Uloženie projektu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Projekt plán môžete uložiť v mnohých užitočných formátov, vrátane starších verziách programu Microsoft Project, program Microsoft Excel zošity a šablóny, ktoré možno použiť pre budúce projekty.

Ak používate Project Professional 2010, môžete tiež uložiť projektu zdieľania pred publikovaním.

Poznámka: Nie je možné uložiť súbory v skúšobnej verzii Project 2010.

Čo vás zaujíma?

Uloženie projektu

Uloženie projektu ako šablóny

Uloženie projektu na zdieľanie

Uložiť lokálnu projekt na server Project Server

Uloženie projektu

Postup pri ukladaní projektu sa líši pre používateľov Project Standard 2010 a Project Professional 2010 používateľov pripojených k serveru Project Server. Sme ste dokumentovať oba procesy v tejto časti.

Uloženie projektu s programom Project Standard 2010

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť.

 2. Ak je prvý raz, ktorý chcete uložiť projekt, zadajte jeho názov do poľa názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak ukladáte súbor s viacero projektov, môže zobraziť výzva na zadanie názvu projektu.

Projekt môžete uložiť do iného formátu súboru.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť a poslať.

 3. V časti Typy súborov kliknite na položku Uložiť projekt ako súbor.

 4. Na pravej strane v časti Typy súborov projektu alebo Ďalšie typy súborov, vyberte typ súboru, ktorý chcete uložiť do.

  Existujú dva spôsoby uloženia súboru projektu do iného formátu.

  • Dvakrát kliknite na typ súboru, ktorý chcete uložiť do.

  • Galéria motívov na typ súboru, ktorý chcete uložiť do a potom kliknite na položku Uložiť ako.

   Tlačidlo Uložiť ako

 5. Zadajte názov súboru pre súbor.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Projekt je možné uložiť v týchto formátoch:

 • Project 2007

 • Project 2000 – 2003

 • Formát PDF (Portable Document Format)

 • Formát XPS (XML Paper Specification)

 • Excelový zošit

 • Súbor s textom s oddeľovačmi

 • Čiarkou (CSV)

 • XML

Uloženie projektu v programe Project Professional 2010

S Project Professional 2010, máte tieto možnosti pri ukladaní projektu:

Uložte projekt na server Project Server

Uloženie projektu sa líši od kontroly alebo publikovanie projektu. Keď uložíte projekt na server Project Server, je stále vzatý k sebe a nie je možné upravovať niekto iný. Zatvorte project registrácia na server Project Server. Ak chcete sprístupniť projektu členom svojho tímu, projekt publikovať.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť.

 2. Ak je prvý raz, že ukladáte projektu, Uložiť na server Project Server dialógové okno, zadajte názov projektu do poľa názov.

 3. Ak chcete nastaviť vlastné polia podniku v projekte, kliknite na pole hodnota pre vlastné pole a potom vyberte príslušnú hodnotu. Musíte zadať údaje pre požadované vlastné polia, ktoré sú označené hviezdičkou (*) za názov poľa.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. V prípade potreby môžete overiť, či projekt vrátené do projektu alebo vzaté z programu Project Server. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Skontrolovať stav projektu v dialógovom okne Otvoriť.

 6. Registrácia projektu na server Project Server, kliknite na kartu súbor a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ak ste zatvorte okno projektu alebo skúste ukončenie projektu bez uloženia poslednú zmenu, sa zobrazí dialógové okno zatvorte.

 1. V časti Uložiť zmeny, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na tlačidlo Uložiť uložíte zmeny, ktoré ste vykonali do projektu.

  • Kliknite na položku Zahodiť zmeny zatvoriť projekt bez uloženia zmien.

 2. V časti vrátiť do projektu, vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Kliknite na tlačidlo vrátiť do projektu projekt späť do programu Project Server.

  • Kliknite na položku ponechať projekt vzatý k sebe opustiť projekt vezmete k sebe, ktorá bráni iným používateľom vo vykonávaní zmien.

Ak chcete zmeny zobrazovať používateľom Project Web Access, musíte Publikovať plán projektu.

Uloženie projektu lokálne

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne uloženie na server Project Server kliknite na položku Uložiť ako súbor.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako súbor, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Uloženie všetkých položiek z podniková globálna šablóna okrem vlastné polia, kliknite na položku všetky vlastné podnikové polia a globálne položky.

  • Uložiť iba tých položiek z podnikovej globálnej šablóny, ktoré sa používajú v rámci tohto projektu, kliknite na položku iba aktuálne načítané vlastné podnikové polia a enterprise globálne položky.

 4. Vyberte umiestnenie, kam sa má súbor uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.

Projekt môžete uložiť do iného formátu súboru.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť a poslať.

 3. V časti Typy súborov kliknite na položku Uložiť projekt ako súbor.

 4. Na pravej strane v časti Typy súborov projektu alebo Ďalšie typy súborov, vyberte typ súboru, ktorý chcete uložiť do.

  Existujú dva spôsoby uloženia súboru projektu do iného formátu.

  • Dvakrát kliknite na typ súboru, ktorý chcete uložiť do.

  • Galéria motívov na typ súboru, ktorý chcete uložiť do a potom kliknite na položku Uložiť ako.

   Tlačidlo Uložiť ako

 5. Zadajte názov súboru pre súbor.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Projekt je možné uložiť v týchto formátoch:

 • Project 2007

 • Project 2000 – 2003

 • Formát PDF (Portable Document Format)

 • Formát XPS (XML Paper Specification)

 • Excelový zošit

 • Súbor s textom s oddeľovačmi

 • Čiarkou (CSV)

 • XML

Na začiatok stránky

Uloženie projektu ako šablóny

Opätovné použitie existujúceho projektu ako základ pre nový projekt, môžete ho uložiť ako šablónu.

 1. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Používateľov programu project Professional: Ak projekt, ktorý chcete uložiť ako šablónu je uložený v programe Project Server, postupujte takto:

  1. V dialógovom okne uloženie na server Project Server kliknite na položku Uložiť ako súbor.

  2. V dialógovom okne Uložiť ako súbor, kliknite na položku iba aktuálne načítané vlastné podnikové polia a enterprise globálne položky uložiť iba tých položiek z podnikovej globálnej šablóny, ktoré sa používajú v rámci tohto projektu.

 3. Vyberte požadovanú jednotku a priečinok, kde chcete šablónu uložiť.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre šablónu.

 5. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Šablóna (*.mpt) alebo Šablóny programu Microsoft Project 2007 (*.mpt).

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Začiarknite políčka pre údaje, ktoré chcete odstrániť z vášho súboru projektu, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Môžete odstrániť údaje pôvodného plánu, skutočnú prácu zdroja mzdové sadzby, pevné náklady informácie a úlohy publikovania stav.

Na začiatok stránky

Uloženie projektu na zdieľanie

Poznámka: Potrebujete Project Professional 2010 uloženie projektu na zdieľanie.

Ak potrebujete projektového plánu a zdieľať s niekým, kto nemá Project Server, môžete skontrolovať plánu, uložte ju na mieste, ho odoslať na revíziu a začiarknite políčko znova na server Project Server.

Dôležité: Príjemca musí mať Project 2010 nainštalovaný.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na tlačidlo Uložiť a odoslať.

 2. Na strednej table kliknite na položku Uložiť projekt ako súbor, a potom kliknite na položku Uložiť na zdieľanie na pravej strane.

 3. Kliknite na položku Uložiť ako.

Tlačidlo Uložiť ako

Poznámka: Kliknite na tlačidlo Uložiť ako v pravom dolnom rohu. Neklikajte na položku Uložiť ako príkaz úplne vľavo.

 1. Vyberte požadovanú jednotku a priečinok, kam chcete uložiť projekt, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 2. Uložený súbor odoslať iným osobám pracujúcim zmeny priamo v pláne projektu.

Poznámka: Pri zdieľaní projektu súbor na úpravy z programu Project Server sa nedá otvoriť.

Po vykonaní všetkých zmien na zdieľaný súbor uložiť zmeny späť na server Project Server.

 1. Pripojenie na server Project Server v počítači, kde ste pôvodne uložili súbor na zdieľanie.

 2. Otvorenie zdieľaného súboru.

  Poznámka: Zdieľaný súbor môžete ukladať iba späť na server Project Server z počítača, kde ste pôvodne uložili zdieľania.

 3. Kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Uložiť ako a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Názov projektu

je neaktívne počas tohto procesu na označenie vráti k serveru tento plán projektu.

Verzia súboru na serveri uložený sa aktualizuje a úpravou znova.

Poznámka: 

 • Ak chcete vykonať ďalšie zmeny zdieľaný projekt po uložení späť na server Project Server, musíte uložiť projekt na zdieľanie znova. Zdieľaný súbor môžete len uložiť späť na server Project Server jednorazové.

 • Ak zdieľaný súbor sa stratí, alebo nie je k dispozícii z akéhokoľvek dôvodu, správca servera môžete vynútiť vrátení do projektu v programe Project Server.

Na začiatok stránky

Uložiť lokálnu projekt na server Project Server

Poznámka: Potrebujete Project Professional 2010 s cieľom ušetriť lokálny projekt na server Project Server.

Ak máte uložené lokálne projektu, môžete uložiť projekt na server Project Server na sprístupnenie s inými ľuďmi vo vašej organizácii.

 1. Otvorte projekt a pripojte sa na server Project Server.

 2. Otvorte projekt, ktorý ste uložili lokálne.

 3. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 4. V dialógovom okne uloženie na server Project Server zadajte do poľa názov zadajte názov projektu.

 5. Zahrnúť všetky vlastné podnikové polia projektu, kliknite na pole hodnota pre vlastné pole a potom nastavte hodnotu.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Registrácia projektu na server Project Server, kliknite na kartu súbor a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×