Udelenie prístupu na portálovú lokalitu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako vlastník lokality, ktoré môžete poskytnúť používateľom prístup Microsoft Office SharePoint Server 2007 lokality a ovládací prvok, čo používatelia urobiť tam. Tento článok vysvetľuje základné povolenia pre lokalitu a ako ju používať na pridávanie používateľov do lokality.

Čo chcete urobiť?

Ďalšie informácie o skupiny a úrovne povolení

Vytvorenie a konfigurácia skupín

Pridanie používateľov do skupín

Vyskúšajte si to online s vyskúšať

Ďalšie informácie o skupiny a úrovne povolení

Jednou z podstatných zodpovednosti vlastníka lokality je ovládať, kto má prístup k lokalite, ktoré môžu pracovať s obsahom lokality a kto môžete vykonať zmeny strán a funkcie na lokalite. Ako vlastník lokality, môžete dať niektoré zamestnancov povolenie na čítanie a Zmena obsahu lokality a potom dať iných zamestnancov iba povolenie na čítanie obsahu lokality.

Napríklad na lokalite, ktorá popisuje výhody zamestnanca, vlastník lokality chce len ľudí v oddelení zamestnancom vzťahov pridať alebo aktualizovať informácie o webovej lokalite. Však každý väčšie organizácie by mal byť schopný zobraziť informácie. Udelenie povolenia konkrétnej skupiny ľudí umožňuje vlastníka lokality na ovládací prvok zobrazujúci údaje, ktoré môžete pridať alebo zmeniť informácie a kto môžete spravovať obsah na lokalite.

Umožniť používateľom prístup na lokalitu vyžaduje nasledujúce kroky:

 1. Určenie používatelia, ktorí potrebujú prístup na lokalitu a jej obsah a čo je potrebné byť schopný robiť s ním.

 2. Vytvorenie alebo prispôsobenie skupiny lokality SharePoint pre danú lokalitu a ich prideľovanie úrovní povolení alebo pomocou predvolené skupiny SharePointu.

 3. Pridanie skupiny zabezpečenia systému Windows a používateľské kontá do skupiny lokality SharePoint pre danú lokalitu.

Efektívne riadenie prístupu na lokalitu, vlastníci lokalít potrebné určiť, ktorí potrebujú prístup na lokalitu, úroveň prístupu, ktoré potrebujú, a čo častiam lokality tak, aby zahŕňalo v jeho povolenia. Tri hlavné predvolené skupiny SharePointu a ich predvolené úrovne povolení sú nasledovné:

 • Vlastníci     Táto skupina má úroveň povolení Úplný prístup, ktorá umožňuje členom skupiny na vykonávanie zmien obsahu lokality, stránok a funkcie. Úplné riadenie prístupu by mali byť obmedzené na iba vlastníci lokalít.

 • Členovia     Táto skupina má povolenie na prispievanie, ktoré umožňujú členov skupiny na zobrazenie stránok, upraviť položky, odoslanie zmien na schválenie a odstránenie položiek zo zoznamu.

 • Návštevníci     Táto skupina má úroveň povolenia na čítanie, ktorá umožňuje členom skupiny zobrazovať stránky, položky zoznamu a dokumenty.

Poznámka: Ďalšie informácie o predvolené skupiny SharePointu a úrovne povolení nájdete v téme Správa úrovne povolení.

Okrem troch základných predvolené skupiny SharePointu, vlastník lokality môžete vytvárať nové skupiny upraviť úroveň povolení niektorej zo skupín alebo použiť ľubovoľnú kombináciu nasledujúcich skupín vytvoriť presnejšie úrovne prístupu pre vlastnú lokalitu:

 • Schvaľovatelia     Členovia tejto skupiny majú povolenie publikovať hlavnú verziu položky zoznamu (akou je napríklad stránka) od konceptu až po konečnú verziu a môžu ju sprístupniť anonymným používateľom a používateľom s obmedzeniami.

 • Návrhári     Túto skupinu je podobné ako vlastníci lokalít povolenia na prístup. Návrhári môžete zmeniť výkon, meniť vzhľad a prostredie lokality a Pridanie kódu do galérie predlôh. Návrhár úrovne prístupu sa vo všeobecnosti obmedzuje na skupinu webových vývojárov, webových dizajnérov alebo oboje.

 • Hierarchia správca     Členovia tejto skupiny majú povolenie na premenovanie lokality alebo premiestnenie lokality v rámci kolekcie lokalít na zmenu hierarchie v kolekcii lokalít. Táto hierarchia ovplyvňuje navigačnej štruktúry lokalít a stránok na lokalite, používajúce navigácie na lokalite sa zmení. Táto skupina má nahradiť kanál Správca skupiny v Microsoft Content Management Server (CMS) 2000. Ak inovujete zo CMS 2000, kanál manažéri sú premiestnené do správcovia hierarchie.

 • Používatelia rýchleho nasadenia     Táto skupina je určená na rýchle aktualizácie obsahu pre lokality, ktoré majú oddelené vrstvy vytvárania a nasadenia. Členom skupiny umožňuje jednoducho plánovať a rozširovať údaje z vrstvy vytvárania do vrstvy produkcie.

 • Obmedzení čitatelia     Členovia tejto skupiny majú prístup k lokalite a celému jej obsahu s povoleniami len na čítanie hlavných verzií každého zoznamu alebo položky. Táto úroveň prístupu sa zvyčajne udeľuje osobám, ktoré informácie na lokalite zobrazujú a čítajú, ale nikdy na ňu priamo neprispievajú.

Jednotliví používatelia a skupiny lokality SharePoint môžete majú rôzne úrovne povolení pre rôzne objekty so zabezpečením. Napríklad, môžete dať povolenia používateľa na čítať iba údaje, ktoré sa zobrazí na lokalite. Potom môžete dať danej rovnaké povolenia používateľa môžete upraviť všetky súbory v knižnici alebo priečinka do knižnice na lokalite.

Poznámka: Objekty so zabezpečením zahŕňajú: lokality, stránok, zoznamy, knižnice, priečinky v zoznamoch a knižniciach, položky zoznamu a knižnice.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a konfigurácia skupín

Nie ste obmedzený na používanie len predvolené skupiny SharePointu. Ak máte konkrétnu požiadavku, aby predvolenej skupiny nespĺňa, môžete vytvoriť skupinu alebo úprava existujúcej skupiny.

Poznámka: Ak predvolené skupiny SharePointu potrebám vašej lokality, prejdite na Pridávanie používateľov do skupiny.

Vytvorenie skupiny

 1. Na domovskej stránke lokality, kliknite na položku Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku osoby a skupiny.

  Poznámka: Tento krok krok sa líšia v závislosti od šablóny, ktorý bol použitý na vytvorenie lokality a prispôsobenia lokalít.

 2. V ponuke Nové kliknite na položku Nová skupina.

 3. Zadajte názov skupiny a krátky popis jej atribútov.

 4. Ak chcete zmeniť vlastníka skupiny, zadajte nový názov konta alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať Vyhľadajte meno jednotlivca konta.

 5. V časti Nastavenia skupiny kliknite na položku Možnosti môžete určiť, kto môže vidieť členovia tejto skupiny a kto môže pridať alebo odstrániť členov.

 6. V sekcii Žiadosti o členstvo kliknite na položku Možnosti môžete určiť, či bude prijímať žiadosti o pridané alebo odstránené z tejto skupiny a ak chcete pridať e-mailovú adresu, ktoré môžu používatelia odosielať žiadosti o. Ak vyberiete možnosť automaticky prijať žiadosti, používatelia sú automaticky pridané alebo odstránené, keď požiadajú.

  Dôležité: Odchádzajúcich e-mailu musí povoliť pre kolekciu lokalít správcom služby SharePoint.

 7. V časti Poskytnúť skupine povolenia k tejto lokalite vyberte úroveň povolení, ktorú chcete skupine prideliť.

  Ak chcete vytvoriť skupinu, ktorá má blokovaný prístup k lokalite, zrušte začiarknutie všetkých políčok pre úrovne povolení.

 8. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Poznámka: Pridanie používateľov do skupiny, ktorú ste práve vytvorili, pozrite si tému Pridanie používateľov do skupiny.

Na začiatok stránky

Zmena úrovne povolení skupiny

 1. Na domovskej stránke lokality, kliknite na ponuku Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku osoby a skupiny. Tento krok sa líšia v závislosti od šablóny, ktorý bol použitý na vytvorenie lokality a prispôsobenia lokalít.

 2. Na stránke Osoby a skupiny kliknite v časti Rýchle spustenie na položku Skupiny.

 3. Na stránke Osoby a skupiny: Všetky skupiny kliknite na názov skupiny, ktorej úroveň povolení chcete zmeniť.

 4. Na stránke osoby a skupiny: názov stránky, kliknite na ponuku Nastavenie a potom kliknite na položku Nastavenia skupiny.

 5. Na stránke Zmena nastavenia skupiny v časti Poskytnúť skupine povolenia k tejto lokalite začiarknite políčko vedľa úrovne povolení, ktorú chcete skupine prideliť, a zrušte začiarknutie políčka vedľa úrovne povolení, ktorá už pre skupinu neplatí.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie používateľov do skupín

Umožniť používateľom prístup na lokalitu SharePoint a jej obsah zahŕňa pridania kontá používateľov a skupín systému Windows zabezpečenia do skupiny SharePointu pre lokalitu. Odporúčame používať skupiny zabezpečenia systému Windows na udelenie prístupu na lokalitu. Je jednoduchšie pridať a spravovať niekoľko skupiny zabezpečenia systému Windows pre skupiny lokality SharePoint, ako je pridanie a spravovanie mnohých jednotlivých používateľských kont pre skupiny lokality SharePoint.

Napríklad pri skupiny zabezpečenia marketingovej Windows domény sa pridá do predvolenej skupiny členov lokality SharePoint, všetci používatelia v marketingu sú schopní čítanie a vykonávanie zmien obsahu lokality. Ako zamestnanci pripojiť a opustiť tím Marketing, organizácia s IT oddelenia tejto perspektívy alebo odstraňovať používateľské kontá zamestnanci zo skupiny zabezpečenia marketingovej Windows domény. Vlastník lokality nie je potrebné pridávať a odstraňovať jednotlivé používateľské kontá zo skupiny členov lokality.

Vaša organizácia skupiny zabezpečenia systému Windows pravdepodobne nespĺňa potrebám vašej lokality a možno budete musieť pridať jednotlivé používateľské kontá Windows domény do skupiny SharePointu pre lokalitu. Môžete pridať používateľov a skupín do rovnakej skupiny lokality SharePoint.

Pridanie skupiny zabezpečenia systému Windows domény a používateľov kont do skupín lokality SharePoint:

 1. Na domovskej stránke lokality, kliknite na položku Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku osoby a skupiny.

 2. Na stránke Osoby a skupiny kliknite v časti Rýchle spustenie na položku Skupiny.

 3. Kliknite na názov skupiny lokality SharePoint, do ktorej chcete pridať používateľov a skupín.

 4. Poznámka: Ak chcete pridať všetky používateľské kontá domény do skupiny, kliknite na položku Pridať všetkých overených používateľov. Napríklad dokážete Toto predvolené skupiny SharePoint návštevníci všetky domény používateľské kontá povolenie na čítanie obsahu na lokalite.

 5. Overte, či je vybratá možnosť Pridať používateľov do skupiny SharePoint a či správnej skupine vybratá, a potom kliknite na tlačidlo OK. Preto sa odporúča používať skupiny lokality SharePoint, ak je to možné na udelenie prístupu na lokalitu. Vo vzácnych prípadoch, musíte poskytnúť individuálnych povolení používateľovi kliknutím na položku udeliť používateľom priamo. Však prideľovanie úrovní povolení jednotlivých veľkého počtu používateľov rýchlo stane problematickejšou a časovo náročnejšou spravovať.

 6. Ak chcete odoslať e-mailovú správu nových používateľov, kliknite na položku Poslať uvítací e-mail novým používateľom.

  Poznámka: Odchádzajúcich e-mailu musí povoliť pre kolekciu lokalít správcom služby SharePoint. Ak je vybratá možnosť Poslať uvítací e-mail novým používateľom a odchádzajúcich e-mailov nie je povolená, používateľov a skupín sa pridajú do skupiny lokality SharePoint a zobrazí sa chybové hlásenie, ktorá označuje, že e-mail nemožno poslať.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vyskúšajte si to online s Test Drive

Test Drive poskytuje bezplatné online prostredie na hodnotenie pre programy balíka Microsoft Office, napríklad SharePoint Server 2007.

Dôležité: Kliknite na položku Správa podnikového obsahu so službou Office SharePoint Server na lokalite Test Drive.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×