Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na ukladanie dokumentov lokálne alebo v zdieľanom umiestnení, a ukladať ich v inom formáte súboru. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie dokumentu lokálne

Ak chcete uložiť zmeny vykonané na dokument, ak nie je zapnuté automatické ukladanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S.

Môžete premenovať dokumentu, uložiť v inom formáte súboru alebo ho uložiť do iného umiestnenia.

 1. Ak chcete dokument uložiť pod iným názvom, na inom mieste alebo v inom formáte súboru, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a kláves A.

 2. Ak chcete vybrať Uložiť umiestnenia, stlačte kartu kľúčové raz a potom stlačením klávesu šípka nadol, kým budete počuť informáciu o umiestnení chcete.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Enter file name here“ (Sem zadajte názov súboru), a zadajte požadovaný názov.

 4. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Save as type Word document star dot docx“ (Uložiť ako dokument Wordu vo formáte docx).

 5. Ak chcete zmeniť typ súboru, stlačte medzerník a potom stlačte kláves šípka nadol, kým sa súbor typ, ktoré chcete. Ak chcete vybrať, stlačte kláves Enter.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie online miesta uloženia

OneDrive je k dispozícii okamžite, keď spustíte Word, ale budete musieť pridať lokalitu SharePoint manuálne pred uložením tam.

 1. Ak chcete pridať uložiť umiestnenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A, A. Budete počuť: "Ukladanie vybrané, funkcie pridať miesto." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Pridať miesto kartu".

 2. Stlačte kláves Y, 2, vyberte možnosť SharePoint lokality a potom stlačte kláves Enter.

 3. Po zobrazení výzvy zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate s lokalitou SharePoint, a stlačte kláves Enter.

 4. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a stlačte Enter.

Lokalita je teraz k dispozícii v okne Uložiť akoWord.

Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu

Predtým, ako môžete napríklad zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrive alebo SharePoint, musíte ju uložiť do niektorého z týchto umiestnení.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Otvorte ponuku Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A. Budete počuť: "Uložiť ako".

 3. Stlačením klávesu Tab na prechod na table Uložiť ako.

 4. Na prechod na lokalitu OneDrive alebo SharePoint v zozname Uložiť ako, stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami, kým sa pod názvom lokality majú, a potom stlačte kláves Enter. Vykoná sa zmení na zoznam priečinkov pre lokality, ktoré ste vybrali.

 5. Prejdite na umiestnenie priečinka, ktoré chcete a stlačte kláves Enter otvorte dialógové okno Uložiť ako. Vykoná sa prechod do poľa Názov súboru.

 6. V poli Názov súboru zadajte alebo upravte názov dokumentu.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Po uložení dokumentu do zdieľaného umiestnenia môžete pozvať ostatných používateľov na prácu na tomto dokumente.

Zapnutie alebo vypnutie automatického ukladania

Poznámka: Automatické ukladanie je dostupná len ak je dokument uložený na OneDrive alebo SharePoint Online.

 1. Stlačením klávesu Alt sa presuňte na páse s nástrojmi.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab, kým sa aktuálny stav automatické ukladanie, za ktorou nasleduje "Tlačidlo Automatické ukladanie".

 3. Stlačením klávesu Enter zapnúť automatické ukladanie alebo vypnúť.

Uloženie dokumentu vo formáte PDF

Uložením dokumentu vo formáte PDF ho budete môcť zdieľať pomocou viacerých kanálov.

 1. Otvorte ponuku Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A. Budete počuť: "Uložiť ako".

 2. Stláčaním klávesu Tab sa presuniete do table Uložiť ako.

  Dialógové okno navrhuje rovnaké miesto, kde ste uložili Word dokumentov predtým, v PC alebo online umiestnenie. Pokyny na zmenu umiestnenia sa obráťte na Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save as type, Word document, star dot docx“ (Uložiť vo formáte, dokument programu Word, docx), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa zoznam podporovaných typov súborov.

 4. V zozname stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „PDF“ (PDF), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Save as type, PDF“ (Uložiť vo formáte, PDF).

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou Word pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, vaše dokumenty uložiť lokálne alebo v zdieľanom umiestnení, a ukladať ich v inom formáte súboru.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie online miesta uloženia

OneDrive je k dispozícii hneď po prihlásení a začať používať Word pre Mac, ale budete musieť pridať lokalitu SharePoint manuálne pred uložením tam.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Online locations button“ (Tlačidlo Online miesta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Add a place, button“ (Pridať miesto, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „SharePoint button“ (Tlačidlo SharePoint), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Zadajte alebo prilepte URL adresu priečinka SharePointu a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Next button“ (Tlačidlo Ďalej).

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Po zobrazení výzvy zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate s lokalitou SharePoint, a stlačte medzerník.

 7. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a stlačte medzerník.

Lokalita je teraz k dispozícii v okne Uložiť ako Word pre Mac.

Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Dialógové okno navrhuje to umiestnenie, kam ste uložili svoje dokumenty Word predtým, a to v Macu alebo v online umiestnení. Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť ich umiestnenie, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Online locations, button“ (Online umiestnenia, tlačidlo) alebo „On My Mac, button“ (V Macu, tlačidlo). Ak ste počuli „Online Locations“ (Online umiestnenia), stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, čím túto možnosť vyberiete. Ak ste počuli „On My Mac“ (V mojom Macu), dostupné online umiestnenia sú už zobrazené v dialógovom okne.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Places, table“ (Umiestnenia, tabuľka) a prvé online umiestnenie. Ak je to potrebné, stlačte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve umiestnenie, v ktorom chcete uloženie vykonať.

 4. Ak ste na danom umiestnení, stlačte kláves Enter.

  Dokument je uložený.

Prepínač automatického ukladania vypnúť

Automatické ukladanie zapnuté, ak pracujete na súbor, ktorý bol uložený v OneDrive alebo SharePoint a ste otvorili súbor v ponuke súbor. Automatické ukladanie je dostupná len pre predplatiteľov Office 365.

 1. V dokumente, stlačte kláves F6, až budete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "vybraté zobrazenie, karta."

 2. Stláčaním klávesu šípka doľava, kým nebudete počuť: "Domov, stlačte kláves tab."

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť: "Automatické ukladanie, začiarknuté, tlačidlo prepínania."

 4. Ak chcete prepnúť automatické ukladanie vypnúť, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Poznámka: Ak ste zmenili automatické ukladanie vypnúť, musíte uložiť dokument sami. Ak chcete uložiť, stlačte kláves Command + S. Ak chcete uložiť súbor s iným názvom alebo na iné miesto, stlačte príkaz + Shift + S. stláčaním klávesu Tab prejdite dialógového okna Uložiť ako. Stlačením klávesu šípka nadol na prehľadávanie zoznamy. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

Uloženie kópie dokumentu s počítačom

Môžete uložiť kópiu dokumentu do Macu.

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Stolný počítač, kde rozbaľovacie tlačidlo."

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým budete počuť informáciu o umiestnení má, a potom stlačte medzerník.

 4. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  Dokument je uložený.

Uloženie dokumentu vo formáte PDF

Uložením dokumentu vo formáte PDF ho budete môcť bezpečne zdieľať pomocou viacerých kanálov.

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

  Dialógové okno navrhuje to umiestnenie, kam ste uložili svoje dokumenty programu Word predtým, a to v Macu alebo v online umiestnení. Pokyny týkajúce sa zmeny umiestnenia nájdete v téme Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Word document“ (Dokument programu Word), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa ponuka Formát súboru.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „PDF“ (PDF), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete vybrať vhodné rozlíšenie pre súbor PDF, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte medzerník.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Export button“ (Tlačidlo Exportovať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Dokument sa uloží vo formáte PDF.

Premenovanie dokumentu

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Uložiť ako, v dialógovom okne," nasleduje názov aktuálneho dokumentu. Zameranie je v textovom poli názov súboru.

 3. Zadajte nový názov dokumentu.

 4. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, dokument uložiť OneDrive alebo ako kópiu z OneDrive do svojho zariadenia. Môžete tiež premenovať dokumentu alebo uložiť vo formáte PDF.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Word pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť: "zatvorte súbor, tlačidlo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Budete počuť: "Uložiť zmeny," nasleduje názov dokumentu.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Uložiť, tri bodky, tlačidlo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Budete počuť: "Uložiť ako, do textového poľa názov súboru na úpravu," nasleduje názov dokumentu.

 3. Je vybratý aktuálny názov súboru a na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej polovici obrazovky. Zadajte názov dokumentu pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Po dokončení posunutím prsta v pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Hotovo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 5. Klávesnica na obrazovke sa zavrie. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve požadované umiestnenie na uloženie, ako je napríklad „OneDrive“ (OneDrive), a dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 6. Vykoná sa prechod do poľa názov súboru. Ak je to potrebné, použiť klávesnicu na obrazovke na zmenu názvu.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve priečinok, v ktorom chcete uloženie vykonať, a dvojitým ťuknutím ho otvorte.

 8. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Save, button“ (Uložiť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím tlačidlo vyberte a dokument uložte.

  Dokument sa uloží. Vráťte sa do zobrazenia Nedávne.

Prepínač automatického ukladania alebo vypnutie

Automatické ukladanie je automaticky zapnutá pri pokuse o uloženie súboru OneDrive alebo SharePoint.

 1. V zobrazení na úpravy dokumentu, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Automatické", po ktorej nasleduje "Na" alebo "Vypnuté".

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zapnúť automatické ukladanie alebo vypnúť.

 4. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia na úpravy, potiahnite prstom doľava, kým počuť "Tlačidlo Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak ste zmenili automatické ukladanie vypnúť, musíte uložiť dokument sami. V dokumente, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "tlačidlo" Uložiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uloženie kópie dokumentu do zariadenia

Do zariadenia môžete uložiť kópiu dokumentu. Zmeny vykonané v lokálnej kópii nebude mať vplyv na pôvodný súbor v cloude.

 1. V dokumente, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť kópiu tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vykoná sa prechod do textového poľa názov súboru. Ak je to potrebné, použiť klávesnicu na obrazovke zadajte nový názov súboru. Po dokončení posunutím prsta v pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: "Hotovo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "tlačidlo pre iPhone", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete kópiu dokumentu uložiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte. Kópia sa uloží.

Uloženie dokumentu vo formáte PDF

 1. V dokumente, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Export tlačidlo" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "PDF, Hviezdičky, tlačidlo PDF" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Vykoná sa prechod do textového poľa názov súboru. Ak je to potrebné, použiť klávesnicu na obrazovke, ak chcete zmeniť názov súboru. Po dokončení posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým sa počuť "Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Na základe predvoleného nastavenia PDF súbor uložený vo vašom zariadení. Ak chcete zmeniť umiestnenie, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa "Miest, tlačidlo späť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým sa "Export tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak budete počuť "Varovanie, povoliť online s názvami," potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť "Povoliť tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie dokumentu

Môžete zmeniť názov uloženého dokumentu.

 1. Zobrazenie nedávne, potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým sa dokument chcete premenovať.

 2. Potiahnutím prstom doprava raz. Budete počuť: "tlačidlo súbor, akcie, ktoré sú k dispozícii." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov súboru.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Ponuka", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "textové pole, upravuje."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "nešifrovaným textom, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Starým názvom sa zruší.

 5. Použitie klávesnice na obrazovke v dolnej časti obrazovky a zadajte nový názov dokumentu.

 6. Po dokončení, potiahnite prstom doľava, kým sa "Ponuka", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie Word pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, uložte dokument do OneDrive alebo SharePoint uložiť kópiu dokumentu z online umiestnenie do svojho zariadenia alebo premenovať dokumentu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie online miesta uloženia

OneDrive je k dispozícii okamžite, keď spustíte Word pre Android, ale budete musieť pridať lokalitu SharePoint manuálne pred uložením tam.

 1. V dokumente, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Súbor ponuka otvoriť."

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Uložiť ako, tlačidlo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 3. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Pridať miesto, dokumenty, pripojenie k cloudového ukladacieho priestoru," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak potiahnete prstom doľava, kým nebudete počuť "SharePoint tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Budete počuť príkladom prepojenia na lokalitu SharePoint. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte URL adresu lokality SharePoint. Ak chcete zatvoriť klávesnicu, potiahnite prstom nadol ľavú potom. Tiež môžete prilepiť URL adresu do textového poľa.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo Odoslať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak sa zobrazí výzva, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate s lokalitou SharePoint. Ak chcete zatvoriť klávesnicu, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

 9. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Heslo, upravovanie," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoje heslo. Ak chcete zatvoriť klávesnicu, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

 10. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla Prihlásiť sa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Nové umiestnenie uloženia je teraz k dispozícii v zozname Uložiť umiestnení.

Uloženie dokumentu vo OneDrive

 1. V dokumente, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Súbor, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo Uložiť ako", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov dokumentu, za ktorou nasleduje "Textové pole."

 3. Ak chcete názov súboru zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorte klávesnicu na obrazovke. Pomocou klávesnice najprv odstráňte starý názov a potom zadajte nový názov súboru. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

 4. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite na možnosti umiestnenia uloženia, kým nenájdete svoje konto OneDrive, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť: "Uložiť"tlačidlo. Dvojitým ťuknutím na obrazovku uložiť svoj dokument. Po uložení kliknite na ponuku súbor zavrie a vykoná sa vráti do dokumentu.

Tip: Po uložení dokumentu do služby OneDrive sa sem po výbere položky Uložiť uložia všetky zmeny bez toho, aby ste museli dokument do nového umiestnenia uložiť.

Prepínač automatického ukladania alebo vypnutie

Automatické ukladanie je automaticky zapnutá pri pokuse o uloženie súboru OneDrive alebo SharePoint.

 1. V zobrazení na úpravy dokumentu, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Súbor, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak potiahnete prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo nastavenia" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Automatické ukladanie, automaticky ukladať súbory" po ktorej nasleduje "Na" alebo "Vypnuté".

 4. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zapnúť automatické ukladanie alebo vypnúť.

 5. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia na úpravy, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

Poznámka: Ak ste zmenili automatické ukladanie vypnúť, musíte uložiť dokument sami. V dokumente, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "tlačidlo" Uložiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uloženie kópie do zariadenia

Môžete uložiť kópiu dokumentu vo vašom zariadení.

 1. V zobrazení na úpravy dokumentu, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým TalkBack oznamuje: "Súbor tlačidlo". Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Otvorí sa ponuka súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť ako" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Uložiť ako, so zameraním na pole Názov súboru.

 3. Zameranie sa presunie na textové pole s novým názvom súboru. Ak chcete zadať dokumentu nový názov, môžete to urobiť pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým sa počuť "Toto zariadenie, dokumenty," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doľava, kým nenájdete priečinok, ktorý má, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete kópiu dokumentu uložiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Kópia sa uloží.

Premenovanie dokumentu

 1. V zobrazení na úpravy vo svojom dokumente programu Word ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým funkcia TalkBack neoznámi: „File button“ (Tlačidlo Súbor). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi: „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Ozve sa: „Save. File menu close“ (Uložiť, Zavrieť ponuku Súbor).

 3. Zadajte názov dokumentu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tento súbor tlačidlo Premenovať" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte názov dokumentu pomocou klávesnice na obrazovke. Ak chcete uložiť nový názov, posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým nebudete počuť "Hotovo", potom zdvihnite ho (a dvakrát ťuknite na obrazovku, ak je to potrebné). Premenuje.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použite Word pre Windows Phone 10 s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, uložte dokument do OneDrive, uložiť kópiu dokumentu do svojho zariadenia alebo premenovanie dokumentu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „File button“ (Tlačidlo Súbor). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Otvorí sa tabla a ozve sa: „Backstage page pane, Go back button“ (Tabla strany Backstage, tlačidlo Prejsť späť). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Otvorí sa dialógové okno Uložiť. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Uložiť kópiu tohto súboru, tlačidlo," a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie na uloženie, ako je napríklad „OneDrive“ (OneDrive), a dvojitým ťuknutím uskutočnite výber.

  Ak už nie ste prihlásení, OneDrive alebo SharePoint zobrazí výzvu na prihlásenie.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve priečinok alebo umiestnenie, v ktorom chcete vykonať uloženie, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho otvorte.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Next app bar button“ (Tlačidlo panela aplikácií Ďalej). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 7. Otvorí sa dialógové okno ZADANIE NÁZVU SÚBORU.

  Ak chcete zmeniť názov súboru, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve názov aktuálneho dokumentu, a dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite úpravy. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov. Po dokončení potiahnite prstom nahor, kým sa neozve „Landmarks and containers“ (Orientačné body a kontajnery), a potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „App bar“ (Panel aplikácií). Potiahnite prstom nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom opakovane potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Save a copy app bar button“ (Tlačidlo na paneli aplikácií Uložiť kópiu).

 8. Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokument uložte.

Uloženie wordového dokumentu vo formáte súboru PDF

Ak chcete uložiť Word dokumentu vo formáte PDF, použiť funkciu exportu v Word Mobile.

 1. Vo wordovom dokumente potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa v Moderátorovi neozve: „File button“ (Tlačidlo Súbor). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Otvorí sa tabla a ozve sa: „Backstage page pane, Go back button“ (Tabla strany Backstage, tlačidlo Prejsť späť). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 3. Otvorí sa dialógové okno Uložiť. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Exportovať toto tlačidlo súbor" a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie na uloženie, ako je napríklad „OneDrive“ (OneDrive), a dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve priečinok, v ktorom chcete vykonať uloženie, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho otvorte.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Next app bar button“ (Tlačidlo panela aplikácií Ďalej), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 7. Otvorí sa dialógové okno ZADANIE NÁZVU SÚBORU. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „File type, OpenDocument Text, Combo box“ (Typ súboru, text vo formáte OpenDocument, rozbaľovacie pole). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam možností a potiahnite prstom doprava. Moderátor oznámi: „PDF, 2 of 2“ (PDF, 2 z 2). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 8. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Export app bar button“ (Tlačidlo panela aplikácie Exportovať). Dvojitým ťuknutím na obrazovku exportujte dokument.

  Ak sa zobrazí potvrdzovacie dialógové okno so žiadosťou o povolenie na online konverziu súboru, dvojitým ťuknutím na obrazovku túto možnosť povoľte.

  Dokument sa exportuje a uloží sa vo formáte súboru PDF do vybratého umiestnenia. Vráťte sa do dialógového okna Uložiť, kde sa zameranie nachádza na názve súboru.

Uloženie kópie do zariadenia

Môžete uložiť kópiu dokumentu vo svojom zariadení alebo iné miesto na OneDrive.

 1. V dokumente otvorte ponuku Uložiť. Potom ťahajte prstom doprava, kým Moderátor neoznámi: „Save a copy of this file“ (Uložiť kópiu tohto súboru). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa kontextové okno Výber aplikácie.

 2. Ak chcete vybrať miesto uloženia, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nenájdete umiestnenie, kam chcete dokument uložiť, napríklad vo vašom telefóne („This device, 1 of 2“ (Toto zariadenie, 1 z 2)) alebo v umiestnení v službe OneDrive („OneDrive, 2 of 2“ ((OneDrive, 2 z 2)). Moderátor pri presúvaní oznamuje názvy umiestnení. Keď sa nachádzate v umiestnení, v ktorom chcete dokument uložiť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sú v danom umiestnení priečinky, ktoré je potrebné otvoriť, potiahnite prstom doprava a presuňte sa do požadovaného priečinka. Potom ho otvorte dvojitým ťuknutím.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Next, app bar button“ (Ďalej, tlačidlo panela aplikácie). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Ak chcete súbor uložiť, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Save a copy, app bar button“ (Uložiť kópiu, tlačidlo panela aplikácie), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Súbor sa uloží a zameranie sa presunie na váš dokument.

Premenovanie dokumentu

 1. V zobrazení na úpravy dokumentu Word, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým Moderátor oznamuje: "Súbor tlačidlo". Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Otvorí sa ponuka súbor.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým Moderátor neoznámi: „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Uložiť.

 3. Ak chcete dokument pomenovať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Rename this file button“ (Tlačidlo Premenovať súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte názov dokumentu pomocou klávesnice na obrazovke. Ak pri zameraní na klávesnicu chcete uložiť nový názov, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Enter“ (Enter), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Súbor sa premenuje.

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Moderátor ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word Online automaticky uloží všetky súbory do priečinka OneDrive v cloude. Stiahnuť dokument z OneDrive do PC alebo premenovať dokumentu môžete použiť Word Online pomocou klávesnice čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Môžete stiahnuť kópiu dokumentu do počítača

Zmeny vykonané v kópii dokumentu Word Online vo vašom počítači, nebude mať vplyv na pôvodnú verziu v OneDrive. Môžete si stiahnuť dokument vo formáte Word, PDF alebo ODT súboru.

 1. Otvorte Word Online dokument, ktorý chcete stiahnuť.

  Návod, ako otvoriť a prihláste sa do Word Online, prejdite na Otvorenie Word Online a prihláste sa. Pokyny na otvorenie dokumentu, prejdite na Otvoriť naposledy použitý dokument.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete stiahnuť kópiu dokumentu vo formáte Word, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves F, A, C.

  • Ak chcete stiahnuť kópiu dokumentu vo formáte PDF, stlačte kláves Alt + logom systému Windows + kláves F, A, P.

  • Ak chcete stiahnuť kópiu dokumentu vo formáte ODT, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves F, A, T.

  Ozve sa: „Dialog, Microsoft Word Online“ (Dialógové okno, Microsoft Word Online). Zameranie sa nachádza na tlačidle Stiahnuť.

 3. Stlačením klávesu Enter vyberte. Zatvorenie dialógového okna. Budete počuť: "text upozornenia. Čo chcete robiť s,"nasleduje názov dokumentu.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N. Budete počuť: "Tlačidla Otvoriť."

 5. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a potom stlačte kláves Enter. Pridanie obrázka do albumu na stiahnutie priečinok vo vašom počítači.

Uloženie dokumentu do iného umiestnenia

 1. V dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows logo klávesa + F, A, A. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Vykoná sa umiestni na pole s názvom dialógového okna Uložiť ako. Ak je to potrebné, zadajte nový názov súboru.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Uložiť do iného priečinka tlačidlo", a potom stlačte medzerník otvorte dialógové okno Výber priečinka.

 4. Vyberte nové umiestnenie na uloženie súboru, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť názov požadovaného priečinka, alebo "Nový priečinok". Keď budete počuť na požadovanú možnosť, stlačte medzerník. Ak ste vybrali "Nový priečinok", zadajte názov nového priečinka a potom stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo vytvoriť" a potom stlačte kláves Enter.

 5. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a potom stlačte medzerník na uloženie dokumentu.

Premenovanie dokumentu

 1. V dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves F, A, R. Otvorí sa dialógové okno premenovať. Sa zameriava na textové pole názov.

 2. Zadajte nový názov súboru.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK a premenujte súbor.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×