Tlač publikácie

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Hlavné použitie programu Publisher je vytvoriť vysokokvalitnej tlač publikácie. Toto môže vytlačiť na stolovej tlačiarni alebo zaslať kopírovacej službe alebo komerčnú tlač obchod. Informácie, ktoré vám pomôže vybrať z týchto možností, nájdete v téme tlač: výber stolnej tlačiarne, kopírovacej alebo komerčnú tlač.

Poznámka: Okno ukážky sa môže zobraziť čiernobiele aj v prípade, že váš (zverejnení) obsahuje farby, ak je vybratá tlačiareň podporuje farebnú tlač, alebo ak vybratú tlačiareň podporuje farebnú a vybrali nastavenie zložené v odtieňoch sivej.

Kde sa nachádza príkaz Tlačiť?

V programe Publisher 2010 a novších verziách je príkaz Tlačiť v zobrazení Backstage. Ak chcete prejsť do zobrazenia Backstage, kliknite na kartu súbor v ľavom hornom rohu Vydavateľ Tlačidlo Súbor . Okrem tlač v zobrazení Backstage obsahuje príkazy na ukladanie, otváranie, a zatvorenie súborov, ako aj informácie o aktuálnu publikáciu a zdieľanie publikácie a možnosti programu Publisher.

Na začiatok stránky

Tlač nastavenia a ukážky pred tlačou

Zobrazenie Backstage na tlač vyzerá takto.

Prehľad nastavení tlače v programe Publisher

Na ľavej strane sú nastavenia tlače a okna s ukážkou je na pravej strane. Nastavenia na ľavej strane ovplyvní tlačenej publikácie počas nastavenia na pravej strane vplyv len na zobrazenie publikácie.

Poznámka: Niektoré ovládacie prvky závisia od iných nastavení; napríklad ovládací prvok farieb len bude k dispozícii Ak tlačiareň dokáže tlačiť vo farbe, a jazdec priehľadnosť popredia alebo pozadia bude k dispozícii, ak sa rozhodnete tlačiť na obe strany papiera.

Nastavenie tlače môžete nakonfigurovať tieto možnosti.

Nastavenia tlače v programe Publisher 2010

1

Tlačiť

Zadajte počet kópie tlačovej úlohy, ktoré chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo tlač odoslať úlohu do tlačiarne.

2

Tlačiareň

Okrem výberu zo zoznamu dostupných tlačiarní, môžete tiež pridať novú tlačiareň, prístup k Vlastnosti tlačiarnea tlač do súboru.

3

Nastavenie

Nastavenia sekcie umožňuje ovládať:

 • Stránok: umožňuje vybrať určité strany alebo rozsahy strán na tlač.

 • Strán na hárok: tu môžete určiť miesto, kde sa na hárok papiera vytlačí publikácie a ako strany publikácie sa byť rozložené na počet hárkov papiera.

 • Veľkosť papiera: vyberte veľkosť a štýl hárkov papiera sa použije na tlač publikácie.

 • Jeden obojstranná/dva obojstranná tlač: vyberte, či chcete tlačiť na jednu alebo obe strany papiera a ktoré okraj používať v prevrátenie papiera.

 • Farba: Ak tlačiareň podporuje farebnú tento ovládací prvok vám umožní vybrať farbu alebo tlač v odtieňoch sivej.

 • Uloženie nastavenia so publikácie: Ak to bude začiarknutie políčka Uložiť výber nastavenia v tejto publikácii.

Poznámka: V programe Publisher veľkosť strany odkazuje na pracovný priestor publikácie. Veľkosť papiera alebo hárka, je veľkosť papiera, ktoré používate na tlač. Hárok papiera môže obsahovať viac strán a veľkej strany môže vytlačila na viacero hárkov.

Tabla Ukážka sa zmení tak, aby obsahoval zmeny vykonané v nastaveniach tlače.

Ukážka tlače v programe Publisher 2010

Poskytuje aj takto.

1

Hárok navigácie

Posun v hárkoch publikácie.

2

Tlačidlá dozadu a dopredu

Tieto tlačidlá sú k dispozícii, keď tlačíte na obe strany hárka papiera: kliknite na položku Zobraziť prednej alebo zadnej strane hárka.

3

Zoom slider

Posunutím prsta doľava, čím zmenšíte a potiahnite prstom doprava na zväčšenie publikácie.

4

Prispôsobiť veľkosti hárka

Ak si prezeráte viac ako jeden hárok, toto tlačidlo sa približovať zobrazíte v jednom hárku.

5

Zobrazenie viacerých hárkov

Ak publikácie sa vytlačia na viacero hárkov papiera, môžete použiť toto tlačidlo naraz Zobraziť viac hárkov.

6

Zobraziť alebo skryť čísla strán

V tomto jazdec vám ukáže, poradie strán na ďalšom hárku papiera. Toto je užitočné najmä pri tlači publikácie s viac ako jednu stranu na hárok, ako je napríklad pozdrav.

7

Zobraziť alebo skryť pravítka

Zobrazí alebo skryje pravítka na výšku a šírku aktuálne vybratého hárka papiera. Ak zmeníte veľkosť papiera v nastaveniach, preto sa zmení pravítka.

8

Jazdec priehľadnosť zobrazenia

f tlačíte na obe strany hárka, tento jazdec vám umožní prezrieť na druhej strane hárka, napríklad podržaním vytlačený papier pre zjednodušenej tabuľku. To vám umožní mať istotu, že publikáciu zarovno správne na obe strany hárka papiera.

Na začiatok stránky

Tlač publikácie

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti tlač nastavte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť v kópie tlačovej úlohy.

 3. V časti tlačiareň , skontrolujte, či je vybratá správna tlačiareň.

  V okne ukážky sa zobrazí čiernobiele bez ohľadu na to, či váš (zverejnení) obsahuje farby, ak ste nevybrali farebnú tlačiareň.

 4. V časti nastavenia :

  1. Skontrolujte, či je vybratý správny výber strán a sekcií.

  2. Vyberte požadovaný formát pri ukladaní strán v hárku.

  3. Nastavte veľkosť papiera.

  4. Nastaviť, či chcete tlačiť na jednu stranu hárka papiera alebo oboje a pri tlači na oboch stranách, či chcete prevrátiť hárka papiera na strane dlhé alebo krátke.

  5. Ak tlačiareň podporuje farebnú tlač, vyberte, či chcete tlačiť farbu alebo v odtieňoch sivej.

 5. Kliknite na tlačidlo Tlačiť , ak chcete odoslať publikáciu do tlačiarne.

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti tlač nastavte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť v kópie tlačovej úlohy.

 3. Kliknite na tlačidlo Tlačiť , ak chcete odoslať publikáciu do tlačiarne.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti nastavenia kliknite do textového poľa strany .

 3. Do textového poľa zadajte číslo strany prvej strany, ktorú chcete tlačiť, zadajte spojovník a potom zadajte poslednú stranu v rozsahu, ktorý chcete vytlačiť, napríklad: 2 – 4.

 4. Kliknite na tlačidlo Tlačiť , ak chcete odoslať publikáciu do tlačiarne.

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti nastavenia kliknite do textového poľa strany .

 3. Do textového poľa zadajte číslo strany prvej strany, ktorú chcete vytlačiť, zadajte čiarku a potom zadajte nasledujúcej strane, ktorú chcete vytlačiť. Zopakujte pre každé číslo strany, ktoré chcete vytlačiť, napríklad 2,4,6,8.

 4. Kliknite na tlačidlo Tlačiť , ak chcete odoslať publikáciu do tlačiarne.

Na začiatok stránky

Pri tlači menoviek alebo vizitiek, predvolená možnosť bude viacero kópií na hárok. Vytlačí viacero kópií každej strane publikácie, s každá skupina strán na samostatných hárkoch papiera. Keď vyberiete túto možnosť, na tlačidlo Možnosti rozloženia bude k dispozícii, čo vám umožní prispôsobiť vodiace čiary okraja zvýšiť alebo znížiť počet kópií publikácie, aby sa zmestili na jeden hárok papiera. Napríklad, ak publikácie vizitka obsahuje dve strany, každá strana obsahujúce iné vizitky, a vyberiete možnosť viacero kópií na hárok , 10 kópií a potom celkom 20 kópií – 10 kópie každej z dvoch rozličných vizitiek – bude vytlačený na dvoch listov papiera v jednom hárku pre každú stránku.

 1. Kliknite na položku súbor >Tlačiť.

 2. V časti nastavenia vyberte položku viacero kópií na hárok a potom vyberte požadovaný počet kópií.

 3. Kliknite na tlačidlo Tlačiť , ak chcete odoslať publikáciu do tlačiarne.

  Poznámky: 

  • Ak kliknete na možnosť jedna strana na hárok, publikácie sa vytlačia v centre hárka papiera.

  • Ak chcete vytlačiť jednu stranu publikácie na hárok v určitej polohe na hárku, kliknite na položku viacero kópií na hárok, kliknite na tlačidlo Možnosti rozloženiaa potom zmeňte pozíciu publikácie na hárok úpravou možnosti riadka, stĺpca Možnosti a vodorovná a zvislá medzera hodnoty v časti Ďalšie možnosti tlače. Táto možnosť je k dispozícii pre publikácie a veľkosti strany, ktoré sú menšie ako veľkosti papiera, ako je napríklad reklama, vizitky, pohľadnice s pozdravom.

Ak chcete tlač štítkov, menoviek alebo vizitiek, je zvyčajne najefektívnejší na jeden hárok vytlačiť celý rad. Môžete to urobíte v programe Publisher možnosť viac strán na hárok na tlačenej strane. Keď vyberiete túto možnosť, na tlačidlo Možnosti rozloženia bude k dispozícii, čo vám umožní prispôsobiť vodiace čiary okraja zvýšiť alebo znížiť počet kópií publikácie, aby sa zmestili na jeden hárok papiera. Napríklad, ak máte množinu 10 pohľadnice s rôzne informácie o každom a vyberiete viac strán na hárok a jednej kópie, potom všetky desať strán vytlačí na jeden hárok papiera.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba vtedy, keď je menšia ako hárok, ktorý je publikácia nastavená na tlač na veľkosť strany publikácie.

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti nastavenia vyberte položku viac strán na hárok a potom vyberte požadovaný počet kópií.

 3. Kliknite na tlačidlo Tlačiť , ak chcete odoslať publikáciu do tlačiarne.

Tlač jedného alebo viacerých kópií publikácie

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V časti Kópie zadajte požadovaný počet kópií.

 3. Vyberte položky Ďalšie možnosti a potom kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Tlač konkrétnych strán publikácie

Môžete vybrať aktuálnu stranu vytlačiť stranu, ktorú práve prezeráte.

Tlač viacerých strán

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V dialógovom okne Tlačiť , kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie .

 3. V časti Rozsah tlače, kliknite na položku strany.

 4. Do textového poľa zadajte číslo strany prvej strany, ktorú chcete tlačiť, zadajte spojovník a potom zadajte poslednú stranu v rozsahu, ktorý chcete vytlačiť, napríklad 2 – 4.

 5. Kliknite na položku Tlačiť.

  Ak chcete vytlačiť iba jednu stranu, zadajte rovnaké číslo do polí od a do .

Tlač jednotlivých strán

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V dialógovom okne Tlačiť , kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie .

 3. V časti Rozsah tlače, kliknite na položku strany.

 4. Do textového poľa zadajte číslo strany prvej strany, ktorú chcete vytlačiť, zadajte čiarku a potom zadajte nasledujúcej strane, ktorú chcete vytlačiť. Zopakujte pre každé číslo strany, ktoré chcete vytlačiť, napríklad 2,4,6,8.

 5. Kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Zmena počtu kópií tlačených na hárok papiera

Pri tlači menoviek alebo vizitiek, predvolená možnosť bude viacero kópií na hárok. Pomocou tejto možnosti môžete upraviť vodiace čiary okraja zvýšiť alebo znížiť počet kópií publikácie, aby sa zmestili na jeden hárok papiera. Napríklad, ak publikácie vizitka obsahuje dve strany – každá stránka obsahuje inú vizitku- a vyberiete možnosť viacero kópií na hárok a tri kópie, celkovo šesť kópií – tri kópie každej z dvoch rozličných vizitiek – sa vytlačiť.

 1. Otvorte publikáciu, ktorú chcete vytlačiť, napríklad menovku.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite na položku jedna strana na hárok.

  • Kliknite na položku viacero kópií na hárok.

   Poznámky: 

   • Ak kliknete na možnosť jedna strana na hárok, publikácie sa vytlačia v centre hárka papiera.

   • Ak chcete vytlačiť jednu stranu publikácie na hárok v určitej polohe na hárku, kliknite na položku viacero kópií na hárok, a potom zmeňte publikácie polohe na hárku úpravou možnosti riadok, stĺpec možnosti a vodorovnej osi a Zvislá medzera hodnoty v časti Ďalšie možnosti tlače Táto možnosť je k dispozícii pre publikácií s veľkosťami strán, ktoré sú menšie ako veľkosti papiera, napríklad reklám, vizitiek a s komplimenty karty.

   • Ak chcete zjednodušiť zarovnanie publikácie na konkrétneho výrobcu produktu alebo tlač viacerých kópií publikácie na jeden hárok papiera, zapnite značky orezania.

Zmena okrajov

Nastavením okrajov a vodorovných a zvislých medzier môžete zmeniť počet kópií, ktoré sa zmestia na hárok papiera.

 1. Otvorte publikáciu, ktorú chcete vytlačiť.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie.

 3. V časti Ďalšie možnosti tlače, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zvýšiť počet kópií, ktoré sa zmestí, znížte hodnoty v poliach bočný okraj a Vodorovná medzera . Tiež budete musieť nastaviť hodnotu zvislej medzery.

  • Ak chcete znížiť počet kópií, ktoré sa zmestí, zvýšte hodnoty v poliach bočný okraj, Vodorovná medzeraa zvislá medzera .

Keď zmeníte okraje a medzery, okno ukážky sa zobrazí počet kópií na hárok papiera.

Tip: Ak chcete vytlačiť od konkrétneho výrobcu produktu – napríklad hárok menoviek, skúste tlačiť na prázdny hárok papiera, aby ste sa uistili, že publikácie bude správne zarovnaný na produkt.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×