Určovanie formátovania pri prilepovaní textu

V Word môžete prilepiť text s použitím formátovania zdroja, cieľa alebo len čistého textu. Ak chcete mať vždy jednu z možností, nastavte ju ako predvolenú pre prilepený text.

Nastavenie predvolených možností prilepenia

Podľa predvoleného nastavenia Word zachová pôvodné formátovanie, keď prilepíte obsah do dokumentu pomocou kombinácie klávesov CTRL + V, tlačidlo Prilepiť alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položku + Prilepiť. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prejdite na položku Možnostisúboru > > Rozšírené.

 2. V časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiťvyberte šípku nadol, aby sa nastavenie zmenilo.

  • Prilepenie v rámci dokumentu    Keď prilepíte obsah do toho istého dokumentu, z ktorého ste skopírovali obsah.

  • Prilepenie medzi dokumentmi    Keď prilepíte obsah, ktorý ste skopírovali z iného wordového dokumentu.

  • Prilepenie medzi dokumentmi v prípade konfliktu definícií štýlov    Keď prilepíte obsah, ktorý ste skopírovali z iného wordového dokumentu, a štýl, ktorý je priradený k skopírovanému textu, je definovaný odlišne v dokumente, v ktorom sa text prilepí.

  • Prilepenie z iných programov    Keď prilepíte obsah, ktorý ste skopírovali z iného programu, ako je napríklad prehliadač.

  Možnosti kopírovania a prilepovania vo Worde

 3. Každé nastavenie obsahuje možnosti, ktoré môžete nastaviť:

  Ponechať formátovanie zdroja
  zlučovanie formátovanie
  zachovať iba text

  Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v téme získaniepožadovaného vzhľadu.

 4. Vyberte tlačidlo OK.

Poznámky: 

 • Môžete tiež vybrať položku nastaviť predvolené prilepenie v ponuke možnosti prilepenia Tlačidlo Možnosti prilepenia .

 • Ponuka Prilepiť s vybratou položkou nastaviť predvolené prilepenie

Zmena možností pri prilepovaní obsahu

Pri kopírovaní obsahu z formátovaného zdroja, ako je napríklad webová stránka alebo iný Word dokument, môžete vybrať možnosti v čase, keď ho prilepíte do dokumentu.

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete prilepiť obsah.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + V a potom vyberte položku Možnosti prilepenia Tlačidlo Možnosti prilepenia .

 3. Ukážte kurzorom na tlačidlá na živú recenziu.

  Prilepenie rozbaľovacieho zoznamu s kurzorom myši na text

 4. Vyberte možnosť prilepenia, ktorá sa má použiť.

Tlačidlo Možnosti prilepenia Tlačidlo Možnosti prilepenia umožňuje vybrať možnosti formátovania a je predvolene zapnuté. Ak sa tlačidlo nezobrazuje, môže byť vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, postupujte takto.

 1. Prejdite na položku Možnostisúboru > > Rozšírené.

 2. V časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť vyberte položku Zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia pri prilepení obsahu.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Ak je nastavenie zapnuté, ale tlačidlo sa po prilepení nezobrazuje, skontrolujte, či prilepíte formátovaný obsah, nie čistý text (napríklad z programu Poznámkový blok).

Pri kopírovaní textu z dokumentu Word dokumentu, webovej stránky alebo inej aplikácie a jeho prilepení do dokumentu Word môžete vybrať spôsob formátovania textu. Môžete zachovať pôvodné formátovanie, zlúčiť s naformátovaním cieľa alebo prilepiť len obyčajný text.

 • Ponechať formátovanie zdroja (K)    Táto možnosť zachová formátovanie použité na skopírovaný text. Všetky definície štýlu priradené ku skopírovanému textu sa skopírujú do cieľového dokumentu.

 • Zlúčenie formátovania (M)    Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Obrázok (U)   Táto možnosť je k dispozícii len v Office 365 predplatné. Skonvertuje text na obrázok a prilepí ho. Text nie je možné zmeniť, ale môžete ho liečiť ako akýkoľvek iný obrázok alebo obrázok a použiť efekty, orámovanie alebo otáčanie. Po výbere vyberte položku Možnosti na karte formát obrázka .

 • Ponechať len text (T)    Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Pri prilepovaní položiek zo zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do iného zoznamu môžete zachovať pôvodné formátovanie alebo postupnosť alebo miešať s číslovaním alebo odrážkami cieľového zoznamu.

Prilepenie číslovaných položiek tak, aby sekvencia pokračovala    Vyberte položku pokračovať v zozname (C) , ak chcete, aby boli vložené položky v zozname v poradí.

Zachovať pôvodnú postupnosť číslovaných položiek    Ak chcete, aby boli vložené položky zachované, vyberte položku nový zoznam (N) .

Prilepenie položiek s odrážkami do číslovaného zoznamu    Ak chcete zachovať odrážky, vyberte položku Ponechať formátovanie zdroja (K). Ak chcete skonvertovať odrážky na čísla, vyberte položku zlúčiť formátovanie (M).

Prilepenie číslovaných položiek do zoznamu s odrážkami    Ak chcete zachovať pôvodné čísla, vyberte položku nezlúčiť zoznam (D). Ak chcete skonvertovať čísla na odrážky, vyberte položku zlúčiť zoznam (M).

Prilepenie zoznamov iba textu    Pri prilepovaní textu sa predvolene zachovajú odrážky a čísla. Vypnutie tohto správania:

 1. Prejdite na položku Možnostisúboru > > Rozšírené.

 2. Zrušte začiarknutie políčka zachovať odrážky a čísla pri prilepovaní textu pomocou možnosti zachovať iba text.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×