Tlač zostavy

Tento článok vysvetľuje, ako zobraziť ukážku zostavy a vytlačiť zostavu, ktorá bola vytvorená alebo otvorená v programe Microsoft Office Access 2007. V tomto článku nájdete aj základné informácie o používaní dialógového okna Nastavenie strany, ktoré slúži ako nástroj na nastavenie a zmenu možností tlače, ako sú napríklad okraje alebo počet stĺpcov na vytlačenej strane.

Čo chcete urobiť?

Tlač zostavy

Rýchle vytlačenie celej zostavy

Zobrazenie ukážky zostavy

Zmena nastavenia strany

Tlač zostavy

Ak potrebujete vytlačiť niektoré strany v zostave a vybrať tlačiareň alebo zmeniť možnosti, ako sú napríklad okraje alebo počet stĺpcov na strane, použite postupy v tejto časti.

 1. Na navigačnej table vyberte zostavu, ktorú chcete vytlačiť. Zostavu nie je potrebné otvárať, ale môžete ju otvoriť, ak potrebujete skontrolovať problémy, ako sú napríklad problémy s rozložením, alebo ak chcete zabezpečiť, aby sa vytlačili aktuálne údaje.

 2. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Tlačiť.

  Klávesová skratka  Stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

  Zobrazí sa dialógové okno Tlačiť.

 3. Možnosti v dialógovom okne nastavte alebo zmeňte podľa potreby a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť, aby sa zostava vytlačila.

  Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník a potom kliknite na dané pole alebo ovládací prvok, pre ktorý potrebujete získať pomoc.

Na začiatok stránky

Rýchle vytlačenie celej zostavy

Ak viete, že zostava sa vytlačí správne, a chcete vytlačiť všetky strany v zostave bez použitia dialógového okna Tlač alebo bez použitia príkazov na karte Tlačiť, môžete tlačiť priamo z panela s nástrojmi Rýchly prístup. Keď použijete tento postup, v programe Access sa vytlačí celá zostava s použitím okrajov, hlavičiek, piat a orientácie strany (na výšku alebo na šírku) zadaných pre zostavu. Ak použijete postup v tejto časti, nemôžete zmeniť žiadnu z týchto vlastností. Ak potrebujete pred tlačou zmeniť okraje alebo iné vlastnosti, pozrite si nasledujúcu časť Zobrazenie ukážky zostavy.

Rýchle vytlačenie zostavy

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu a kliknite na Tlačiť.

  alebo

  Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Rýchla tlač Obrázok tlačidla .

  alebo

  Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla , ukážte na šípku vedľa položky Tlačiť a potom kliknite na položku Rýchla tlač.

  Poznámka: Je možné, že tlačidlo Rýchla tlač bude potrebné pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Ak ho chcete pridať, kliknite na šípku nadol na konci panela s nástrojmi a potom kliknite na položku Rýchla tlač.

V programe Access sa vytlačia všetky strany v zostave.

Na začiatok stránky

Zobrazenie ukážky zostavy

Príkaz Ukážka pred tlačou použite vtedy, ak chcete zabezpečiť, aby sa zostava vytlačila správne. Príkaz Ukážka pred tlačou môžete použiť na zobrazenie zostáv, ktoré boli vytvorené v programe Office Access 2007 a v starších verziách programu Access. Ak zobrazíte ukážku zostavy, ktorá bola vytvorená v staršej verzii programu Access, zostava sa zobrazí v samostatnom okne. V tomto okne sú k dispozícii tlačidlá na navigáciu medzi záznamami. Ak zobrazíte ukážku zostavy, ktorá bola vytvorená v programe Office Access 2007, tlačidlá na navigáciu medzi záznamami sa zobrazia v predvolenom umiestnení, teda v spodnej časti okna programu Access.

Zobrazenie ukážky pred tlačou

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorej ukážku chcete zobraziť, a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku Ukážka pred tlačou Obrázok tlačidla .

  alebo

  Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla , ukážte na šípku vedľa položky Tlačiť a potom kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

  alebo

  Ak je zostava otvorená, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre zostavu a kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

 2. Ak chcete prechádzať z jednej strany zostavy na druhú, použite tlačidlá na navigáciu medzi záznamami.

Ďalšie informácie o používaní tlačidiel na navigáciu nájdete v článku Informácie o vyhľadávaní záznamov.

Zobrazenie ukážky dvoch alebo viacerých strán

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorej ukážku chcete zobraziť, a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

  alebo

  Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla , ukážte na šípku vedľa položky Tlačiť a potom vyberte položku Ukážka pred tlačou.

  alebo

  Ak je zostava otvorená, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre zostavu a kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

 2. Na karte Ukážka pred tlačou v skupine Ukážka vyberte položku Dve strany, aby sa v ukážke zostavy súčasne zobrazovali dve strany.

  alebo

  V skupine Ukážka kliknite na položku Ďalšie strany a potom vyberte jednu z možností.

 3. Ak chcete prechádzať z jednej strany zostavy na druhú, použite tlačidlá na navigáciu medzi záznamami.

 4. Ak sa chcete vrátiť k zobrazovaniu ukážky jednej strany, kliknite v skupine Ukážka na položku Jedna strana.

Ďalšie informácie o používaní tlačidiel na navigáciu medzi záznamami nájdete v článku Informácie o vyhľadávaní záznamov.

Obnovenie údajov v ukážke

 • Na karte Ukážka pred tlačou v skupine Údaje kliknite na položku Obnoviť všetko.

  Poznámka: Obnovením údajov v ukážke sa ukážka prepne na zobrazovanie jednej strany.

Zrušenie ukážky pred tlačou

 • Na karte Ukážka pred tlačou v skupine Zavrieť ukážku kliknite na položku Zavrieť ukážku.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia strany

Dialógové okno Nastavenie strany slúži na zmenu rôznych možností tlače vrátane horného a dolného okraja a nastavenia, na základe ktorého sa vytlačia len údaje v zostave. V programe Access sú k dispozícii dva spôsoby zobrazenia dialógového okna Nastavenie strany. Toto okno môžete zobraziť z dialógového okna Tlač alebo z karty Ukážka pred tlačou, ktorá sa zobrazí pri spustení ukážky pred tlačou.

V postupe v tejto časti je vysvetlené, ako zobraziť dialógové okno Nastavenie strany. Ak potrebujete pomoc pri výbere príkazov a možností, ktoré sú v tomto dialógovom okne k dispozícii, kliknite na tlačidlo Pomocník a potom kliknite na príslušný príkaz alebo možnosť.

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany z dialógového okna Tlač

 1. Na navigačnej table vyberte zostavu, ktorú chcete zmeniť. Zostavu nie je potrebné otvárať, ale môžete ju otvoriť, ak potrebujete skontrolovať, či sa nevyskytli nejaké problémy, ako sú napríklad problémy s rozložením, alebo ak chcete skontrolovať, či údaje, ktoré sa chystáte vytlačiť, sú aktuálne.

 2. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Tlačiť.

  Klávesová skratka  Stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

  Zobrazí sa dialógové okno Tlač.

 3. Kliknutím na položku Nastaviť zobrazte dialógové okno Nastavenie strany.

 4. V dialógovom okne potom podľa potreby nastavte alebo zmeňte možnosti.

  Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník a potom kliknite na dané pole alebo ovládací prvok, pre ktorý potrebujete získať pomoc.

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany z karty Ukážka pred tlačou

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na zostavu, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

  Zostava sa v programe Access otvorí v okne ukážky pred tlačou.

 2. Na karte Ukážka pred tlačou v skupine Rozloženie strany kliknite na tlačidlo Nastavenie strany nachádzajúce sa v pravom alebo ľavom dolnom rohu skupiny. Umiestnenie tlačidla závisí od miestnych a jazykových nastavení systému Windows.

 3. V dialógovom okne potom podľa potreby nastavte alebo zmeňte možnosti.

  Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník a potom kliknite na dané pole alebo ovládací prvok, pre ktorý potrebujete získať pomoc.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×