Uloženie dokumentu vo Worde

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete použiť funkciu Uložiť a uložiť ako príkazy na uloženie vašej práce a vy môžete prispôsobiť nastavenia, ktoré program Microsoft Office Word používa na ukladanie dokumentov.

Uložiť dokument a formátom, ktoré uložíte v závisí od toho, ako plánujete používať dokument. Napríklad, ak je dokument určený na vlastné použitie a nikdy očakávate otvoríte v staršej verzii programu Microsoft Office Word, jej uloženie najjednoduchšie použiť príkaz Uložiť pomocou predvolených nastavení.

Však ak posielate dokumentu pre ostatných používateľov, ak chcete otvoriť, ak ľudia čítanie dokumentu používajú softvér, program Microsoft Office Word, alebo ak chcete otvoriť dokument v inom počítači alebo mobilnom zariadení, je potrebné vybrať spôsob a miesto, kam chcete uložiť va e dokumentu.

Ak bežne ukladanie dokumentov vo formáte alebo konkrétne miesto, môžete upraviť nastavenia tak, aby program Word v predvolenom nastavení spustí tieto možnosti.

Ak hľadáte informácie o ukladaní vo formáte PDF, prejdite na Uloženie alebo jej konvertovanie na PDF.

Čo vás zaujíma?

 1. Na paneli S nástrojmi Rýchly prístup, kliknite na položku Uložiť Obrázok tlačidla alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 2. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Word uloží dokument do predvoleného umiestnenia. Ak chcete uložiť dokument v inom umiestnení, vyberte iný priečinok alebo umiestnenie pred kliknutím na Uložiť.

Na začiatok stránky

Ak chcete zabrániť prepísaniu existujúceho dokumentu, použite príkaz Uložiť ako vytvorte kópiu existujúceho dokumentu s novým názvom. Môžete to urobiť, napríklad, keď máte formulárový list, prenájom dokumentov alebo akejkoľvek inej situácii, kde existujúci dokument bude poskytovať základný obsah nového dokumentu (a nechcete prísť existujúceho dokumentu).

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete použiť ako základ pre nový dokument.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Word uloží dokument do predvoleného umiestnenia. Ak chcete uložiť dokument v inom umiestnení, vyberte iný priečinok alebo umiestnenie pred kliknutím na Uložiť.

 4. Upravte dokument požadovaným spôsobom.

Na začiatok stránky

Ak vytvárate dokument pre ostatných používateľov, môžete ich čitateľné a nie je možné upravovať, alebo môžete ich čítať a upravovať. Ak chcete dokument je čitateľný, ale nie je možné upravovať, uložte dokument vo formáte PDF alebo XPS, alebo ho uložiť ako webovú stránku. Ak chcete dokument čítať a upravovať, ale radšej formát súboru ako .docx alebo .doc, môžete použiť formáty ako obyčajného textu (.txt), formát RTF (.rtf) a Text vo formáte OpenDocument (.odt).

PDF a XPS   - PDF a XPS sú formáty, ktoré ľudia môžu prečítať v širokej miere k dispozícii zobrazenie softvéru. Tieto formáty uchovávajú rozloženie strany dokumentu.

Webové stránky   - webové stránky sa zobrazia vo webovom prehliadači. Tento formát sa nezachovajú rozloženie strany dokumentu. Keď používateľ zmení veľkosť okna prehliadača, zmeny rozloženia dokumentu. Dokument môžete uložiť ako tradičné webová stránka (formát HTML) alebo ako-Jednosúborová webová stránka (formát MHTML). Pri vo formáte HTML, všetky podporné súbory (napríklad obrázky) uložia do samostatného priečinka, ktorá je priradená k dokumentu. Pri formáte MHTML sa všetky súbory podpory uložia spolu s dokumentom do jedného súboru.

Poznámka: Dokument môžete uložiť v iných formátoch, ktoré je možné otvoriť podľa počtu programov na úpravu textu. Medzi tieto formáty sú obyčajným textom (.txt), formát RTF (.rtf) a Text vo formáte OpenDocument (.odt). Však uložením dokumentu programu Microsoft Office Word v týchto formátoch spoľahlivo nezachovajú formátovania, rozloženia alebo ďalších funkcií dokumentu. Použite tieto formáty iba v prípade, že vám nevadí strata týchto hľadísk dokumentu. Tieto formáty môžete vybrať zo zoznamu v dialógovom okne Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

 1. Na paneli S nástrojmi Rýchly prístup, kliknite na položku Uložiť Obrázok tlačidla alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 2. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Word uloží dokument do predvoleného umiestnenia. Ak chcete uložiť dokument v inom umiestnení, vyberte iný priečinok, v Obľúbených prepojení, ak používate Windows Vista alebo v zozname Uložiť do, ak používate systém Microsoft Windows XP. Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie, kde Word uloží dokumenty, kliknite na kartu Úprava nastavení pri ukladaní dokumentov v tomto článku.

Na začiatok stránky

Ak chcete zabrániť prepísaniu existujúceho dokumentu, použite príkaz Uložiť ako vytvorte kópiu existujúceho dokumentu s novým názvom. Môžete to urobiť, napríklad, keď máte formulárový list, prenájom dokumentov alebo akejkoľvek inej situácii, kde existujúci dokument bude poskytovať základný obsah nového dokumentu (a nechcete prísť existujúceho dokumentu).

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete použiť ako základ pre nový dokument.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 3. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  • Word uloží dokument do predvoleného umiestnenia.

  • Ak chcete uložiť dokument v inom umiestnení, kliknite na položku iný priečinok v zozname Uložiť do v dialógovom okne Uložiť ako. Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie, kde Word uloží dokumentov, úprava nastavení pri ukladaní dokumentov.

 4. Upravte dokument požadovaným spôsobom.

Tip: Ak chcete zjednodušiť používanie jedného dokumentu ako základu pre iné dokumenty, uložte tento dokument medzi šablóny. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na položku Šablóny, ak je v počítači nainštalovaný Windows Vista, alebo kliknite na položku Dôveryhodné šablóny, ak je v počítači nainštalovaný Windows XP. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Keď budete chcieť vytvoriť nový dokument, v dialógovom okne Nový dokument dvakrát kliknite na položku Nový z existujúceho.

Ak chcete dokument použiť ako základ pre iné dokumenty, ďalšou možnosťou je uložiť ho ako šablónu.

Na začiatok stránky

 1. Pomocou príkazu Uložiť alebo Uložiť ako uložte dokument do priečinka, ktorý ľahko nájdete.

 2. Do napaľovačky diskov CD vložte prázdny zapisovateľný CD disk. Použite niektorý z týchto typov diskov:

  • zapisovateľný CD disk (CD-R),

  • prepisovateľný CD disk (CD-RW).

   Prepisovateľné CD disky umožňujú opakovane kopírovať údaje na CD disky a vymazávať ich.

 3. Kliknite na tlačidlo Štart a potom v závislosti od operačného systému v počítači použite niektorý z týchto postupov:

  Windows Vista

  1. Kliknite na položku Počítač.

  2. Kliknutím na položku Priečinky rozbaľte zoznam priečinkov a potom kliknutím na šípku vedľa položky Počítač rozbaľte zoznam diskových jednotiek.

  3. Kliknite na súbory alebo priečinky, ktoré chcete kopírovať na CD disk, a presuňte ich na položku jednotky na zápis na CD disky v zozname priečinkov.

   Ak chcete vybrať viaceré súbory, stlačte a podržte kláves CTRL a postupne klikajte na požadované súbory.

  4. V závislosti od formátu CD disku, ktorý chcete použiť, kliknite v dialógovom okne Napáliť disk na položku Live File System alebo Mastered. Ak pri tom potrebujete pomoc, kliknite na položku Ktorý formát disku CD alebo DVD mám zvoliť?

  5. Do poľa Názov disku zadajte názov CD disku a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Windows XP

  1. Kliknite na položku Tento počítač.

  2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Panel prehľadávača a potom kliknite na položku Priečinky.

  3. Kliknite na súbory alebo priečinky, ktoré chcete kopírovať na CD disk, a presuňte ich na položku jednotky na zápis na CD disky v zozname priečinkov.

   Ak chcete vybrať viaceré súbory, stlačte a podržte kláves CTRL a postupne klikajte na požadované súbory.

  4. Dvakrát kliknite na jednotku na zápis na CD disky. Windows XP zobrazí dočasnú oblasť, v ktorej sú súbory uložené pred skopírovaním na CD disk. Overte, či sa súbory a priečinky, ktoré chcete skopírovať na CD disk, nachádzajú v časti Súbory pripravené na zápis na disk CD.

  5. V časti Zápis na disk CD kliknite na položku Zapísať tieto súbory na disk CD. Windows spustí Sprievodcu zápisom na disk CD. Postupujte podľa pokynov v tomto sprievodcovi.

 • Nepokúšajte sa na CD disk kopírovať viac údajov, než umožňuje jeho kapacita. Informácie o kapacite CD disku nájdete na jeho obale. Súbory, ktoré sú príliš veľké na zápis na CD disk, môžete skopírovať na zapisovateľný DVD disk (DVD-R alebo DVD+R) alebo na prepisovateľný DVD disk (DVD-RW alebo DVD+RW). Windows XP však nepodporuje kopírovanie na DVD disky, preto musíte použiť softvér umožňujúci zápis na DVD disky.

 • Uistite sa, že na pevnom disku je dostatok voľného miesta na uloženie dočasných súborov, ktoré sa vytvárajú počas procesu zápisu na CD disk. V prípade štandardného CD disku Windows vyhradzuje až 700 megabajtov (MB) voľného miesta. V prípade vysokokapacitného CD disku Windows vyhradzuje až 1 gigabajt (GB) voľného miesta.

 • Po skopírovaní súborov alebo priečinkov na CD disk si môžete obsah CD disku prezrieť, aby ste sa uistili, že sa údaje skopírovali.

Na začiatok stránky

 1. Vložte pamäťové zariadenie do USB portu.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  Windows Vista

  1. Kliknite na položku Počítač.

  2. V časti Zariadenia s vymeniteľným ukladacím priestorom dvakrát kliknite na pamäťové zariadenie USB.

Windows XP

 1. Kliknite na položku Tento počítač.

 2. Dvakrát kliknite na pamäťové zariadenie USB.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov dokumentu.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Vyhľadajte sieťový priečinok.

  • Ak sieťový priečinok priradený k počítaču, v zozname umiestnení v kliknite na položku počítač, ak používate Windows Vista, alebo ak používate Windows XP kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na názov priečinka.

   Poznámka: K sieťovému priečinku môžete jednoducho získať prístup tak, že ho pripojíte k svojmu počítaču. Ak ešte nie je priečinok pripojený, môžete v dialógovom okne Uložiť ako kliknúť na položku Nástroje, potom na položku Pripojiť sieťovú jednotku a potom postupovať podľa pokynov v dialógovom okne Pripojenie sieťovej jednotky.

  • Ak poznáte názov a umiestnenie zdieľaného sieťového priečinka, zadajte ho do poľa Názov súboru s dvomi opačnými lomkami na začiatku a stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Windows Vista

Ak dokument ukladáte do knižnice dokumentov na lokalite Windows SharePoint Services 3.0, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Vyhľadajte webový server.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte URL adresu danej lokality a stlačte kláves ENTER.

 4. Dvakrát kliknite na názov knižnice dokumentov.

 5. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak dokument ukladáte na webovú lokalitu v sieti MSN, postupujte takto:

 1. Do poľa Názov súboru zadajte URL adresu lokality MSN a stlačte kláves ENTER.

 2. Zadajte meno používateľa a heslo a prihláste sa na lokalitu.

Ak dokument ukladáte do vopred nakonfigurovanej lokality FTP (File Transfer Protocol), postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako rozbaľte zoznam Priečinky a kliknite na položku Počítač.

 3. Dvakrát kliknite na lokalitu FTP v zozname Sieťové umiestnenie.

  Poznámka: FTP je jedným zo spôsobov otvárania a ukladania súborov na webových serveroch. Ak poznáte názov a prihlasovacie poverenia pre určitý server, môžete tento server pridať do sieťových umiestnení tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom v dialógovom okne Uložiť ako kliknete na položku Pridať sieťové umiestnenie.

Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Vyhľadajte webový server.

  • Ak dokument ukladáte do knižnice dokumentov na lokalite Windows SharePoint Services 3.0, do poľa Názov súboru zadajte URL adresu lokality a stlačte kláves ENTER. Dvakrát kliknite na názov knižnice dokumentov.

  • Ak dokument ukladáte na webovú lokalitu v sieti MSN, kliknite na položku Miesta v sieti a potom dvakrát kliknite na položku Webové lokality v sieti MSN. Ak je to potrebné, zadajte heslo. Potom dvakrát kliknite na názov lokality.

  • Ak dokument ukladáte do vopred nakonfigurovanej lokality FTP (File Transfer Protocol), v zozname Uložiť do kliknite na položku Lokality FTP a potom dvakrát kliknite na lokalitu FTP.

   Poznámka: FTP je jedným zo spôsobov otvárania a ukladania súborov na webových serveroch. Ak poznáte názov a prihlasovacie poverenia pre určitý server, môžete tento server pridať medzi lokality FTP tak, že v dialógovom okne Uložiť ako kliknete na položku Pridať alebo zmeniť lokalitu FTP.

 3. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Ak vytvárate dokument pre ostatných používateľov môžete im čitateľné a nie je možné upravovať, alebo môžete ich čítať a upravovať. Ak chcete dokument je čitateľný, ale nie je možné upravovať, uložte dokument vo formáte PDF alebo XPS, alebo ho uložiť ako webovú stránku. Ak chcete dokument čítať a upravovať, ale radšej formát súboru ako .docx alebo .doc, môžete použiť formáty ako obyčajný text (.txt), formát RTF (.rtf) a Text vo formáte OpenDocument (.odt)

PDF a XPS    Formáty PDF a XPS môžu používatelia zobraziť v zobrazovacom softvéri, ktorý je verejne k dispozícii. Tieto formáty uchovávajú rozloženie strany dokumentu.

Webové stránky    Webové stránky sa zobrazia vo webovom prehliadači. Tento formát sa nezachovajú rozloženie strany dokumentu. Keď používateľ zmení veľkosť okna prehliadača, zmeny rozloženia dokumentu. Dokument môžete uložiť ako bežné webovú stránku (formát HTML) alebo-Jednosúborová webová stránka (MHTML formát). Pri vo formáte HTML, všetky podporné súbory (napríklad obrázky) uložia do samostatného priečinka, ktorá je priradená k dokumentu. Pri formáte MHTML sa všetky súbory podpory uložia spolu s dokumentom do jedného súboru.

Poznámka: Dokument môžete uložiť v iných formátoch, ktoré je možné otvoriť podľa počtu programov na úpravu textu. Medzi tieto formáty sú obyčajným textom (.txt), formát RTF (.rtf), Text vo formáte OpenDocument (.odt) a Microsoft Works (.wps). Však ukladaní dokumentu balíka Office Word 2007 v týchto formátoch spoľahlivo nezachovajú formátovania, rozloženia alebo ďalších funkcií dokumentu. Použite tieto formáty iba v prípade, že vám nevadí strata týchto hľadísk dokumentu. V zozname Uložiť vo formáte v dialógovom okne Uložiť ako môžete vybrať tieto formáty.

Iba po nainštalovaní doplnku môžete uložiť vo formáte PDF alebo XPS z programu systém Microsoft Office 2007. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie podpory pre iné formáty súborov, napríklad PDF a XPS.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Kliknite na položku PDF alebo XPS.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru.

 4. Vyberte v zozname Uložiť vo formátePDF alebo XPS.

 5. Ak je dokument určený len na prezeranie online, môžete veľkosť súboru komprimovať kliknutím na položku Minimálna veľkosť (publikovanie online) vedľa položky Optimalizovať na.

 6. Ak chcete uložiť iba časť dokumentu, zahrnúť značky revízií alebo vlastnosti dokumentu, prípadne chcete automaticky vytvoriť hypertextové prepojenia na nadpisy alebo záložky v dokumente, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na požadované možnosti.

 7. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

  Ak chcete dokument publikovať na webový server, vyhľadajte názov servera a kliknite naň (nie dvakrát).

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru.

 3. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Webová stránka alebo Jednosúborová webová stránka.

  Poznámka: Ak ste dokument uložiť ako webovú stránku (formát HTML) a neskôr budete chcieť presunúť alebo Odoslať ako prílohu e-mailovej správy, nezabudnite zahrnúť priečinok, ktorý obsahuje všetky podporné súbory. Tento priečinok má rovnaký názov ako názov súboru dokumentu.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru.

 3. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Text vo formáte OpenDocument.

  Poznámka: Ak chcete zachovať verziu súboru ako dokumentu programu Word, musíte uložiť ho ako dokument programu Word (napríklad .docx formát súboru) musíte zavrieť Word 2007.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. V poli Ukladať súbory vo formáte kliknite na formát súboru, ktorý chcete použiť.

 4. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa Predvolené umiestnenie súborov a potom kliknite na priečinok, do ktorého chcete ukladať súbory.

  Poznámka: Tieto možnosti ovládajú predvolené správanie príkazov Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako pri prvom použití týchto príkazov po otvorení Wordu. Pri ukladaní dokumentov môžete tieto nastavenia kedykoľvek prepísať tak, že v dialógovom okne Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako zadáte iné umiestnenie alebo iný formát.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×