Uloženie súboru v balíku Microsoft Office

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Súbor môžete uložiť do priečinka na jednotke pevného disku, v sieťovom umiestnení, v cloude, na DVD disku, na pracovnej ploche, na disku flash alebo uložiť ako iný formát súboru, napríklad vo formáte RTF, CSV alebo PDF. Keď je potrebné identifikovať cieľové umiestnenie, ak sa líši od predvoleného priečinka, proces ukladania je rovnaký bez ohľadu na to, aké umiestnenie vyberiete.

Predvolene sa v programoch balíka Office súbor uloží do predvoleného pracovného priečinka. Ak chcete uložiť kópiu do iného umiestnenia, kliknite v zozname priečinkov na iný priečinok.

Dôležité: Aj pri zapnutej funkcii Automatické obnovenie by ste mali súbor počas práce často ukladať, aby ste sa vyhli strate údajov v prípade neočakávaného výpadku napájania alebo iného problému.

Uloženie súboru:

 1. Klávesy CTRL + S alebo kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť.

  Tip: Alebo môžete kliknúť na ikonu Uložiť [Bez názvu] na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Ak súbor ukladáte prvýkrát, musíte preň zadať názov.

Poznámka: Od februára 2019 začneme pre používateľov služieb Office 365 pre Windows a Mac vydávať funkciu, ktorá zjednodušuje ukladanie súborov do cloudu. Ak ste prihlásení, vaše súbory sa predvolenie uložia do OneDrivu. Ak chcete uložiť aktuálne súbory niekde inde, kliknite na rozbaľovací zoznam umiestnenie a zobrazia sa ďalšie umiestnenia. Ak požadované umiestnenie nie je k dispozícii, môžete otvoriť okno úplné uloženie ako výberom položky Ďalšie možnosti ukladania.

Dialógové okno Uložiť v Microsoft Exceli pre Office 365
Ak ste túto aktualizáciu ešte nezískali, aplikácie balíka Office budú súbory ukladať klasickým spôsobom aj naďalej.

Uloženie kópie ako nového súboru (Uložiť ako)

Tip: Ak sa chystáte vytvoriť nový súbor založený na existujúcom súbore, no zmeny chcete uložiť len v novom súbore, je vhodné najskôr vykonať proces Uložiť kópiu a až potom urobiť v súbore zmeny. Týmto spôsobom zostane pôvodný súbor nezmenený a všetky zmeny sa budú nachádzať v novej kópii.

 1. Stlačte F12 alebo kliknite na položky Súbor > Uložiť kópiu.

 2. Predvolene Office uloží kópiu v rovnakom umiestnení ako originál. Ak chcete novú kópiu uložiť v inom umiestnení, teraz ho vyberte. Ak vám existujúce umiestnenie vyhovuje, prejdite na krok 3.

 3. Novú kópiu pomenujte a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pôvodný súbor sa zatvorí a budete pracovať s novou kópiou, ktorú ste práve vytvorili.

Tip: Ak vytvárate nové súbory na základe existujúcich často, skúste používať šablóny, aby bol proces jednoduchší a bezpečnejší. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie šablóny.

Uloženie súboru v inom umiestnení

Počas procesov Uložiť a Uložiť kópiu opísaných vyššie môžete súbor uložiť v inom umiestnení.

 1. Vyberte umiestnenie v cloude, na webovej lokalite alebo v zariadení, kam chcete súbor uložiť.

  Umiestnenie

  Popis

  Lokality – [názov vašej spoločnosti]

  Knižnice dokumentov v SharePointe alebo skupinách v Office 365

  OneDrive – [názov vašej spoločnosti]

  OneDrive for Business

  OneDrive – Osobné

  OneDrive pre spotrebiteľov prostredníctvom konta Microsoft

  Tento počítač

  Vaše lokálne zariadenie vrátane všetkých pripojených pevných diskov alebo jednotiek USB

  Prehľadávať

  Otvorí sa Prieskumník a môžete prejsť do ľubovoľného umiestnenia v počítači.

 2. Vyberte priečinok zo zoznamu Nedávne priečinky. Ak sa v ňom požadované umiestnenie nenachádza, kliknite na položku Prehľadávať.

 3. Skontrolujte názov súboru, ktorý chcete použiť, a kliknite na položku Uložiť.

Uloženie súboru v inom alebo staršom formáte

Súbor môžete uložiť aj v inom formáte, aby ste ho vy alebo iný používateľ mohli otvoriť v inom programe alebo v staršej verzii. Príkladom je uloženie dokumentu programu Word 2016 vo formáte Rich Text File (RTF) alebo zošita programu Excel vo formáte Comma-Separated Values (CSV).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, napríklad OneDrive alebo Tento počítač.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 5. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na formát, v ktorom chcete súbor uložiť. Kliknite napríklad na možnosť Formát RTF (.rtf), Word 97 – 2003 (.doc), Webová stránka (.htm alebo .html), alebo CSV (.csv).

  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s typmi súborov a vyberte iný formát súboru pre dokument

  Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súborov vo formátoch PDF (. pdf) alebo XPS (. xps) nájdete v téme Uloženie alebo konvertovanie na PDF alebo XPS.

 6. Kliknite na položku Uložiť.

Môžete uložiť kópiu ako nový súbor alebo v inom formáte, alebo v inom umiestnení v Office 2016.

Uloženie kópie ako nového súboru (Uložiť ako)

Tip: Ak sa chystáte vytvoriť nový súbor založený na existujúcom súbore, no zmeny chcete uložiť len v novom súbore, je vhodné najskôr vykonať proces Uložiť kópiu a až potom urobiť v súbore zmeny. Týmto spôsobom zostane pôvodný súbor nezmenený a všetky zmeny sa budú nachádzať v novej kópii.

 1. Stlačte F12 alebo kliknite na položky Súbor > Uložiť kópiu.

 2. Predvolene Office uloží kópiu v rovnakom umiestnení ako originál. Ak chcete novú kópiu uložiť v inom umiestnení, teraz ho vyberte. Ak vám existujúce umiestnenie vyhovuje, prejdite na krok 3.

 3. Novú kópiu pomenujte a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pôvodný súbor sa zatvorí a budete pracovať s novou kópiou, ktorú ste práve vytvorili.

Tip: Ak vytvárate nové súbory na základe existujúcich často, skúste používať šablóny, aby bol proces jednoduchší a bezpečnejší. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie šablóny.

Uloženie súboru v inom umiestnení

Počas procesov Uložiť a Uložiť kópiu opísaných vyššie môžete súbor uložiť v inom umiestnení.

 1. Vyberte umiestnenie v cloude, na webovej lokalite alebo v zariadení, kam chcete súbor uložiť.

  Umiestnenie

  Popis

  Lokality – [názov vašej spoločnosti]

  Knižnice dokumentov v SharePointe alebo skupinách v Office 365

  OneDrive – [názov vašej spoločnosti]

  OneDrive for Business

  OneDrive – Osobné

  OneDrive pre spotrebiteľov prostredníctvom konta Microsoft

  Tento počítač

  Vaše lokálne zariadenie vrátane všetkých pripojených pevných diskov alebo jednotiek USB

  Prehľadávať

  Otvorí sa Prieskumník a môžete prejsť do ľubovoľného umiestnenia v počítači.

 2. Vyberte priečinok zo zoznamu Nedávne priečinky. Ak sa v ňom požadované umiestnenie nenachádza, kliknite na položku Prehľadávať.

 3. Skontrolujte názov súboru, ktorý chcete použiť, a kliknite na položku Uložiť.

Uloženie súboru v inom alebo staršom formáte

Súbor môžete uložiť aj v inom formáte, aby ste ho vy alebo iný používateľ mohli otvoriť v inom programe alebo v staršej verzii. Príkladom je uloženie dokumentu programu Word 2016 vo formáte Rich Text File (RTF) alebo zošita programu Excel vo formáte Comma-Separated Values (CSV).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, napríklad OneDrive alebo Tento počítač.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 5. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na formát, v ktorom chcete súbor uložiť. Kliknite napríklad na možnosť Formát RTF (.rtf), Word 97 – 2003 (.doc), Webová stránka (.htm alebo .html), alebo CSV (.csv).

  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s typmi súborov a vyberte iný formát súboru pre dokument

  Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súborov vo formátoch PDF (. pdf) alebo XPS (. xps) nájdete v téme Uloženie alebo konvertovanie na PDF alebo XPS.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

V balíku Office 2013 môžete súbor uložiť ako kópiu alebo do iného umiestnenia.

 1. Vyberte umiestnenie v cloude, na webovej lokalite alebo v zariadení, kam chcete súbor uložiť.

  Umiestnenie

  Popis

  Lokality – [názov vašej spoločnosti]

  Knižnice dokumentov služby SharePoint Server 2013 alebo staršej verzie

  OneDrive – [názov vašej spoločnosti]

  OneDrive for Business

  OneDrive – Osobné

  OneDrive pre spotrebiteľov prostredníctvom konta Microsoft

  Iné webové lokality

  Akékoľvek iné webové lokality, na ktorých máte prístup k ukladaciemu priestoru súborov.

  Počítač

  Vaše lokálne zariadenie

 2. Vyberte priečinok zo zoznamu Nedávne priečinky. Ak sa v ňom požadované umiestnenie nenachádza, kliknite na položku Prehľadávať.

 3. Skontrolujte názov súboru, ktorý chcete použiť, a kliknite na položku Uložiť.

Pri použití dialógového okna Uložiť ako môžete pomocou navigačnej tably súbor uložiť aj do nového umiestnenia.

Dialógové okno Uložiť ako v systémoch Windows Vista a Windows 7

 1. Ak chcete vybrať priečinok alebo zadať cestu k nemu, použite panel s adresou.

 2. Na rýchle zobrazenie často používaných umiestnení použite navigačnú tablu.

 3. Ak chcete zobraziť ďalšie typy súborov, kliknite na šípku.

Dialógové okno Uložiť ako môžete použiť aj na premenovanie súboru alebo zmenu umiestnenia pre ukladanie súboru kliknutím na iný priečinok.

Súbor môžete uložiť aj v inom formáte, aby ste ho vy alebo iný používateľ mohli otvoriť v inom programe alebo v staršej verzii. Príkladom je uloženie dokumentu programu Word 2016 vo formáte Rich Text File (RTF) alebo zošita programu Excel vo formáte Comma-Separated Values (CSV).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, napríklad OneDrive alebo Tento počítač.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 5. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na formát, v ktorom chcete súbor uložiť. Kliknite napríklad na možnosť Formát RTF (.rtf), Webová stránka (.htm alebo .html), alebo CSV (.csv).

  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s typmi súborov a vyberte iný formát súboru pre dokument

  Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súborov vo formátoch PDF (. pdf) alebo XPS (. xps) nájdete v téme Uloženie alebo konvertovanie na PDF alebo XPS.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak používate Office 2010, môžete uložiť súbory v staršej verzii programu Office výberom verzie v zozname Uložiť vo formáte v dialógovom okne Uložiť ako . Môžete napríklad uložiť dokument programu Word 2010 (. docx) ako dokument programu 97-2003 (. doc).

Poznámky: 

 • Office 2010 pokračuje v používaní formátov súborov založenýCH na jazyku XML, ako sú napríklad. docx,. xlsx a. pptx, zavedený v Office, verzia 2007. Súbory vytvorené v programe Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 a Microsoft PowerPoint 2010 je preto možné otvoriť v programoch Office, verzia 2007 bez špeciálnych doplnkov alebo straty funkčnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty Open XML a prípony súborov.

 • Ďalšie informácie o kompatibilite medzi súbormi rôznych vydaní programov nájdete v téme Použitie kontroly kompatibility.

Informácie o ukladaní súborov programu Microsoft Access 2010 vo formáte .ACCDB do staršieho formátu .MDB nájdete v téme Konvertovanie databázy vo formáte .accdb na starší formát súboru.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 4. Kliknite na položku Uložiť.

Pri použití dialógového okna Uložiť ako môžete pomocou navigačnej tably súbor uložiť aj do nového umiestnenia.

Dialógové okno Uložiť ako v systémoch Windows Vista a Windows 7

 1. Ak chcete vybrať priečinok alebo zadať cestu k nemu, použite panel s adresou.

 2. Na rýchle zobrazenie často používaných umiestnení použite navigačnú tablu.

 3. Ak chcete zobraziť ďalšie typy súborov, kliknite na šípku.

Dialógové okno Uložiť ako môžete použiť aj na premenovanie súboru alebo zmenu umiestnenia pre ukladanie súboru kliknutím na iný priečinok.

Súbor môžete uložiť aj v inom formáte, aby ste ho vy alebo iný používateľ mohli otvoriť v inom programe alebo v staršej verzii. Príkladom je uloženie dokumentu programu Word 2016 vo formáte Rich Text File (RTF) alebo zošita programu Excel vo formáte Comma-Separated Values (CSV).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, napríklad OneDrive alebo Tento počítač.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 5. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na formát, v ktorom chcete súbor uložiť. Kliknite napríklad na možnosť Formát RTF (.rtf), Webová stránka (.htm alebo .html), alebo CSV (.csv).

  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s typmi súborov a vyberte iný formát súboru pre dokument

  Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súborov vo formátoch PDF (. pdf) alebo XPS (. xps) nájdete v téme Uloženie alebo konvertovanie na PDF alebo XPS.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak používate Office 2010, môžete uložiť súbory v staršej verzii programu Office výberom verzie v zozname Uložiť vo formáte v dialógovom okne Uložiť ako . Môžete napríklad uložiť dokument programu Word 2010 (. docx) ako dokument programu 97-2003 (. doc).

Poznámky: 

 • Office 2010 pokračuje v používaní formátov súborov založenýCH na jazyku XML, ako sú napríklad. docx,. xlsx a. pptx, zavedený v Office, verzia 2007. Súbory vytvorené v programe Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 a Microsoft PowerPoint 2010 je preto možné otvoriť v programoch Office, verzia 2007 bez špeciálnych doplnkov alebo straty funkčnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty Open XML a prípony súborov.

 • Ďalšie informácie o kompatibilite medzi súbormi rôznych vydaní programov nájdete v téme Použitie kontroly kompatibility.

Informácie o ukladaní súborov programu Microsoft Access 2010 vo formáte .ACCDB do staršieho formátu .MDB nájdete v téme Konvertovanie databázy vo formáte .accdb na starší formát súboru.

Váš názor nás zaujíma

Tento článok bol aktualizovaný spoločnosťou Ben dňa 8. mája 2019 v dôsledku vašich komentárov. Ak ste to našli ako užitočné, a to najmä v prípade, ak ste to ešte nerobili, použite nižšie uvedené ovládacie prvky pripomienok a dajte nám vedieť, ako ich môžeme zlepšiť.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×