Tlač zostavy kontingenčnej tabuľky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tlač zostavy kontingenčnej tabuľky tak, že budete chcieť často vyžaduje pomocou kombinácie funkcie tlače pre pracovné hárky a kontingenčné tabuľky. Ak chcete použiť tieto funkcie, musíte mať iba jednu správu v hárku alebo je potrebné nastaviť oblasť tlače, ktorá obsahuje iba jednu správu.

Tip: Na dosiahnutie najlepších výsledkov, postupujte podľa týchto sekcií v poradí.

Ak máte viac ako jeden zostava kontingenčnej tabuľky v hárku, nastavte oblasť tlače zahŕňajúce zostavu, ktorú chcete vytlačiť.

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku.

 2. Na karte analyzovať v skupine akcie kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Celá kontingenčná tabuľka.

 3. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Oblasť tlače a potom kliknite na položku Nastaviť oblasť tlače.

  Nastaviť oblasť tlače

Zobrazenie rozloženia strany sú užitočné pre príprava údajov pre tlač. Napríklad, môžete použiť pravítka na zmerať šírku a výšku údajov, zmeniť orientáciu strany, pridať alebo zmeniť hlavičky a päty, nastaviť okraje pre tlač, a skryť alebo zobraziť hlavičky riadkov a stĺpcov.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia zošitov na položku Rozloženie strany.

  Tip: Kliknite na položku Zobrazenie rozloženia strany Vzhľad tlačidla v stavovom riadku.

 2. Upravte rozloženie strany.

Označenia riadkov a označenia stĺpcov v zostave na každej tlačenej strane môžete opakovať ako tlač názvov. Keď zmeníte rozloženie zostavy tak, aby menovky sa zobrazujú v inom hárku riadky a stĺpce, ďalšej tlači zostavy sa automaticky opakovať nové menovky riadkov a stĺpcov.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Tlačiť názvy.

  Tlač nadpisov

 2. V dialógovom okne Nastavenie strany, skontrolujte, či je zrušené začiarknutie políčok do hore opakovať riadky a stĺpce vľavo opakovať.

 3. Zatvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 4. Na karte analyzovať v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na položku Možnosti.

 5. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky, kliknite na kartu tlač, a potom začiarknite políčko nastaviť tlačené záhlavia.

 6. Ak chcete opakovať menovky položiek vonkajšieho riadka na každej strane zostavy má viacero menoviek riadka, začiarknite políčko Opakovať menovky riadkov na každej tlačenej strane.

Zostavy má viacero označenia riadkov a zlom strany patrí do skupiny menovky položiek riadka, môžete nastaviť formulár tak, aby sa automaticky opakovanie označení položiek pre vonkajšie označenia v hornej časti ďalšej stránky. V zostave pomocou dvoch alebo viacerých menoviek riadkov úplne vpravo označenia sú označenia vonkajších riadkov. V nasledujúcom príklade zostavy je nastavený tak, aby sa položky východ a 2.štv z menoviek vonkajších riadkov oblasť a štvrťrok sa vytlačia na nasledujúcej strane po zlom strany.

Mriežka návrhu dotazu

1. zlom strany v skupine položiek.

2. položky menovky z menoviek vonkajších riadkov sa opakujú na strane 2.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na označenie vonkajších riadkov, ktoré obsahuje položky, ktoré chcete vytlačiť na samostatné strany a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Nastavenie poľa.

 2. V dialógovom okne Nastavenie poľa, kliknite na kartu rozloženie a tlač.

 3. Začiarknite políčko Vložiť za každú položku zlom strany.

Je vhodné kontrolovať celú kontingenčnú tabuľku v Ukážka zlomov strán v prípade, že je potrebné vykonať ďalšie úpravy zlomy strán.

 • Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia zošitov na tlačidlo Ukážka zlomov strán.

  Môžete vložiť nové manuálne zlomy strán a presuňte a odstráňte automatických zlomov strán. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie, odstránenie, alebo premiestnenie zlomov strán.

Môže alebo chcieť vytlačiť rozbalenie a zbalenie tlačidlá. Rozhodnúť, či chcete tlačiť rozbalenie a zbalenie tlačidlá, postupujte takto:

 • Ak chcete zobraziť alebo na rozbalenie a zbalenie tlačidiel v hárku, na karte analyzovať v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku tlačidlá + alebo.

 • Ak chcete zobraziť alebo na rozbalenie a zbalenie tlačidlá na vytlačenom hlásení, postupujte takto:

  1. Na karte analyzovať v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na položku Možnosti.

  2. Kliknite na kartu tlač a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Tlačiť rozbaliť alebo zbaliť tlačidlá, keď sa zobrazujú v kontingenčnej tabuľke.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko vyžaduje tlačidlá + alebo- príkazu v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Možnosti zapnúť.

 1. Konečný rozloženie pri tlači, kliknite na položku Súbor > Tlačiť, a zobraziť ukážku.

  Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + F2.

  Podľa potreby vykonajte konečné úpravy. Ďalšie informácie nájdete v téme Ukážka strán hárka pred tlačou.

 2. Ak má ukážka požadované rozloženie, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Ak máte viac ako jeden zostava kontingenčnej tabuľky v hárku, nastavte oblasť tlače zahŕňajúce zostavu, ktorú chcete vytlačiť.

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku.

 2. Na karte Možnosti v skupine Akcie kliknite na tlačidlo Vybrať a potom na položku Celá tabuľka.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 3. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Oblasť tlače a potom kliknite na položku Nastaviť oblasť tlače.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Zobrazenie rozloženia strany sú užitočné pre príprava údajov pre tlač. Napríklad, môžete použiť pravítka na zmerať šírku a výšku údajov, zmeniť orientáciu strany, pridať alebo zmeniť hlavičky a päty, nastaviť okraje pre tlač, a skryť alebo zobraziť hlavičky riadkov a stĺpcov.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia zošitov na položku Rozloženie strany.

  Vzhľad pása s nástrojmi

  Tip: Kliknite na položku Zobrazenie rozloženia strany Vzhľad tlačidla v stavovom riadku.

 2. Upravte rozloženie strany.

Označenia riadkov a označenia stĺpcov v zostave na každej tlačenej strane môžete opakovať ako tlač názvov. Keď zmeníte rozloženie zostavy tak, aby menovky sa zobrazujú v inom hárku riadky a stĺpce, ďalšej tlači zostavy sa automaticky opakovať nové menovky riadkov a stĺpcov.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Tlač nadpisov.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 2. V dialógovom okne Nastavenie strany, skontrolujte, či je zrušené začiarknutie políčok do hore opakovať riadky a stĺpce vľavo opakovať.

 3. Zatvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 4. Na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na položku Možnosti.

  .

 5. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky, kliknite na kartu tlač, a potom začiarknite políčko nastaviť tlačené záhlavia.

 6. Ak chcete opakovať menovky položiek vonkajšieho riadka na každej strane zostavy má viacero menoviek riadka, začiarknite políčko Opakovať menovky riadkov na každej tlačenej strane.

Zostavy má viacero označenia riadkov a zlom strany patrí do skupiny menovky položiek riadka, môžete nastaviť formulár tak, aby sa automaticky opakovanie označení položiek pre vonkajšie označenia v hornej časti ďalšej stránky. V zostave pomocou dvoch alebo viacerých menoviek riadkov úplne vpravo označenia sú označenia vonkajších riadkov. V nasledujúcom príklade zostavy je nastavený tak, aby sa položky východ a 2.štv z menoviek vonkajších riadkov oblasť a štvrťrok sa vytlačia na nasledujúcej strane po zlom strany.

Mriežka návrhu dotazu

1. zlom strany v skupine položiek.

2. položky menovky z menoviek vonkajších riadkov sa opakujú na strane 2.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na označenie vonkajších riadkov, ktoré obsahuje položky, ktoré chcete vytlačiť na samostatné strany a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Nastavenie poľa.

 2. V dialógovom okne Nastavenie poľa, kliknite na kartu rozloženie a tlač.

 3. Začiarknite políčko Vložiť za každú položku zlom strany.

Je vhodné kontrolovať celú kontingenčnú tabuľku v Ukážka zlomov strán v prípade, že je potrebné vykonať ďalšie úpravy zlomy strán.

 • Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia zošitov na tlačidlo Ukážka zlomov strán.

  Vzhľad pása s nástrojmi

  Tip: Kliknite na položku Ukážka zlomov strán Obrázok tlačidla v stavovom riadku.

  Môžete vložiť nové manuálne zlomy strán a presuňte a odstráňte automatických zlomov strán. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie, odstránenie, alebo premiestnenie zlomov strán.

Môže alebo chcieť vytlačiť rozbalenie a zbalenie tlačidlá. Rozhodnúť, či chcete tlačiť rozbalenie a zbalenie tlačidlá, postupujte takto:

 • Ak chcete zobraziť alebo na rozbalenie a zbalenie tlačidiel v hárku, na karte Možnosti kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku tlačidlá + alebo.

  .

 • Ak chcete zobraziť alebo na rozbalenie a zbalenie tlačidlá na vytlačenom hlásení, postupujte takto:

  1. Na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na položku Možnosti.

   .

  2. Kliknite na kartu tlač a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Tlačiť rozbaliť alebo zbaliť tlačidlá, keď sa zobrazujú v kontingenčnej tabuľke.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko vyžaduje tlačidlá + alebo- príkazu v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Možnosti zapnúť.

 1. Kontrola konečného rozloženie pri tlači, postupujte takto:

  • Program Excel 2010: Kliknite na položky súbor > Tlačiť.

  • Program Excel 2007: Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na šípku vedľa položky Tlačiť a potom kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

  Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + F2.

  Podľa potreby vykonajte konečné úpravy. Ďalšie informácie nájdete v téme Ukážka strán hárka pred tlačou.

 2. Ak má ukážka požadované rozloženie, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×