TREND (funkcia)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

TREND vráti hodnoty lineárneho trendu. Polia známe_hodnoty_y a známe_hodnoty_x zapadá priamke (metódou najmenších štvorcov). Vráti hodnoty y pozdĺž tento riadok pre pole nové_hodnoty_x, ktoré určíte.

Pomocou TREND predpovedania príjem výkon mesiacov 13-17, keď máte skutočnú prácu 1 – 12 mesiacov.

Poznámka: Ak máte aktuálnu verziu služieb Office 365, môžete zadať vzorec v bunke hore a doľava rozsah výstupu (v tomto príklade bunku e 16) potom stlačením klávesu ENTER potvrďte vzorec ako vzorec poľa dynamické. V opačnom prípade vzorec musí byť zadaný ako vzorec poľa staršie podľa prvého vyberiete výstup rozsah (E16:E20), zadajte vzorec v bunke hore a doľava rozsah výstupu e (16) a potom stlačte Kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER a potvrďte ho opätovným zadaním. Program Excel vloží zložených zátvorkách na začiatku a konci vzorec za vás. Ďalšie informácie o vzorcoch poľa nájdete v téme pokyny a príklady vzorcov.

= TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Syntax funkcie TREND obsahuje nasledovné argumenty:

Argument

Popis

Známe_y   

Povinný

Množinu hodnôt y známych vo vzťahu y = mx + b

 • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom stĺpci, potom sa každý stĺpec argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

 • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom riadku, potom sa každý riadok argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

Známe_x   

Povinný

Voliteľná množina hodnôt x, ktoré možno už viete vo vzťahu y = mx + b

 • Pole známe_x môže zahŕňať jednu alebo viac množín premenných. Ak sa použije iba jedna premenná, parametre známe_y a známe_x môžu byť rozsahy ľubovoľného tvaru, pokiaľ majú rovnaké rozmery. Ak sa použije viac premenných, argument známe_y musí byť vektor (t.j. rozsah s výškou jedného riadka alebo šírkou jedného stĺpca).

 • Ak nie je argument známe_hodnoty_x zadaný, predpokladá sa, že ide o pole {1;2;3;...} rovnakej veľkosti ako argument známe_hodnoty_y.

Nové_x   

Povinný

Nové hodnoty x, pre ktoré chcete TREND vypočítať zodpovedajúce hodnoty y

 • Argument nové_x musí obsahovať stĺpec (alebo riadok) pre každú z nezávislých premenných, rovnako ako argument známe_x. Ak teda zaberajú známe_y jeden stĺpec (riadok), známe_x a nové_x musia mať rovnaký počet stĺpcov (riadkov).

 • Ak nie je argument nové_x zadaný, predpokladá sa, že má rovnakú veľkosť ako argument známe_x.

 • Ak vynecháte oba argumenty známe_x a nové_x, predpokladá sa, že sú to polia {1;2;3;...} rovnakej veľkosti ako argument známe_y.

Konštanta   

Voliteľné

Logická hodnota, ktorá určuje, či sa má konštanta b rovnať hodnote 0

 • Ak má argument konštanta hodnotu TRUE alebo nie je zadaný, konštanta b sa počíta normálne.

 • Ak má argument konštanta hodnotu FALSE, počíta sa s konštantou b = 0 a hodnoty m sa upravia tak, aby platilo y = mx.

 • Informácie o tom, ako program Microsoft Excel prispôsobuje priamku údajov nájdete v téme LINEST.

 • Funkciu TREND je možné použiť na polynomickú regresiu tých istých premenných, umocnených rozdielnymi mocniteľmi. Predpokladajme napríklad, že stĺpec A obsahuje hodnoty y a stĺpec B obsahuje hodnoty x. Do stĺpca C môžete zadať x^2, do stĺpca x^3, atď. a potom vypočítať regresiu stĺpcov B až D voči stĺpcu A.

 • Vzorce, ktoré výsledkom je pole musí byť zadaný ako vzorec poľa s Kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter, ak máte aktuálnu verziu služieb Office 365a potom stlačiť Enter.

  Poznámka: Excel Online nepodporuje vzorce poľa.

 • Keď zadávate konštantu poľa ako argument, ako je napríklad argument známe_hodnoty_x, musíte hodnoty v každom riadku oddeľovať bodkočiarkami. Riadky oddeľujte spätnou lomkou.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×