Určenie používateľov, ktorí môžu zobraziť koncepty

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete určiť, ktoré skupiny používateľov môžu čítať koncepty položiek zoznamu a súborov. Koncepty sú vedľajších verzií súborov alebo položiek zoznamu alebo súborov, ktoré ešte neboli schválené. Koncept môže byť nová položka alebo položky, ktoré sa zmenili.

Koncept sa vytvára v dvoch situáciách:

 • Keď sa vytvára alebo aktualizuje vedľajšia verzia súboru v knižnici, ktorá sleduje hlavné a vedľajšie verzie

 • Keď sa vytvára alebo aktualizuje položka zoznamu alebo súbor, ale ešte nie sú schválené v zozname alebo v knižnici, v ktorých sa požaduje schválenie obsahu.

Môžete zadať, ktoré skupiny používateľov môžu zobraziť koncepty súborov. Toto nastavenie sa môže odlišovať od nastavenia pre skupinu používateľov, ktorí môžu zobraziť zvyšok položiek vo vašom zozname alebo knižnici, ako napríklad hlavné verzie súborov alebo súbory či položky zoznamu, ktoré sú schválené.

Keď sledujete hlavné a vedľajšie verzie, môžete určiť, či musia mať používatelia povolenie na úpravu súborov skôr než budú môcť zobraziť alebo čítať vedľajšiu verziu. Pri tomto nastavení môžu používatelia s povolením na úpravu súboru na tomto súbore pracovať, ale používatelia s povolením iba na čítanie nemôžu zobraziť vedľajšiu verziu. Nemusí vám napríklad vyhovovať, aby mohol každý používateľ, ktorý má prístup do vašej knižnice, zobraziť poznámky alebo revízie počas úpravy súboru. Ak sa sledujú hlavné a vedľajšie verzie a nikto ešte nepublikoval hlavnú verziu, súbor nie je viditeľný pre používateľov, ktorí nemajú povolenie na zobrazenie konceptových položiek.

Ak sa požaduje schválenie obsahu, môžete určiť, či súbory, ktoré čakajú sa schválenie, môžu čítať používatelia s povolením iba na čítanie, používatelia s povolením na úpravu, prípadne iba autor a používatelia s povolením na schvaľovanie položiek. Ak sa sledujú hlavné aj vedľajšie verzie, autor musí publikovať hlavnú verziu skôr, než sa bude môcť súbor odovzdať na schválenie. Ak sa požaduje schválenie obsahu, používatelia s povolením na čítanie obsahu, ale bez povolenia na zobrazenie položiek konceptov, uvidia poslednú schválenú alebo hlavnú verziu súboru.

Môžete napríklad zamedziť tomu, aby používatelia, ktorí sa nepodieľajú na schvaľovacom procese, videli dokumenty obsahujúce špekulatívne informácie ešte pred hlavným oznámením, prípadne môže vaša organizácia požadovať, aby boli niektoré súbory dôverné. V takýchto prípadoch by ste mali akceptovať predvolené obmedzenia. Na druhej strane však môžete použiť schválenie obsahu na určenie stavu položky zoznamu alebo súboru, ale nie nevyhnutne na kontrolu prístupu k položke alebo súboru počas revízie. Môžete napríklad chcieť, aby používatelia čítajúci súbor vedeli, že sa jedná o koncept, ktorý sa môže zmeniť, pretože ešte nie je schválený, pričom však nechcete zabrániť používateľom navštevujúcim stánku, aby mohli čítať koncepty.

Aby ste mohli určiť používateľov, ktorí môžu prezerať koncepty, musíte mať povolenie na návrh zoznamu alebo knižnice.

Nasledovný postup sa vzťahuje iba na knižnice, ktoré sledujú hlavné aj vedľajšie verzie a na zoznamy alebo knižnice, ktoré požadujú schválenie obsahu.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  1. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

 2. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Nastavenie pre vytváranie verzií.

 3. V sekcii Zabezpečenie položky konceptu v časti Kto môže zobraziť položky konceptov v tomto zozname alebo Kto môže zobraziť položky konceptov v tejto knižnici dokumentov kliknite na skupinu používateľov, ktorým chcete povoliť prezeranie konceptov.

  Možnosť pre používateľov s povolením na schvaľovanie položiek je k dispozícii iba vtedy, ak vaša knižnica požaduje schválenie obsahu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak sa požaduje schválenie obsahu, používatelia s povolením na čítanie obsahu, ale bez povolenia na zobrazenie položiek konceptov, uvidia poslednú schválenú alebo hlavnú verziu súboru. Ak sa sledujú hlavné a vedľajšie verzie a žiadny používateľ ešte nepublikoval hlavnú verziu, súbor nie je viditeľný pre používateľov, ktorí nemajú povolenie na prezeranie konceptových položiek.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×