Typy súborov, ktoré nie je možné pridať do zoznamu alebo knižnice

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako správca servera môžete použiť centrálnu správu a obmedziť odovzdávanie alebo získavanie niektorých druhov súborov pomocou prípony súboru. Napríklad súbor s príponou .exe môže teoreticky obsahovať kód, ktorý sa spúšťa na klientskych počítačoch po prevzatí súboru. Keď sú súbory s príponou .exe blokované, používatelia súbory s koncovkou .exe nemôžu odovzdávať ani preberať. Keď zablokujete tento typ súborov, klientske počítače nebudú môcť prevziať a spúšťať potenciálne nebezpečný obsah v súboroch s príponou .exe. Táto funkcia nechráni pred všetkými typmi zneužitia, ktoré vychádza z typov súborov, ale ani na to nebola vytvorená.

Poznámka: Pre vlastníkov lokalít a ostatných používateľov lokality je užitočné vedieť, ktoré typy súborov sú blokované, aby vedeli, prečo nemôžu odovzdávať niektoré typy súborov. Ak si nie ste istí, ktoré typy súborov sú blokované, obráťte sa na správcu servera.

Predvolene sú blokované niektoré štandardné prípony súborov, vrátane všetkých prípon spustiteľných súborov v aplikácii Windows Explorer. Súbory so zloženými zátvorkami { alebo } sú tiež automaticky blokované. V nasledovnej tabuľke sú prípony súborov, ktoré sú predvolene blokované.

Prípona súboru

Typ súboru

.ade

prípona projektu programu Microsoft Access

.adp

projekt programu Microsoft Access

.app

súbor aplikácie

.asa

súbor deklarácií stránok ASP

.ashx

súbor webovej obsluhy ASP.NET. Webové obsluhy sú softvérové moduly, ktoré obsluhujú neformátované požiadavky protokolu HTTP prijaté aplikáciou ASP.NET.

.asmx

zdrojový súbor webových služieb ASP.NET

.asp

stránky ASP (Active Server Pages)

.bas

triedny modul jazyka Microsoft Visual Basic

.bat

dávkový súbor

.cdx

zložený register

.cer

súbor certifikátu

.chm

kompilovaný súbor Pomocníka vo formáte HTML

.class

súbor triedy Java

.cmd

príkazový skript systému Microsoft Windows NT

.com

program systému Microsoft MS-DOS

.config

konfiguračný súbor

.cpl

doplnok ovládacieho panela

.crt

certifikát zabezpečenia

.csh

súbor skriptu

.dll

knižnica DLL (dynamic link library) systému Windows

.exe

program

.fxp

kompilovaný program programu Microsoft Visual FoxPro

.hlp

súbor Pomocníka

.hta

program vo formáte HTML

.htr

súbor skriptu

.htw

dokument vo formáte HTML

.ida

súbor služby IIS (Internet Information Services)

.idc

súbor spojnice internetovej databázy

.idq

súbor dotazu internetových údajov

.ins

služba Internet Naming Service

.isp

nastavenia internetovej komunikácie

.its

súbor skupiny internetových dokumentov

.jse

súbor skriptu vo formáte JScript

.ksh

súbor skriptu Korn Shell

.lnk

odkaz

.mad

odkaz

.maf

odkaz

.mag

odkaz

.mam

odkaz

.maq

odkaz

.mar

odkaz

.mas

uložená procedúra programu Microsoft Access

.mat

odkaz

.mau

odkaz

.mav

odkaz

.maw

odkaz

.mda

doplnkový program aplikácie Microsoft Access

.mdb

program aplikácie Microsoft Access

.mde

databáza MDE aplikácie Microsoft Access

.mdt

súbor s údajmi aplikácie Microsoft Access

.mdw

pracovná skupina aplikácie Microsoft Access

.mdz

program sprievodcu aplikácie Microsoft Access

.msc

dokument Microsoft Common Console

.msh

pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent

.msh1

pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent

.msh1xml

pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent

.msh2

pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent

.msh2xml

pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent

.mshxml

pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent

.msi

balík programu Microsoft Windows Installer

.msp

súbor balíka opravy programu Windows Installer

.mst

zdrojové súbory nástroja Visual Test

.ops

súbor nastavení profilu balíka Microsoft Office

.pcd

obrázok aplikácie Photo CD alebo kompilovaný skript nástroja Microsoft Visual Test

.pif

odkaz na program systému MS-DOS

.prf

systémový súbor

.prg

zdrojový súbor programu

.printer

súbor tlačiarne

.pst

súbor osobných priečinkov aplikácie Microsoft Outlook

.reg

registračné záznamy

.rem

súbory správy databázy ACT!

.scf

príkazový súbor programu Windows Explorer

.scr

šetrič obrazovky

.sct

súbor skriptu

.shb

odkaz systému Windows

.shs

objekt výstrižkov prostredia

.shtm

súbor HTML obsahujúci direktívy na strane servera

.shtml

súbor HTML obsahujúci direktívy na strane servera

.soap

súbor protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol)

.stm

súbor HTML obsahujúci direktívy na strane servera

.url

adresa URL (Uniform Resource Locator)

.vb

Súbor jazyka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (Visual Basic Scripting Edition (VBScript))

.vbe

súbor skriptu vo formáte VBScript

.vbs

súbor skriptu VBScript

.ws

súbor skriptu systému Windows

.wsc

súčasť so skriptom Windows Script

.wsf

súbor skriptu systému Windows

.wsh

súbor nastavenia programu Windows Script Host

Správcovia servera môžu použiť centrálnu správu na výber prípon súborov, ktoré budú blokované pre celý server alebo serverovú farmu. Keďže je zoznam blokovaných typov súborov spravovaný podľa prípony súboru, súbory s príponou súboru v zozname sa nemôžu odovzdávať ani preberať, bez ohľadu na plánované použitie súboru. Ak je napríklad na zozname blokovaných prípon prípona .asp, funkcia zablokuje všetky súbory .asp na serveri, dokonca aj vtedy, keď ich používajú funkcie webovej lokality na inom serveri v serverovej farme. Ak sa súbor končí bodkou (.), skontrolujú sa aj znaky pred bodkou a zisťuje sa, či nie sú na zozname blokovaných prípon súborov. Ak je napríklad na zozname blokovaných prípon súborov prípona .exe, súbor s názvom "filename.exe" sa zablokuje tiež. Nasledovný zoznam zobrazuje rôzne spôsoby reprezentácie rovnakého súboru, ktoré budú zablokované, ak je na zozname blokovaných prípon súborov prípona .hta.

  • filename.hta

  • filename.hta.

  • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • filename.hta::$DATA

Blokovanie konkrétnych druhov súborov na webovej lokalite môžete určiť tak, že upravíte zoznam blokovaných prípon súborov v centrálnej správe. Ďalšie prípony súborov môžete zablokovať tak, že ich pridáte do zoznamu na stránkach centrálnej správy (môžete zablokovať až 1024 typov súborov). Blokovanie vypnete tak, že odstránite príponu súboru zo zoznamu. Keď zmeníte zoznam prípon súborov, zmena ovplyvní nové súbory, ktoré boli pridané na webovú lokalitu a aj súbory, ktoré boli na webovej lokalite už zverejnené. Ak napríklad knižnica dokumentov obsahuje súbor s príponou .doc a vy pridáte príponu súboru .doc do zoznamu blokovaných prípon súborov, používatelia už nebudú môcť v knižnici dokumentov otvárať súbory s príponou .doc. Používatelia budú môcť premenovať alebo odstrániť súbor s blokovanou príponou súboru, ale nebudú môcť vykonať žiadnu ďalšiu akciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×