Uložte obrázok, grafický prvok SmartArt alebo snímku ako samostatný súbor

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď uložíte dokument programu balíka Office, obrázkov a grafických prvkov SmartArt sa automaticky uložia so súborom. Môžete tiež uložiť obrázok, grafický prvok SmartArt alebo snímky programu PowerPoint, ktorý obsahuje obrázok alebo grafický prvok SmartArt do samostatného súboru, napríklad .jpg, .gif, .bmp alebo .png súbor –, môžete vložiť alebo vložiť do ľubovoľného programu, ktorý podporuje daný typ súboru. Môžete napríklad uložiť ako grafický súbor grafický prvok SmartArt, ak chcete uzamknúť ju tak, že ho nie je možné upravovať.

Uloženie obrázka

Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok. V zozname Uložiť vo formáte vyberte požadovaný formát grafického súboru.

Uloženie obrázka SmartArt

Grafický prvok SmartArt môžete uložiť vo formáte grafického súboru, napríklad vo formáte GIF (.gif), JPEG (.jpg) alebo PNG (.png).

 1. V e-mailovej správy, kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete uložiť vo formáte grafického súboru.

 2. Na karte Správa v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 3. Na karte Správa v Skupina Schránka kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

  Kliknutím na položku Prilepiť špeciálne v ponuke prilepiť

 4. V dialógovom okne Špeciálne prilepenie v zozname Ako vyberte požadovaný formát grafického súboru.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na novo prilepený obrázok a kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 6. Do poľa názov súboru zadajte názov dokumentu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete uložiť vo formáte grafického súboru, a potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 2. V zozname Typ súboru kliknite na požadovaný formát grafického súboru.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov dokumentu alebo tým, že neurobíte nič, akceptujete navrhnutý názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorý chcete uložiť vo formáte grafického súboru.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 3. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na šípku pod tlačidlom Prilepiť a potom kliknite na príkaz Prilepiť špeciálne.

  Kliknutím na položku Prilepiť špeciálne v ponuke prilepiť

 4. V dialógovom okne Špeciálne prilepenie v zozname Ako vyberte požadovaný formát grafického súboru.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na novo prilepený obrázok a kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 6. Do poľa názov súboru zadajte názov dokumentu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie snímky programu PowerPoint

 1. Kliknite na položky súbor > Uložiť ako, a potom vyberte umiestnenie súboru.

 2. V zozname Uložiť vo formáte Vyberte grafický typ súboru.

 3. Zadajte názov snímky, kliknite na tlačidlo Uložiť a v zobrazenom hlásení kliknite na položku Len tento jeden.

Pomoc s výberom formátu grafického súboru

Formát súboru

Čo to znamená

Bitová mapa nezávislá na zariadení (.bmp)

Grafické prvky vytvorené v jednom programe sa v inom programe zobrazia úplne rovnako, ako sa zobrazovali v pôvodnom programe.

Formát GIF (.gif)

Podporuje 256 farieb a pri kompresii súboru sa nestratia žiadne údaje obrázka.

Formát JPEG (.jpg)

Vhodný pre obrázky s množstvom farieb, ako sú napríklad skenované fotografie.

Formát PNG (.png)

Zvyšuje kvalitu grafických prvkov na webovej lokalite, pretože umožňuje priehľadnosť častí obrázka a ovládanie jeho jasu.

Uloženie obrázka

Obrázok môžete uložiť vo formáte grafického súboru, napríklad vo formáte GIF (.gif), JPEG (.jpg) alebo PNG (.png).

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete uložiť vo formáte grafického súboru, a potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 2. V zozname Typ súboru kliknite na požadovaný formát grafického súboru.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov dokumentu alebo tým, že neurobíte nič, akceptujete navrhnutý názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Ak chcete so súborom pracovať v inom programe, vložte ho ako objekt.

Uloženie obrázka SmartArt

Grafický prvok SmartArt môžete uložiť vo formáte grafického súboru, napríklad vo formáte GIF (.gif), JPEG (.jpg) alebo PNG (.png).

 1. V e-mailovej správe kliknite na obrázok SmartArt, ktorý chcete uložiť vo formáte grafického súboru.

 2. Na karte Správa v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

  Skupina Schránka v Outlooku

 3. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na šípku pod tlačidlom Prilepiť a potom na položku Prilepiť špeciálne.

 4. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne v zozname ako vyberte požadovaný formát súboru.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na novo prilepený obrázok a kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 6. Zadajte názov grafického súboru, vyhľadajte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete uložiť vo formáte grafického súboru, a potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

  Kliknutie pravým tlačidlom myši na ponuku pri vybratom grafickom prvku SmartArt

 2. V zozname Typ súboru kliknite na požadovaný formát grafického súboru.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov dokumentu alebo tým, že neurobíte nič, akceptujete navrhnutý názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorý chcete uložiť vo formáte grafického súboru.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

  Skupina Schránka na karte Domov vo Worde

 3. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na šípku pod tlačidlom Prilepiť a potom kliknite na príkaz Prilepiť špeciálne.

 4. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne v zozname ako vyberte požadovaný formát súboru.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na novo prilepený obrázok a kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 6. Zadajte názov grafického súboru, vyhľadajte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie snímky programu PowerPoint

Ak chcete snímku s vaším obrázkom alebo obrázkom SmartArt uložiť vo formáte grafického súboru, namiesto toho, aby ste vo formáte grafického súboru uložili len svoj obrázok alebo obrázok SmartArt, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako a potom v zozname Uložiť vo formáte vyberte požadovaný formát grafického súboru.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov dokumentu alebo tým, že neurobíte nič, akceptujete navrhnutý názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. V zobrazenom hlásení kliknite na položku Len aktuálna snímka.

Pomoc s výberom formátu grafického súboru

Formát súboru

Čo to znamená

Bitová mapa nezávislá na zariadení (.bmp)

Grafické prvky vytvorené v jednom programe sa v inom programe zobrazia úplne rovnako, ako sa zobrazovali v pôvodnom programe.

Formát GIF (.gif)

Podporuje 256 farieb a pri kompresii súboru sa nestratia žiadne údaje obrázka.

Formát JPEG (.jpg)

Vhodný pre obrázky s množstvom farieb, ako sú napríklad skenované fotografie.

Formát PNG (.png)

Zvyšuje kvalitu grafických prvkov na webovej lokalite, pretože umožňuje priehľadnosť častí obrázka a ovládanie jeho jasu.

Uloženie obrázka

Obrázok môžete uložiť vo formáte grafického súboru, napríklad vo formáte GIF (.gif), JPEG (.jpg) alebo PNG (.png).

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete uložiť vo formáte grafického súboru, a potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 2. V zozname Typ súboru kliknite na požadovaný formát grafického súboru.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov dokumentu alebo tým, že neurobíte nič, akceptujete navrhnutý názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Ak chcete so súborom pracovať v inom programe, vložte ho ako objekt.

Uloženie obrázka SmartArt

Grafický prvok SmartArt môžete uložiť vo formáte grafického súboru, napríklad vo formáte GIF (.gif), JPEG súbor vo formáte GIF (.jpg) alebo PNG (.png).

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorý chcete uložiť vo formáte grafického súboru.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

  Obrázok pása s nástrojmi so skupinou Schránka

 3. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na šípku pod tlačidlom Prilepiť a potom kliknite na príkaz Prilepiť špeciálne.

 4. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne v zozname Ako kliknite na položku Obrázok (GIF), Obrázok (PNG) alebo Obrázok (JPEG).

Poznámky: 

 • Ak chcete so súborom pracovať v inom programe, vložte ho ako objekt.

 • V Microsoft Office PowerPoint 2007 iba, ak chcete rýchlo uložiť grafického prvku SmartArt ako obrázok, kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie grafického prvku SmartArt a v kontextovej ponuke kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

Uloženie snímky programu PowerPoint

Ak chcete uložiť snímku, ktorá obsahuje grafický prvok SmartArt vo formáte grafického súboru, miesto uloženia grafického prvku SmartArt vo formáte grafického súboru, postupujte takto:

Dôležité: Grafický prvok SmartArt môžete uložiť len vo formáte grafického súboru, napríklad vo formáte GIF (.gif), JPEG súbor vo formáte GIF (.jpg) alebo PNG (.png).

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na šípku vedľa položky Uložiť ako a potom kliknite na položku Prezentácia programu PowerPoint 97-2003.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov dokumentu alebo akceptujte navrhnutý názov súboru.

 3. V zozname Typ súboru kliknite na požadovaný formát grafického súboru.

 4. V zobrazenom hlásení kliknite na položku Len aktuálna snímka.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×