Uloženie publikácie ako dokumentu programu Word

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Informácie možno preniesť z programu Publisher do dokumentu programu Word. Napríklad, ak publikácie obsahuje veľké množstvo textu, ktorý chcete opätovne použiť, môžete ušetriť text z publikácie ako dokumentu programu Word. Alebo, ak ste vytvorili strany v programe Publisher, ktoré chcete použiť ako obal knihy v dokumente programu Word, môžete túto stránku prilepiť do dokumentu programu Word a potom vytlačte dokument z programu Word.

Poznámka: Hoci časť názvu alebo celý publikácie môžete exportovať do programu Word, nie je možné uložiť celú publikáciu – textu, grafiky a rozloženie – vo wordovom dokumente v jednom kroku.

Obsah tohto článku

Spôsoby exportovania publikácie do programu Word

Uloženie textu v publikácii ako dokumentu programu Word

Kopírovanie a prilepenie strany alebo objektov na strane

Uloženie strany, dvoch protiľahlých strán alebo objektov na strane ako súboru obrázka

Spôsoby exportovania publikácie do programu Word

Postup pri exportovaní časť názvu alebo celý publikácie do programu Word môžete použiť niektorý z týchto postupov:

 • Uloženie textu v publikácii ako dokumentu programu Word     Tento postup použite pre bulletinu alebo publikácie, ktorá obsahuje veľké množstvo textu, ktorý chcete použiť v programe Word. Publikáciu uložiť vo formáte súboru pre aktuálnu verziu programu Word otvoriť súbor uložený v programe Word. Uloženie vo formáte súboru programu Word 97-2003 otvoriť súbor uložený v starších verziách programu Word.

 • Kopírovanie a prilepenie strany alebo objektov na strane     Túto metódu možno použiť pre brožúry, hlavičkový papier stránku alebo publikáciu, ktorú chcete preniesť do Wordu a vykonať zmeny. Skopírujte objekt, výber objektov alebo stranu v publikácii a prilepiť ho do dokumentu programu Word vo formáte Hypertext Markup Language (HTML).

 • Uloženie strany, dvoch protiľahlých strán alebo objektov na strane ako súboru obrázka     Túto metódu možno použiť na vytvorenie súboru s obrázkom, ktorý môžete vložiť do dokumentu programu Word. Možnosti použitia obsahovať kalendára, obal knihy a publikácie, ktorá obsahuje tabuľky, alebo nie je potrebné vykonať zmeny vo Worde.

Na začiatok stránky

Uloženie textu v publikácii ako dokumentu programu Word

Ak uložíte publikáciu ako dokument programu Word, vstavaný konvertor zobrazí hlásenie s informáciou, že vybraný typ súboru podporuje iba text. Text a formátovanie (písmo, veľkosť, štýl, podčiarknutie, farba a efekty) písma sa zachovajú. Však prvky návrhu napríklad grafika a stĺpce komentárov sa nezachovávajú.

Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov pri uložení textu v publikácii ako dokumentu programu Word

 • Uistite sa, že hranice bloku textu v publikácii neprekrývajú.

 • Hlavičky a päty a čísla strán sa zachovajú pri uložení publikácie, ale nie je funkciou hlavičku a pätu. Ak chcete zmeniť hlavičky alebo päty, uložte dokument a potom pridajte hlavičky a päty v dokumente programu Word.

 • Zlomy strán v publikácii sa ignorujú. Po uložení, môžete vložiť zlomy strán v dokumente programu Word.

 • Grafické prvky v publikácii sa nezachovajú. Ak chcete pridať grafiku z publikácie, môžete skopírovať grafiku a prilepte ich do dokumentu programu Word samostatne.

Uloženie publikácie ako dokumentu programu Word

 1. Otvorte publikáciu programu Publisher, ktorú chcete uložiť ako dokument programu Word.

 2. Kliknite na položku súbor > Uložiť ako a vyhľadajte umiestnenie, kam chcete uložiť dokument programu Word.

 3. Do poľa názov súboru zadajte názov dokumentu programu Word.

 4. V zozname Uložiť vo formáte vyberte verziu Wordu, ktorý chcete uložiť. Staršie verzie programu Word bude obsahovať číslo verzie; pre program Word 2016, vyberte Dokument programu Word na aktuálnu verziu programu Word.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Kopírovanie a prilepenie strany alebo objektov na strane

Môžete skopírovať jeden objekt, výber objektov alebo všetky objekty na stranu v publikácii a prilepiť ich do dokumentu programu Word vo formáte HTML. Pri prilepovaní vo formáte HTML sa zachovajú formátovanie a štýly textu a môžete vykonať zmeny všetky objekty alebo text, ktorý vložíte do dokumentu programu Word.

Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov pri prilepovaní objektov do dokumentu programu Word vo formáte HTML

 • Ak kopírujete stranu publikácie, ktorá obsahuje text, ktorý pretekal do textového poľa na inej strane, žiadny text sa prilepí do dokumentu programu Word. Na dosiahnutie najlepších výsledkov, kopírovať len strany s textom, ktoré nie sú tok na inú stranu.

 • Ak kopírujete celú stranu z publikácie, musíte zmeniť okraje a orientáciu strany v dokumente programu Word. Môžete to urobiť pred alebo po prilepení stránky do dokumentu programu Word.

 • Ak publikácia obsahuje tabuľku, napríklad kalendár, uložte objekty v publikácii ako súboru s obrázkom zachovať rozloženie tabuľky na strane.

  Poznámka: Táto metóda zachová rozloženie, ale budete môcť vykonať zmeny tabuľky v dokumente programu Word.

 • Ak chcete skopírovať viacero objektov, zistíte to najjednoduchšie zoskupenie týchto objektov pred ich kopírovaním.

  1. Kliknite na položku a presuňte pole výberu okolo objektov, ktoré chcete v skupine.

  2. Na Nástroje na kreslenie – formát alebo na karte Nástroje obrázka – formát kliknite na položku skupiny.

   (V programe Publisher 2007, v pravom dolnom rohu okna výberu kliknite na tlačidlo Zoskupiť objekty Obrázok tlačidla .)

 • Ak publikácia obsahuje viacero strán, môžete skopírovať celú stranu, ale nie celú publikáciu naraz. Ak si prezeráte dvojstranové rozloženie v publikácii viacerých strán (v ponuke Zobraziť kliknite na položku Dvojstranové rozloženie ), môžete skopírovať dve protiľahlé strany naraz.

 • Text, ktorý sa zobrazuje zvislo (zhora dole alebo zdola nahor) v publikácii sa zobrazí v vodorovnú orientáciu v dokumente programu Word. Po prilepení môžete zmeniť orientáciu textu v dokumente programu Word.

  1. V programe Word, kliknite na položku blok textu, ktorý obsahuje text, ktorý chcete zmeniť.

  2. V časti Nástroje textových polí kliknite na karte Formát kliknite v skupine Text kliknite na položku Smer textu opakovane dovtedy, kým nedosiahnete požadovanú orientáciu, ktoré chcete.

Kopírovanie strany alebo objektov do programu Word

 1. Vyberte vydavateľa objekty, ktoré chcete kopírovať.

  Poznámka: Ak chcete vybrať celú stránku, kliknite na prázdnu oblasť na zverejnenie, alebo kliknite na položku konceptová oblasť a kliknite na tlačidlo Ctrl + A.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Kopírovať.

 3. Otvorte dokument programu Word.

 4. Na stránke, kam chcete prilepiť objekty, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Prilepiť.

 5. Opakujte kroky 1 až 4, kým ste vložili všetky objekty alebo stránky, ktoré chcete.

Na začiatok stránky

Uloženie strany, dvoch protiľahlých strán alebo objektov na strane ako súboru obrázka

Môžete uložiť jeden objekt, výber objektov, celú stranu alebo dvojstranové rozloženie v publikácii ako súbor obrázka a potom vložte obrázok do dokumentu programu Word.

Poznámka: Nie je možné vykonáte zmeny publikácie text alebo objekty, ktoré vložíte do dokumentu programu Word pri používaní pri tomto postupe.

Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov pri prilepovaní objektov a strán ako súborov obrázka

 • Ak uložíte celej strany alebo dvojstranové rozloženie z publikácie, musíte zmeniť okraje a orientáciu strany v dokumente programu Word. Môžete to urobiť pred alebo po vložení súboru obrázka do dokumentu programu Word.

 • Ak publikácia obsahuje viacero strán, môžete uložiť celej strany, ale nie celú publikáciu naraz. Ak si prezeráte dvojstranové rozloženie v publikácii viacerých strán (v ponuke Zobraziť kliknite na položku Dvojstranové rozloženie ), môžete skopírovať dve protiľahlé strany naraz.

 • Na dosiahnutie najlepších výsledkov s zobrazenie a tlač objektov alebo strany z publikácie v programe Word, uložte objekty výberom PNG png, JPEG súbor vo formáte GIF alebo formát Enhanced Metafile v najvyššie rozlíšenie a výberom položky vysoko kvalitná tlač alebo komerčná tlač (300 dpi), a potom prilepte objekty alebo stranu do dokumentu programu Word.

Poznámky: 

 • Fotografiami, PNG alebo JPEG už môžu byť komprimované, takže ich rozlíšenie môže byť menšia než 600 bodov na palec (dpi).

 • Metasúbory môžete uložiť len s rozlíšením 96 dpi.

Vloženie strany, dvoch protiľahlých strán alebo objektov z publikácie do programu Word ako obrázok

 1. Vyberte položky, ktoré chcete uložiť vykonaním niektorého z týchto krokov:

  • Kliknite na položku súbor > Uložiť ako uložte celú stranu alebo dve protiľahlé strany ako obrázok.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, objekt WordArt, tvar alebo skupinu objektov, ktoré chcete uložiť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 2. V zozname Uložiť vo formáte vyberte formát obrázka, napríklad PNG png alebo JPEG súbor vo formáte GIF.

 3. Ak formát obrázka podporuje viaceré rozlíšenia (na tlačidlo zmeniť je k dispozícii v dialógovom okne Uložiť ako ), kliknite na položku zmeniť, vyberte požadované rozlíšenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Na dosiahnutie najlepších výsledkov, vyberte položku vysoko kvalitná tlač alebo komerčná tlač (300 dpi).

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Otvorte dokument programu Word, a potom kliknite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 6. Kliknite na položky Vložiť > Obrázok.

 7. V dialógovom okne Vložiť obrázok, prejdite na miesto, kde ste uložili súbor, kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku Vložiť.

 8. Opakujte kroky 1 až 7, kým ste vložili všetky objekty alebo stránky, ktoré chcete.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×