Určenie možností scény vo funkcii Power Map

Na určenie trvania scény v rámci prehliadky a intervalu medzi jednotlivými scénami použite možnosti času. Na zvýraznenie scény prostredníctvom cyklických pohybov, rotácie, panoramatických záberov alebo priblíženia použite príslušné efekty.

Zmena intervalu medzi prepnutím jednotlivých scén

Prechod predstavuje zmenu z jednej scény na druhú, preto si v prehliadke vyžaduje minimálne dve scény.

 1. Vyberte scénu, na ktorú sa prehliadka prepína. Ak chcete napríklad nastaviť čas medzi prvou a druhou scénou, vyberte druhú scénu.

 2. Na table s vrstvami kliknite na položky Nastavenie > Možnosti scény.

Možnosti scény na table s vrstvami

 1. V časti Efekty zadajte do poľa Trvanie prechodu (sek) požadovaný počet sekúnd medzi jednotlivými scénami.

Poznámka: 

 • Prvá scéna prehliadky nemá prechod, spustí sa ihneď.

 • Prechod medzi scénami je predvolene nastavený na 3 sekundy.

 • Prechod nastavený na 0 sekúnd vytvorí „sekaný“ štýl prechodu a ďalšia scéna sa spustí ihneď.

 • Prechod vždy vyplní celú vzdialenosť medzi dvoma scénami.

  Ak sa napríklad scéna prepne zo zobrazenie Východnej Ázie na zobrazenie Európy, glóbus sa bude v priebehu prechodu otáčať. Glóbus sa môže vytočiť smerom nahor alebo nadol, v závislosti od toho, kde sa nachádza stred každej scény vzhľadom k rovníku.

 • Počas prechodu sa zachovajú textové polia, anotácie a stav posledných údajov z predchádzajúcej scény, až kým sa nespustí nová scéna.

 • Prechody sú navrhnuté tak, aby medzi jednotlivými scénami rotovali čo najmenej.

Určenie trvania scény

Trvanie scény určuje, ako dlho bude trvať scéna a ako rýchlo sa na mape zakreslia a aktualizujú geografické údaje.

 1. Vyberte scénu, s ktorou chcete pracovať.

 2. Na table s vrstvami kliknite na položky Nastavenie > Možnosti scény.

Možnosti scény na table s vrstvami

 1. Do poľa Trvanie scény (sek) zadajte požadovaný počet sekúnd.

 2. Voliteľne môžete scénu pomenovať v poli Názov scény.

Určenie efektov na použitie

Na zvýraznenie scény prostredníctvom cyklických pohybov, rotácie, panoramatických záberov alebo priblíženia použite príslušné efekty.

 1. Vyberte scénu, s ktorou chcete pracovať.

 2. Na table s vrstvami kliknite na položky Nastavenie > Možnosti scény.

Možnosti scény na table s vrstvami

 1. V poli Efekt vyberte požadovaný efekt.

 2. Na ovládanie rýchlosti efektu použite jazdec Rýchlosť efektu.

  Poznámka: 

 3. Efekty Kruh a Tvar osmičky sa pohybujú opakovaným krúživým pohybom.

 4. Efekty Vozík a Otáčavý glóbus sa pohybujú v smere hodinových ručičiek po priamke.

 5. Efekt Priblíženie priblíži scénu a súčasne počas celého trvania scény zväčšuje veľkosť glóbusu a zameriava zobrazenie na stred scény.

 6. Efekt Nadjazd presunie glóbus v závislosti od toho, kde je stred scény, buď nadol (ak sa je stred na severnej pologuli) alebo nahor (ak je stred na južnej pologuli).

 7. Všetky efekty pôsobia počas celého trvania scény.

 8. Na ovládanie toho, ako rýchlo sa glóbus otáča alebo koľkokrát sa počas scény otočí, môžete použiť jazdec Rýchlosť efektu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×