Tlač kontaktov, správ a ďalších položiek Outlooku

Tlač kontaktov, správ a ďalších položiek Outlooku

V Outlooku môžete vytlačiť kontakty, správy, kalendáre, schôdze a úlohy. Každý typ položky programu Outlook má niekoľko rôznych možností tlače.

Poznámka: When you use Súbor > Tlačiť na otvorenie zobrazenia pri tlači, ktoré obsahuje nastavenia tlačiarne a funkciu Ukážka pred tlačou, aktuálne okno sa môže presunúť do pozadia, za hlavné okno programu Outlook. Hlavné okno môžete minimalizovať tak, aby sa zobrazenie pri tlači dostalo späť do popredia. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Problémy s ukážkou pred tlačou.

Poznámka: Keďže sa v súčasnosti predáva veľké množstvo rôznych tlačiarní, nedokážeme poskytnúť informácie o riešení problémov alebo vám pomôcť s konkrétnym problémom s tlačiarňou. So žiadosťou o ďalšie informácie o nastavení a používaní danej tlačiarni sa obráťte na výrobcu tlačiarne alebo navštívte jeho webovú lokalitu.

 1. Vyberte poštu, kalendár, kontakt alebo úlohu, ktorú chcete vytlačiť.

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P, prípadne vyberte na paneli s +nástrojmi Rýchly prístup položku Tlačiť Ikona v Outlooku pre tlač na paneli s nástrojmi Rýchly prístup .

  Poznámky: 

  • Otvorí sa zobrazenie Backstage s ukážkou položky, ktorú ste sa rozhodli vytlačiť. Vďaka tomuto zobrazeniu získate prístup k možnostiam tlačiarne a nastaveniam tlače.

  • Ukážka pred tlačou e-mailovej správy v Outlooku

 3. (Voliteľné) V dialógovom okne Tlačiť môžete podľa potreby tieto možnosti zmeniť.

  Možnosti tlačiarne v dialógovom okne Outlooku Tlač

  • SekciaTlačiareň
   Vyberte tlačiareň, vykonanie tlač do súboru alebo prostredníctvom položky Vlastnosti nastavte orientáciu rozloženia a zmeňte nastavenia papiera/výstupu.

  • Sekcia Štýl tlače
   Rôzne typy položiek programu Outlook majú rôzne možnosti štýlu tlače. Štýl tabuľky a štýl oznamu sú dve najbežnejšie možnosti. Kliknite na položku Nastavenie strany a vyberte rôzne písma, zmeňte špecifické vlastnosti papiera a formátu alebo pridajte hlavičku či pätu. Ak chcete uložiť svoj vlastný štýl, kliknite na položku Definovať štýly a upravte konkrétny štýl.

  • Sekcia Rozsah strán
   Slúži na tlač všetkých strán pre vybratú položku alebo určenie strany, ktorá sa má tlačiť.

  • Sekcia Možnosti tlače
   Môžete vybrať, či chcete tlačiť prílohy.

  • SekciaKópie
   Slúži na nastavenie počtu strán a počtu kópií, ktoré sa majú tlačiť, a uvádza, či boli kópie zoradené.

 4. Vyberte položku Tlačiť.

Tlač jedného kontaktu

 1. Kliknite na položku Ľudia alebo na ikonu ľudí v dolnej časti okna Outlooku.

  Ľudia alebo Snímka obrazovky s tlačidlom Ľudia

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje položka Ľudia alebo ikona ľudí, pravdepodobne používate Poštu pre Windows 10. Pozrite si tému Ako tlačiť v Pošte pre Windows 10?

 2. Na tabla Priečinok kliknite v časti Moje kontakty na priečinok kontaktov obsahujúci kontakt, ktorý chcete vytlačiť.

 3. Otvorte kontakt tak, že naň dvakrát kliknete.

 4. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 5. Na pravej strane sa zobrazí ukážka vytlačeného kontaktu. Ak je to formát, ktorý chcete použiť, a chcete vytlačiť všetky strany, kliknite na položku Tlačiť. V opačnom prípade pokračujte krokom 6.

 6. Kliknutím na položku Možnosti tlače zobrazte dialógové okno Možnosti tlače.

  • V časti Štýl tlače kliknite na položku Definovať štýly > Upraviť a zmeňte písma, polia a možnosti hlavičiek a piat. Po dokončení zmien kliknite na tlačidlo OK, potom na položku Tlačiť.

  • V dialógovom okne Tlačiť v časti Rozsah strán zadajte čísla strán alebo rozsah čísel strán, ktoré chcete vytlačiť, potom kliknite na položku Tlačiť.

Ak nechcete tlačiť všetky, ale iba niektoré kontakty v zozname, najprv kontakty vyfiltrujte tak, aby sa zobrazili iba požadované kontakty. Po odfiltrovaní kontaktov je postup tlače rovnaký ako tu uvedený postup pri tlači všetkých kontaktov. Informácie o filtrovaní zoznamu kontaktov nájdete v téme Používanie zabudovaných filtrov vyhľadávania programu Outlook.

 1. Kliknite na položku Ľudia alebo na ikonu ľudí v dolnej časti okna Outlooku.

  Ľudia alebo Snímka obrazovky s tlačidlom Ľudia

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje položka Ľudia alebo ikona ľudí, pravdepodobne používate Poštu pre Windows 10. Pozrite si tému Ako tlačiť v Pošte pre Windows 10?

 2. Na tabla Priečinok kliknite v časti Moje kontakty na priečinok kontaktov obsahujúci kontakt, ktorý chcete vytlačiť.

 3. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 4. Na pravej strane sa zobrazí ukážka vytlačených kontaktov. Ak je to formát, ktorý chcete použiť, a chcete vytlačiť všetky strany, kliknite na položku Tlačiť. V opačnom prípade pokračujte krokom 5.

 5. Kliknutím na položku Možnosti tlače zobrazte dialógové okno Možnosti tlače.

  • V časti Štýl tlače kliknite na položku Definovať štýly > Upraviť a zmeňte písma, polia a možnosti hlavičiek a piat. Po dokončení zmien kliknite na tlačidlo OK, potom na položku Tlačiť.

  • V dialógovom okne Tlačiť v časti Rozsah strán zadajte čísla strán alebo rozsah čísel strán, ktoré chcete vytlačiť, potom kliknite na položku Tlačiť.

Tip: Ak chcete zobraziť popisy a možnosti formátovania a rozloženia strany pre každý štýl, v dialógovom okne Tlač kliknite na položky Nastavenie stranyDefinovať štýly.

Tlač všetkých kontaktov z adresára

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V okne Štýl tlače kliknite na požadovaný štýl tlače.

  Ak chcete štýl prispôsobiť, kliknite na položku Definovať štýly.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

 2. Kliknite na tlačidlo Filter a potom použite možnosti na zobrazenie iba tých kontaktov, ktoré chcete vytlačiť.

Poznámka: Ak používate Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2), môžete nastaviť vytlačenie jednotlivých strán zo zoznamu kontaktov. V dialógovom okne Tlač v časti Tlačiť zadajte v poli Rozsah strán konkrétne strany, ktoré chcete vytlačiť. Ak chcete určiť, ktoré strany chcete vytlačiť, kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

 1. V časti Pošta, Kontakty alebo Úlohy kliknite v ponuke Súbor na položku Tlačiť.

  Poznámka: Ak chcete vytlačiť zoznam, neotvárajte dialógové okno Tlač v otvorenej položke. Ponúka iba možnosť Štýl Oznam na tlač jednej položky, ale nie zobrazenia či zoznamu.

 2. Ak chcete vytlačiť zoznam, v časti Štýl tlače vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak ide o správy, kliknite na položku Štýl Tabuľka.

  • Ak ide o úlohy, kliknite na položku Štýl Tabuľka.

  • Ak ide o kontakty, vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak chcete vytlačiť tabuľku jednotlivých kontaktov v mriežke riadkov a stĺpcov, kliknite na položku Štýl Telefónny zoznam.

   • Ak chcete vytlačiť kontaktné informácie v zozname jednotlivých vizitiek (podobne ako pri súbore vizitiek), kliknite na položku Štýl vizitka.

 3. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Dôležité: Keďže spotrebitelia majú k dispozícii veľké množstvo tlačiarní, nedokážeme pomôcť pri riešení všetkých problémov s tlačiarňou. Informácie o riešení problémov nájdete v príručke alebo na webovej lokalite výrobcu. Odpovede vám môžu poskytnúť aj komunity Microsoft Office.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×