Typy údajov SQL

Typy údajov SQL databázového mechanizmu programu Microsoft Access pozostávajú z 13 primárnych typov údajov definovaných v databázovom mechanizme programu Microsoft Access, spolu s niekoľkými platnými synonymami pre dané typy údajov.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam primárnych typov údajov.

Typ údajov

Veľkosť ukladacieho priestoru

Popis

BINARY

1 bajt na jeden znak

Do poľa tohto typu možno uložiť akýkoľvek typ údajov. Nevykonáva sa žiaden preklad údajov (napríklad na text). Podoba, akú majú údaje binárneho poľa na vstupe, určuje ich podobu na výstupe.

BIT

1 bajt

Hodnoty Áno a Nie a polia, ktoré obsahujú iba jednu z týchto dvoch hodnôt.

TINYINT

1 bajt

Celé číslo od 0 do 255.

MONEY

8 bajtov

Celé číslo medzi
-922 337 203 685 477,5808 a 922 337 203 685 477,5807.

DATETIME
(pozri DOUBLE)

8 bajtov

Hodnotu dátumu alebo času medzi rokmi 100 až 9999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bitov

Jedinečné identifikačné číslo používané pri vzdialených volaniach procedúr

REAL

4 bajty

Hodnota s pohyblivou desatinnou čiarkou a jednoduchou presnosťou v rozsahu od -3,402823E38 do -1,401298E-45 pre záporné hodnoty, od 1,401298E-45 do 3,402823E38 pre kladné hodnoty a 0.

FLOAT

8 bajtov

Hodnota s pohyblivou desatinnou čiarkou a jednoduchou presnosťou v rozsahu od -1,79769313486232E308 do -4,94065645841247E-324 pre záporné hodnoty, 4,94065645841247E-324 to 1,79769313486232E308 pre kladné hodnoty a 0.

SMALLINT

2 bajty

Krátke celé číslo medzi -32 768 a 32 767.

INTEGER

4 bajty

Dlhé celé číslo medzi -2 147 483 648 a 2 147 483 647.

DECIMAL

17 bajtov

Presný číselný typ údajov uchovávajúci hodnoty v rozmedzí od 1028 – 1 do –1028 – 1. Môžete určiť presnosť (1 – 28) aj mierku (0 – definovaná presnosť). Predvolená presnosť je 18, mierky 0.

TEXT

2 bajty na každý znak (pozri poznámku)

Od nuly maximálne do 2,14 GB.

IMAGE

Podľa potreby

Od nuly maximálne do 2,14 GB. Používa sa pre objekty OLE.

CHARACTER

2 bajty na každý znak (pozri poznámku)

Nula až 255 znakov.


Poznámka: Znaky v poliach definované ako TEXT (známe aj ako MEMO) alebo znak (známe aj ako TEXT(n) s konkrétnou dĺžkou) sú uložené vo formáte zobrazenia Unicode. Formát Unicode jednotne vyžaduje dva bajty pre každý znak. Pre existujúce databázy Microsoft Accessu, ktoré obsahujú prevažne znakové údaje, by to mohlo znamenať dvojnásobné zväčšenie veľkosti databázového súboru pri konverzii na formát Microsoft Accessu. Zobrazenie Unicode mnohých množín znakov, predtým označených ako množiny jednobajtových znakov (SBCS), je však možné jednoducho komprimovať na jeden bajt. Ak definujete stĺpec údajov typu CHAR atribútom COMPRESSION, údaje sa automaticky pri uložení komprimujú a rozbalia pri načítaní zo stĺpca.Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×