Tvar herca

Tvar herca.

V diagram prípadu použitia je herec reprezentuje rolu , ktorú hrá mimo systému. Jeden fyzický objekt preto môže byť zastúpený viacerými aktérmi.

Spojovacia spojnica označuje, ako sa účastník zúčastňuje prípadu použitia.

Pomenovanie tvaru herca

  1. Dvakrát kliknite na tvar herca.

    V dolnej časti tvaru sa zobrazí textové pole.

  2. Zadajte názov tvaru a po dokončení stlačte kláves ESC.

V diagram prípadu použitia Actor shape icon herec predstavuje rolu, ktorú zohráva externý objekt. Jeden fyzický objekt preto môže byť zastúpený viacerými aktérmi. Vzťah s komunikáciami označuje, ako sa herec zúčastňuje v prípade použitia.

Zistite, prečo tvar herca obsahuje červené označenie chýb

Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kliknite na položku Zobraziť sémantickéchyby. Prečítajte si chybové hlásenie vybraté na karte chyby v okne výstupu .

Pomenovanie tvaru herca a pridanie ďalších hodnôt vlastností

Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností UML prvku, dvakrát kliknite na ikonu, ktorá predstavuje prvok v stromové zobrazenie alebo tvar, ktorý predstavuje prvok v diagrame.

Tip: Kliknutím pravým tlačidlom myši na tvar a následným kliknutím na položku Možnosti zobrazenia tvarumôžete určiť, ktoré hodnoty vlastností sa majú zobraziť na tvare v diagrame. V dialógovom okne Možnosti zobrazenia tvaru UML vyberte a zrušte začiarknutie možností, ak chcete zobraziť alebo skryť hodnoty vlastností.

Vlastnosti

Vlastnosť

Popis

Názov

Zadajte názov účastník.

Úplná cesta

Šablóna diagramu modelu UML automaticky poskytuje úplné informácie o ceste prvku v hierarchii modelu systému. Tieto informácie nie je možné upravovať, ale Ak premiestnite prvky, cesta sa automaticky aktualizuje.

Stereotypu

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovaný stereotyp. Ak sa v zozname nenachádza stereotyp, ktorý chcete použiť, môžete pridať nový stereotyp alebo upraviť existujúci text kliknutím na položku stereotypy v ponuke UML .

Viditeľnosť

Vyberte typ viditeľnosť (verejné, súkromné alebo chránené), ktorý sa vzťahuje na daného účastníka.

IsRoot

Vyberte, ak chcete uviesť, že účastník nemôže mať predkov.

IsLeaf

Vyberte možnosť označujúca, že účastník nemôže mať potomkov.

IsAbstract

Vyberte, ak chcete uviesť, že herec je abstraktný a že pre daného účastníka nie je možné vytvoriť žiadne inštancie.

Doklady

Do prvku Zadajte ľubovoľnú dokumentáciu, ktorú chcete pridať ako označená hodnota. Po výbere tvaru alebo ikony predstavujúceho prvok sa v okne dokumentácie zobrazí aj dokumentácia, ktorú tu zadáte.

Skrytie názvu alebo stereotypu tvaru herca

Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, kliknite na položku Možnosti zobrazenia tvarua potom zrušte začiarknutie názvu alebo stereotypu.

Zobraziť dokumentáciu a iné označené hodnoty priradené k tvaru herca

Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, kliknite na položku Možnosti zobrazenia tvarua potom vyberte položku Vlastnosti.

Prechod na iné zobrazenia herca

Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, kliknite na položku zobrazenia, vyberte požadované zobrazenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Vytvorenie diagramu prípadu použitia UML

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×