Upravenie publikovanej šablóny formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete v publikovanej šablóne formulára vykonať zmeny, je potrebné najprv upraviť pracovnú kópiu šablóny formulára a potom opätovne túto pracovnú kópiu publikovať do pôvodnej lokality.

Obsah tohto článku

Prehľad

Odoslať kópiu práce v šablóne formulára

Publikovať upravenú šablónu formulára do knižnice dokumentov

Publikovať upravenú šablónu formulára do zdieľaného sieťového priečinka

Prehľad

Predtým, než budete publikovanú šablónu formulára upravovať, zvážte, aký vplyv budú mať tieto zmeny na všetky existujúce formuláre vytvorené na základe šablóny formulára. Ak napríklad v šablóne formulára zmeníte zdroj údajov, vykonané zmeny môžu natrvalo odstrániť údaje v existujúcich formulároch vytvorených na základe tejto šablóny formulára.

Nasledujúce zmeny v šablóne formulára môžu spôsobiť stratu údajov:

 • zmena poľa alebo skupiny z opakujúcich sa na neopakujúce,

 • zmena typu údajov pole formátu RTF,

 • premenovanie, premiestnenie alebo odstránenie poľa alebo skupiny zo zdroja údajov.

  Poznámka: Ak zo šablóny formulára odstránite ovládací prvok, pole alebo skupinu, ktoré sú viazané na tento ovládací prvok a zároveň aj údaje v poli alebo skupine, zostanú uložené v zdroji údajov. Avšak údaje v poli alebo v skupine sa vo formulári nezobrazia, pretože ovládací prvok viazaný na toto pole alebo skupinu bol odstránený. Ak ste zo šablóny formulára odstránili ovládací prvok a chcete, aby bolo používateľom umožnené údaje v poli alebo v skupine, ktoré boli viazané na tento odstránený ovládací prvok vidieť, pridajte do šablóny formulára ďalší ovládací prvok a potom pripojte novovytvorený ovládací prvok k existujúcemu poľu alebo skupine.

Ak chcete upraviť publikovanú šablónu formulára, najprv je potrebné upraviť pracovnú kópiu šablóny formulára. Pracovná kópia je verzia, ktorá je uložená v počítači alebo v programe na riadenie verzií, ako je napríklad program Microsoft Visual SourceSafe. Po úprave pracovnej kópie je možné túto kópiu publikovať v lokalite publikovania. Ak pracovnú kópiu šablóny formulára nemáte k dispozícii a ak ste šablónu formulára publikovali v knižnici dokumentov na serveri, kde sú spustené služby Microsoft Windows SharePoint Services, alebo v zdieľanom sieťovom priečinku, môžete kópiu šablóny formulára uložiť z lokality publikovania do počítača. Táto uložená verzia bude vašou pracovnou kópiou. Potom budete môcť pracovnú kópiu upravovať a opätovne ju publikovať v pôvodnej lokalite. Ak upravenú šablónu formulára uverejníte v pôvodnej lokalite, pôvodná publikovaná šablóna formulára sa nahradí upravenou verziou.

Publikovanie šablóny formulára nie je to isté ako uloženie šablóny formulára. Pri publikovaní šablóny formulára, Sprievodca publikovaním pridá lokalitu publikovania a pokyny na spracovanie šablóny formulára tak, aby používatelia mohli otvárať formuláre založené na tejto šablóne formulára. Pri pokuse o uloženie šablóny formulára, ukladáte kópiu šablóny formulára, rovnako ako pri pokuse o uloženie súboru do počítača. Sprievodca publikovaním by mali vždy použiť, ak chcete sprístupniť v šablóne formulára pre používateľov na vyplnenie.

Na začiatok stránky

Získanie pracovnej kópie šablóny formulára

Ak chcete upraviť šablónu formulára publikovanú v knižnici dokumentov alebo v zdieľanom sieťovom umiestnení, ale nemáte jej pracovnú kópiu, môžete uložiť pracovnú kópiu šablóny formulára z miesta publikovania do počítača.

Tip: Ak chcete spravovať pracovné kópie šablón formulárov, zvážte používanie programu na riadenie verzií, napríklad Visual SourceSafe spoločnosti Microsoft.

Uloženie kópie šablóny formulára z knižnice dokumentov do počítača

 1. Vo webovom prehľadávači otvorte knižnicu dokumentov, v ktorej bola publikovaná šablóna formulára.

 2. V ponuke Nastavenia kliknite na položku Nastavenia a potom na položku Nastavenia knižnice formulára.

 3. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 4. V sekcii Šablóna dokumentu kliknite na položku Upraviť šablónu.

  Otvorí sa šablóna formulára v programe Microsoft Office InfoPath.

 5. V dialógovom okne Microsoft Office InfoPath kliknite na tlačidlo Áno.

 6. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 7. V dialógovom okne Microsoft Office InfoPath kliknite na tlačidlo OK.

 8. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte umiestnenie, do ktorého chcete kópiu šablóny formulára uložiť, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie kópie šablóny formulára zo zdieľaného sieťového priečinka do počítača

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Otvoriť šablónu formulára kliknite na položku V tomto počítači.

 3. Prejdite na zdieľaný sieťový priečinok publikovanej šablóny formulára, kliknite na šablónu formulára a potom kliknite na položku Otvoriť.

 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 5. V dialógovom okne Microsoft Office InfoPath kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte miesto, ktoré je iné ako pôvodné miesto publikovania, na uloženie pracovnej kópie šablóny formulára a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Do zdieľaného sieťového priečinka, kde je uložená pôvodná publikovaná šablóna formulára, šablónu formulára neukladajte. Ak uložíte šablónu formulára do tohto zdieľaného sieťového priečinka, prepíšete existujúcu šablónu formulára. Ak prepíšete existujúcu šablónu formulára, používatelia možno nebudú môcť otvoriť existujúce formuláre vytvorené na základe tejto šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Opätovná publikácia upravenej šablóny formulára v knižnici dokumentov

Ak pracujete so šablónou formulára, ktorá bola pôvodne publikovaná v knižnici dokumentov, môžete po vykonaní potrebných zmien v pracovnej kópii šablóny formulára túto pracovnú kópiu opätovne publikovať v knižnici dokumentov.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať.

 2. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie lokality SharePoint, na ktorej bola šablóna formulára pôvodne publikovaná, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na položku Knižnica dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Aktualizovať šablónu formulára v existujúcej knižnici dokumentov, potom kliknite na knižnicu dokumentov, kde bola šablóna formulára pôvodne publikovaná, a nakoniec kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V šablóne formulára vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Aký je postup?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec do knižnice dokumentov, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname Názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo zlúčiť všetky hodnoty dohromady.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Viac informácií o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

 7. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Publikovať.

  Ak bola šablóna formulára publikovaná, na poslednej strane sprievodcu sa o tom zobrazí potvrdenie.

 8. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  1. Ak chcete otvoriť knižnicu dokumentov a otestovať proces vypĺňania formulára založeného na tejto šablóne, začiarknite políčko Otvoriť túto knižnicu dokumentov a kliknite na tlačidlo Zavrieť. Knižnica dokumentov sa otvorí vo webovom prehľadávači. Po kliknutí na položku Nový v paneli s nástrojmi so zoznamom sa v programe InfoPath otvorí formulár založený na tejto šablóne formulára.

   Tip: Ak chcete používateľom oznámiť, že šablóna formulára je pripravená na vyplnenie, odošlite im e-mailovú správu s prepojením na knižnicu dokumentov, kde ste šablónu formulára publikovali.

  2. Ak chcete používateľom odoslať e-mailovú správu s formulárom alebo šablónou formulára, začiarknite políčko Odoslať formulár príjemcom e-mailu a potom kliknite na položku Zavrieť.

   Otvorí sa e-mailová správa s formulárom v tele správy, ktorý môžete vyplniť a odoslať používateľom. Ak majú vaši používatelia Microsoft Office Outlook 2007, môžu formulár vyplniť po otvorení e-mailovej správy. Používatelia so staršími verziami programu Outlook alebo inými e-mailovými aplikáciami dostanú e-mailovú správu s formulárom a šablónou formulára v prílohe. Používatelia môžu otvoriť šablónu formulára v prílohe a nainštalovať ju do svojho počítača. Potom môžu používatelia otvoriť prílohu s formulárom a vyplniť formulár v programe InfoPath.

   Tip: V e-mailovej správe v poli Úvod zadajte pre používateľov pripomenutie, aby otvárali len prílohy v e-mailových správach od dôveryhodného odosielateľa.

Na začiatok stránky

Opätovná publikácia upravenej šablóny formulára v zdieľanom sieťovom priečinku

Ak používate pri práci šablónu formulára, ktorá bola pôvodne publikovaná v zdieľanom sieťovom priečinku, po vykonaní potrebných zmien v pracovnej kópii môžete šablónu formulára opätovne publikovať v tomto priečinku.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať.

 2. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na prepínač V sieťovom umiestnení a potom na tlačidlo Ďalej.

 3. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 4. Prehľadajte zdieľaný sieťový priečinok, v ktorom bola publikovaná pôvodná šablóna formulára, kliknite na jej názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na ďalšej strane sprievodcu skontrolujte, či sú cesta a názov šablóny formulára v poli Názov šablóny formulára uvedené správne, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na ďalšej stránke sprievodcu, ak máte alternatívnej cesty do tohto zdieľaného sieťového priečinka, napríklad verejných Uniform Resource Locator (URL), zadajte cestu do poľa.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Publikovať.

  Ak bola šablóna formulára publikovaná, na poslednej strane sprievodcu sa o tom zobrazí potvrdenie.

 9. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete otvoriť knižnicu dokumentov a otestovať proces vypĺňania formulára založeného na tejto šablóne, začiarknite políčko Otvoriť túto knižnicu dokumentov a kliknite na tlačidlo Zavrieť. Knižnica dokumentov sa otvorí vo webovom prehľadávači. Po kliknutí na položku Nový v ponuke Nastavenia sa v programe InfoPath otvorí formulár založený na tejto šablóne formulára.

   Tip: Ak chcete používateľom oznámiť, že šablóna formulára je pripravená na vyplnenie, odošlite im e-mailovú správu s prepojením na knižnicu dokumentov, kde ste šablónu formulára publikovali.

  • Ak chcete používateľom odoslať e-mailovú správu s formulárom alebo šablónou formulára, začiarknite políčko Odoslať formulár príjemcom e-mailu a potom kliknite na položku Zavrieť.

   Otvorí sa e-mailová správa s formulárom v tele správy, ktorý môžete vyplniť a odoslať používateľom. Ak majú vaši používatelia Microsoft Office Outlook 2007, môžu formulár vyplniť po otvorení e-mailovej správy. Používatelia so staršími verziami programu Outlook alebo inými e-mailovými aplikáciami dostanú e-mailovú správu s formulárom a šablónou formulára v prílohe. Používatelia môžu otvoriť šablónu formulára v prílohe a nainštalovať ju do svojho počítača. Potom môžu používatelia otvoriť prílohu s formulárom a vyplniť formulár v programe InfoPath.

   Tip: V e-mailovej správe v poli Úvod zadajte pre používateľov pripomenutie, aby otvárali len prílohy v e-mailových správach od dôveryhodného odosielateľa.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×