Typ údajov Memo sa odteraz nazýva Dlhý text

V starších verziách Accessu sme používali typ údajov Memo na ukladanie veľkého objemu textu a typ údajov Text na ukladanie kratších reťazcov (do 255 znakov). V Accesse 2013 a Accesse 2016 sa tieto dva typy údajov volajú Dlhý text a Krátky text a zároveň obsahujú iné vlastnosti a obmedzenia veľkosti v závislosti od toho, či používate počítačovú databázu alebo webovú aplikáciu Accessu. Uvádzame niekoľko podrobností:

Textové polia v počítačových databázach (.accdb)

Dlhý text    V súboroch .accdb funguje pole Dlhý text rovnako, ako fungovalo staršie pole Memo, čiže dokáže uložiť až gigabajt textu, aj keď ovládacie prvky formulárov a zostáv dokážu zobraziť len prvých 64 000 znakov. Polia Dlhý text môžete nastaviť tak, aby zobrazovali formát RTF, ktorý obsahuje formátovanie tučným a podčiarknutým písmom.

Krátky text    V súboroch .accdb funguje pole Krátky text rovnako ako pole Text v starších verziách. Dokáže uložiť až 255 znakov.

Ďalšie informácie o typoch údajov v počítačových databázach Accessu.

Textové polia vo webových aplikáciách Accessu

Dlhý text    Vo webových aplikáciách Accessu dokáže pole Dlhý text uložiť až 2^30-1 bajtov a je ekvivalentné typu údajov nvarchar(max) SQL Servera. V prípade záujmu môžete nastaviť znakové obmedzenie, čím zabránite používateľom využívať celú kapacitu poľa. Formát RTF sa vo webových aplikáciách Accessu nedá ukladať.

Krátky text    Vo webových aplikáciách Accessu je pole Krátky text predvolene nastavené na ukladanie 255 znakov, vlastnosť Obmedzenie počtu znakov však môžete upraviť až na 4000 znakov. Jeho ekvivalentom na SQL Serveri je nvarchar s dĺžkou od 1 do 4000 znakov.

Ďalšie informácie o typoch údajov vo webových aplikáciách Accessu.

Predvolené ovládacie prvky polí Dlhý text a Krátky text

Vo väčšine prípadov používa Access na zobrazenie polí Krátky text a Dlhý text ovládacie prvky Textové pole. Ak však pridáte pole Dlhý text, ktoré sa má zobraziť vo webovej aplikácii Accessu, Access vytvorí viacriadkové textové pole. Pri používaní viacriadkového textového poľa v prehliadači môžete stlačiť kláves Enter, čím sa presuniete na nový riadok textového poľa. Ak sa nachádzate v údajovom hárku, na zobrazenie obsahu pod prvým riadkom budete musieť použiť posúvače.

Ak je v počítačových databázach pole Dlhý text nakonfigurované na zobrazovanie formátu RTF a pridáte ho do formulára alebo zostavy, Access automaticky v prípade tohto textového poľa použije nastavenie RTF.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×