Uloženie alebo konvertovanie na PDF alebo XPS

Pomocou programov balíka Office môžete uložiť alebo konvertovať svoje súbory do formátu PDF, aby ste tieto súbory mohli zdieľať alebo tlačiť prostredníctvom komerčných tlačiarní. Nebudete potrebovať žiadny iný softvér ani doplnky.

Použite formát PDF, ak chcete mať súbor, ktorý:

 • vyzerá rovnako vo väčšine počítačov,

 • má malú veľkosť,

 • vyhovuje priemyselnému formátu.

Medzi takéto dokumenty patria životopisy, právne dokumenty, bulletiny, súbory určené len na čítanie (nie na úpravy) a tlač a súbory určené na profesionálnu tlač.

Ak chcete súbor exportovať alebo uložiť vo formáte PDF, v súbore balíka Office kliknite v ponuke Súbor na položku Exportovať alebo Uložiť ako. Výberom programu balíka Office z rozbaľovacieho zoznamu zobrazíte podrobné pokyny.

 1. Otvorte tabuľku alebo zostavu, ktorú chcete publikovať vo formáte PDF.

 2. Na karte Externé údaje v skupine Exportovať kliknite na položku PDF alebo XPS

  Obrázok tlačidla PDF alebo XPS

 3. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov dokumentu.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je dôležitejšia veľkosť súboru ako kvalita tlače, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte strany na tlač, vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte možnosti výstupu. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Tieto informácie sa týkajú aj programu Microsoft Excel Starter 2010.

Poznámka: Hárky Power View nie je možné uložiť ako PDF súbory.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v programe Excel 2013 alebo Excel 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

  • Ak chcete otvoriť súbor vo vybratom formáte hneď po jeho publikovaní, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní.

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je dôležitejšia veľkosť súboru ako kvalita tlače, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte strany na tlač, vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte možnosti výstupu. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

OneNote 2013 a OneNote 2016

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Exportovať.

 3. V časti Exportovať aktuálnu časť kliknite na tú časť poznámkového bloku, ktorú chcete uložiť ako PDF.

 4. V sekcii Vyberte formát kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf) a potom na položku Exportovať

 5. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte do poľa Názov súboru názov poznámkového bloku.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

OneNote 2010

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako a potom kliknite na možnosť predstavujúcu časť poznámkového bloku, ktorú chcete uložiť vo formáte PDF.

 3. V zozname Uložiť sekciu ako kliknite na možnosť PDF (*.pdf) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov poznámkového bloku.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v programoch NetworkSolutionsBP-Overenie-1-3 a PowerPoint 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

  • Ak chcete otvoriť súbor vo vybratom formáte hneď po jeho publikovaní, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní.

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je dôležitejšia veľkosť súboru ako kvalita tlače, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte strany na tlač, vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte možnosti výstupu. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v programe Project 2013 alebo Project 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf) a potom na tlačidlo Uložiť

 5. V dialógovom okne Export dokumentu – možnosti vyberte podľa uváženia možnosti Rozsah publikovania, Zahrnúť netlačiteľné informácie a Kompatibilný so štandardom ISO 19500-1 (iba PDF).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v programe Publisher 2013 alebo Publisher 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

 5. Ak chcete zmeniť optimalizáciu dokumentu, kliknite na tlačidlo Zmeniť. (V programe Publisher 2013 alebo Publisher 2016 kliknite na položku Možnosti.)

  • Vykonajte požadované zmeny rozlíšenia obrázkov a netlačiteľných informácií.

  • Ak chcete zmeniť možnosti tlače pre daný dokument, kliknite na tlačidlo Možnosti tlače.

  • Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete otvoriť súbor vo vybratom formáte hneď po jeho publikovaní, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v programe Visio 2013 alebo Visio 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

  • Ak chcete otvoriť súbor vo vybratom formáte hneď po jeho uložení, začiarknite políčko Automaticky zobraziť súbor po uložení.

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je dôležitejšia veľkosť súboru ako kvalita tlače, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte strany na tlač, vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte možnosti výstupu. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Word 2013 a 2016

 1. Vyberte kartu Súbor > položky Exportovať > Vytvoriť dokument PDF alebo XPS.

  Tlačidlo Vytvoriť dokument PDF alebo XPS na karte Exportovať vo Worde 2016.
 2. Ak vlastnosti dokumentu programu Word obsahujú informácie, ktoré nechcete zahrnúť do súboru PDF, vyberte položku Možnosti v okne Publikovať vo formáte PDF alebo XPS. Potom vyberte položku Dokument a zrušte začiarknutie položky Vlastnosti dokumentu. Nastavte ďalšie požadované možnosti a vyberte tlačidlo OK.

  Zrušte začiarknutie položky Vlastnosti dokumentu, aby sa zabránilo zdieľaniu týchto informácií v PDF súbore.

  Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu nájdete v téme Zobrazenie alebo zmena vlastností súboru balíka Office 2016.

 3. V okne Publikovať vo formáte PDF alebo XPS prejdite na miesto, kde chcete súbor uložiť. Môžete tiež upraviť názov súboru, ak potrebujete iný názov.

 4. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ďalšie možnosti PDF súboru

 • Ak chcete PDF súbor vytvoriť iba z niekoľkých strán dokumentu, vyberte požadovanú možnosť v časti Rozsah strán.

 • Ak chcete do PDF súboru zahrnúť aj sledované zmeny, vyberte v časti Publikovať položku Dokument so značkami. V opačnom prípade vyberte položku Dokument.

 • Ak chcete v PDF súbore vytvoriť skupinu záložiek, začiarknite položku Vytvárať záložky pomocou:. Potom vyberte možnosť Nadpisy alebo, ak ste do dokumentu pridali záložky, možnosť Záložky v programe Word.

 • Ak chcete do PDF súboru zahrnúť vlastnosti dokumentu, začiarknite položku Vlastnosti dokumentu.

 • Ak chcete, aby sa dokument jednoduchšie čítal pomocou softvéru na čítanie obrazovky, začiarknite položku Značky štruktúry dokumentu na zjednodušenie ovládania.

 • Kompatibilný so štandardom ISO 19005-1 (PDF/A) Prostredníctvom tejto možnosti sa PDF dokument vytvorí ako verzia 1.7 PDF, čo je štandard archivácie. Štandard PDF/A pomôže zabezpečiť, aby pri budúcom otvorení na inom počítači vyzeral dokument rovnako.

 • Ak písmo nie je vložené, vytvoriť z textu bitovú mapu Ak do dokumentu nie je možné vložiť písmo, v PDF súbore sa použijú bitové mapy textu a PDF súbor bude vyzerať rovnako ako pôvodný dokument. Ak táto možnosť nie je začiarknutá a v súbore je použité písmo, ktoré sa nedá vložiť, čítačka PDF súborov ho môže nahradiť iným písmom.

 • Šifrovať dokument heslom Túto možnosť začiarknite, ak chcete prístup k PDF súboru obmedziť a povoliť ho iba ľuďom, ktorí majú heslo. Po kliknutí na tlačidlo OK sa vo Worde otvorí okno Šifrovanie dokumentu vo formáte PDF, kde môžete zadať a potvrdiť heslo.

Otvorenie a kopírovanie obsahu z PDF súboru pomocou Wordu

Z PDF súboru môžete kopírovať ľubovoľný obsah a to tak, že ho otvoríte vo Worde.

Prejdite na položky Súbor > Otvoriť a prejdite na PDF súbor. Word otvorí obsah PDF súboru v novom súbore. Odtiaľto môžete skopírovať ľubovoľný obsah vrátane obrázkov a diagramov.

Word 2010

Tieto informácie sa týkajú aj programu Microsoft Word Starter 2010.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v programoch Word 2013 a Word 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

  • Ak chcete otvoriť súbor vo vybratom formáte hneď po jeho publikovaní, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní.

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je dôležitejšia veľkosť súboru ako kvalita tlače, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte strany na tlač, vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte možnosti výstupu. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete v Office pre Mac uložiť súbor ako PDF, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Kliknite na položku Formát súboru v dolnej časti okna.

  Použitie nástroja Formát súboru v ponuke Uložiť ako vo Worde na výber iných formátov uloženia dokumentu, ako napríklad PDF
 4. Zo zoznamu dostupných formátov súborov vyberte možnosť PDF.

 5. Ak súbor ešte nemá názov, zadajte ho, potom kliknite na položku Exportovať.

V aplikácii Word Online môžete konvertovať dokument na PDF súbor pomocou príkazu Tlačiť. Vygeneruje sa základný PDF súbor, ktorý si zachová rozloženie a formát pôvodného dokumentu.

Príkaz Tlačiť vo webovej aplikácii Word Web App

Ak potrebujete väčšiu kontrolu nad možnosťami PDF súboru, ako je napríklad pridávanie záložiek, dokument skonvertujte na PDF súbor pomocou počítačovej aplikácie Word. Kliknite na položku Otvoriť v programe Word a začnite používať počítačovú aplikáciu.

Obrázok príkazu Otvoriť v programe Word v aplikácii Word Online

Ak počítačovú aplikáciu Word nevlastníte, môžete si vyskúšať alebo kúpiť najnovšiu verziu balíka Office.

Tipy: 

 • Dajte nám vedieť, ako by ste túto funkciu používali v aplikácii Word Online. V dolnej časti okna aplikácie Word Online kliknite na položku Vylepšenie balíka Office.

 • Príkaz Pomôcť zlepšiť Office

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte program balíka Office.

 1. Otvorte tabuľku alebo zostavu, ktorú chcete publikovať vo formáte PDF.

 2. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , potom ukážte kurzorom na šípku vedľa položky Uložiť ako a nakoniec na položku Formát PDF alebo XPS.

 3. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov súboru.

 4. V položke Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF.

 5. Ak chcete otvoriť súbor hneď po jeho uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba v prípade, že máte v počítači nainštalovaný program na prezeranie súborov vo formáte PDF.

 6. Vedľa položky Optimalizácia pre vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

  • Ak tabuľka alebo zostava vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 7. Ak chcete určiť rôzne možnosti pre súbor, kliknite na tlačidlo Možnosti. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

 8. V dialógovom okne Publikovať ako súbor PDF alebo XPS kliknite na položku Publikovať.

  Ak chcete po uložení vykonať zmeny v súbore vo formáte PDF, vráťte sa do svojho pôvodného súboru programu systém Microsoft Office 2007, v ktorom ste ho vytvorili, a znova uložte súbor vo formáte PDF.

 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , potom ukážte kurzorom na šípku vedľa položky Uložiť ako a nakoniec na položku Formát PDF alebo XPS.

 2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov zošita.

 3. V položke Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF.

 4. Ak chcete otvoriť súbor hneď po jeho uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba v prípade, že máte v počítači nainštalovaný program na prezeranie súborov vo formáte PDF.

 5. Vedľa položky Optimalizácia pre vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

  • Ak zošit vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 6. Ak chcete určiť rôzne možnosti pre súbor, kliknite na tlačidlo Možnosti. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete po uložení vykonať zmeny v súbore vo formáte PDF, vráťte sa do svojho pôvodného súboru programu systém Microsoft Office 2007, v ktorom ste ho vytvorili, a znova uložte súbor vo formáte PDF. Viac sa dozviete v téme Ďalšie informácie o súboroch formátu PDF a XPS.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Exportovať do a potom kliknite na položku Formát PDF alebo XPS.

 2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov formulára.

 3. V položke Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF.

 4. Ak chcete otvoriť súbor hneď po jeho uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba v prípade, že máte v počítači nainštalovaný program na prezeranie súborov vo formáte PDF.

 5. Vedľa položky Optimalizácia pre vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

  • Ak formulár vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 6. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete po uložení vykonať zmeny v súbore vo formáte PDF, vráťte sa do svojho pôvodného súboru programu systém Microsoft Office 2007, v ktorom ste ho vytvorili, a znova uložte súbor vo formáte PDF. Viac sa dozviete v téme Ďalšie informácie o súboroch formátu PDF a XPS.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať vo formáte PDF alebo XPS.

 2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov súboru.

 3. V položke Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF.

 4. Vedľa položky Rozsah strán kliknite na možnosť predstavujúcu časť poznámkového bloku, ktorú chcete uložiť vo formáte PDF.

 5. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete vykonať zmeny v PDF súbore po jeho uložení, vráťte sa do pôvodného súboru balíka Microsoft Office 2007, v ktorom ste ho vytvorili, a znova uložte súbor vo formáte PDF. Viac sa dozviete v téme Ďalšie informácie o súboroch formátu PDF a XPS.

 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , potom ukážte kurzorom na šípku vedľa položky Uložiť ako a nakoniec na položku Formát PDF alebo XPS.

 2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov prezentácie.

 3. V položke Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF.

 4. Ak chcete otvoriť súbor hneď po jeho uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba v prípade, že máte v počítači nainštalovaný program na prezeranie súborov vo formáte PDF.

 5. Vedľa položky Optimalizácia pre vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

  • Ak prezentácia vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 6. Ak chcete určiť rôzne možnosti pre súbor, kliknite na tlačidlo Možnosti. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete po uložení vykonať zmeny v súbore vo formáte PDF, vráťte sa do svojho pôvodného súboru programu systém Microsoft Office 2007, v ktorom ste ho vytvorili, a znova uložte súbor vo formáte PDF. Viac sa dozviete v téme Ďalšie informácie o súboroch formátu PDF a XPS.

Uloženie súboru vo formáte PDF na zdieľanie alebo distribúciu na webe

Ak chcete zdieľať publikáciu v pevnom formáte na webe alebo v sieti, postupujte takto:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať vo formáte PDF alebo XPS.

 2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov publikácie.

 3. V položke Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF.

 4. Vedľa položky Optimalizácia pre kliknite na položku Zmeniť.

 5. V dialógovom okne Možnosti publikovania kliknite v zozname Určiť, ako bude táto publikácia vytlačená alebo distribuovaná na druh optimalizácie, ktorá zodpovedá požiadavkám publikovania. Ak sa publikácia bude distribuovať napríklad online a kvalita tlače je menej dôležitá ako malá veľkosť súboru, kliknite na položku Minimálna veľkosť. Ak je kvalita tlače dôležitejšia ako veľkosť súboru, kliknite na položku Vysoká kvalita tlače.

 6. Kliknite na položku Rozšírené, zobrazte celé dialógové okno a vyberte potrebné nastavenia. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.)

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak chcete otvoriť súbor hneď po jeho uložení, v dialógovom okne Uložiť ako začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba vtedy, ak máte v počítači nainštalovaný program na prezeranie súborov vo formáte PDF a ak v dialógovom okne Možnosti publikovania nie je vybratá možnosť Komerčná tlač.

 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie vo formáte PDF na komerčnú tlač

Ak sa publikácia odosiela do komerčnej tlačiarne, postupujte takto:

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Zbaľ a choď a potom kliknite na položku Vziať do služby komerčnej tlačiarne.

 2. Na table vľavo v zozname Ako chcete vytlačiť túto publikáciu? kliknite na požadovanú možnosť. Ak budete používať službu ofsetovej tlače, kliknite na položku Komerčná tlač. Ak bude používať špičkovú kopírovaciu službu, kliknite na položku Vysoká kvalita tlače.

 3. Kliknite na položku Možnosti tlače.

 4. V dialógovom okne Možnosti tlače vyberte požadované možnosti. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

 5. V časti Výber položky na opravu opravte všetky problémy, ktoré program Publisher identifikoval.

 6. V časti Exportovať začiarknite políčko Vytvoriť súbor PDF.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 8. V Sprievodcovi Zbaľ a Choď vyberte umiestnenie, kam chcete súbor exportovať, a kliknite na položku Ďalej.

Ak chcete po uložení vykonať zmeny v súbore vo formáte PDF, vráťte sa do svojho pôvodného súboru programu systém Microsoft Office 2007, v ktorom ste ho vytvorili, a znova uložte súbor vo formáte PDF. Viac sa dozviete v téme Ďalšie informácie o súboroch formátu PDF a XPS.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať vo formáte PDF alebo XPS.

 2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov kresby.

 3. V položke Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF.

 4. Ak chcete otvoriť súbor hneď po jeho uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba v prípade, že máte v počítači nainštalovaný program na prezeranie súborov vo formáte PDF.

 5. Vedľa položky Optimalizácia pre vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

  • Ak kresba vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 6. Ak chcete vytlačiť len vybraté strany alebo chcete určiť ďalšie možnosti publikovania, kliknite na položku Možnosti a vyberte požadované nastavenia. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete po uložení vykonať zmeny v súbore vo formáte PDF, vráťte sa do svojho pôvodného súboru programu systém Microsoft Office 2007, v ktorom ste ho vytvorili, a znova uložte súbor vo formáte PDF. Viac sa dozviete v téme Ďalšie informácie o súboroch formátu PDF a XPS.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte kurzorom na šípku vedľa položky Uložiť ako a nakoniec na položku Formát PDF alebo XPS.

 2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov dokumentu.

 3. V položke Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF.

 4. Ak chcete otvoriť súbor hneď po jeho uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba v prípade, že máte v počítači nainštalovaný program na prezeranie súborov vo formáte PDF.

 5. Vedľa položky Optimalizácia pre vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 6. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte rozsah strán na tlač. Vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte aj možnosti výstupu. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete po uložení vykonať zmeny v súbore vo formáte PDF, vráťte sa do svojho pôvodného súboru programu systém Microsoft Office 2007, v ktorom ste ho vytvorili, a znova uložte súbor vo formáte PDF. Viac sa dozviete v téme Ďalšie informácie o súboroch formátu PDF a XPS.

Ak chcete v systéme iOS exportovať wordový dokument alebo excelový zošit do formátu PDF, ťuknite na tlačidlo Súbor nachádzajúce sa úplne vľavo hore, vyberte položku Exportovať a potom položku PDF.

Ťuknite na položky Súbor > Exportovať a exportujte dokument do PDF formátu

Formát PDF (Portable Document Format)    zachováva formátovanie dokumentu a umožňuje zdieľanie súborov. Pri zobrazovaní súboru PDF v režime online alebo pri jeho tlači sa zachováva požadovaný formát. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami. Formát PDF akceptujú ako platný formát mnohé orgány a organizácie a zobrazovače takýchto dokumentov sú dostupné pre väčšie množstvo platforiem než v prípade formátu XPS.

Dôležité: Na zobrazenie súboru PDF treba mať v počítači nainštalovaný program na prezeranie súborov PDF, napríklad Acrobat Reader, ktorý je dostupný na lokalite spoločnosti Adobe Systems.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×