Prezentovanie prezentácií

Tlač powerpointových snímok, podkladov a poznámok

Tlač powerpointových snímok, podkladov a poznámok

Môžete vytlačiť snímky, prehľad, poznámky lektora alebo podklady prezentácie programu PowerPoint.

Výberom možnosti tlače prehľadu sa vytlačí len text snímok bez obrázkov. Výberom možnosti tlače poznámok prezentácie sa zobrazí snímka a súvisiace poznámky lektora pod ňou. Ak sa rozhodnete vytlačiť podklady, môžete vytlačiť viacero snímok na jednej strane pomocou širokej škály rozložení, z ktorých niektoré obsahujú priestor na zapisovanie poznámok.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. Vyberte kartu Súbor.

  V ľavej hornej časti obrazovky kliknite na položku SÚBOR.
 2. Vyberte položku Tlačiť.

 3. Vyberte položku Snímky na celú stranu a potom v zozname Rozloženie pri tlači vyberte možnosť Snímky na celú stranu.

  Na table Tlačiť kliknite na položku Snímky na celú stranu a potom v zozname Rozloženie pri tlači vyberte možnosť Snímky na celú stranu.
 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti tlače a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 1. Vyberte kartu Súbor.

  V ľavej hornej časti obrazovky kliknite na položku SÚBOR.
 2. Vyberte položku Tlačiť.

 3. Vyberte položku Snímky na celú stranu a potom v zozname Rozloženie pri tlači vyberte možnosť Strany s poznámkami.

  Na stránke Tlačiť kliknite v zozname Rozloženie pri tlači na položku Snímky na celú stranu.
 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti tlače a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 1. Vyberte kartu Súbor.

  V ľavej hornej časti obrazovky kliknite na položku SÚBOR.
 2. Vyberte položku Tlačiť.

 3. Vyberte položku Snímky na celú stranu a potom v zozname Rozloženie pri tlači vyberte možnosť Prehľad.

  Na table Tlačiť kliknite na položku Snímky na celú stranu a potom v zozname Rozloženie pri tlači vyberte možnosť Prehľad.
 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti tlače a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 1. Vyberte kartu Súbor.

  V ľavej hornej časti obrazovky kliknite na položku SÚBOR.
 2. Vyberte položku Tlačiť.

 3. Vyberte položku Snímky na celú stranu a v zozname Podklady vyberte požadovanú možnosť.

  Na table Tlačiť kliknite na položku Snímky na celú stranu a v zozname Podklady vyberte požadované rozloženie.
 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti tlače a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

V prípade tlače v programe PowerPoint 2007 si pozrite tému Tlač snímok v starších verziách programu PowerPoint.

Pozrite tiež

Pridanie poznámok lektora na snímky

Čiernobiela tlač prezentácie alebo tlač prezentácie v odtieňoch sivej

Výberom možnosti tlače prehľadu sa vytlačí len text snímok bez obrázkov. Výberom možnosti tlače poznámok prezentácie sa zobrazí snímka a súvisiace poznámky lektora pod ňou. Ak sa rozhodnete vytlačiť podklady, môžete vytlačiť viacero snímok na jednej strane pomocou širokej škály rozložení, z ktorých niektoré obsahujú priestor na zapisovanie poznámok.

Uvedené postupy platia pre tlač v programe PowerPoint 2016 pre Mac.

V prípade tlače v programe PowerPoint for Mac 2011 si pozrite tému Tlač snímok v starších verziách programu PowerPoint.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Tlačiť.

 2. V dolnej časti dialógového okna vyberte položku Zobraziť podrobnosti.

  Tlačidlo Zobraziť podrobnosti v dialógovom okne Tlač
 3. V poli Rozloženie vyberte položku Snímky.

  Výber rozloženia Snímka v dialógovom okne Tlač
 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti tlače a vyberte tlačidlo Tlačiť.

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Tlačiť.

 2. V dolnej časti dialógového okna vyberte položku Zobraziť podrobnosti.

  Tlačidlo Zobraziť podrobnosti v dialógovom okne Tlač
 3. V poli Rozloženie vyberte položku Poznámky.

  Výber rozloženia Poznámky v dialógovom okne Tlač
 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti tlače a vyberte tlačidlo Tlačiť.

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Tlačiť.

 2. V dolnej časti dialógového okna vyberte položku Zobraziť podrobnosti.

  Tlačidlo Zobraziť podrobnosti v dialógovom okne Tlač
 3. V poli Rozloženie vyberte položku Prehľad.

  Výber rozloženia Prehľad v dialógovom okne Tlač
 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti tlače a vyberte tlačidlo Tlačiť.

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Tlačiť.

 2. V dolnej časti dialógového okna vyberte položku Zobraziť podrobnosti.

  Tlačidlo Zobraziť podrobnosti v dialógovom okne Tlač
 3. V poli Rozloženie vyberte jednu z možností v zozname Podklady v závislosti od toho, koľko snímok na stranu chcete vytlačiť.

  Výber rozloženia Podklady v dialógovom okne Tlač
 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti tlače a vyberte tlačidlo Tlačiť.

Pozrite tiež

Pridanie poznámok lektora na snímky

Čiernobiela tlač prezentácie alebo tlač prezentácie v odtieňoch sivej

V aplikácii PowerPoint Online môžu tlačiť snímky všetci používatelia. Predplatitelia služieb Office 365 používajúci súbor uložený v službe OneDrive for Business alebo SharePoint Online môžu tlačiť aj poznámky a podklady.

Na vytlačenej strane s poznámkami sa v hornej polovici strany zobrazuje snímka a v dolnej polovici sú poznámky lektora

Možnosť Strana s poznámkami vytlačí snímku v hornej polovici strany a príslušné poznámky lektora v dolnej polovici.

Na vytlačenom podklade sú naľavo na strane zobrazené tri snímky a napravo je miesto na zapisovanie poznámok

Strana podkladov pozostáva z troch miniatúr snímok na ľavej strane a niekoľkých vytlačených riadky na zapisovanie poznámok napravo od každej miniatúry.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. V prezentácii služby PowerPoint Online vyberte položky Súbor > Tlačiť a potom vyberte typy hárkov, ktoré chcete vytlačiť: Tlačiť snímky na celú stranu, Tlačiť strany s poznámkami alebo Tlačiť podklady.

  Vyberte jedno z tlačidiel Tlačiť

 2. Počkajte, kým sa neotvorí panel tlače.

  Možnosti panela Chrome Print

 3. Vedľa položky Cieľ kliknutím na tlačidlo Zmeniť vyberte tlačiareň. Nastavte ďalšie požadované možnosti rozloženia tlače, napríklad ktoré snímky chcete vytlačiť a či chcete tlačiť jednostranne alebo obojstranne. (Dostupné možnosti závisia od tlačiarne.)

  Kliknutím na tlačidlo Zmeniť vyberte tlačiareň

 4. Kliknite na položku Tlačiť.

  Kliknutie na príkaz Tlačiť

 1. V prezentácii služby PowerPoint Online kliknite na položky Súbor > Tlačiť a potom vyberte typy hárkov, ktoré chcete vytlačiť: Tlačiť snímky na celú stranu, Tlačiť strany s poznámkami alebo Tlačiť podklady.

  Vyberte jedno z tlačidiel Tlačiť

 2. Počkajte, kým sa neotvorí dialógové okno Tlačiť.

  Počkajte, kým sa neotvorí panel tlačiarne

 3. V časti Orientácia vyberte možnosť, ktorá zodpovedá orientácii vašich snímok. Nastavte ďalšie požadované možnosti rozloženia tlače, napríklad ktoré snímky chcete vytlačiť a či chcete tlačiť jednostranne alebo obojstranne. (Dostupné možnosti závisia od tlačiarne.)

  V časti Orientácia kliknite na možnosť Na šírku

 4. V časti Tlačiareň vyberte tlačiareň.

  Vyberte tlačiareň

 5. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť vytlačte prezentáciu (možno sa budete musieť posunúť nadol na vyhľadanie tlačidla Tlačiť na paneli tlače).

  Kliknite na položku Tlačiť

 1. V prezentácii služby PowerPoint Online kliknite na položky Súbor > Tlačiť a potom vyberte typy hárkov, ktoré chcete vytlačiť: Tlačiť snímky na celú stranu, Tlačiť strany s poznámkami alebo Tlačiť podklady.

  Vyberte jedno z tlačidiel Tlačiť

 2. Kliknite na položku Otvoriť PDF.

  Súbor PDF je pripravený

 3. Kliknite na ikonu tlačiarne v pravom hornom rohu nad prezentáciou.

  Kliknite na ikonu tlačiarne

 4. V zobrazenom dialógovom okne Tlačiť v časti Tlačiareň vyberte tlačiareň.

  Vyberte tlačiareň

 5. Kliknutím na tlačidlo OK spustite tlač prezentácie.

  Kliknutím na tlačidlo OK spustíte tlač

 6. Po dokončení tlače zavrite súbor PDF, ktorý bol otvorený na tlač v kroku 2.

Pri práci v službe PowerPoint Online odporúčame na lepšie využitie možností tlače používať namiesto prehliadača Internet Explorer prehliadač Microsoft Edge.

Ak používate Internet Explorer, odporúčame si nainštalovať program Adobe Reader, pretože jeho inštaláciou v počítači sa zjednodušuje proces tlače v službe PowerPoint Online.

 1. V prezentácii služby PowerPoint Online kliknite na položky Súbor > Tlačiť a potom vyberte typy hárkov, ktoré chcete vytlačiť: Tlačiť snímky na celú stranu, Tlačiť strany s poznámkami alebo Tlačiť podklady.

  Vyberte jedno z tlačidiel Tlačiť

 2. Kliknite na položku Otvoriť PDF.

  Súbor PDF je pripravený

 3. Na zobrazenej stránke Tlačiť kliknite v časti Orientácia na položku Na šírku. Nastavte všetky ostatné požadované možnosti rozloženia tlače.

  Kliknite na položku Na šírku a ďalšie možnosti

 4. V poli Názov vyberte tlačiareň.

  V poli Názov kliknite na názov tlačiarne

 5. Kliknutím na tlačidlo OK vytlačte prezentáciu (možno sa budete musieť posunúť nadol na vyhľadanie tlačidla Tlačiť na stránke tlače).

  Kliknutím na tlačidlo OK spustíte tlač

 6. Po dokončení tlače zavrite súbor PDF, ktorý bol otvorený na tlač v kroku 2.

 1. V prezentácii služby PowerPoint Online kliknite na položky Súbor > Tlačiť a potom vyberte typy hárkov, ktoré chcete vytlačiť: Tlačiť snímky na celú stranu, Tlačiť strany s poznámkami alebo Tlačiť podklady.

  Vyberte jedno z tlačidiel Tlačiť

 2. Kliknite na položku Otvoriť PDF.

  Súbor PDF je pripravený

 3. V otvorenej prezentácii podržte ukazovateľ myši na konci prezentácie a kliknite na tento obrázok.

  Kliknite na obrázok v prezentácii PowerPointu Online

 4. V dialógovom okne Tlačiť kliknite v časti Orientácia na položku Na šírku. Nastavte všetky ostatné požadované možnosti rozloženia tlače.

  Výber nastavení tlače v dialógovom okne tlače

 5. V poli Tlačiareň vyberte tlačiareň.

 6. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť spustite tlač prezentácie.

 7. Po dokončení tlače zavrite súbor PDF, ktorý bol otvorený na tlač v kroku 2.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×