Tlač obálok

Trik pri tlačení obálok spočíva vo vložení obálky do tlačiarne tou správnou stranou. Word vám s tým pomôže tak, že získa informácie z tlačiarne a ukáže vám správny spôsob vloženia obálky.

 1. Kliknite na položky Súbor > Nové > Prázdny dokument.

 2. Kliknite na položky Korešpondencia > Obálky.

  Zvýraznená možnosť Obálky na karte Korešpondencia.

 3. Do poľa Adresa doručenia zadajte adresu.

  Pole Adresa doručenia obálok

 4. Do poľa Spiatočná adresa zadajte svoju spiatočnú adresu.

  Pole Spiatočná adresa

 5. V časti Informačný kanál načítajte obálku tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Diagram podávania zobrazuje, ako vložiť obálku do tlačiarne

  Word získa informáciu o správnom vložení obálky od tlačiarne.

 6. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 7. Keď sa vo Worde zobrazí výzva na uloženie spiatočnej adresy, kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka:  Word nezahŕňa vstavané funkcie na generovanie amerických poštových čiarových kódov.

Zmena veľkosti, písma alebo rozloženia

 1. Na karte Obálky dialógového okna Obálky a menovky kliknite na položky Možnosti > Možnosti obálky.

 2. Ak chcete zmeniť veľkosť obálky, kliknite na šípku vedľa zoznamu Veľkosť obálky a vyberte možnosť zodpovedajúcu veľkosti vašich obálok.

  Karta Možnosti obálky na nastavenie veľkosti obálky a písma adries

 3. Ak chcete zmeniť písmo, v časti Adresa doručenia alebo Spiatočná adresa kliknite na položku Písmo a vyberte požadované písmo.

 4. Ak chcete zmeniť umiestnenie adries, kliknite na šípky nahor alebo nadol vedľa polí Zľava alebo Zhora. V oblasti Ukážka sa zobrazuje nové rozloženie.

Uloženie nastavení obálky na opakované použitie

Všetky nastavenia vytvorené na tomto mieste môžete uložiť pre budúce použitie: V tom istom dialógovom okne (Korešpondencia > Obálky) kliknite na položku Pridať do dokumentu. Zobrazí sa obálka pridaná do dokumentu ako prvá strana. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako, vyberte umiestnenie, zadajte názov obálky a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na tlač ďalšej obálky je stačí niekoľko krokov.

 1. Otvorte uložený dokument.

 2. Kliknite na položky Korešpondencia > Obálky.

 3. Zadajte požadovanú adresu doručenia a kliknite na položku Zmeniť dokument.

 4. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť. Presvedčte sa, či sa obálka zobrazuje napravo v časti ukážky.

 5. V časti Nastavenia kliknite na šípku vedľa položky Tlačiť všetky strany a vyberte možnosť Tlačiť aktuálnu stranu.

Tip:  Ak chcete vytlačiť viac obálok s rovnakou adresou, do poľa Kópie napíšte požadovaný počet obálok.

Použitie adries z adresára

Namiesto písania adries môžete použiť adresu uloženú v počítači.

 1. Kliknite na položky Pošta > Obálky > Vložiť adresu.

  Tlačidlo Vložiť adresu vo Worde

 2. Kliknite do poľa pod položkou Adresár a vyberte adresár, ktorý chcete použiť.

 3. Vyberte požadované meno a adresu a kliknite na tlačidlo OK.

Meno a adresu môžete zobraziť buď posúvaním sa v zozname, alebo vyhľadaním mena.

Tlač obálok pre hromadnú korešpondenciu

Ak chcete vytlačiť dávku obálok s rôznymi adresami, pozrite si tému Tlač menoviek alebo obálok pomocou hromadnej korešpondencie s použitím e-mailových kontaktov.

Poznámka: Keďže čiarový kód POSTNET vytváraný Wordom už pre zľavy na hromadné odosielanie USPS neplatí, Word už čiarové kód POSTNET negeneruje.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×