Typy údajov Excelu: zásoby a geografia

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

V Exceli možno získať burzové a geografické údaje. Je to rovnako jednoduché ako zadávanie textu do bunky a jeho konvertovanie na typ údajov akcie alebo typ údajov geografia . Tieto dva typy údajov sú nové a považujú sa za prepojené typy údajov, pretože majú prepojenie na online zdroj údajov. Toto pripojenie umožňuje zobraziť bohaté a zaujímavé informácie, ktoré môžete používať a obnoviť.

Poznámka: 28. marec 2019: typy údajov boli vydané pre všetkých predplatiteľov Windows Office 365. Ak ste predplatiteľom Office 365, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu balíka Office.

Poznámka: Typy údajov o akciách a zemepisných údajoch sú k dispozícii len pre klientov s viacerými nájomníkmi (štandardné Office 365 kontá).

Akcie

Stĺpec A obsahuje názvy a ikony krajín, stĺpec B obsahuje cenové hodnoty a stĺpec C obsahuje hodnoty zmien.

Na obrázku vyššie možno vidieť názvy spoločností v stĺpci A, ktoré majú typ údajov Akcie. Viete to podľa toho, že majú túto ikonu: Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Akcie . Typ údajov Akcie je prepojený na online zdroj obsahujúci ďalšie informácie. Stĺpce B a C tieto informácie extrahujú. Konkrétne sa z typu údajov Akcie v stĺpci A extrahujú hodnoty ceny a zmeny ceny.

Geografia

Stĺpec A obsahuje ikony a názvy krajín, stĺpec B obsahuje hodnoty o populácii a stĺpec C obsahuje ceny benzínu.

V tomto príklade stĺpec A obsahuje bunky s typom údajov Geografia. Indikuje to ikona Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Geografia . Tento typ údajov je pripojený k zdroju online, ktorý obsahuje ďalšie informácie. Stĺpce B a C tieto informácie extrahujú. Ide konkrétne o hodnoty týkajúce sa populácie a cien benzínu, ktoré sa extrahujú z typu údajov Geografia v stĺpci A.

  1. Zadajte text v bunkách. Ak chcete informácie o akciách, zadajte do každej bunky symbol Ticker, názov spoločnosti alebo názov fondu. Ak chcete geografické údaje, zadajte do každej bunky krajinu, provinciu, územie alebo názov mesta.

  2. Potom vyberte bunky.

  3. Hoci to nie je nevyhnutné, odporúčame vytvoriť excelovú tabuľku. Neskôr vám to zjednoduší extrahovanie online informácií. Ak chcete vytvoriť tabuľku, prejdite na položku vložiť > tabuľku.

  4. Ak sa bunky stále vyberajú, prejdite na kartu údaje a potom kliknite na položku akcie alebo zemepisné členenie.

  5. Ak Excel nájde zhodu medzi textom v bunkách a našimi online zdrojmi, skonvertuje text na typ údajov akcie alebo typ údajov geografia. Informáciu o konvertovaní, v prípade akcií označuje ikona Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Akcie a v prípade geografie ikona Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Geografia .

  6. Vyberte jednu alebo viac buniek s typom údajov a zobrazí sa Tlačidlo Pridať stĺpec tlačidlo vložiť údaje . Kliknite na toto tlačidlo a potom kliknite na názov poľa a rozbaľte ďalšie informácie. Pre akcie, ktoré by ste mohli vybrať, napríklad ceny a geografia môžete vybrať obyvateľstvo.

  7. Ak chcete pridať ďalšie polia, znova kliknite na tlačidlo vložiť údaje . Ak používate tabuľku, tu je tip: zadajte názov poľa do riadka hlavičky. Zadajte napríklad príkaz zmeniť v riadku hlavičky pre akcie a zobrazí sa stĺpec zmena v cenách.

Poznámka: Ak sa namiesto ikony zobrazí Ikona otáznika , Excel nevie nájsť zhodu medzi textom a údajmi v našich online zdrojoch. Opravte pravopisné chyby a po stlačení klávesu Enter sa Excel pokúsi nájsť zodpovedajúce informácie. Alebo môžete kliknúť na položku Ikona otáznika a zobrazí sa tabla selektora. Vyhľadajte údaje podľa kľúčového slova alebo slov, vyberte požadované údaje a potom kliknite na položku Vybrať.

Čo možno ešte urobiť

Bunka s prepojeným záznamom pre Francúzsko, kurzor klikajúci na ikonu, otvorená karta

Po skonvertovaní textu na typ údajov Akcie alebo typ údajov Geografia sa v bunke zobrazí ikona. Kliknutím na ikonu zobrazíte kartu. Na nej sa zobrazí zoznam polí a príslušných hodnôt. V závislosti od údajov môžu existovať viaceré páry polí alebo hodnôt, ktoré môžete zobraziť a s ktorými možno pracovať.

Na tomto obrázku je napríklad zobrazená karta pre Francúzsko. Hlavné mesto je jedno z polí, ktoré máte k dispozícii. Paríž je hodnota tohto poľa. Vedúci je ďalšie pole a jeho hodnotami sú mená vedúcich.

Ak chcete zobraziť ďalšie páry polí a hodnôt, posuňte sa nadol v rámci karty.

Ak ste zvedaví, kde sú polia a hodnoty prichádzajúce, v dolnej časti karty si všimnete poznámku "Powered by" (powered by ").

Pole na presun kurzora na pole populácie na karte a tlačidlo extrahovať

Polia môžete pridať aj z kariet. Keď je karta otvorená, umiestnite kurzor na pole. Potom kliknite na tlačidlo extrahovať Tlačidlo extrahovať .

Bunka A2 obsahuje položku Francúzsko; Bunka B2 obsahuje položku = A2. a zobrazí sa ponuka funkcie automatického dokončovania vzorca s poľami z prepojeného záznamu

Takisto je možné vytvoriť vzorce, ktoré používajú hodnoty z typov údajov Akcie alebo Geografia. Môže vám to pomôcť, ak údaje nemáte v tabuľke. Napríklad zadajte = a2 a potom sa zobrazí ponuka automatického dokončenia Excelu zobrazujúca dostupné polia pre Francúzsko. Môžete tiež zadať bodku, napríklad: = a2. a zobrazí sa vám aj ponuka. Ďalšie informácie nájdete v téme písanie vzorcov, ktoré odkazujú na typy údajov.

Tipy a triky

V prípade Windowsu stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + F5.

V Macu stlačte kombináciu klávesov cmd + SHIFT + F5.

Ak chcete otvoriť ponuku vložiť údaje , stlačte kombináciu klávesov ALT + SHIFT + F10 . Môžete tiež stlačiť kláves Ctrl . Potom pomocou klávesov so šípkami prejdite na pole a stlačením klávesu ENTER vyberte pole.

Typy údajov Akcie a Geografia sa považujú za prepojené typy údajov. Je to preto, že odkazujú na online zdroje údajov. Po konvertovaní textu na prepojený typ údajov sa v zošite vytvorí externé údajové prepojenie. Ak sa údaje zmenia online, týmto spôsobom ho môžete aktualizovať obnovením v Exceli. Ak chcete obnoviť údaje, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku s prepojeným typom údajov a potom kliknite na položku Typ údajov > obnoviť. Tým sa obnoví vybratá bunka a všetky ostatné bunky, ktoré majú rovnaký typ údajov.

Ak chcete obnoviť všetky prepojené typy údajov a všetky pripojenia údajov, ktoré sa môžu nachádzať v zošite (vrátane dotazov, iných údajových pripojení a kontingenčných tabuliek), kliknite na položku údaje > Obnoviť všetko alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + F5.

Áno. Vyberte bunku s prepojeným typom údajov a potom ju skopírujte stlačením kombinácie klávesov CTRL + C . Stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + Va potom vyberte položku hodnoty. Typ údajov sa tým prilepí do novej bunky, ale údaje sa nedajú obnoviť.

Pre typy údajov Akcie a Geografia možno meniť informácie. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a kliknúť na položky Typ údajov > Zmeniť.... Na pravej strane sa zobrazí tabla. Vyhľadajte požadované údaje a potom kliknutím na položku Vybrať umiestnite informácie na miesto pôvodného záznamu.

Ak nechcete, aby sa údaje o akciách alebo zemepisných údajoch už nezobrazovali, stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a kliknúť na položku Typ údajov > Konvertovať na text. Typ údajov sa odstráni, už nie je k dispozícii online pripojenie a hodnota v bunke sa skonvertuje na text. Majte na pamäti, že ak konvertujete typ údajov na text, akýkoľvek stĺpec alebo vzorce, ktoré extrahovali hodnoty z tohto typu údajov, zobrazia #FIELD. Ak je zadané umiestnenie pred prvou alebo za poslednou položkou v poli, výsledkom vzorca bude chybová hodnota #ODKAZ!.

Ponuka Filtrovať, ponuka Zobraziť hodnotu, polia z prepojeného typu údajov

V Exceli môžete kedykoľvek zoradiť a filtrovať údaje pomocou tlačidiel filtra na hlavičkách stĺpcov. (Tlačidlá filtrov zapnete kliknutím na položky Údaje > Filtrovať.)

Tu je však tip pre bunky s typmi údajov: Kliknite na tlačidlo filtra nad bunkami s ikonami. Potom sa rozhodnite, ako chcete zoraďovať a filtrovať. Ak to chcete urobiť pomocou zobrazeného názvu, ponechajte vybratú možnosť Zobrazovaná hodnota v časti Vyberte pole. Ak chcete zoradiť alebo filtrovať podľa iného poľa z prepojeného typu údajov, v časti Vyberte pole vyberte toto pole.

V tomto príklade sme vybrali oblasťpoľa. Excel potom použil ako základ pre začiarkavacie políčka filtra nižšie a zobrazuje populácie krajín, ktoré máme v tabuľke. Tiež je dobré vedieť: Excel zmení ponuky filtra čísiel v závislosti od vybratého poľa v časti Vybrať pole.

Najčastejšie otázky

Excel mal vždy typy údajov. No išlo o tradičné typy, akými sú text, číslo atď. Typy údajov Akcie a Geografia sú jedinečné, pretože sa považujú za prepojené typy údajov. Prepojené typy údajov obsahujú prepojenie na online zdroj údajov. Momentálne sú Akcie a Geografia jedinými prepojenými typmi údajov. Na základe spätnej väzby zákazníkov ich v budúcnosti plánujeme podporovať viac.

Áno, ale je potrebné použiť Excel pre Office 365.

Poznámka: Táto funkcia sa v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov bude postupne sprístupňovať zákazníkom. Najskôr bude k dispozícii účastníkom programu Office Insider a neskôr predplatiteľom služieb Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

V súčasnosti iba Excel pre Office 365 podporuje typy údajov Stock a geografia. Ďalšie verzie Excelu môžu nakoniec podporiť tieto typy údajov, pretože neustále zlepšujeme Excel. Ak tieto nové typy údajov otvoríte v verzii Excelu , ktorá ich nepodporuje, #VALUE. zobrazí sa pre tieto bunky. A #NAME? zobrazí sa namiesto vzorcov, ktoré odkazujú na tieto typy údajov.

Bunku s typom údajov nie je možné vybrať a potiahnutím rukoväti výplne smerom nadol môžete prepojiť text, ktorý ešte nie je typom údajov. To isté platí aj pre funkciu Kopírovať formát. Ak však používate tieto typy údajov v tabuľke, môžete zadať text pod posledným riadkom tabuľky. Po stlačení klávesu ENTER sa Excel automaticky pokúsi odpovedať na text s online údajmi a skonvertovať ho na typ údajov. Bude to aj v prípade, že nepoužívate tabuľku. Len Skontrolujte, či sa v bunke, ktorú píšete, nachádza dve alebo viac buniek, ktoré už používajú typ údajov.

Typy údajov o akciách a zemepisných údajoch sú veľmi nové a k dispozícii sú aj niektoré tradičné funkcie Excelu, ktoré s nimi nebudú fungovať. Ak sa napríklad pokúsite vytvoriť kontingenčnú tabuľku na základe informácií z týchto typov údajov, získate #VALUE. Ak je zadané umiestnenie pred prvou alebo za poslednou položkou v poli, výsledkom vzorca bude chybová hodnota #ODKAZ!. A pri použití týchto typov údajov pomocou doplnku Power Pivot, Power Query alebo dokonca niektorých grafov nemusí fungovať podľa očakávaní. 

Ďalším príkladom je mapa grafov. Ak sa pokúsite vytvoriť mapu grafu na základe údajov z typu údajov geografia, mapa sa nemusí zobraziť správne. Na zlepšenie tohto problému pracujeme. Ďalšie informácie nájdete v článku graf mapy .

Momentálne sú tieto typy údajov k dispozícii len vtedy, keď máte ako jazyk úprav pridanú v jazykových predvoľbách balíka Office angličtinu. V budúcnosti by sme však radi podporovali viac jazykov.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×