Uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete na uloženie vloženého obrázka alebo priloženého súboru z e-mailu do počítača použiť Outlook. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie obrázka z e-mailu

Obrázok vložený v tele e-mailu môžete jednoducho uložiť.

 1. V Outlook prejdite do e-mailu, ktorý obsahuje obrázok, ktorý chcete uložiť do počítača, a potom ho otvorte stlačením klávesu ENTER.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "image" (obrázok). Potom stlačte kláves TAB ešte raz. Ozve sa: "Space" (medzera).

  Poznámka: Ak je v e-maile vložených viacero obrázkov, Moderátor ich zavolá všetkým obrázkom. Môžete požiadať odosielateľa, aby ich odoslal ako prílohy, aby boli uložené pôvodné názvy súborov. Ak chcete zistiť, ako Uložiť prílohy, prečítajte si tému Uloženie prílohy z e-mailu.

 3. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku obrázka, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10. Počujete: "Vystrihnúť, položka ponuky".

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "Uložiť ako obrázok, položka ponuky", a potom stlačte kláves ENTER. Počujete: "súbor uložiť, názov súboru".

 5. Zadajte názov súboru s obrázkom.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

  Obrázok sa uloží do počítača a zameranie sa vráti do e-mailu.

Uloženie prílohy z e-mailu

Niekedy prijímate obrázky alebo iné súbory ako prílohy e-mailu. Všetky typy príloh môžete uložiť rovnakým spôsobom.

 1. V Outlook prejdite do e-mailu obsahujúceho prílohu, ktorú chcete uložiť do počítača, a stlačením klávesu ENTER ho otvorte.

  Tip: Pri prezeraní poštovej schránky sa pred menom odosielateľa ozve "s prílohami", ak správa obsahuje jednu alebo viacero príloh.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "New Document Window" (okno nového dokumentu), za ktorým nasleduje názov a veľkosť súboru prvej prílohy. Ak je k dispozícii viacero príloh, Moderátor vám povie, koľko je k dispozícii, napríklad 1 z 2 príloh.

  Poznámka: Ak sa neozve "New Document Window" (nové okno dokumentu), skontrolujte, či je Hlavička e-mailu rozšírená. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "Rozbaliť hlavičku dokumentu", a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak sa chcete presúvať medzi prílohami, použite klávesy so šípkami doprava a doľava.

 4. Ak chcete uložiť aktuálne vybratú prílohu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, A, A, V. Ozve sa text uložiť prílohu, názov súboru a potom názov pôvodného súboru.

  Tip: Ak chcete uložiť všetky prílohy naraz, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, A, A, A. Počujete: "Uložiť všetky prílohy, tlačidlo OK." Stlačením klávesu ENTER potvrďte výber stlačením klávesu TAB, kým sa neozve "OK button" (tlačidlo OK), a potom stlačte kláves ENTER. Všetky prílohy sa uložia do počítača a zameranie sa vráti do zoznamu príloh v e-maile.

 5. Ak chcete zmeniť názov súboru, zadajte nový názov.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

  Súbor sa uloží do počítača a zameranie sa vráti do zoznamu príloh v e-maile.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Ak chcete uložiť priložený súbor z e-mailu do počítača, použite Outlook pre Mac s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Uloženie prílohy z e-mailu

Pomocou jednej operácie môžete uložiť všetky prílohy z e-mailu.

 1. V Outlook prejdite do e-mailu obsahujúceho prílohu, ktorú chcete uložiť do počítača, a stlačením klávesu ENTER ho otvorte.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Download All, button" (tlačidlo Stiahnuť všetko), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: "vyberte adresár, do ktorého sa majú ukladať súbory."

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Choose, button" (vybrať, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: "zatváracie dialógové okno".

 4. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Command + function + kláves so šípkou doľava. Ozve sa: "Close, button" (tlačidlo zatvorenie).

 5. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zatvoríte e-mail a vrátite sa do priečinka Doručená pošta.

  Všetky prílohy sa uložia do počítača s pôvodnými názvami súborov.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Outlook pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky systému iOS, môžete uložiť priložený súbor z e-mailu na svoj iCloud disk.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Uloženie prílohy z e-mailu

 1. V Outlook pre iOS prejdite do e-mailu, ktorý obsahuje prílohu, ktorú chcete uložiť na svoju iCloud jednotku, a potom ho dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte. Zameranie sa presunie na e-maily.

  Tip: Pri prezeraní priečinka doručenej poštysa ozve "má prílohu" za menom odosielateľa a predmet správy, ak správa obsahuje jednu alebo viacero príloh.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete prvú prílohu. Ozve sa názov súboru a veľkosť prílohy, za ktorým nasleduje pauza a príloha. Ak prvá príloha nie je tou, ktorú hľadáte, ťahajte prstom doprava, kým nenájdete prílohu, ktorú chcete uložiť.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Outlook pre iOS načíta ukážku prílohy. Ukážka je pripravená, keď sa ozve: "Close Button" (tlačidlo zatvorenia).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Share, button" (zdieľať, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save to Files, button" (Uložiť do súborov, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "iCloud Drive, Level 1, zbalené", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Selected, iCloud Drive, Level 1, rozšírená."

 7. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Add, button" (pridať, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ozve sa: "Close, button" (tlačidlo zatvorenie). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vráťte zameranie na e-mail.

  Príloha sa uloží na svoju iCloud jednotku a môžete ju nájsť v aplikácii súbory .

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Ak chcete uložiť vložený obrázok alebo priložený súbor z e-mailu, použite Outlook pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Uloženie obrázka z e-mailu

Môžete jednoducho uložiť obrázok vložený v tele e-mailu na disk Google.

 1. V Outlook pre Android prejdite na e-mail obsahujúci obrázok, ktorý chcete uložiť do zariadenia, a potom ho dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete vložený obrázok. Funkcia TalkBack ho zvyčajne oznamuje ako dlhý reťazec písmen a čísel, za ním nasleduje: "grafika".

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "otvoriť v programe, zobrazujúce položky 1 až 2 z 2." Počet možností sa môže líšiť.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Photos“ (Fotografie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "stiahnutie položky."

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Share, button" (zdieľať, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak sa ozve "povoliť fotografiám prístup k svojim kontaktom", ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Allow, button" (povoliť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save to Drive" (Uložiť na disk), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: zdieľanie, uloženie na jednotku. Zameranie sa presunie na pole názvu dokumentu .

  Poznámka: Ak sa ozve "povoliť jednotke prístup k fotografiám, médiám a súborom vo vašom zariadení", ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Allow, button" (povoliť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak nechcete použiť predvolený názov súboru, zadajte nový názov do poľa.

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save, button" (tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Po uložení obrázka sa ozve "jeden súbor nahraný".

 9. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava vráťte zameranie na e-maily.

  Obrázok sa uloží na disk Google.

Uloženie prílohy z e-mailu

Niekedy prijímate obrázky alebo iné súbory ako prílohy e-mailu. Všetky typy príloh môžete uložiť rovnakým spôsobom.

 1. V Outlook pre Android prejdite do e-mailu, ktorý obsahuje prílohu, ktorú chcete uložiť do zariadenia, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku ju otvorte.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete prílohu, ktorú chcete uložiť. Funkcia TalkBack oznamuje typ súboru, názov a veľkosť každej prílohy.

 3. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa "akcia súboru pre", a potom názov súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save to Device" (Uložiť do zariadenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak sa ozve "povoliť Outlooku prístup k fotografiám, médiám a súborom vo vašom zariadení", ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Allow, button" (povoliť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava vráťte zameranie do priečinka Doručená pošta.

  Príloha je uložená vo vašom zariadení a môžete ju nájsť v aplikácii na stiahnutie .

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Outlook na webe môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na uloženie priloženého súboru, napríklad dokumentu, z e-mailu do počítača alebo do OneDrive. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Dozviete sa tiež, ako uložiť vnorený obrázok z e-mailovej správy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

 • Ak používate Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Outlook na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

Obsah tohto článku

Uloženie prílohy z e-mailu

Prílohy ukladáte po jednom do počítača alebo OneDrive.

 1. Prejdite do e-mailu obsahujúceho prílohu, ktorú chcete uložiť do počítača, a otvorte ju.

  Tip: Pri prehľadávaní poštovej schránky sa za menom odosielateľa ozve "obsahuje prílohy", ak správa obsahuje jednu alebo viacero príloh.

 2. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nenájdete prílohu, ktorú chcete uložiť.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "Ďalšie akcie, tlačidlo zbalené", a potom stlačte medzerník.

 4. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete stiahnuť prílohu do priečinka stiahnuté položky v PC, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Download" (Stiahnuť), a stlačte kláves ENTER. Ozve sa upozornenie. Stlačte kombináciu klávesov ALT + N a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Save button" (tlačidlo Uložiť). Stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete prílohu Uložiť do OneDrive, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Save to OneDrive, Microsoft." Stlačte kláves Enter.

Uloženie všetkých príloh naraz

Namiesto uloženia príloh po jednom môžete tiež uložiť všetky prílohy naraz.

 1. Prejdite do e-mailu, ktorý obsahuje prílohy, ktoré chcete uložiť do počítača, a otvorte ho.

 2. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete prílohy stiahnuť do priečinka stiahnuté súbory v PC, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Download All, button" (tlačidlo Stiahnuť všetko, tlačidlo), a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa upozornenie.

   Ak chcete prejsť do dialógového okna oznámení, stlačte kombináciu klávesov ALT + N. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Save button" (tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete prílohy Uložiť do OneDrive, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Save All Files to OneDrive, Microsoft" (Uložiť všetky súbory do OneDrivu, Microsoft), a potom stlačte kláves ENTER.

Uloženie vnoreného obrázka

Obrázok, ktorý bol vložený do tela správy, môžete uložiť do počítača.

 1. Prejdite do e-mailu obsahujúceho vnorený obrázok, ktorý chcete uložiť do počítača, a otvorte ho.

 2. Stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "image" (obrázok).

 3. Stlačte kombináciu klávesov ALT + ENTER. Obrázok sa otvorí v samostatnom okne.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Download" (Stiahnuť), a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa upozornenie.

 5. Ak chcete prejsť do dialógového okna oznámení, stlačte kombináciu klávesov ALT + N. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Save button" (tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×