Určité priečinky môžu mať vylúčiť z antivírusovej kontroly pri používaní antivírusový softvér úrovni súborov v službe SharePoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje informácie o priečinkoch, ktoré môžu mať vylúčiť z antivírusovej kontroly nasledujúce aplikácie SharePoint:

 • Microsoft SharePoint Server 2019

 • Microsoft SharePoint Server 2016

 • Microsoft SharePoint Foundation 2013

 • Microsoft SharePoint Server 2013

 • Microsoft SharePoint Foundation 2010

 • Microsoft SharePoint Server 2010

 • Windows SharePoint Services 3.0

 • Microsoft Office SharePoint Server 2007

Tieto priečinky sa vylúčiť z antivírusovej kontroly pri používaní antivírusový softvér úrovni súborov v službe SharePoint. Ak nie sú vylúčené tieto priečinky, môže sa zobraziť neočakávané správanie. Napríklad môže Zobraziť "prístup odmietnutý" chybové hlásenia, keď sú nahraté súbory.

Priečinky, ktoré môže byť potrebné vylúčiť z antivírusovej kontroly v službe SharePoint

Poznámka: V nasledujúcich častiach zástupný symbol jednotka predstavuje písmeno jednotky, v ktorom máte nainštalovanú aplikáciu SharePoint. V tomto písmeno je zvyčajne C.

2019 SharePoint servera SharePoint Server 2016

Možno budete musieť nastaviť antivírusový softvér vylúčiť nasledujúce priečinky a podpriečinky z antivírusovej kontroly:

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server rozšírenia

  Ak nechcete vylúčiť celú zložku rozšírenia Web Server z antivírusovej kontroly, môžete vylúčiť len nasledovných priečinkov:

  • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16

  • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\Logs

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Office Servers\16.0\Data\Office Server\Applications

 • Riadenie: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET súborov

 • Riadenie: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config

 • Riadenie: \Users\parametre ServiceAccount\AppData\Local\Temp\WebTempDir

  Poznámka: Priečinok WebTempDir je náhradou za FrontPageTempDir priečinok.

 • Riadenie: \ProgramData\Microsoft\SharePoint

 • Riadenie: \Users\konta, ktoré je spustená služba vyhľadávania ako\AppData\Local\Temp

Poznámka: Vyhľadávanie konta vytvorí priečinok v priečinku Gthrsvc_spsearch4 Temp, do ktorého sa pravidelne musí napísať.

 • Riadenie: \WINDOWS\System32\LogFiles

 • Riadenie: \Windows\Syswow64\LogFiles

Poznámka: Ak používate konto špecifické pre SharePoint services alebo aplikácie fondov identít, budete musieť taktiež vylúčiť týchto priečinkov:

  • Riadenie: \Users\parametre ServiceAccount\AppData\Local\Temp

  • Riadenie: \Users\Default\AppData\Local\Temp

 • Ľubovoľné umiestnenie, v ktorom ste sa rozhodli pre ukladanie diskov založených binárne veľký objekt (BLOB) vyrovnávacej pamäte (napríklad C:\Blobcache).

Odporúča sa tiež vylúčiť všetky virtuálny adresár priečinky v časti riadenie: \inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories a všetky priečinky v časti riadenie: \inetpub\temp\IIS dočasné komprimované súbory.

SharePoint Server 2013

Možno budete musieť nastaviť antivírusový softvér vylúčiť riadiť: \Program Files\Microsoft serverov Office priečinok z antivírusovej kontroly pre SharePoint Server 2013. Ak nechcete vylúčiť celý priečinok servery Microsoft Office z antivírusovej kontroly, môžete vylúčiť len nasledovných priečinkov:

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Office Servers\15.0\Data

  (Tento priečinok používa pre proces indexovania. Ak súbory indexu sú nakonfigurované nachádzať v inom priečinku, budete musieť vylúčiť dané miesto.)

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Office Servers\15.0\Logs

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Office Servers\15.0\Bin

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Servers\15.0\Synchronization služby balíka Office

Ľubovoľné umiestnenie, v ktorom ste sa rozhodli pre ukladanie diskov založených binárne veľký objekt (BLOB) vyrovnávacej pamäte (napríklad C:\Blobcache).

Poznámka: Ak máte SharePoint Server 2013, tieto priečinky by mali byť vylúčené okrem priečinky, ktoré sú uvedené v časti "SharePoint Foundation 2013".

SharePoint Foundation 2013

Možno budete musieť nastaviť antivírusový softvér vylúčiť nasledujúce priečinky a podpriečinky z antivírusovej kontroly:

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server rozšírenia

  Ak nechcete vylúčiť celú zložku rozšírenia Web Server z antivírusovej kontroly, vám umožňuje vylúčiť iba týchto dvoch priečinkov:

  • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\Logs

  • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\Data\Applications

   Poznámka: Priečinok s aplikáciami musí vylúčiť iba v prípade, že počítač je spustená služba vyhľadávania SharePoint Foundation. Ak priečinok, ktorý obsahuje súbor indexu sa nachádza inde, môžete tiež vylúčiť tohto priečinka.

 • Riadenie: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET súborov

 • Riadenie: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config

 • Riadenie: \Users\ServiceAccount\AppData\Local\Temp\WebTempDir

  Poznámka: Priečinok WebTempDir je náhradou za FrontPageTempDir priečinok.

 • Riadenie: \ProgramData\Microsoft\SharePoint

 • Riadenie: \Users\account, že je spustená služba vyhľadávania as\AppData\Local\Temp

  Poznámka: Vyhľadávanie konta vytvorí priečinok v priečinku Gthrsvc_spsearch4 Temp, ku ktorým má pravidelne písať.

 • Riadenie: \WINDOWS\System32\LogFiles

 • Riadenie: \Windows\Syswow64\LogFiles

  Poznámka: Ak používate konto špecifické pre SharePoint services alebo aplikácie fondov identít, budete musieť taktiež vylúčiť týchto priečinkov:

  • Riadenie: \Users\ServiceAccount\AppData\Local\Temp

  • Riadenie: \Users\Default\AppData\Local\Temp

   Odporúča sa tiež vylúčiť všetky virtuálny adresár priečinky v časti riadenie: \inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\ a všetky priečinky v časti riadenie: \inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files\.

SharePoint Foundation 2010

Možno budete musieť nastaviť antivírusový softvér vylúčiť nasledujúce priečinky a podpriečinky z antivírusovej kontroly:

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web serverové rozšírenia


Ak nechcete vylúčiť celú zložku rozšírenia Web Server z antivírusovej kontroly, vám umožňuje vylúčiť iba týchto dvoch priečinkov:

  • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Logs

  • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Data\Applications

   Poznámka: Priečinok s aplikáciami musí vylúčiť iba v prípade, že počítač je spustená služba vyhľadávania SharePoint Foundation. Ak priečinok, ktorý obsahuje súbor indexu sa nachádza inde, môžete tiež vylúčiť tohto priečinka.

 • Riadenie: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET súborov

 • Riadenie: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config

 • Riadenie: \Users\ServiceAccount\AppData\Local\Temp\WebTempDir

  Poznámka: Priečinok WebTempDir je náhradou za FrontPageTempDir priečinok.

 • Riadenie: \ProgramData\Microsoft\SharePoint

 • Riadenie: \Users\account, že je spustená služba vyhľadávania as\AppData\Local\Temp

  Poznámka: Vyhľadávanie konta vytvorí priečinok v priečinku Gthrsvc_spsearch4 Temp, ku ktorým má pravidelne písať.

 • Riadenie: \WINDOWS\system32\LogFiles

 • Riadenie: \Windows\Syswow64\LogFiles

  Poznámka: Ak používate konto špecifické pre SharePoint services alebo aplikácie fondov identít, budete musieť taktiež vylúčiť týchto priečinkov:

  • Riadenie: \Users\parametre ServiceAccount\AppData\Local\Temp

  • Riadenie: \Users\Default\AppData\Local\Temp

   Odporúča sa tiež vylúčiť všetky virtuálny adresár priečinky v časti riadenie: \inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\ a všetky priečinky v časti riadenie: \inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files\.

SharePoint Server 2010

Možno budete musieť nastaviť antivírusový softvér vylúčiť priečinok jednotka: \Program Files\Microsoft serverov Office z antivírusovej kontroly pre SharePoint Server 2010. Ak nechcete vylúčiť celý priečinok servery Microsoft Office z antivírusovej kontroly, môžete vylúčiť len nasledovných priečinkov:

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Office Servers\14.0\Data

  (Tento priečinok používa pre proces indexovania. Ak súbory indexu sú nakonfigurované nachádzať v inom priečinku, budete musieť vylúčiť dané miesto.)

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Office Servers\14.0\Logs

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Office Servers\14.0\Bin

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Servers\14.0\Synchronization služby balíka Office

 • Ktorejkoľvek pozícii, do ktorej ste sa rozhodli pre ukladanie diskov založených binárne veľký objekt (BLOB) vyrovnávacej pamäte (napríklad C:\Blobcache)

  Ďalšie informácie o binárne veľký objekt vyrovnávacej pamäte, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

  BLOB diskovej vyrovnávacej pamäti

Poznámka: Ak máte SharePoint Server 2010, tieto priečinky treba vylúčiť okrem priečinky, ktoré sú uvedené v časti "SharePoint Foundation 2010".

Windows SharePoint Services 3.0

Možno budete musieť nastaviť antivírusový softvér vylúčiť nasledujúce priečinky a podpriečinky z antivírusovej kontroly:

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server rozšírenia

  Ak nechcete vylúčiť celú zložku rozšírenia Web Server z antivírusovej kontroly, vám umožňuje vylúčiť iba týchto dvoch priečinkov:

  • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Logs

  • Riadenie: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Data\Applications

   Poznámka: Priečinok s aplikáciami musí vylúčiť iba v prípade, že počítač je spustená služba Windows SharePoint Services Hľadať. Ak priečinok, ktorý obsahuje súbor indexu sa nachádza inde, môžete tiež vylúčiť tohto priečinka.

 • Riadenie: \Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET súborov

 • Riadenie: \Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Config

  Poznámka: Ak používate 64-bitovú verziu systému Windows, by mali zahŕňať adresári nasledovné:

  • Riadenie: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET súborov

  • Riadenie: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config

 • Windows Server 2003: riadenie: \Documents and all Users\Application Data\Microsoft\SharePoint\Config

 • Windows Server 2008 a novšie verzie: riadenie: \ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config

 • Riadenie: \Windows\Temp\WebTempDir

  Poznámka: Priečinok WebTempDir je náhradou za FrontPageTempDir priečinok.

 • Riadenie: \Documents and Settings\konta, ktoré je spustená služba vyhľadávania ako\Local Settings\Temp\

 • Riadenie: \Users\konto služby vyhľadávania je spustená ako\Local\Temp\

  Poznámka: Vyhľadávanie konta vytvorí priečinok v priečinku "gthrsvc Temp", ku ktorým má pravidelne písať.

 • Riadenie: \WINDOWS\system32\LogFiles

 • Riadenie: \Windows\Syswow64\LogFiles

  Poznámka: Ak používate konto špecifické pre SharePoint services alebo aplikácie fondov identít, budete musieť taktiež vylúčiť týchto priečinkov:

  • Riadenie: \Documents and Settings\ServiceAccount\Local Settings\Application údajov

  • Riadenie: \Users\ServiceAccount\Local

  • Riadenie: \Documents and Settings\ServiceAccount\Local Settings\Temp

  • Riadenie: \Users\ServiceAccount\Local\Temp

 • Riadenie: \Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp

 • Riadenie: \Users\Default\AppData\Local\Temp

SharePoint Server 2007

Možno budete musieť nastaviť antivírusový softvér vylúčiť priečinok jednotka: \Program Files\Microsoft serverov Office z antivírusovej kontroly pre SharePoint Server 2007. Ak nechcete vylúčiť celý priečinok servery Microsoft Office z antivírusovej kontroly, môžete vylúčiť len nasledovných priečinkov:

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Office Servers\12.0\Data.

  (Tento priečinok používa pre proces indexovania. Ak súbory indexu sú nakonfigurované nachádzať v inom priečinku, budete musieť vylúčiť dané miesto.)

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Office Servers\12.0\Logs

 • Riadenie: \Program Files\Microsoft Office Servers\12.0\Bin

 • Ľubovoľného miesta, v ktorom sa rozhodnete uchovávať diskovej binárne veľký objekt (BLOB) vyrovnávacej pamäte (napríklad C:\Blobcache)

  Ďalšie informácie o binárne veľký objekt vyrovnávacej pamäte, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

  Konfigurácia nastavenia diskovej vyrovnávacej pamäte

Poznámka: Ak máte SharePoint Server 2007, tieto priečinky treba vylúčiť okrem priečinky, ktoré sú uvedené v časti "Windows SharePoint Services 3.0".

Poznámka: Pri inštalácii SharePoint Server 2007 alebo rýchlej opravy na existujúcu inštaláciu balíka SharePoint Server 2007, musíte vypnúť možnosť v reálnom čase antivírusového softvéru. Alebo možno budete musieť vylúčenie riadiť: \Windows\Temp priečinok z antivírusovej kontroly, ak je to potrebné.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o chybových hláseniach, ktoré sa môžu vyskytnúť pri antivírusový softvér prehľadá vyskytujú v SharePoint Portal Server 2001 a SharePoint Portal Server 2003, nájdete v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:

910449 problémov spoločnej povolení a bezpečnostných otázkach v ASP.NET

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×