Ukladanie prezentácie s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Ukladanie prezentácie s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe PowerPoint 2016 môžete používať klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na uloženie prezentácie vytvorenej v stolnom počítači na lokálnu jednotku (napríklad do prenosného počítača), do sieťového umiestnenia, na CD alebo DVD disk či USB kľúč. Taktiež ju môžete uložiť v inom formáte súboru alebo v staršej verzii PowerPointu. Môžete použiť aj čítačku obrazovky JAWS.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPointu

Uloženie súboru prezentácie

Tento postup použite, ak chcete prezentáciu pomenovať alebo súbor prezentácie uložiť v predvolenom type súboru, ako je powerpointová prezentácia (*.pptx).

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako a prehľadávať svoje jednotky a priečinky, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O. Ozve sa hlásenie „Save As dialog.“ (Dialógové okno Uložiť ako.)

  Tip: Ak chcete prezentáciu uložiť do webového umiestnenia, pozrite si tému Uloženie a zdieľanie prezentácie vo OneDrive.

 2. Ak chcete prejsť na zoznam jednotiek a priečinkov, stlačením klávesu Tab prechádzajte v dialógovom okne, kým sa neozve hlásenie „stromové zobrazenie.“ (V Moderátorovi sa ozve názov priečinka a napríklad hlásenie „zbalených osem z ôsmych položiek“.)

 3. Ak chcete vyhľadať jednotku alebo priečinok, kde chcete prezentáciu uložiť, stlačením klávesu so šípkou nadol alebo klávesu so šípkou nahor sa presúvajte v zozname.

 4. Priečinok alebo jednotku vyberiete stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete presunúť zameranie na priečinky a súbory v rámci vybratej jednotky a priečinka, stlačte kláves Tab.

 6. Ak chcete prehľadať obsah vybratého umiestnenia, stlačte kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor. Priečinok otvoríte stlačením klávesu Enter.

 7. Po výbere požadovaného umiestnenia prejdite stlačením klávesu Tab na pole Názov súboru.

 8. Ak chcete prezentáciu uložiť, zadajte požadovaný názov súboru a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Uložiť ako sa zatvorí.

Ak chcete uložiť zmeny vykonané v súbore, ktorý je už uložený na správnom mieste pod názvom, ako ste určili, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Pri ukladaní prezentácie si môžete vybrať z množstva formátov súboru. Postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O.

 2. Ak je to potrebné, prejdite na umiestnenie a názov súboru. Postup nájdete v téme Uloženie súboru prezentácie.

 3. Tabulátorom prejdite na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte.

 4. Ak chcete prechádzať zoznamom formátov súborov, stlačte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol. Formát súboru vyberiete stlačením klávesu Enter.

  Tip: Ak chcete rýchlo prejsť na konkrétny názov formátu súboru, zadajte prvé písmeno názvu. Opakovaným zadávaním napríklad písmena O sa presúvate zoznamom všetkých formátov súborov začínajúcich na písmeno O (Office – motív, Outline/RTF, prezentácia vo formáte OpenDocument).

 5. Ak chcete uložiť súbor vo vybratom formáte súborov, stlačte kláves Enter. Dialógové okno Uložiť ako sa zatvorí.

Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súboru vo formáte PDF (.pdf) alebo XPS (.xps) nájdete v téme Uloženie vo formáte PDF alebo Uloženie vo formáte XPS.

Uloženie súboru prezentácie v staršej verzii PowerPointu

PowerPoint 2016 používa formát súboru .pptx založený na jazyku XML, ktorý bol predstavený vo vydaní balíka Office 2007. Pomocou tohto formátu môžete súbory otvoriť v starších verziách PowerPointu vrátane PowerPointu 2010 a PowerPointu 2007, a to bez použitia špeciálnych doplnkov alebo straty funkčnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty Open XML a prípony súborov a Kontrola možnosti otvorenia powerpointovej prezentácie pomocou PowerPointu 2003 alebo staršej verzie.

Pomocou týchto krokov môžete svoju prezentáciu uložiť vo formáte, ktorý je kompatibilný so staršou verziou PowerPointu:

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O.

 2. Ak je to potrebné, prejdite na umiestnenie a názov súboru.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte. Predvolený typ súboru je powerpointová prezentácia (*.pptx).

  Tip: Po otvorení dialógového okna Uložiť ako sa zameranie presunie na pole Názov súboru. Ak sa už súbor na požadovanom mieste nachádza, stlačením klávesu Tab prejdite na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte.

 4. Ak sa chcete rýchlo presunúť na iné formáty súborov PowerPointu, opakovane stláčajte písmeno P.

 5. Keď sa ozve hlásenie „prezentácia PowerPointu 97-2003 (.ppt)“, vyberie sa tento formát súboru.

 6. Ak chcete uložiť súbor v staršej verzii PowerPointu, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie prezentácie zo šablóny s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V programe PowerPoint 2016 pre Mac môžete používať klávesnicu a VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre Mac OS, na ukladanie prezentácií v Macu alebo sieťovom umiestnení. Prezentáciu môžete uložiť tiež v inom formáte súboru alebo ju uložiť v staršej verzii programu PowerPoint.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súborov, powerpointová prezentácia (*.pptx).

 1. Prezentáciu uložíte stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + S. Ozve sa: „Save as dialog.“ (Dialógové okno Uložiť ako.)

 2. Zadajte názov súboru prezentácie. Ak sa rozhodnete nezadať názov súboru na tomto mieste, použije sa predvolený názov.

 3. Miesto, kam chcete súbor uložiť, vyberiete prostredníctvom niektorého z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať umiestnenie v Macu, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: „<Current saving location>, Where, popup button.“(<Aktuálne umiestnenie na uloženie>, kde, tlačidlo kontextovej ponuky.) Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte zoznam umiestnení.

   Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Budete počuť názvy možností, ktoré sú v zozname. Jednotku alebo priečinok vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

   Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete uložiť súbor v online umiestnení, ako je napríklad OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Online locations button.“ (tlačidlo online umiestnení). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Options + medzerník.

   Ak chcete pridať nové online umiestnenie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add a place button“ (tlačidlo Pridať miesto) a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Add a place“ (Pridať miesto). Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť umiestnenie, ktoré si želáte pridať, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Potom postupujte podľa pokynov, ako ich čítačka obrazovky oznámi.

   Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť umiestnenie, kde si želáte svoj súbor uložiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

   Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Uloženie súboru prezentácie v niekoľkých rôznych formátoch súboru. Uložte súbor vo formáte PDF, ak chcete napríklad odoslať snímky v e-maile ako podklady pre publikum. Môžete tiež uložiť súbor vo formáte ODP a zdieľať prezentácie vo viacerých aplikáciách a platformách.

 1. Prezentáciu uložíte stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + S. Ozve sa: „Save As in dialog“ (dialógové okno Uložiť ako).

 2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie, kam ho chcete uložiť, podľa pokynov v časti Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Aktuálny formát súboru>, popup button“ (<Aktuálny formát súboru>, tlačidlo kontextovej ponuky). Zoznam formátov súboru otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov formátu súboru, ktorý chcete vybrať, napríklad PDF alebo OpenDocument Presentation.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPointu

Svoje súbory v programe PowerPoint 2016 pre Mac môžete uložiť vo formáte, ktorý možno otvoriť v starších verziách PowerPointu bez špeciálnych doplnkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty Open XML a prípony súborovKontrola možnosti otvorenia powerpointovej prezentácie pomocou PowerPointu 2003 alebo staršej verzie.

 1. Prezentáciu uložíte stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + S. Ozve sa: „Save As in dialog“ (dialógové okno Uložiť ako).

 2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie, kam ho chcete uložiť, podľa pokynov v časti Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Aktuálny formát súboru>, popup button“ (<Aktuálny formát súboru>, tlačidlo kontextovej ponuky). Zoznam formátov súboru otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „PowerPoint 97 – 2003“

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na uloženie prezentácií v programe PowerPoint 2016 v iPhone alebo vo OneDrive použite funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súborov, powerpointová prezentácia (*.pptx).

 1. Potiahnite v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Ak chcete pomenovať súbor, v ponuke Súbor ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Name“ (Názov). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte názov súboru pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“ Ak chcete vypnúť klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať miesto uloženia, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad „OneDrive“ alebo „iPhone“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia je uložená vo formáte .pptx a zameranie sa presunie do prezentácie.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Prezentáciu môžete uložiť vo formáte ODP s cieľom zdieľať ju v rôznych aplikáciách a na rozličných platformách, alebo vo formáte PDF na zdieľanie prezentácie a zabezpečenie neporušenia obsahu a formátovania prezentácie.

 1. Potiahnite v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Export button“ (Tlačidlo Export). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete exportovať prezentáciu do formátu ODP, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Prezentácia vo formáte OpenDocument, hviezdička ODP.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete exportovať prezentáciu do formátu PDF, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „PDF, star PDF“ (PDF, hviezdička PDF). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Exportovať so zameraním v textovom poli Názov. Zadajte názov súboru pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“ Ak chcete vypnúť klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad „OneDrive“ alebo „iPhone“. Ak chcete vybrať priečinok, potiahnutím prsta doprava prehľadávajte priečinky a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte priečinok. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy priečinkov.

  Tip: Môžete tak rýchlo vyhľadať priečinky používané v minulosti. Ak chcete prejsť do zoznamu umiestnení, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Umiestnenia, tlačidlo Naspäť“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doľava, kým nezaznie „Export button“ (Tlačidlo Export). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa exportuje do formátu .odp alebo .pdf a zameranie sa presunie do prezentácie.

  Poznámka: Ak sa zobrazí oznámenie Povoliť konverziu súboru online?, potiahnite prstom doprava, kým nezaznie „Allow“ (Povoliť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Dôležité: Na tejto sekcii sa pracuje. Časť obsahu môže byť momentálne neúplná alebo nepresná. Vráťte sa sem neskôr a zistite, či je už článok dokončený. Ďakujeme.

Pomocou PowerPoint pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, ukladanie prezentácií vo svojom telefóne alebo OneDrive. Môžete tiež uloženie prezentácie v inom formáte súboru.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uloženie prezentácie v predvoleného formátu súborov, prezentácia programu PowerPoint (*.pptx) v váš preferovaný ukladací priestor s požadovaný názov. PowerPoint pre Android automaticky ukladá prezentácie pri práci s predvolený názov súboru a formát.

 1. Ak svoju prezentáciu je otvorená v zobrazení úprav, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "nie je začiarknuté, späť prepínač", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie miniatúr otvorí.

 2. V zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka súbor.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa stránka Uložiť ako, so zameraním na textové pole s názvom súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov súboru.

 5. A vyberte, kam chcete uložiť súbor, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť názov umiestnenie, napríklad "OneDrive" alebo "Toto zariadenie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia je uložená vo formáte .pptx a zameranie sa presunie do prezentácie.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Súboru prezentácie môžete uložiť vo formáte ODP zdieľať prezentáciu vo viacerých aplikácií a platformy.

 1. Ak svoju prezentáciu je otvorená v zobrazení úprav, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "nie je začiarknuté, späť prepínač", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie miniatúr otvorí.

 2. V zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka súbor.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Tento súbor exportovať do ODP", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Export otvorí sa stránka so zameraním na textové pole s názvom súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov súboru.

 6. A vyberte, kam chcete uložiť súbor, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť názov umiestnenia, napríklad "OneDrive" alebo "Toto zariadenie, prezentácií." Vyberte priečinok, potiahnite prstom doľava na prehľadávanie priečinkov a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Názvy priečinkov oznamuje pri posúvaní.

 7. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Export button“ (Tlačidlo Export). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak budete počuť "Povoliť online s názvami," potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "Povoliť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia vo formáte ODP exportu a vykoná sa prechod na prezentáciu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Dôležité: Na tejto sekcii sa pracuje. Časť obsahu môže byť momentálne neúplná alebo nepresná. Vráťte sa sem neskôr a zistite, či je už článok dokončený. Ďakujeme.

Uloženie prezentácie v službe Windows phone alebo OneDrive pomocou PowerPoint Mobile s moderátorom vstavané čítačkou obrazovky Windows. Môžete tiež uloženie prezentácie v inom formáte súboru.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint Mobile nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uloženie prezentácie v predvoleného formátu súborov, prezentácia programu PowerPoint (*.pptx) v váš preferovaný ukladací priestor s požadovaný názov.

Tip: Návod, ako rýchlo premenovať súbor, prejdite na premenovanie prezentácie.

PowerPoint Mobile prezentácie automaticky uloží do predvoleného umiestnenia pri práci.

 1. Ak prezentácie je otvorený v úprav zobrazenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "rýchly prístup príkazy a vypnúť tlačidlo späť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie miniatúr otvorí.

 2. V zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "rýchly prístup príkazy a tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Backstage stránky, prejdite na tlačidlo späť."

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka Uložiť.

 4. Posunutím prsta nahor ľavej časti obrazovky, kým nebudete počuť "Uložiť kópiu tohto súboru tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyberte aplikáciu, toto zariadenie."

 5. A vyberte, kam chcete súbor uložiť, posunutím prsta nadol v ľavom hornom rohu obrazovky, kým sa počuť ukladací priestor, budete chcieť, napríklad "OneDrive" alebo "Toto zariadenie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete prejsť ukladacieho priestoru, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť informáciu o umiestnení chcete. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ďalej, tlačidlo na paneli aplikácie" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka Zadajte názov súboru.

 8. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Uloženie súboru s aktuálnym názvom, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Uložiť kópiu, tlačidlo na paneli aplikácie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zmeniť názov súboru, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Názov súboru, možno upravovať text" nasleduje názov aktuálneho súboru a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte nový názov súboru a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Uložiť kópiu, tlačidlo na paneli aplikácie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia je uložená vo formáte .pptx, a vráti na prezentáciu.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Súboru prezentácie môžete uložiť vo formáte ODP zdieľať prezentáciu vo viacerých aplikácií a platformy.

 1. Ak prezentácie je otvorený v úprav zobrazenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "rýchly prístup príkazy a vypnúť tlačidlo späť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie miniatúr otvorí.

 2. V zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "rýchly prístup príkazy a tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Backstage stránky, prejdite na tlačidlo späť."

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka Uložiť.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Exportovať tento súbor", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyberte aplikáciu, toto zariadenie."

 5. Posunutím prsta nahor ľavej časti obrazovky, kým nebudete počuť "Uložiť kópiu tohto súboru tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyberte aplikáciu, toto zariadenie."

 6. A vyberte, kam chcete súbor uložiť, posunutím prsta nadol v ľavom hornom rohu obrazovky, kým sa počuť ukladací priestor, budete chcieť, napríklad "OneDrive" alebo "Toto zariadenie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete prejsť do ukladacieho priestoru, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť informáciu o umiestnení chcete. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ďalej, tlačidlo na paneli aplikácie," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka Zadajte názov súboru.

 9. Ak chcete exportovať súbor vo formáte ODP s aktuálny názov, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Exportovať, tlačidlo na paneli aplikácie," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vykoná sa vráti do prezentácie.

Premenovanie prezentácie

Pri prvom vytvorení prezentácie, PowerPoint Mobile udáva predvolený názov, napríklad Presentation1. Môžete premenovať súbor na ľubovoľný názov môžete buď v zobrazení úprav alebo miniatúr.

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa aktuálny názov prezentácie, za ktorou nasleduje "tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Budete počuť "Automaticky otvárané okno, zadajte názov súboru, upravovanie," nasleduje názov aktuálneho súboru. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte nový názov súboru.

 3. Zatvorte súbor názov otváraných okien, posunutím prsta v pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Klávesnica, zadajte" alebo "Enter", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite PowerPoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, uložte prezentáciu pod novým názvom na OneDrive alebo stiahnuť kópiu prezentácie do lokálneho zariadenia.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Premenovanie prezentácie

PowerPoint Online automaticky ukladá prezentácie na OneDrive pomocou všeobecný názov, napríklad Presentation1.pptx. Tento všeobecný názov môžete zmeniť na názov, ktorý chcete.

 1. V zobrazení na úpravy, stlačte kláves s logom Alt + Windows, F, R, R. Budete počuť: "dialógové okno, premenovať, zadajte názov pre tento súbor úpravy."

 2. Zadajte nový názov prezentácie a potom stlačte kláves Enter. Prezentácia je uložená v OneDrive s novým názvom.

Stiahnuť kópiu prezentácie do svojho zariadenia v zobrazení na úpravy

PowerPoint Online automaticky ukladá prezentácie OneDrive počas práce. Môžete stiahnuť a uložte kópiu prezentácie do lokálneho zariadenia. Pri úprave lokálnej kópii pôvodnej prezentácie v OneDrive sa neaktualizujú.

 1. V zobrazení na úpravy, stlačte kláves s logom Alt + Windows, F, W, C. Budete počuť: "Microsoft PowerPoint Online, na stiahnutie, tlačidlo". Sa zameriava na tlačidlo Stiahnuť.

 2. Stlačte kláves Enter. Budete počuť "text upozornenia, čo chcete robiť s," nasleduje názov prezentácie.

 3. Stlačte kláves Caps Lock + šípka doprava alebo šípka doľava kľúč kým vy znova počuť "text upozornenia, čo chcete robiť s," nasleduje názov prezentácie.

 4. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a potom stlačte kláves Enter. Pridanie obrázka do albumu na stiahnutie priečinok vo vašom počítači.

Stiahnuť kópiu prezentácie do svojho zariadenia v zobrazení na čítanie

Nie je potrebné mať povolenia stiahnuť kópiu prezentácie na úpravu.

 1. V zobrazení na čítanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť: "upraviť prezentáciu, tlačidlo zbalené."

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačiť do PDF", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Microsoft PowerPoint Online, otvorte prepojenie tlač PDF dokumentu,."

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno tlač. Zameranie je v ponuke tlačiareň.

 4. Otvorí sa ponuka, stlačením klávesu medzerník.

 5. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Microsoft tlačiť do PDF", a potom stlačte kláves Enter.

 6. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo vytlačiť", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Uložiť tlačiť výstup ako a sa zameriava v textovom poli názov súboru.

 7. Zadajte názov prezentácie a potom prejdite do umiestnenia, kam chcete súbor uložiť. Ak chcete uložiť súbor, stlačte klávesy Alt + S.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×