Tlač hárka alebo zošita

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tlačiť možno celé hárky, ich časti alebo celé zošity, pričom tlačiť ich možno po jednom, ale aj viacero naraz. Naraz možno vytlačiť aj výber z viacerých hárkov. Ak chcete vytlačiť údaje, ktoré sa nachádzajú v excelovej tabuľke, môžete vytlačiť len danú excelovú tabuľku.

Tlač časti hárka, celého hárka alebo celého zošita

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytlačiť časť hárka, kliknite na hárok a vyberte rozsah údajov, ktoré chcete vytlačiť.

  • Ak chcete vytlačiť celý hárok, kliknite na hárok alebo na kartu hárka.

  • Ak chcete vytlačiť zošit, kliknite na ktorýkoľvek z hárkov zošita.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 3. V ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 4. Predvolene je nastavená tlač všetkých aktívnych hárkov. Ak chcete zmeniť rozsah tlače, vyberte položku Zobraziť detaily.

 5. V rozbaľovacej ponuke Tlačiť vyberte možnosť, ktorá zodpovedá tomu, čo chcete vytlačiť (Výber, Aktívne hárky alebo Celý zošit), a potom vyberte tlačidlo Tlačiť.

Tlač viacerých hárkov naraz

 1. Vyberte hárky, ktoré chcete vytlačiť.

  Ak chcete vybrať

  Postupujte takto

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves SHIFT a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves COMMAND a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Podržte kláves CONTROL, kliknite na kartu hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vybrať všetky hárky.

  Poznámka: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti pracovného hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete výber viacerých hárkov v zošite zrušiť, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa žiadny nevybratý hárok nezobrazuje, podržte kláves CONTROL, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 3. V ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 4. Vyberte možnosť Zobraziť detaily.

 5. V rozbaľovacej ponuke Tlač vyberte položku Aktívne hárky a potom vyberte tlačidlo Tlačiť.

Tlač výberu z viacerých hárkov naraz

 1. V každom z hárkov vyberte rozsah údajov, ktorý chcete vytlačiť.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 3. Vyberte možnosť Zobraziť detaily.

 4. V rozbaľovacej ponuke Tlač vyberte položku Výber a potom vyberte tlačidlo Tlačiť.

Tlač viacerých zošitov naraz

Poznámka: Všetky súbory zošitov, ktoré chcete vytlačiť, musia byť v rovnakom priečinku.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť.

 2. Ak chcete vybrať susediace súbory, podržte kláves SHIFT a vyberte názvy zošitov, ktoré chcete vytlačiť. Ak chcete vybrať nesusediace súbory, podržte kláves COMMAND a vyberte názvy jednotlivých zošitov, ktoré chcete vytlačiť.

 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

Tlač tabuľky Excelu

 1. Kliknutím na bunku v rámci tabuľky aktivujte tabuľku.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 3. Vyberte možnosť Zobraziť detaily.

 4. V rozbaľovacej ponuke Tlač vyberte položku Výber a potom vyberte tlačidlo Tlačiť.

Ďalšie možnosti tlače

 • Ak chcete tlačiť do PDF súboru alebo chcete nastaviť, ktoré strany sa majú vytlačiť, veľkosť papiera, orientáciu, rozloženie, možnosti práce s papierom, okraje a mierku, v dialógovom okne Tlačiť vyberte položku Zobraziť detaily.

 • Karta Rozloženie strany na páse s nástrojmi obsahuje ďalšie možnosti nastavenia strany a tlače vrátane orientácie strany a nastavenia, či sa má vytlačiť mriežka a záhlavia.

Pozrite tiež

Tlač nadpisov alebo názvy na každej strane

Tlač hárka len na jednej strane

Úprava veľkosti hárka pre tlač

Tlač časti hárka, celého hárka alebo celého zošita

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytlačiť časť hárka, kliknite na hárok a vyberte rozsah údajov, ktoré chcete vytlačiť.

  • Ak chcete vytlačiť celý hárok, kliknite na hárok alebo na kartu hárka.

  • Ak chcete vytlačiť zošit, kliknite na ktorýkoľvek z hárkov zošita.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 3. V kontextovej ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 4. Vedľa položky vytlačiť, kliknite na možnosť zodpovedajúcu čo chcete tlačiť (Výber, Aktívne hárky alebo Celý zošit ) a potom kliknite na položku Tlačiť.

Tlač viacerých hárkov naraz

 1. Vyberte hárky, ktoré chcete vytlačiť.

  Ak chcete vybrať

  Postupujte takto

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves SHIFT a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na uško prvého hárka. Potom podržte kláves CONTROL a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Podržte kláves CONTROL, kliknite na kartu hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vybrať všetky hárky.

  Poznámka: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti pracovného hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete výber viacerých hárkov v zošite zrušiť, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa žiadny nevybratý hárok nezobrazuje, podržte kláves CONTROL, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 3. V kontextovej ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 4. Vedľa položky vytlačiť, kliknite na položku Aktívne hárky a potom kliknite na položku Tlačiť.

Tlač výberu z viacerých hárkov naraz

 1. V každom z hárkov vyberte rozsah údajov, ktorý chcete vytlačiť.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 3. Vedľa položky vytlačiť, kliknite na položku Výber a potom kliknite na položku Tlačiť.

Tlač viacerých zošitov naraz

Poznámka: Všetky súbory zošitov, ktoré chcete vytlačiť, musia byť v rovnakom priečinku.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť.

 2. Podržte kláves CONTROL a kliknite na názov každého zošita, ktorý chcete vytlačiť.

 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

Tlač tabuľky Excelu

 1. Kliknutím na bunku v rámci tabuľky aktivujte tabuľku.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 3. Vedľa položky vytlačiť, kliknite na položku Výber a potom kliknite na položku Tlačiť.

Tip: Karta rozloženie na páse s nástrojmi obsahuje ďalšie možnosti na nastavenie strany a tlač, vrátane orientáciu strany, hlavičky a päty.

Pozrite tiež

Tlač nadpisov alebo názvy na každej strane

Ukážka strán pred tlačou

Tlač na šírku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×