Uloženie projektu

Projektový plán môžete uložiť v mnohých užitočných formát súboru vrátane predchádzajúcich verzií súborov programu Microsoft Project, zošitov programu Microsoft Excel a šablóna, ktoré možno použiť v prípade budúcich projektov.

Ak používate program Project Professional 2010, projekt môžete pred jeho publikovaním uložiť aj na zdieľanie.

Poznámka: Súbory nie je možné ukladať pomocou skúšobnej verzie programu Project 2010.

Čo chcete urobiť?

Uloženie projektu

Uloženie projektu ako šablóny

Uloženie projektu na zdieľanie

Uloženie lokálneho projektu na server Project Server

Uloženie projektu

Proces uloženia projektu sa odlišuje v prípade používateľov programu Project Standard 2010a používateľov programu Project Professional 2010, ktorí sú pripojení k serveru Project Server. V tejto časti sú uvedené obidva postupy.

Uloženie projektu v programe Project Standard 2010

 1. Kliknite na tlačidlo karta Súbor a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 2. Ak ide o prvé uloženie projektu, zadajte názov projektu do poľa Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: Ak ukladáte súbor s viacero projektov, môže sa zobraziť výzva na zadanie názvu projektu.

Projekt môžete uložiť do iného formátu súboru.

 1. Kliknite na položku karta Súbor.

 2. Kliknite na položku Odoslať a uložiť.

 3. V časti Typy súborov kliknite na položku Uložiť projekt ako súbor.

 4. Napravo v časti Typy súborov projektu alebo v časti Ďalšie typy súborov vyberte typ súboru, do ktorého chcete daný súbor uložiť.

  K dispozícii sú dve možnosti uloženia projektového súboru do iného formátu.

  • Dvakrát kliknite na typ súboru, ktorý chcete použiť.

  • Jeden raz kliknite na typ súboru, ktorý chcete použiť na uloženie a potom kliknite na položku .

   Tlačidlo Uložiť ako

 5. Zadajte názov súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Projekt môžete uložiť v nasledujúcich formátoch súboru:

 • Project 2007,

 • Project 2000 – 2003,

 • PDF (Portable Document Format),

 • XPS (XML Paper Specification),

 • zošit programu Excel,

 • text oddelený tabulátorom,

 • CSV (hodnoty oddelené čiarkou),

 • XML.

Uloženie projektu v programe Project Professional 2010

V programe Project Professional 2010 sú k dispozícii nasledujúce možnosti uloženia projektu:

Uloženie projektu na server Project Server

Uloženie projektu sa odlišuje od vrátenia projektu alebo publikovania projektu. Keď uložíte projekt na server Project Server, projekt zostane vzatý k sebe (u vás) a žiadny iný používateľ ho nemôže upravovať. Ak chcete projekt vrátiť na server Project Server, zatvorte ho. Ak chcete projekt sprístupniť členom vášho tímu, publikujte ho.

 1. Kliknite na tlačidlo karta Súbor a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 2. Ak ide o prvé uloženie projektu, v dialógovom okne Uložiť na server Project Server zadajte názov projektu do poľa Názov.

 3. Ak chcete v projekte nastaviť podnikové vlastné polia, kliknite na pole Hodnota vlastného poľa a potom vyberte hodnotu. Do povinných vlastných polí je potrebné zadať údaje (povinné polia sú označené hviezdičkou (*) za názvom súboru).

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Podľa potreby môžete overiť, či je projekt vrátený alebo vzatý k sebe zo servera Project Server. Kliknite na položku karta Súbor a potom kliknite na položku Otvoriť. Overte stav projektu v dialógovom okne Otvorenie.

 6. Ak chcete vrátiť projekt na server Project Server, kliknite na položku karta Súbor a potom kliknite na položku Zavrieť.

Ak zavriete okno projektu alebo sa pokúsite ukončiť program Project bez uloženia poslednej zmeny, zobrazí sa dialógové okno Zavrieť.

 1. V časti Uložiť zmeny vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete uložiť zmeny vykonané v projekte, kliknite na položku Uložiť.

  • Ak chcete projekt zavrieť bez uloženia zmien, kliknite na položku Zahodiť zmeny.

 2. V časti Vrátiť do projektu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete projekt vrátiť na server Project Server, kliknite na položku Vrátiť do projektu.

  • Ak chcete ponechať projekt vzatý k sebe, čím zabránite iným používateľom vo vykonávaní zmien, kliknite na položku Zachovať projekt vzatý k sebe.

Ak chcete, aby boli zmeny viditeľné pre používateľov služby Project Web Access, musíte publikovať plán projektu.

Lokálne uloženie projektu

 1. Kliknite na tlačidlo karta Súbora potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne Uložiť na server Project Server kliknite na položku Uložiť vo formáte súboru.

 3. V dialógovom okne Uloženie vo formáte súboru vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete uložiť všetky položky z podniková globálna šablóna okrem vlastných polí, kliknite na položku Všetky globálne položky a vlastné polia projektu podniku.

  • Ak chcete uložiť iba tie položky z podnikovej globálnej šablóny, ktoré sa používajú v rámci daného projektu, kliknite na položku Iba aktuálne načítané vlastné polia projektu podniku a globálne položky projektu podniku.

 4. Vyberte umiestnenie, kam sa má súbor uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.

Projekt môžete uložiť do iného formátu súboru.

 1. Kliknite na položku karta Súbor.

 2. Kliknite na položku Odoslať a uložiť.

 3. V časti Typy súborov kliknite na položku Uložiť projekt ako súbor.

 4. Napravo v časti Typy súborov projektu alebo v časti Ďalšie typy súborov vyberte typ súboru, do ktorého chcete daný súbor uložiť.

  K dispozícii sú dve možnosti uloženia projektového súboru do iného formátu.

  • Dvakrát kliknite na typ súboru, ktorý chcete použiť.

  • Jeden raz kliknite na typ súboru, ktorý chcete použiť na uloženie a potom kliknite na položku .

   Tlačidlo Uložiť ako

 5. Zadajte názov súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Projekt môžete uložiť v nasledujúcich formátoch súboru:

 • Project 2007,

 • Project 2000 – 2003,

 • PDF (Portable Document Format),

 • XPS (XML Paper Specification),

 • zošit programu Excel,

 • text oddelený tabulátorom,

 • CSV (hodnoty oddelené čiarkou),

 • XML.

Na začiatok stránky

Uloženie projektu ako šablóny

Ak chcete znova použiť existujúci projekt ako základ nového projektu, môžete ho uložiť ako šablónu.

 1. Kliknite na tlačidlo karta Súbora potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Používatelia programu Project Professional: Ak je projekt, ktorý chcete uložiť ako šablónu, uložený na serveri Project Server, postupujte nasledovne:

  1. V dialógovom okne Uložiť na server Project Server kliknite na položku Uložiť vo formáte súboru.

  2. V dialógovom okne Uložiť vo formáte súboru kliknite na položku Iba aktuálne načítané vlastné polia projektu podniku a globálne položky projektu podniku, čím uložíte iba položky z podnikovej globálnej šablóny, ktoré sa používajú v danom projekte.

 3. Vyberte jednotku a priečinok, do ktorého chcete uložiť šablónu.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre šablónu.

 5. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Šablóna (*.mpt) alebo Šablóny programu Microsoft Project 2007 (*.mpt).

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Začiarknite políčka údajov, ktoré chcete odstrániť z projektového súboru a potom kliknite na položku Uložiť.

  Poznámka: Môžete odstrániť údaje pôvodného plánu, skutočný, mzdová sadzba, pevné náklady a stav publikovania úloh.

Na začiatok stránky

Uloženie projektu na zdieľanie

Poznámka: Na uloženie projektu na zdieľanie musíte mať nainštalovaný program Project Professional 2010.

Ak musíte zdieľať plán projektu s používateľom, ktorý nemá aplikáciu Project Server, môžete plán projektu uložiť lokálne, odoslať ho na revíziu a potom ho vrátiť na server Project Server.

Dôležité: Daná osoba musí mať nainštalovaný program Project 2010.

 1. Kliknite na tlačidlo karta Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne Uložiť na server Project Server kliknite na položku Uložiť vo formáte súboru.

 3. V dialógovom okne Uloženie vo formáte súboru vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete uložiť všetky položky z podniková globálna šablóna, kliknite na položku Všetky globálne položky a vlastné polia projektu podniku.

  • Ak chcete uložiť iba tie položky z podnikovej globálnej šablóny, ktoré sa používajú v rámci daného projektu, kliknite na položku Iba aktuálne načítané vlastné polia projektu podniku a globálne položky projektu podniku.

 4. Kliknite na položku Uložiť.

 5. Vyberte jednotku a priečinok, do ktorého chcete uložiť projekt.

 6. Zadajte názov zdieľaného projektu do poľa Názov súboru.

  Tip: Na koniec názvu projektového súboru pridajte slovo zdieľaný, čím uvediete, že ide o zdieľaný projekt.

 7. Odošlite uložený súbor inému používateľovi na vykonanie zmien priamo v pláne projektu.

Poznámka: Počas zdieľania projektu sa súbor nedá otvoriť na úpravy zo servera Project Server.

Uloženie zdieľaného súboru späť na server Project Server

Po vykonaní všetkých zmien v zdieľanom súbore uložte zmeny na server Project Server.

 1. Otvorte zdieľaný súbor v počítači, v ktorom ste daný súbor pôvodne uložili na zdieľanie, a pripojte sa k serveru Project Server.

  Poznámka: Zdieľaný súbor možno uložiť späť na server Project Server iba z počítača, v ktorom bol súbor pôvodne uložený na zdieľanie.

 2. Kliknite na tlačidlo karta Súbor, kliknite na položku Uložiť ako a potom kliknite na položku Uložiť.

  Verzia súboru uloženého na serveri sa aktualizuje a možno ju znova upravovať.

Poznámka: 

 • Ak chcete vykonať ďalšie zmeny v zdieľanom projekte po jeho uložení na server Project Server, musíte ho znova uložiť na zdieľanie. Zdieľaný súbor možno znova uložiť na server Project Server iba jeden raz.

 • Ak sa zdieľaný súbor stratí alebo sa z ľubovoľného dôvodu stane nedostupným, správca servera môže vynútiť vrátenie projektu na serveri Project Server.

Na začiatok stránky

Uloženie lokálneho projektu na server Project Server

Poznámka: Ak chcete uložiť lokálny projekt na server Project Server, musíte mať nainštalovaný program Project Professional 2010.

Ak ste projekt uložili lokálne, môžete ho uložiť na server Project Server a sprístupniť ho tak iným používateľom vo vašej organizácii.

 1. Otvorte program Project a pripojte sa na server Project Server.

 2. Otvorte lokálne uložený projekt.

 3. Kliknite na tlačidlo karta Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 4. V dialógovom okne Uložiť na server Project Server zadajte názov projektu do poľa Názov.

 5. Ak chcete do projektu zahrnúť podnikové vlastné polia, kliknite na pole Hodnota príslušného vlastného poľa a potom nastavte hodnotu.

 6. Kliknite na položku Uložiť.

 7. Ak chcete projekt vrátiť na server Project Server, kliknite na tlačidlo karta Súbor a potom kliknite na položku Zavrieť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×