrážkami ako číslovaný zoznam, kliknite na položku Prilepiť zoznam bez zlúčenia.

Chcem prilepiť číslované položky do zoznamu s odrážkami tak, aby číslovaný zoznam tvoril súčasť položky v zozname s odrážkami.

Ak chcete napríklad položky očíslované číslami 1 až 3 prilepiť ako položky patriace pod položku s odrážkou v existujúcom zozname, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor na miesto pred položkou alebo odsekom, ktorý nasleduje za položkou, kde chcete vytvoriť nový číslovaný zoznam, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 2. Kliknite na položku Možnosti prilepeniaObrázok tlačidla a potom kliknite na položku Prilepiť zoznam bez zlúčenia.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorá má byť v novom zozname ako prvá, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Reštartovať v 1.

 4. Vyberte očíslované položky, ktoré ste prilepili, a potom v skupine Odsek na karte Domov kliknite na položku Zväčšiť zarážku.

  Pás s nástrojmi programu Word

Ak bežne používate jednu možnosť prilepenia, môžete Word nakonfigurovať tak, aby túto možnosť prilepenia používal automaticky. Týmto spôsobom nemusíte vyberať možnosť prilepenia vždy, keď prilepíte text. Predvolené správanie pri prilepení textu môžete prepísať vybraním inej možnosti v ponuke Možnosti prilepenia.

 1. Vo Worde 2010, 2013 alebo 2016 kliknite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené.

  Vo Worde 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položky Možnosti programu Word > Rozšírené.

 2. Posuňte sa nadol na časť Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť.

 3. Kliknutím na polia vyberte požadované nastavenia.

  • Prilepenie v rámci dokumentu

  • Prilepenie medzi dokumentmi

  • Prilepenie medzi dokumentmi v prípade konfliktu definícií štýlov

  • Prilepenie z iných programov

  Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Možnosti prilepenia v rámci dokumentu, medzi dokumentmi a z iných programov.

 4. Ak chcete nastaviť možnosť inteligentného vystrihovania a prilepovania, začiarknite políčko Používať inteligentné vystrihovanie a prilepovanie, kliknite na položku Nastavenie a potom vyberte požadované nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie možností inteligentného vystrihovania a prilepovania.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Možnosti prilepenia v rámci dokumentu, medzi dokumentmi a z iných programov

Pretože formátovanie je možné uložiť formou definícií štýlov odsekov, môžete upraviť spôsob, akým Word prilepí text z rôznych zdrojov.

Prilepenie v rámci dokumentu

Keď prilepíte obsah do dokumentu, z ktorého ste obsah skopírovali, môžete určiť nasledujúce predvolené správanie.

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)      Táto možnosť zachováva štýly znakov a priame formátovanie kopírovaného textu. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie, ktoré nie je zahrnuté v štýle odseku.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi dokumentmi

Keď prilepíte obsah, ktorý ste skopírovali z iného wordového dokumentu, môžete určiť nasledujúce predvolené správanie.

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachová formátovanie použité na skopírovaný text. Všetky definície štýlu priradené ku skopírovanému textu sa skopírujú do cieľového dokumentu.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi dokumentmi v prípade konfliktu definícií štýlov

Keď prilepíte obsah skopírovaný z iného wordového dokumentu, v ktorom sú štýly priradené ku kopírovanému textu definované odlišne ako štýly v dokumente, do ktorého text prilepujete, môžete určiť nasledujúce predvolené správanie.

 • Ponechať formátovanie zdroja     Táto možnosť zachováva vzhľad skopírovaného textu priradením normálneho štýlu na prilepený text a použitím priameho formátovania. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie s cieľom napodobniť definíciu štýlu skopírovaného textu.

 • Použiť štýly cieľa (predvolené)     Táto možnosť zachováva názov štýlu priradeného ku skopírovanému textu, ale použije definíciu štýlu z dokumentu, do ktorého je text prilepený. Napríklad kopírujete text so štýlom Nadpis 1 z jedného dokumentu do druhého. V jednom dokumente je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Arial s veľkosťou 14 bodov a v dokumente, do ktorého text prilepujete, je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov. Pri použití možnosti Použiť štýly cieľa sa v prilepenom texte použite štýl Nadpis 1, tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší definíciu štýlu a väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme definície štýlu dokumentu, do ktorého je prilepený.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie z iných programov

Keď prilepíte obsah, ktorý ste skopírovali z iného programu, môžete určiť nasledujúce predvolené správanie.

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachováva formátovanie kopírovaného textu.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Naspäť na časť Nastavenie predvolených hodnôt pre prilepenie textu vo Worde

Možnosť Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie pomáha pri prilepení textu automaticky prispôsobiť formátovanie.

V dialógovom okne Nastavenie určite predvolené správanie pri zlučovaní, vystrihnutí a prilepení textu. Predvolené správanie môžete prepísať pomocou tlačidla Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazí pri prilepení obsahu zo Schránky do dokumentu. Toto tlačidlo je k dispozícii iba vtedy, keď je zapnutá možnosť Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie.

 • Použiť predvolené možnosti pre     Kliknutím na položku v zozname vyberte predvolenú konfiguráciu možností v dialógovom okne. Ak chcete vybrať vlastnú konfiguráciu možností, kliknite v zozname na položku Vlastné.

 • Automaticky upraviť medzery medzi vetami a slovami     Vyberte túto možnosť, ak chcete odstrániť nadbytočné medzery pri odstraňovaní textu alebo pridať potrebné medzery pri prilepovaní textu zo Schránky.

 • Pri prilepovaní upraviť rozstupy medzi odsekmi     Výber tejto možnosti zabráni vytvoreniu prázdnych odsekov a nekonzistentných rozstupov medzi odsekmi.

 • Pri prilepovaní upraviť formátovanie a zarovnanie tabuľky     Vyberte túto možnosť, ak chcete ovládať formátovanie a zarovnanie tabuliek. Keď je táto možnosť zapnutá, jednotlivé bunky sa prilepia ako text, časti tabuľky sa prilepia ako riadky do existujúcej tabuľky (a nie ako vnorená tabuľka) a tabuľky pridané do existujúcej tabuľky sa prispôsobia, aby boli v súlade s existujúcou tabuľkou.

 • Inteligentné štýly     Výber tejto možnosti nemá žiadny účinok. Ak chcete optimalizovať správanie štýlov pri prilepení obsahu, použite možnosti prilepenia v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť v rámci rozšírených možností.

 • Pri prilepovaní z programu Microsoft PowerPoint zlúčiť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení obsahu z powerpointovej prezentácie. Keď je táto možnosť zapnutá, na prilepený text sa použije formátovanie okolitého textu alebo tabuľky, na prilepený zoznam sa použije naposledy použitý štýl odrážok, číslovania alebo zoznamu a vzhľad položiek, ako sú tabuľky, hypertextové prepojenia, obrázky, objekty OLE a tvary, sa zachová zo zdroja v PowerPointe.

 • Pri prilepovaní z programu Microsoft Excel upraviť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení údajov z Excelu. Keď je táto možnosť zapnutá, prilepené údaje sa umiestnia do tabuľky a grafy sa prilepia ako obrázky a nie ako wordové objekty.

 • Zlúčiť prilepené zoznamy s okolitými zoznamami     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení položiek do zoznamu formátovať položky zoznamu tak, aby zodpovedali okolitému zoznamu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×