Ukladanie diagramov na lokalite SharePoint vo formáte webových výkresov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité    Už vám neodporúčame používať Visio Services ani webovú časť Visio Web Access v SharePointe Online. Odteraz používajte na zobrazenie diagramov Visia a vytváranie riešení hybridných webových aplikácií Visio Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Plán služieb Visio Services v SharePointe Online. V SharePoint Serveri budú tieto funkcie naďalej podporované podľa politiky životného cyklu spoločnosti Microsoft.

Keď ukladáte diagram na lokalite SharePoint ako webový výkres, používate služby Visio Services na sprístupnenie diagramu pre používateľov, ktorým sa zobrazí vo webovom prehľadávači. Webové výkresy môžu obsahovať hypertextové prepojenia, viac stránok a iné vlastnosti ako štandardný výkres programu Visio vrátane možnosti pripojenia k externým zdrojom údajov.

Ukladanie diagramu ako webového výkresu sa odlišuje od jeho ukladania ako výkresu programu Visio v knižnici dokumentov na lokalite SharePoint, hoci oba spôsoby využívajú lokalitu SharePoint. Výkresy programu Visio si vyžadujú, aby ste mali nainštalovaný program Visio, a otvárajú sa v programe Visio. Webové výkresy sa otvárajú priamo v prehľadávači a nevyžadujú si program Visio. Možnosť zobrazenia webových výkresov je podporovaná serverom Microsfot SharePoint Server 2010.

Požiadavky na publikovanie webových výkresov

 • Program Microsoft Visio 2010 Professional alebo Premium

 • Aplikácia Microsoft SharePoint Server 2010 s povolenou službou Visio Services (správca servera musí povoliť a nakonfigurovať službu Visio Services)

Publikovanie diagramu ako webového výkresu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť a poslať.

 3. Kliknite na položku Uložiť na lokalitu SharePoint.

 4. V časti Moje lokality SharePoint vyberte lokalitu, do ktorej chcete publikovať diagram.

  1. Ak lokalita nie je uvedená, môžete vybrať, vyhľadajte umiestnenie, vyhľadajte alebo zadajte umiestnenie, kde chcete publikovať diagram, po kliknutí na položku Uložiť ako. Ak chcete zadať umiestnenie, použite formát najrozšírenejších :/ / Host (hostiteľ) alebo cesta cesty k.

 5. V časti Typy súboru začiarknite Webový výkres (*.vdw).

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

  1. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako, v ktorom sa zobrazí niekoľko ďalších možností.

 7. Ak chcete diagram otvoriť na kontrolu okamžite po kliknutí na položku Uložiť, začiarknite políčko Automaticky zobrazovať súbory v prehľadávači. Táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak diagram ukladáte ako webový výkres (súbor .vdw).

 8. Kliknutím na tlačidlo Možnosti otvorte dialógové okno Publikovať nastavenia a nakonfigurujte strany a zdroje údajov, ktoré sa budú publikovať a zobrazia sa v prehľadávači. Vybraté položky sa budú publikovať a položky, ktoré nie sú vybraté, sa skryjú alebo odpoja.

  1. Ak zrušíte začiarknutie políčka, priradenú položku nebude možné zobraziť v prehľadávači – bude však stále súčasťou diagramu po otvorení diagramu v programe Visio. Ak nechcete, aby bola stránka viditeľná v programe Visio, odstráňte ju pred tým, než ju uložíte na lokalitu SharePoint.

 9. Overte, či je možnosť Typ súboru nastavená na hodnotu Webový výkres (*.vdw) a kliknite na položku Uložiť.

Prvky, ktoré sa vo webových výkresoch nevykreslia podľa očakávania

Najbežnejšie prvky diagramov programu Visio sa pri publikovaní vo forme webových výkresov zobrazia podľa očakávania. Niektoré prvky vrátane nasledujúcich sa však nemusia vykresliť podľa očakávania:

 • vlastné vzory čiar,

 • vlastné vzory výplní,

 • vlastné koncové tvary,

 • veľkosti vlastných koncových tvarov,

 • vlastné iniciály,

 • vlastné štýly a vzory tieňovania,

 • písanie rukou,

 • navýšenie.

Diagramy s prepojenými údajmi

Ak vytvoríte diagram s aktívnymi prepojeniami na externé zdroje údajov, prepojenia sa zachovajú vo webovom výkrese s výnimkou niektorých špeciálnych prípadov.

Podporované zdroje údajov

Podporované sú tieto zdroje údajov:

 • Zošity programu Excel hosťované na lokalite SharePoint

 • Tabuľky a zobrazenia servera SQL Server (SQL Server 2000, 2005, 2008, 2010)

 • Zoznamy lokality SharePoint

 • Posledné ovládače OLEDB/ODBC

Microsoft Access

Prepojenia zdroja údajov programu Microsoft Access sa nezachovajú, ak publikujete diagram ako webový diagram.

Microsoft Excel

Zošity programu Excel sú podporované ako zdroje údajov, zošit však musíte uložiť na lokalitu SharePoint, ktorá hosťuje webový diagram.

Kontingenčné diagramy a diagramy časových osí

Kontingenčné diagramy a diagramy časových osí môžete publikovať ako webové výkresy, ale tieto prvky sa odpoja od údajových zdrojov a nebude ich možné obnoviť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×