Uloženie súboru v balíku Microsoft Office

Súbor môžete uložiť do priečinka na pevnom disku, do sieťového umiestnenia, do cloudu, na DVD disk, pracovnú plochu či USB kľúč. Môžete ho uložiť aj v inom formáte súboru, ako je napríklad RTF, CSV alebo PDF. Ak sa cieľové umiestnenie líši od predvoleného priečinka, treba ho určiť. Postup ukladania je však rovnaký bez ohľadu na vybraté umiestnenie.

Predvolene sa v programoch balíka Office súbor uloží do predvoleného pracovného priečinka. Ak chcete uložiť kópiu do iného umiestnenia, kliknite v zozname priečinkov na iný priečinok.

Dôležité: Aj pri zapnutej funkcii Automatické obnovenie by ste mali súbor počas práce často ukladať, aby ste sa vyhli strate údajov v prípade neočakávaného výpadku napájania alebo iného problému.

Uloženie súboru

 1. Stlačte CTRL + S alebo kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť.

  Tip: Alebo môžete kliknúť na ikonu Uložiť [Bez názvu] na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Ak súbor ukladáte prvýkrát, musíte preň zadať názov.

Poznámka: Od februára 2019 začneme pre používateľov služieb Office 365 pre Windows a Mac vydávať funkciu, ktorá zjednodušuje ukladanie súborov do cloudu. Ak ste prihlásení, vaše súbory sa predvolenie uložia do OneDrivu. Ak chcete aktuálne súbory uložiť do iného umiestnenia, výberom položky Ďalšie možnosti ukladania otvoríte úplné okno Uložiť ako.

Dialógové okno Uložiť v Microsoft Exceli pre Office 365
Ak ste túto aktualizáciu ešte nezískali, aplikácie balíka Office budú súbory ukladať klasickým spôsobom aj naďalej.

Uloženie kópie ako nového súboru (Uložiť ako)

Tip: Ak sa chystáte vytvoriť nový súbor založený na existujúcom súbore, no zmeny chcete uložiť len v novom súbore, je vhodné najskôr vykonať proces Uložiť kópiu a až potom urobiť v súbore zmeny. Týmto spôsobom zostane pôvodný súbor nezmenený a všetky zmeny sa budú nachádzať v novej kópii.

 1. Stlačte F12 alebo kliknite na položky Súbor > Uložiť kópiu.

 2. Predvolene Office uloží kópiu v rovnakom umiestnení ako originál. Ak chcete novú kópiu uložiť v inom umiestnení, teraz ho vyberte. Ak vám existujúce umiestnenie vyhovuje, prejdite na krok 3.

 3. Novú kópiu pomenujte a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pôvodný súbor sa zatvorí a budete pracovať s novou kópiou, ktorú ste práve vytvorili.

Tip: Ak vytvárate nové súbory na základe existujúcich často, skúste používať šablóny, aby bol proces jednoduchší a bezpečnejší. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie šablóny.

Uloženie súboru v inom umiestnení

Počas procesov Uložiť a Uložiť kópiu opísaných vyššie môžete súbor uložiť v inom umiestnení.

 1. Vyberte umiestnenie v cloude, na webovej lokalite alebo v zariadení, kam chcete súbor uložiť.

  Umiestnenie

  Popis

  Lokality – [názov vašej spoločnosti]

  Knižnice dokumentov v SharePointe alebo skupinách v Office 365

  OneDrive – [názov vašej spoločnosti]

  OneDrive for Business

  OneDrive – Osobné

  OneDrive pre spotrebiteľov prostredníctvom konta Microsoft

  Tento počítač

  Vaše lokálne zariadenie vrátane všetkých pripojených pevných diskov alebo jednotiek USB

  Prehľadávať

  Otvorí sa Prieskumník a môžete prejsť do ľubovoľného umiestnenia v počítači.

 2. Vyberte priečinok zo zoznamu Nedávne priečinky. Ak sa v ňom požadované umiestnenie nenachádza, kliknite na položku Prehľadávať.

 3. Skontrolujte názov súboru, ktorý chcete použiť, a kliknite na položku Uložiť.

Uloženie súboru v inom alebo staršom formáte

Súbor môžete uložiť aj v inom formáte, aby ste ho vy alebo iný používateľ mohli otvoriť v inom programe alebo v staršej verzii. Príkladom je uloženie dokumentu programu Word 2016 vo formáte Rich Text File (RTF) alebo zošita programu Excel vo formáte Comma-Separated Values (CSV).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, napríklad OneDrive alebo Tento počítač.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 5. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na formát, v ktorom chcete súbor uložiť. Kliknite napríklad na možnosť Formát RTF (.rtf), Word 97 – 2003 (.doc), Webová stránka (.htm alebo .html), alebo CSV (.csv).

  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s typmi súborov a vyberte iný formát súboru pre dokument

  Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súborov v PDF (.pdf) alebo XPS (.xps) formátoch nájdete v téme Uloženie vo formáte PDF alebo Uloženie vo formáte XPS.

 6. Kliknite na položku Uložiť.

Môžete uložiť kópiu ako nový súbor alebo v inom formáte, alebo v inom umiestnení v Office 2016.

Uloženie kópie ako nového súboru (Uložiť ako)

Tip: Ak sa chystáte vytvoriť nový súbor založený na existujúcom súbore, no zmeny chcete uložiť len v novom súbore, je vhodné najskôr vykonať proces Uložiť kópiu a až potom urobiť v súbore zmeny. Týmto spôsobom zostane pôvodný súbor nezmenený a všetky zmeny sa budú nachádzať v novej kópii.

 1. Stlačte F12 alebo kliknite na položky Súbor > Uložiť kópiu.

 2. Predvolene Office uloží kópiu v rovnakom umiestnení ako originál. Ak chcete novú kópiu uložiť v inom umiestnení, teraz ho vyberte. Ak vám existujúce umiestnenie vyhovuje, prejdite na krok 3.

 3. Novú kópiu pomenujte a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pôvodný súbor sa zatvorí a budete pracovať s novou kópiou, ktorú ste práve vytvorili.

Tip: Ak vytvárate nové súbory na základe existujúcich často, skúste používať šablóny, aby bol proces jednoduchší a bezpečnejší. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie šablóny.

Uloženie súboru v inom umiestnení

Počas procesov Uložiť a Uložiť kópiu opísaných vyššie môžete súbor uložiť v inom umiestnení.

 1. Vyberte umiestnenie v cloude, na webovej lokalite alebo v zariadení, kam chcete súbor uložiť.

  Umiestnenie

  Popis

  Lokality – [názov vašej spoločnosti]

  Knižnice dokumentov v SharePointe alebo skupinách v Office 365

  OneDrive – [názov vašej spoločnosti]

  OneDrive for Business

  OneDrive – Osobné

  OneDrive pre spotrebiteľov prostredníctvom konta Microsoft

  Tento počítač

  Vaše lokálne zariadenie vrátane všetkých pripojených pevných diskov alebo jednotiek USB

  Prehľadávať

  Otvorí sa Prieskumník a môžete prejsť do ľubovoľného umiestnenia v počítači.

 2. Vyberte priečinok zo zoznamu Nedávne priečinky. Ak sa v ňom požadované umiestnenie nenachádza, kliknite na položku Prehľadávať.

 3. Skontrolujte názov súboru, ktorý chcete použiť, a kliknite na položku Uložiť.

Uloženie súboru v inom alebo staršom formáte

Súbor môžete uložiť aj v inom formáte, aby ste ho vy alebo iný používateľ mohli otvoriť v inom programe alebo v staršej verzii. Príkladom je uloženie dokumentu programu Word 2016 vo formáte Rich Text File (RTF) alebo zošita programu Excel vo formáte Comma-Separated Values (CSV).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, napríklad OneDrive alebo Tento počítač.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 5. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na formát, v ktorom chcete súbor uložiť. Kliknite napríklad na možnosť Formát RTF (.rtf), Word 97 – 2003 (.doc), Webová stránka (.htm alebo .html), alebo CSV (.csv).

  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s typmi súborov a vyberte iný formát súboru pre dokument

  Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súborov v PDF (.pdf) alebo XPS (.xps) formátoch nájdete v téme Uloženie vo formáte PDF alebo Uloženie vo formáte XPS.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

V balíku Office 2013 môžete súbor uložiť ako kópiu alebo do iného umiestnenia.

 1. Vyberte umiestnenie v cloude, na webovej lokalite alebo v zariadení, kam chcete súbor uložiť.

  Umiestnenie

  Popis

  Lokality – [názov vašej spoločnosti]

  Knižnice dokumentov služby SharePoint Server 2013 alebo staršej verzie

  OneDrive – [názov vašej spoločnosti]

  OneDrive for Business

  OneDrive – Osobné

  OneDrive pre spotrebiteľov prostredníctvom konta Microsoft

  Iné webové lokality

  Akékoľvek iné webové lokality, na ktorých máte prístup k ukladaciemu priestoru súborov.

  Počítač

  Vaše lokálne zariadenie

 2. Vyberte priečinok zo zoznamu Nedávne priečinky. Ak sa v ňom požadované umiestnenie nenachádza, kliknite na položku Prehľadávať.

 3. Skontrolujte názov súboru, ktorý chcete použiť, a kliknite na položku Uložiť.

Pri použití dialógového okna Uložiť ako môžete pomocou navigačnej tably súbor uložiť aj do nového umiestnenia.

Dialógové okno Uložiť ako v systémoch Windows Vista a Windows 7

 1. Ak chcete vybrať priečinok alebo zadať cestu k nemu, použite panel s adresou.

 2. Na rýchle zobrazenie často používaných umiestnení použite navigačnú tablu.

 3. Ak chcete zobraziť ďalšie typy súborov, kliknite na šípku.

Dialógové okno Uložiť ako môžete použiť aj na premenovanie súboru alebo zmenu umiestnenia pre ukladanie súboru kliknutím na iný priečinok.

Súbor môžete uložiť aj v inom formáte, aby ste ho vy alebo iný používateľ mohli otvoriť v inom programe alebo v staršej verzii. Príkladom je uloženie dokumentu programu Word 2016 vo formáte Rich Text File (RTF) alebo zošita programu Excel vo formáte Comma-Separated Values (CSV).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, napríklad OneDrive alebo Tento počítač.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 5. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na formát, v ktorom chcete súbor uložiť. Kliknite napríklad na možnosť Formát RTF (.rtf), Webová stránka (.htm alebo .html), alebo CSV (.csv).

  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s typmi súborov a vyberte iný formát súboru pre dokument

  Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súborov v PDF (.pdf) alebo XPS (.xps) formátoch nájdete v téme Uloženie vo formáte PDF alebo Uloženie vo formáte XPS.

 6. Kliknite na položku Uložiť.

Ak používate Office 2010, súbory môžete ukladať vo formáte staršej verzie balíka Office. Verziu si môžete vybrať v zozname Uložiť vo formáte v dialógovom okne Uložiť ako. Môžete napríklad uložiť dokument programu Word 2010 (.docx) ako dokument vo formáte 97 – 2003 (.doc).

Poznámky: 

 • Office 2010 pokračuje v používaní formátov súborov založených na formáte XML, ako je .docx, .xlsx a .pptx, ktoré boli uvedené v balíku Office 2007. Súbory vytvorené v programoch Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 a Microsoft PowerPoint 2010 je preto možné otvoriť v programoch balíka Office 2007 bez špeciálnych doplnkov alebo straty funkčnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty Open XML a prípony súborov.

 • Ďalšie informácie o kompatibilite medzi súbormi rôznych vydaní programov nájdete v téme Použitie kontroly kompatibility.

Informácie o ukladaní súborov programu Microsoft Access 2010 vo formáte .ACCDB do staršieho formátu .MDB nájdete v téme Konvertovanie databázy vo formáte .accdb na starší formát súboru.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 4. Kliknite na položku Uložiť.

Pri použití dialógového okna Uložiť ako môžete pomocou navigačnej tably súbor uložiť aj do nového umiestnenia.

Dialógové okno Uložiť ako v systémoch Windows Vista a Windows 7

 1. Ak chcete vybrať priečinok alebo zadať cestu k nemu, použite panel s adresou.

 2. Na rýchle zobrazenie často používaných umiestnení použite navigačnú tablu.

 3. Ak chcete zobraziť ďalšie typy súborov, kliknite na šípku.

Dialógové okno Uložiť ako môžete použiť aj na premenovanie súboru alebo zmenu umiestnenia pre ukladanie súboru kliknutím na iný priečinok.

Súbor môžete uložiť aj v inom formáte, aby ste ho vy alebo iný používateľ mohli otvoriť v inom programe alebo v staršej verzii. Príkladom je uloženie dokumentu programu Word 2016 vo formáte Rich Text File (RTF) alebo zošita programu Excel vo formáte Comma-Separated Values (CSV).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, napríklad OneDrive alebo Tento počítač.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 5. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na formát, v ktorom chcete súbor uložiť. Kliknite napríklad na možnosť Formát RTF (.rtf), Webová stránka (.htm alebo .html), alebo CSV (.csv).

  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s typmi súborov a vyberte iný formát súboru pre dokument

  Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súborov v PDF (.pdf) alebo XPS (.xps) formátoch nájdete v téme Uloženie vo formáte PDF alebo Uloženie vo formáte XPS.

 6. Kliknite na položku Uložiť.

Ak používate Office 2010, súbory môžete ukladať vo formáte staršej verzie balíka Office. Verziu si môžete vybrať v zozname Uložiť vo formáte v dialógovom okne Uložiť ako. Môžete napríklad uložiť dokument programu Word 2010 (.docx) ako dokument vo formáte 97 – 2003 (.doc).

Poznámky: 

 • Office 2010 pokračuje v používaní formátov súborov založených na formáte XML, ako je .docx, .xlsx a .pptx, ktoré boli uvedené v balíku Office 2007. Súbory vytvorené v programoch Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 a Microsoft PowerPoint 2010 je preto možné otvoriť v programoch balíka Office 2007 bez špeciálnych doplnkov alebo straty funkčnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty Open XML a prípony súborov.

 • Ďalšie informácie o kompatibilite medzi súbormi rôznych vydaní programov nájdete v téme Použitie kontroly kompatibility.

Informácie o ukladaní súborov programu Microsoft Access 2010 vo formáte .ACCDB do staršieho formátu .MDB nájdete v téme Konvertovanie databázy vo formáte .accdb na starší formát súboru.

V programoch balíka Microsoft Office sa súbor predvolene ukladá do predvoleného pracovného priečinka. Ak chcete uložiť kópiu do iného umiestnenia, kliknite v zozname priečinkov na iný priečinok.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

  Dôležité: Ak sa tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office nezobrazuje, kliknite na položku Uložiť v ponuke Súbor.

 2. Ak súbor ukladáte po prvýkrát, zobrazí sa výzva na zadanie jeho názvu.

Príkaz Uložiť ako môžete použiť aj na premenovanie súboru alebo zmenu umiestnenia pre ukladanie súboru.

Dialógové okno Uložiť ako v systémoch Windows 7 a Windows Vista

Súbor môžete uložiť do nového umiestnenia aj pomocou navigačnej tably. dialógové okno uložiť ako vo windowse vista

1. Ak chcete vybrať priečinok alebo zadať k nemu cestu, použite panel s adresou.

2. Na rýchle zobrazenie často používaných umiestnení použite navigačnú tablu.

3. Ak chcete zobraziť ďalšie typy súborov, kliknite na šípku.

Dialógové okno Uložiť ako v systéme Microsoft Windows XP

Súbor môžete do nového umiestnenia uložiť aj použitím zoznamu Uložiť do alebo umiestnení uložených na paneli so zoznamom umiestnení. Dialógové okno Uložiť ako

1. Ak chcete vybrať priečinok, použite zoznam Uložiť do.

2. Ak chcete rýchlo zobraziť často používané umiestnenia, použite panel so zoznamom umiestnení.

3. Ak chcete zobraziť ďalšie typy súborov, kliknite na šípku.

Ak chcete uložiť kópiu súboru, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť ako alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

  Dôležité: Ak sa tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office nezobrazuje, kliknite na položku Uložiť ako v ponuke Súbor.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 3. Kliknite na položku Uložiť.

Ak chcete uložiť kópiu do iného priečinka, postupujte podľa krokov uvedených vyššie, no kliknite na inú jednotku v zozname Uložiť do alebo na iný priečinok v zozname priečinkov. Ak chcete súbor uložiť do nového priečinka, kliknite na položku Vytvoriť nový priečinok Obrázok tlačidla .

Ak používate Office, verzia 2007, svoje súbory môžete zdieľať s inými používateľmi použitím staršej verzie balíka Microsoft Office. Súbor stačí uložiť vo formáte 97 – 2003. Dokument programu Microsoft Office Word 2007 (.docx) môžete napríklad uložiť ako dokument vo formáte 97 – 2003 (.doc).

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

  Dôležité: Ak sa tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office nezobrazuje, kliknite na položku Uložiť ako v ponuke Súbor.

  Klávesová skratka  Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov ALT, F, A.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 3. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na formát, v ktorom chcete súbor uložiť. Kliknite napríklad na možnosť Formát RTF (.rtf), Webová stránka (.htm alebo .html), alebo CSV (.csv).

 4. Kliknite na položku Uložiť.

Ďalšie informácie o ukladaní súborov vo formáte PDF nájdete v téme Uloženie súboru vo formáte PDF. Ak chcete získať informácie o ukladaní súborov vo formáte XPS, pozrite si tému Uloženie súboru vo formáte XPS.

Automatické obnovenie nenahrádza pravidelné ukladanie súborov. Ak obnovený súbor po otvorení neuložíte, súbor sa odstráni a neuložené zmeny sa stratia. Ak uložíte obnovený súbor a nezadáte preň nový názov, tento súbor nahradí pôvodný súbor. Čím častejšie súbory ukladáte, tým viac informácií sa obnoví v prípade výpadku napájania alebo iných problémov, ktoré sa vyskytnú, keď je súbor otvorený.

Postupujte podľa pokynov vzťahujúcich sa na produkt balíka Office 2007, ktorý používate.

Word 2007

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Uložiť.

 3. Začiarknite políčko Informácie o automatickom obnovení uložiť každých.

 4. V poli min. zadajte alebo vyberte hodnotu, ako často sa majú súbory ukladať.

Excel 2007

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Uložiť.

 3. Začiarknite políčko Informácie o automatickom obnovení uložiť každých.

 4. V poli min. zadajte alebo vyberte hodnotu, ako často sa majú súbory ukladať.

InfoPath 2007

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Rozšírené.

 2. Začiarknite políčko Pri vypĺňaní formulárov ukladať informácie automatického obnovenia každých.

 3. V poli min. zadajte alebo vyberte hodnotu, ako často sa majú súbory ukladať.

PowerPoint 2007

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Uložiť.

 3. Začiarknite políčko Informácie o automatickom obnovení uložiť každých.

 4. V poli min. zadajte alebo vyberte hodnotu, ako často sa majú súbory ukladať.

Project 2007

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Rozšírené.

 2. Začiarknite políčko Uložiť každých.

 3. V poli min. zadajte alebo vyberte hodnotu, ako často sa majú súbory ukladať.

Publisher 2007

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Rozšírené.

 2. Začiarknite políčko Informácie o automatickom obnovení uložiť každých.

 3. V poli min. zadajte alebo vyberte hodnotu, ako často sa majú súbory ukladať.

Visio 2007

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Uložiť alebo otvoriť.

 2. Začiarknite políčko Informácie o automatickom obnovení uložiť každých.

 3. V poli min. zadajte alebo vyberte hodnotu, ako často sa majú súbory ukladať.

Váš názor nás zaujíma

Tento článok naposledy aktualizoval Ben 23. januára 2019 na základe vašich komentárov. Ak bol pre vás užitočný, no najmä ak nebol, použite ovládacie prvky na pripomienky uvedené nižšie a dajte nám vedieť, ako ho môžeme vylepšiť.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×