TODAY (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TODAY v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu. Poradové číslo je kód dátumu a času, ktorý sa v programe Excel používa vo výpočtoch dátumu a času. Ak mala bunka pred zadaním funkcie formát Všeobecné, program Excel zmení formát bunky na hodnotu Dátum. Ak chcete zobraziť poradové číslo, je nutné zmeniť formát bunky na hodnotu Všeobecné alebo Číslo.

Funkcia TODAY je užitočná, ak potrebujete v hárku zobraziť aktuálny dátum bez ohľadu na to, kedy zošit otvoríte. Je vhodná aj na intervaly výpočtu. Ak napríklad viete, že sa niekto narodil v roku 1963, môžete pomocou nasledujúceho vzorca zistiť vek danej osoby k dátumu tohoročných narodenín:

= YEAR( TODAY())-1963

Tento vzorec používa funkciu TODAY ako argument pre funkciu YEAR na získanie aktuálneho roku, od ktorého potom odpočíta hodnotu 1963. Výsledkom je vek danej osoby.

Poznámka: Ak funkcia TODAY neaktualizuje dátum podľa očakávania, pravdepodobne bude potrebné zmeniť nastavenie, ktoré riadi prepočítavanie hodnôt v zošite alebo v hárku. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti a v kategórii Vzorce v časti Možnosti výpočtu overte, či je vybratá možnosť Automaticky.

Syntax

TODAY()

Syntax funkcie TODAY neobsahuje žiadne argumenty.

Poznámka: Program Excel uchováva dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. január 1900, a 1. januáru 2008 zodpovedá poradové číslo 39448, pretože nasleduje 39 447 dní po 1. januári 1900. V programe Microsoft Excel pre počítače Macintosh sa ako predvolený používa iný dátumový systém.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=TODAY()

Vráti aktuálny dátum.

1.12.2011

=TODAY()+5

Vráti dátum, ktorý bude o päť dní neskôr než aktuálny dátum. Ak je aktuálny dátum napríklad 1. 1. 2012, vzorec vráti hodnotu 6. 1. 2012.

6.12.2011

=DATEVALUE("1.1.2030")-TODAY()

Vráti počet dní medzi aktuálnym dátumom a dátumom 1. 1. 2030. Nezabúdajte, že na správne zobrazenie výsledku je nutné, aby bola bunka A4 naformátovaná na hodnotu Všeobecné alebo Číslo.

31.1.1918

=DAY(TODAY())

Vráti aktuálny deň mesiaca (od 1 do 31).

1

=MONTH(TODAY())

Vráti aktuálny mesiac roka (od 1 do 12). Ak je aktuálny mesiac napríklad máj, vzorec vráti hodnotu 5.

12

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×