Ukladanie a opätovné použitie prvkov návrhu databázy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V Accesse sú k dispozícii viaceré spôsoby na opätovné použitie návrhu databázy. Celú databázu môžete uložiť ako šablónu, časť databázy môžete uložiť ako časť aplikácie a takisto môžete uložiť pole či množinu polí v podobe šablóny typu údajov. Vo všetkých prípadoch sa v Accesse vytvorí súbor, ktorý je možné zdieľať s ostatnými. Môžu sa využívať aj súbory tretích strán.

V tomto článku sa hovorí o spôsobe ukladania rôznych objektov databázy do podoby šablón, ktoré môžu v niektorých prípadoch obsahovať údaje. Okrem toho sa v ňom hovorí o rôznych súboroch šablón, spôsobe ich zdieľania. Nachádzajú sa tu aj podrobnosti o častiach aplikácie, ktoré sú súčasťou programu Access.

Obsah článku

Prehľad

Niekedy nechcete začínať úplne od začiatku. Ak strávite navrhovaním mnoho času, chcete z neho získať maximum a to znamená aj použiť ho viackrát. V programe Access existujú 3 spôsoby, ako opakovane použiť návrh databázy:

 • Šablóny databáz    sú súbory (typ súboru *.accdt), ktoré sa používajú na tvorbu nových databáz. Databáza vytvorená pomocou šablóny je pripravená na použitie. Ak však chcete, aby databáza spĺňala špecifické požiadavky, môžete ju ďalej prispôsobovať. Napríklad šablóna webovej databázy aktív poskytuje základné možnosti na správu aktív. Možnosti šablóny sa však dajú rozšíriť pridaním informácií o oddelení alebo rozpočte vo vašej organizácii. Program Access obsahuje množstvo rôznych šablón databáz, ktoré je možné zobraziť pri otvorení programu Access v zobrazení BackStage.

 • Časti aplikácie    sú rovnaké súbory ako šablóny databáz. Nepoužívajú sa však ako základ nových databáz, ale na pridávanie prvkov návrhov k existujúcim databázam. Napríklad časť aplikácie Poznámky poskytuje tabuľku, ktorá obsahuje poznámky vrátane poľa s dátumom a časom. Pri niektorých častiach aplikácie sa spustí sprievodca, prostredníctvom ktorého vytvoríte vzťah na určenie spôsobu včlenenia časti aplikácie do existujúcich tabuliek. Access obsahuje niekoľko častí aplikácie. Sú zobrazené na karte Vytvoriť.

 • Šablóny typu údajov    sú súbory, ktoré sa používajú na vytváranie nových polí a kombinácií polí. Napríklad pomocou šablón typu údajov Počiatočný dátum a Dátum ukončenia sa jedným kliknutím pridajú polia dátumu a času. Pri šablónach typu údajov sa používajú iné typy údajov (*.accft) ako pri databázach alebo častiach aplikácie. V Accesse sa nachádzajú rôzne šablóny typu údajov, ktoré sa zobrazia na karte Polia, ak je v údajovom zobrazení otvorená tabuľka.

Ukladanie a zdieľanie prvkov návrhu databázy na opätovné používanie

Vytvorenie šablóny databázy alebo časti aplikácie    Uloženie databázy v podobe súboru *.accdt pomocou príkazov na kartu súbor (postupy, nájdete v časti Uložiť databázu ako šablónu databázy alebo časti aplikácie (*.accdt).) Potom môžete použiť šablónu vytvoríte novú databázu alebo, ak je časti aplikácie, pridajte jeho funkcie do existujúcej databázy.

Šablóny databáz a častí aplikácie, ktoré vytvoríte sú uložené v predvolenom nastavení roamingové priečinku application data šablóny (napríklad C:\Users\ < používateľské meno > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Súbory šablón môžete uložiť do tohto priečinka a sprístupniť ich ako šablóny databázy alebo časti aplikácie. Takisto môžete skopírovať súbory šablón z tohto priečinka a im ostatným na osobné použitie.

Poznámka: Ak používate súbory tretích strán, buďte opatrní.

Vytvorenie šablóny typu údajov    Uložiť výber polí tabuľky ako *.accft súbor pomocou príkazu na karte polia (postupy, nájdete v časti Uložiť ako šablóny typu údajov (*.accft) pole.)

Šablóny typ údajov, ktoré vytvoríte sú uložené v predvolenom nastavení roamingové priečinku application data šablóny (napríklad C:\Users\ < používateľské meno > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Súbory šablóny typu údajov môžete uložiť do tohto priečinka a sprístupniť ich ako typy údajov pre nové polia. Takisto môžete skopírovať súbory šablón z tohto priečinka a im ostatným na osobné použitie.

Poznámka: Ak používate súbory tretích strán, buďte opatrní.

Na začiatok stránky

Uloženie databázy v podobe šablóny databázy alebo časti aplikácie (*.accdt)

Uložte databázu ako šablónu databázy alebo časti aplikácie pomocou príkazov na karteUložiť a publikovať v zobrazení BackStage.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť a publikovať.

 2. V priečinku Uložiť databázu ako kliknite na možnosť Šablóna.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie novej šablóny z tejto databázy zadajte nasledujúce polia:

  • Názov    Povinné. Zadajte text, ktorý identifikuje šablónu alebo časti aplikácie. Program Access zobrazí toto meno vedľa šablóny alebo časti aplikácie.

  • Popis    Zadajte text, ktorý popisuje obsah alebo účel šablóny alebo časti aplikácie. Takto sa zobrazí v bubline pre šablónu alebo časti aplikácie.

  • Kategória    Vyberte položku Šablóny používateľa mať časti aplikácie, ktoré sa zobrazujú v časti Používateľské šablóny na páse s nástrojmi (predvolená možnosť). Kategórie môžete pridať aj presunutím písať, a potom môžete priradiť túto a budúce aplikácie časti ku kategórii. Nová kategória sa zobrazí na páse s nástrojmi.

  • Ikona    Určite ikonu pre šablónu alebo časti aplikácie zobrazíte. Pre častí aplikácie, sa zobrazí táto ikona v galérii častí aplikácie na páse s nástrojmi.

  • Ukážka    Určite väčší obrázok zobrazíte šablóny v zobrazení Backstage. Pri prehľadávaní pre šablónu, tento obrázok je, čo sa bude zobrazovať pre túto šablónu.

  • Primárna tabuľka    Zadajte tabuľku, ktorá bude primárna tabuľka časti aplikácie. V tejto tabuľke sa použije v predvolenom nastavení sa týkajú časti aplikácie na iné tabuľky v databáze, do ktorej sa pridá časť. Ak niekto používa časti aplikácie, program Access spustí sprievodcu, ktorý pomôže vytvoriť vzťah. Hoci primárnej tabuľky sa používa v predvolenom nastavení, môžete vybrať inú tabuľku pri spustení sprievodcu.

  • Inštančný formulár    Určiť formulár, ktorý sa predvolene otvorí pri prvom otvorení databázy vytvorenej z tejto šablóny. Tento formulár predvolene otvorí iba raz. Formulár môže obsahovať kód, ktorý sa spustí, keď sa otvorí, ale kód vygeneruje upozornenie zabezpečenia.

  • Časti aplikácie    Začiarknite toto políčko, ak chcete uložiť databázu ako časti aplikácie. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete uložiť databázu ako šablónu databázy.

   Poznámka:  Ak chcete určiť hodnotu položky Primárna tabuľka, začiarknite toto políčko.

  • Zahrnúť údaje v šablóne    Začiarknite toto políčko, ak chcete uložiť údaje, ktoré sú v databáze v rámci šablóny. Po vytvorení novej databázy zo šablóny, zahŕňajú tieto údaje.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK sa šablóna uloží. V programe Access sa šablóny predvolene ukladajú do priečinka C:\Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Uloženie poľa ako šablóny typu údajov (*.accft)

Ak chcete vytvoriť šablónu typu údajov, vyberte pole alebo kombináciu polí a použite príkaz z pása nástrojov na uloženie vo forme šablóny. Skôr ako začnete, uistite sa, že pole alebo polia sú nastavené podľa vašich predstáv. Nastavte vlastnosti, ktoré sa majú stať súčasťou šablóny typu údajov. Ak napríklad chcete vytvoriť šablónu typu údajov eura, vytvorte pole s menou a nastavte jeho formát na Euro.

 1. Otvorte tabuľku s poľami, ktoré chcete uložiť ako šablónu.

 2. Vyberte polia, ktoré chcete uložiť a znovu použiť.

 3. Na karte Polia v skupine Pridať a odstrániť kliknite na položku Viac polí a kliknite na možnosť Uložiť výber ako nový typ údajov.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie nového typu údajov z polí zadajte tieto údaje:

  • Názov    Povinné. Identifikuje šablóny typu údajov a sa zobrazí v zozname dostupných polí pri výbere poľa zo zoznamu Viac polí.

  • Popis    Zadajte text, ktorý popisuje obsah alebo účel šablóny typu údajov. Takto sa zobrazí v bubline, ktorý sa zobrazí pri ukázaní na šablóny typu údajov v zozname Viac polí.

  • Kategória    Vyberte kategóriu, v ktorom zoznam šablóny typu údajov v zozname Viac polí. Na základe predvoleného nastavenia je kategórii používateľom definované typy.

  • Inštančný formulár    Ak chcete, môžete určiť formulár, ktorý sa otvorí v predvolenom nastavení prvý raz, aby sa používa šablóny typu údajov.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK sa šablóna typu údajov uloží.

Na začiatok stránky

Opätovné použitie návrhu šablóny tretej strany

Šablónu databázy alebo časť aplikácie tretej strany môžete sprístupniť na páse s nástrojmi uložením kópie súboru .accdt do správneho priečinka v počítači.

 1. Zaobstarajte si súbor šablóny (mal by mať príponu .accdt alebo .accft).

 2. Vložte kópiu súboru do priečinka s adresou <System Root>Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\. Premenné položky v adrese majú nasledujúci význam:

  • Položka <System Root> predstavuje koreňový priečinok v inštalácii systému Windows (obyčajne priečinok C:\) a položka

  • <current user> predstavuje meno používateľa, pomocou ktorého sa prihlasujete do systému Windows.

   Poznámka:  Ak priečinok neexistuje, vytvorte ho.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť šablónu databázy, na karte Súbor kliknite na položku Nový, potom kliknite na možnosť Moje šablóny a kliknutím vyberte požadovanú šablónu. Nakoniec kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť časť aplikácie, otvorte databázu, ku ktorej chcete časť pridať a na karte Vytvoriť kliknite na položku Časti aplikácie. Zo zoznamu vyberte požadovanú časť.

  • Ak chcete použiť šablónu typu údajov, otvorte tabuľku, v ktorej chcete vytvoriť pole. Na karte Polia v skupine Pridať a odstrániť kliknite na položku Viac polí a kliknite na požadovanú šablónu typu údajov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×