Uložiť spôsob zoradenia s tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď zoraďujete údaje v aplikácii Word Web App, dotaz, formulár alebo zostavu, môžete uložiť spôsob zoradenia objektu. Ak zoraďovanie údajov v niektorom z týchto objektov a potom objekt uložte, spôsob zoradenia, ktorá je v podstate pri ukladaní objekt sa automaticky uloží s objektom. Môžete určiť, či uloženú spôsob zoradenia budú platné, ďalej otvorení objektu.

Pre dotazov a zostáv, môžete tiež definovať poradie zoradenia. Predvolený spôsob zoradenia sa použije na údaje v zostave alebo dotaz, keď je zadaný žiadny spôsob zoradenia.

Čo vás zaujíma?

Porozumieť uloženú poradie zoradenia

Definovanie predvoleného spôsobu zoradenia pre dotaz

Definovanie predvoleného spôsobu zoradenia pre zostavu

Porozumieť uloženú poradie zoradenia

Existujú dva typy uloženú zoradenia:

 • Naposledy použité    Naposledy použité spôsob zoradenia je spôsob zoradenia, ktorý bol platné, keď bol uložený objekt. Tabuliek, dotazov, formulárov a zostáv môžete mať naposledy použité poradie zoradenia.

 • Predvolené    Poradie zoradenia sú zabudované do návrhu dotazu alebo zostavy. Poradie zoradenia sa použije, keď je zadaný žiadny spôsob zoradenia.

Naposledy použité poradie zoradenia

Pri pokuse o uloženie tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy a údaje sú zoradené, spôsobu zoradenia sa automaticky uloží pri ukladaní objektu. Toto sa nazýva naposledy použité spôsob zoradenia. Pri vytváraní spôsob zoradenia, meníte skutočne návrhu objektu.

Ak chcete naposledy použité spôsob zoradenia automaticky použije pri ďalšom otvorení objektu, nastavte vlastnosť Poradí podľa na načítanie objektu na Áno. Ak chcete nastaviť vlastnosť, vykonajte nasledovné kroky objekt je otvorená v návrhovom zobrazení.

 1. Stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností.

  Tento krok je potrebné, ak sa ešte nezobrazuje hárok vlastností.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak je objektom tabuľka alebo dotaz, na karte Všeobecné v hárku vlastností nastavte vlastnosť Poradí podľa na načítať na Áno.

  • Ak je objekt, formulár alebo zostavu, na karte údaje v hárku vlastností nastavte vlastnosť Poradí podľa na načítať na Áno.

Poznámka: Naposledy použité spôsob zoradenia môžete zabrániť uplatňujú tak, že nastavíte vlastnosť Poradí podľa na načítanie na hodnotu No.

Predvolené poradie zoradenia

Keďže naposledy použité spôsob zoradenia môžete zmeniť vždy, keď niekto zoradí objektu a potom uloží, chcete definovať poradie zoradenia. Poradie zoradenia je súčasťou konštrukcie objektu a nemení ak používa iný spôsob zoradenia.

Môžete zadať len poradie zoradenia pre dotaz alebo zostavu. Hoci nie je prepísať predvolené poradie zoradenia podľa aktuálneho alebo naposledy použité poradie zoradenia, nadobudne efekt len vtedy, keď sa odstráni aktuálny alebo naposledy použité poradie zoradenia.

Definovanie predvoleného spôsobu zoradenia pre dotaz

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. Dvakrát kliknite na pole, ktoré chcete použiť na zoradenie.

  Pole sa zobrazí v mriežke návrhu.

 3. V mriežke návrhu odstráňte začiarknutie políčka v riadku Zobraziť pole, ktoré ste pridali.

 4. V riadku Zoradiť zadajte, či chcete vykonať zoradenie polí vo vzostupnom poradí (najmenšie hodnoty prvé; A-to-Z) alebo zostupne (od najväčšieho hodnoty prvé; Z-to-A).

 5. Ak chcete zoraďovať podľa viac ako jedno pole, pridajte dodatočné zoradiť polia opakovaním krokov 2 až 4.

  Poznámka: Keď zoraďujete podľa viac ako jedného poľa, výsledky sú pôvodne zoradené podľa prvého poľa, ktoré ste zadali, potom podľa ďalšieho poľa, ktoré ste zadali, a tak ďalej. Napríklad, ak ste zoradili podľa priezviska a potom podľa dátum narodenia, všetky záznamy s hodnotou priezvisko Dowa zobrazovať pred záznamy s hodnotou priezvisko Stevens, bez ohľadu na hodnotu dátum narodenia. Záznamy v rámci každého poľa priezvisko potom sú zoradené podľa hodnoty v poli Dátum narodenia.

 6. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + S uložte dotaz.

Poznámka: Ak chcete odstrániť poradie zoradenia z dotazu, odstráňte polia zoradenia v mriežke návrhu dotazu.

Definovanie predvoleného spôsobu zoradenia pre zostavu

 1. Otvorte zostavu v zobrazení zostavy alebo zobrazenie rozloženia.

 2. Na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na položku Rozšírené a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Rozšírený Filter alebo zoradenie .

  Na novej karte dokumentu zobrazí obsahujúce mriežky návrhu a okno, v ktorom môžete vybrať pole, podľa ktorého chcete vykonať zoradenie.

 3. V okne, dvakrát kliknite na pole, ktoré chcete použiť na zoradenie.

  Pole sa zobrazí v mriežke návrhu.

 4. V mriežke návrhu v riadku Zoradiť zadajte, či chcete vykonať zoradenie polí vo vzostupnom poradí (najmenšie hodnoty prvé; A-to-Z) alebo zostupne (od najväčšieho hodnoty prvé; Z-to-A).

 5. Ak chcete zoraďovať podľa viac ako jedno pole, pridajte dodatočné zoradiť polia opakovaním krokov 2 až 4.

  Poznámka: Keď zoraďujete podľa viac ako jedného poľa, výsledky sú pôvodne zoradené podľa prvého poľa, ktoré ste zadali, potom podľa ďalšieho poľa, ktoré ste zadali, a tak ďalej. Napríklad, ak ste zoradili podľa priezviska a potom podľa dátum narodenia, všetky záznamy s hodnotou priezvisko Dowa zobrazovať pred záznamy s hodnotou priezvisko Stevens, bez ohľadu na hodnotu dátum narodenia. Záznamy v rámci každého poľa priezvisko potom sú zoradené podľa hodnoty v poli Dátum narodenia.

 6. Na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na položku Prepnúť Filter.

Poznámka: Ak chcete odstrániť poradie zoradenia zo zostavy, odstráňte polia zoradenia v mriežke návrhu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×