Určenie miestnych nastavení

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 umožňuje plynulé a kultúry špecifických používateľské prostredie, ktoré umožňujú vlastníkom lokalít vytvárať lokality v určitom jazyku a konfigurovať miestne nastavenia, ktoré sú vhodné na týchto lokalitách. Jazyk, ktorý používa lokality musia byť uvedené počas vytvárania lokalít a neskôr sa nedá zmeniť. Ak správca servera nainštaloval jeden alebo viac jazykové balíky na serveri, vlastníkom lokality alebo správcom kolekcie lokalít môžete vybrať jazyk, ktorý bude používať pre novú lokalitu, na základe jazykových balíkov, ktoré sú aktuálne nainštalované.

Obsah tohto článku

Miestne nastavenia dostupné pre lokality Office SharePoint Server 2007

Zmena miestnych nastavení pre lokalitu

Zmena miestneho nastavenia

Miestne nastavenia dostupné pre lokality Office SharePoint Server 2007

Miestne nastavenia pre lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít sú automaticky nastavené podľa predvoleného jazyka kolekcie lokalít. Po vytvorení lokality sa miestne nastavenia, ktoré sú nastavené na nadradenej lokalite, rozšíria aj na podlokalitu. Správcovia kolekcie lokalít môžu vybrať, či zmenia miestne nastavenia lokality najvyššej úrovne. Ako vlastník lokality môžete rozhodnúť, či sa budú používať miestne nastavenia zdedené z nadradenej lokality, alebo zadáte odlišné miestne nastavenia pre podlokalitu.

Poznámky: 

 • Miestne nastavenia, ktoré sa zmenili na nadradenej lokalite, sa nerozšíria na existujúce podlokality. Je to preto, že miestne nastavenia nakonfigurované na nadradenej lokalite prijímajú iba nové vytvorené podlokality.

 • Miestne nastavenia pre podlokality, ktoré boli vytvorené v jazyk používateľského rozhrania iný používateľ než nadradenej lokality nepoužívajú miestne nastavenia nadradenej lokality. Namiesto toho sa používajú predvolené miestne nastavenia pre jazyk používateľského rozhrania, ktorý sa vybral pri vytvorení podlokality.

Jednotliví používatelia môžu použiť predvolené miestne nastavenia, ktoré sú nastavené pre určitú lokalitu, alebo nastaviť vlastné miestne nastavenia. Táto možnosť zjednodušuje používateľom z rôznych krajín alebo oblastí spoluprácu na dokumentoch, ktoré sa nachádzajú na tej istej lokalite SharePoint, bez ohľadu na to, v ktorej oblasti používateľ pracuje. Nasledujúca tabuľka popisuje miestne nastavenia, ktoré sú k dispozícii pre všetky lokality, a ukazuje, ktoré nastavenia môžu nakonfigurovať vlastníci lokality a ktoré jednotliví používatelia.

Nastavenie

Popis

Úroveň lokality

Osobná úroveň

Použiť nastavenia webovej lokality

Vždy sa použijú predvolené miestne nastavenia, ktoré nastavil vlastník lokality.

Nie

Áno

Miestne nastavenia

Určuje, ako sa na lokalite zobrazia informácie špecifické pre miestne nastavenia, ako sú napríklad nastavenia čísel, dátumov, času a kalendára. Predvolené hodnoty pre všetky ostatné miestne nastavenia (uvedené nižšie) vychádzajú z vami vybratých miestnych nastavení. Keď zmeníte miestne nastavenia pre určitú lokalitu, všetky ostatné miestne nastavenia sa nastavia na predvolené nastavenia pre nové miestne nastavenia. Po výbere požadovaných miestnych nastavení môžete zmeniť tieto ostatné nastavenia tak, ako chcete.

Áno

Áno

Spôsob zoradenia

Určuje spôsoby zoradenia, ktoré sa používajú pre zoznamy a knižnice.

Áno

Nie

Časové pásmo

Určuje časové pásmo pre webovú lokalitu.

Poznámka: Správcovia serverov a správcovia kolekcií lokalít môžu zadať predvolené časové pásmo pre všetky lokality vo webovej aplikácii. Toto nastavenie na úrovni lokality prepíše nastavenie na úrovni webovej aplikácie.

Áno

Áno

Nastaviť kalendár

Určuje typ kalendára, ktorý chcete použiť ako primárny kalendár. Môžete tiež vybrať, či sa má zobraziť týždeň v roku, pričom hodnota 1 predstavuje prvý týždeň v roku a hodnota 52 posledný týždeň v roku.

Áno

Áno

Povoliť alternatívny kalendár

Povoľuje, aby sa ku kalendáru nastavenému pre danú lokalitu SharePoint pridal voliteľný kalendár.

Áno

Áno

Definovať pracovný týždeň

Toto nastavenie určuje, ktoré dni v týždni tvoria pracovný týždeň, prvý deň v pracovnom týždni a prvý týždeň v roku. Môžete tiež zadať čas, kedy začínajú a končia pracovné dni.

Poznámka: Tieto informácie sa používajú Microsoft Office Outlook 2007 s cieľom Zobraziť pracovné dni v kalendári v rôznych farieb od pracovných dní.

Áno

Áno

Formát času

Určuje, či sa čas zobrazí v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Poznámka: V závislosti od vybratých miestnych nastavení môže byť k dispozícii iba výber 24-hodinového formátu času.

Áno

Áno

Poznámka: V uvedenej tabuľke môžete vidieť, že používatelia môžu nastaviť osobné preferencie pre všetky miestne nastavenia okrem spôsobu zoradenia.

Keď používateľ požiada o stránku, Office SharePoint Server 2007 najprv pokúsi načítať miestne nastavenia, ktoré boli zadané používateľom. Ak miestne nastavenia nie sú k dispozícii, sa používajú nastavenia na úrovni lokality, ktoré boli zadané podľa vlastníka lokality. Tieto miestne nastavenia sa potom používajú na formátovanie údajov citlivé miestne nastavenia na stránke.

Zmena miestnych nastavení pre lokalitu

Všetky lokality SharePoint (najvyššej úrovne v rámci webových lokalít a podlokalít) je možné prispôsobiť na používanie konkrétnych miestnych nastavení, ktoré sa používajú ako predvolené miestne nastavenia pre všetkých používateľov lokality. Jednotlivých používateľov môžete vybrať možnosť použiť predvolené nastavenia nastavené vlastníkom lokality alebo zadať vlastné nastavenia.

Musíte byť správcom kolekcie lokalít alebo vlastníkom lokality na zmenu miestnych nastavení pre lokalitu.

Na každej lokalite SharePoint, na ktorej chcete zmeniť predvolené miestne nastavenia, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Otvorte lokalitu, na ktorej chcete zmeniť predvolené miestne nastavenia.

 2. V ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 3. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa lokality na položku Miestne nastavenia.

 4. Na stránke Miestne nastavenia vyberte požadované nastavenia pre túto lokalitu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena miestneho nastavenia

Jednotliví používatelia môžu použiť predvolené miestne nastavenia, ktoré sú nastavené na konkrétnu lokalitu alebo nastaviť vlastné miestne nastavenia. Táto možnosť uľahčuje používateľom z rôznych krajín alebo oblastí na spoluprácu na dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v rovnakej lokality SharePoint, bez ohľadu na to, aké oblasti používateľ pracuje. Tabuľka vyššie v tomto článku sa popisuje miestne nastavenia, ktoré sú k dispozícii pre všetky lokality a zobrazuje nastavenia, ktoré je možné nakonfigurovať vlastníci lokalít a ktoré z nich môžete konfigurovať jednotliví používatelia.

Na každej lokalite SharePoint, na ktorej chcete nakonfigurovať osobné miestne nastavenia, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Otvorte lokalitu, na ktorej chcete nakonfigurovať osobné miestne nastavenia.

 2. Na hornom paneli s prepojeniami, kliknite na šípku vedľa položky Víta vás názov domény\meno používateľa a potom kliknite na položku Moje nastavenia.

 3. Na stránke s informáciami o používateľovi kliknite na položku Vlastné miestne nastavenia.

 4. Na stránke miestnych nastavení zrušte v sekcii Použiť nastavenia webovej lokality začiarknutie políčka Vždy použiť nastavenia webovej lokality.

 5. Vyberte požadované nastavenia pre túto lokalitu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×