Tlač zobrazenia alebo zostavy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tlačená zobrazenie je viac než len príjemný spôsob, ako prezentovať informácie o projekte. Môže byť niekedy najefektívnejší spôsob. Pomocou Project 2010 môžete vytlačiť zobrazenia, ktoré predstavujú presnú informácie, ktoré chcete zdieľať.

Čo vás zaujíma?

Tlač zobrazenia

Optimalizácia zobrazenia pre tlač

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Tlač základná zostava

Pridanie hlavičky alebo päty základná zostava

Na začiatok stránky

Tlačiť zobrazenie

 1. Na karte Zobrazenie v skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia prostriedkov kliknite na zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 3. Ak chcete zobrazenie skontrolovať alebo vykonať úpravy pred tlačou, prezrite si pravú časť strany.

  Ak chcete vidieť skutočnú veľkosť vytlačeného zobrazenia, kliknite na ľubovoľné miesto v ukážke pred tlačou.

 4. Kliknite na položku Tlačiť a vytlačte zobrazenie.

Ak preddefinované zobrazenie nespĺňa vaše presné potrebuje môžete použiť rôzne tabuľky alebo filtre alebo zmeniť spôsob, ako úlohy, zdroje alebo priradenia sú zoskupené alebo zoradené.

Na začiatok stránky

Optimalizovať zobrazenie na tlač

Na dosiahnutie čo najefektívnejšej tlače je možné zadať požadované možnosti ako napríklad vytlačiť rozsah strán (definovaný číslami strán alebo dátumami), vynechať prázdne strany alebo tlačiť viacero kópií.

 1. Na karte Zobrazenie v skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia prostriedkov kliknite na zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

  Tip: Ak chcete vytlačiť súhrn projektu alebo zobrazenie vyššej úrovne projektu, odfiltrujte zobrazenie na súhrnné úlohy alebo špecifickú úroveň prehľadu. Taktiež je možné zvoliť zobrazenie časovej osi na dosiahnutie rýchlej a jednoduchej tlače atraktívneho zobrazenia.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 3. V hornej časti stránky zadajte počet kópií na tlač.

  Tip: Zadajte ďalšie nastavenia tlačiarne kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne. Zvyčajne môžete zmeniť typ papiera, farbu a ďalšie bežné nastavenia tlačiarne, ale typ nastavenia sa líši v závislosti od typu tlačiarne, ktorú používate.

 4. V časti Nastavenie zvoľte aká časť projektu, ktorú chcete vytlačiť.

  Je možné nastaviť akúkoľvek požadovanú úroveň podrobností od konkrétnych dátumov po celý projekt.

  Môžete tiež určiť, či sa majú vytlačiť projektu s orientácia na šírku (čiže orientovaná vodorovne) alebo na výšku, (ktorá je orientovaná zvislo).

 5. Kliknite na položku Tlačiť.

Poznámka: Ak informácie na poslednej strane (alebo stĺpci strán) končia 7,62 cm alebo menej od ľavého okraja strany, časová mierka zobrazenia sa zmenší tak, aby sa prispôsobila predchádzajúcej strane (alebo stĺpcu strán). Ak informácie končia viac ako 7,62 cm od ľavého okraja strany, zobrazenie sa prispôsobí tak, aby vyplnilo aktuálnu stranu (alebo stĺpec strán).

Na začiatok stránky

Pridať hlavičku, pätu alebo legendu do zobrazenia

Nasledujúci postup sa používa pri zmene hlavičky, päty aj legendy.

 1. Kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Na karte Hlavička, Päta alebo Legenda kliknite na kartu Doľava, Na stred alebo Doprava.

 3. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text a pridajte informácie o dokumente či projekte, alebo vložte či vlepte obrázok.

  Takisto je možné vytvárať viacriadkové hlavičky, päty alebo legendy. Na konci prvého riadka textu alebo informácií stlačte kláves ENTER. Ak chcete pridať riadky pod obrázkom, kliknite na obrázok, umiestnite kurzor za obrázok a stačte kláves ENTER. Hlavičky môžu mať najviac päť riadkov. Päty a legendy môžu obsahovať maximálne tri riadky.

  • Ak chcete pridať čísla strán do hlavičky, päty alebo legendy, kliknite na tlačidlo Vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložiť celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  • Ak chcete pridať aktuálne dátumu alebo času do hlavičky, päty alebo legendy, kliknite na položku Vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum a Vložiť aktuálny čas Obrázok Vložiť aktuálny čas .

  • Ak chcete pridať názov súboru do hlavičky, päty alebo legendy, kliknite na položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  • Pridanie obrázka do hlavičky, päty alebo legendy, kliknite na položku Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

  • Ak chcete formátovať predvolené informácie, vyberte ampersand (& ) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, kliknite na položku Formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu , a potom vyberte požadované možnosti formátovania, ktoré chcete pre hlavičky, päty alebo legendy.

  • Ak chcete pridať informácie špecifické pre daný projekt, kliknite na údaje, ktoré chcete zadať do všeobecných polí a polí projektu, a potom pri každej položke kliknite na tlačidlo Pridať.

Ak chcete presúvať text, informácie alebo obrázok medzi kartami, použite kontextovú ponuku. Vyberte text, informácie alebo obrázok, ktorý chcete presunúť, kliknite pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Vystrihnúť alebo Kopírovať. Umiestnite kurzor na požadovanú kartu, kliknite pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Prilepiť.

Poznámky: 

 • Nastavená hlavička a päta sa zobrazí na každej strane. Nie je možné nastaviť, aby ich zobrazenie bolo odlišné na prvej strane a na nasledujúcich stranách, na párnych a nepárnych stranách, ani aby bolo ich zobrazenie odlišné na jednotlivých stranách.

 • Po pridaní obrázka do hlavičky, päty alebo legendy je možné upraviť jeho veľkosť. Obrázok vyberte a presuňte jeho orámovanie. Ak chcete obrázok presunúť, vyberte ho a presuňte ho na iné miesto. Obrázok nie je možné orezať.

 • Môžete prispôsobiť polia a pruhy, ktoré sa zobrazia v legende použitím dialógového okna Štýly pruhov. V zobrazení grafu prostriedkov alebo Ganttovho diagramu kliknite na tlačidlo Štýly pruhov v skupine Štýly pruhov . Do stĺpca Názov v dialógovom okne Štýly pruhov zadajte pred názov poľa, ktoré sa nemá zobraziť vo vytlačenej legende, znak hviezdičky (*).

Na začiatok stránky

Tlačiť základnú zostavu

V tejto časti nemá diskutovať, ako môžete vytlačiť vizuálnych zostáv v Project 2010. Pretože vizuálne zostavy vytvorené v Excel 2010 a Visio 2010, použite tieto programy na tlač vizuálne zostavy.

 1. Kliknite na skupinu Projekt.

 2. V skupine Zostavy kliknite na položku Zostavy.

  Obrázok skupiny zostáv

 3. V dialógovom okne Zostavy kliknite na zostavu a potom kliknite na tlačidlo Vybrať.

 4. V nasledujúcom dialógovom okne vyberte typ zostavy a znova kliknite na tlačidlo Vybrať. Daná zostava sa zobrazí v režime Ukážka pred tlačou .

 5. Kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Pridať hlavičku alebo pätu do základnej zostavy

Poznámka: V tejto časti nemá diskutovať o vytváraní hlavičky, päty alebo legendy funkcie Vizuálne zostavy v Project 2010. Pretože vizuálne zostavy vytvorené v programe Excel a Visio, použite tieto programy zmeniť hlavičky, päty alebo legendy.

 1. Kliknite na skupinu Projekt.

 2. V skupine Zostavy kliknite na položku Zostavy.

  Obrázok skupiny zostáv

 3. V dialógovom okne Zostavy kliknite na položku Vlastné, potom kliknite na tlačidlo Vybrať.

 4. V dialógovom okne Vlastné zostavy vyberte zostavu zo zoznamu Zostavy a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Zoznam zostáv obsahuje všetky zostavy, ktoré je možné tlačiť.

 5. Kliknite na položku Nastavenie strany.

 6. Kliknite na kartu Hlavička alebo Päta.

 7. Kliknite na kartu Doľava, Na stred alebo Doprava.

 8. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridajte informácie o dokumente či projekte, alebo vložte či vlepte obrázok.

  • Ak chcete pridať čísla strán, kliknite na tlačidlo Vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložiť celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  • Ak chcete pridať aktuálny dátum alebo čas, kliknite na položku Vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , Vložiť aktuálny čas Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  • Ak chcete pridať názov súboru, kliknite na položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  • Ak chcete pridať obrázok, kliknite na položku Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

  • Ak chcete formátovať predvolené informácie, vyberte ampersand (& ) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, kliknite na položku Formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu , a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

  • Ak chcete pridať informácie špecifické pre daný projekt, kliknite na údaje, ktoré chcete zadať do všeobecných polí a polí projektu, a potom pri každej položke kliknite na tlačidlo Pridať. Tento krok opakujte pri zadávaní ďalších informácií o projekte.

Takisto je možné vytvárať viacriadkové hlavičky a päty. Na konci prvého riadka textu alebo informácie stlačte kláves ENTER. Ak chcete pridať riadky pod obrázkom, kliknite na obrázok, umiestnite kurzor za obrázok a stačte kláves ENTER. Hlavičky môžu mať najviac päť riadkov. Päty a legendy môžu obsahovať maximálne tri riadky.

 • Nastavená hlavička a päta sa zobrazí na každej strane. Nie je možné nastavenie, aby ich zobrazenie bolo odlišné na prvej strane a na nasledujúcich stranách, na párnych a nepárnych stranách, ani aby bolo ich zobrazenie odlišné na jednotlivých stranách.

 • Po pridaní obrázka do hlavičky, päty alebo legendy je možné upraviť jeho veľkosť. Obrázok vyberte a presuňte jeho orámovanie. Ak chcete obrázok presunúť, vyberte ho a presuňte ho na iné umiestnenie. Obrázok nie je možné orezať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×